VAN EEN PHILIPS HAMENI n.v inteRieupkunst PERMi aluminium jalouzieën IIEEHSi ij ii ra zaterdagkoopjes R LdsaJ mr I LEKKER LUI GENIETEN FIRMA DE BAS KLAVERJASTOERNOOI BEKENDMAKING BEKENDMAKING Boodschappentassen en -manden GOUDSE BIOSCOPEN Kom gauw bij ons kijken om snel te genieten le kapster Aankomend kapster Leerling kapster Wed. Boonstoppel Zn N.V. Nette werkster J. TER MEULEN - GOUDA GRONDWERKERS BEZORGMANDEN VLOT MEISJE VRACHTWAGEN I mi Opleiding voor diploma Leerlingstelsel in de Landbouw te Gouda Landbouwschool Gouda s' s TEL. 01828-3 5 40 3^1 Pagina II SALON MODERN Gemeente Waddinxveen Gemeente Waddinxveen G. OKKERSE N.V. ZONSCHERMEN - MARKIEZEN woninginrichting SJAAK SNACCAR T 1 G- If schouwburg thalia tel.2230 Handelsonderneming P. BEZEMER reünie tel. 4139 SPEELGOEDEREN- EN HOUTWARENFABRIEK TEL(OI82O)2679-5O22 Kleiweg 63 GOUDA •J IJ Stelt u zich eens voor... Lekker in uw gemakkelijkste stoel genieten van uw favoriete TV-uitzendingen, van plaat- en praatprogramma's, van alles wat op radio- en TV-gebied de moeite van het "beleven" meer dan waard is. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - Donderdag 25 mei 1967. H <s> I PHILIPS HEEMSKERK Ook verkrijgbaar bij Dorpsstraat 33, Waddinxveen, tel. 2218 V6-1000PTR ten bate van het Ned. Rode Kruis afdeling Gouda en Omstreken. Meldt u zich nog heden. Inleggeld 2, Het Bestuur Een net gevraagd JACOB CATSLAAN met Waddinxveen, 23 mei 1967. De burgemeester voornoemd, C. A. VAN DER HOOFT. 100 cm breed WADDINXVEEN Te bevr.: Wilhelminakade 57, telefoon 2541. r Kon. Wilhelminaplein 55 - telef. 3436 Jan Dorrekenskade 69 - telefoon 2166 II— IllIHhl «l I rriTMI II—Hl Ml I lll^- ■lllBiilBMMt WMIIIIIIIIBIII 5Pw—i^—a—BM— 19,90 22,90 Aanmelden bouwwerk Pijnacker, tel. 01736-3211 of aan kantoor Noordkade 30c te Waddinxveen. Aanmeldingen: mondeling of schriftelijke sollicitaties Wilhelminakade 83, Waddinxveen. De burgemeester van Waddinxveen maakt be kend dat door de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 mei 1967 is besloten te verklaren dat een be stemmingsplan voor de Dorpstraat en omgeving wordt voorbereid. Gevolg van zodanig besluit dat in het algemeen aanvragen om bouwvergunning in gemeld gebied moeten worden aangehouden. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeen teraad hebben gewend, kunnen gedurende bovenge noemde termijn één maand bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland bezwaren tegen het gemelde be stemmingsplan indienen. De burgemeester van Waddinxveen maakt be kend dat vanaf 26 mei 1967 gedurende één maand ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt het bij raadsbesluit van 18 mei 1967 vastgestelde bestemmingsplan „Stationsstraat”. Zij die de hoogste punten halen spelen weer met de winnaars uit de omliggende gemeenten op 2 juni te Gouda in het Veemarktrestaurant. In Waddinxveen te houden op vrijdag 26 mei, des avonds 8 uur in Verenigingsgebouw, Stationsstraat. 64,90 109,80 matras frisse 9,90 L tel.3750 Aanmelden: Mevrouw Veldhuyzen, Kon. Wilhelminaplein 47-48, Waddinxveen Telefoon 01828-3148 Waddinxveen, 25 mei 1967. De burgemeester voornoemd, C. A. VAN DER HOOFT. VITRAGE Terlenka val met mooie ingeweven scha- duwblad, zware rand, 40 cm hoog, kant en klaar gezoomd met schuif en hoofdje per meter 2,5Ö MEUBELSTOF Oosthaven 6 - GOUDA - telefoon 3625 Lak- en Vernisfabrieken vraagt voor spoedige indiensttreding (volledige dagtaak) voor het schoonhouden van haar kantoren, goed loon, goede sociale voorzieningen. samen Inaar de film.... Aja gezellig! J Door rechtstreekse levering aan particulier aanzienlijk goedkoper. Direkte service. Levertijd binnen één week. Vijf jaar schriftelijke fabrieksgarantie. Leverbaar in alle voorkomende maten en tinten. Ook leverbaar zijn speciaaljalouzieën voor caravans, zomerhuisjes etc. VC’’'-' vraagt voor haar bouwwerk te Pijnacker. van witte teen - voor bakkers, slagers, groente handelaren e.d. Met en zonder hengsel. gevraagd 's middags 4.00 tot ’s avonds 11.00 uur. minimum leeftijd 16 jaar. ’s maandags en woensdags vrij. Te koop aangeboden: merk Chevrolet, laadvermogen 3.000 kg. gesloten bovenbouw. I •Philips portable met lange- en middengolf. Miniatuur-tech- niek. In zwart of rood. 99.50 voor leerlingen die in het bezit zijn van het diplo ma Lagere Landbouwschool (zie ingezonden stuk in deze editie). Aangifte voor 1 juli a.s. Inlichtingen bij de direkteur der Chr. Lagere Landbouwschool te Gouda, C. Blaauw, Joh. Poststraat 21, tel. 01820-2934. Het betreffende besluit ligt vanaf onderstaande datum ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage. SPORTLAAN 1 - TEL. 5791 Onze nieuwe school geeft een opleiding voor LANDBOUW, HANDEL EN BEDRIJF met econo misch administratieve basis (o.a. diploma Land bouwschool en middenstandsdiploma). Onderwezen worden: alle landbouw- en ULO- vakken, behalve Frans en Duits. Toelatingseis: 6 jaar lagere school. Na 1 of 2 jaar ULO plaatsing mogelijk in hogere leerjaren (zie ingezonden stuk in deze editie). Aangifte voor 1 juli a.s. Verdere inlichtingen bij de direkteur C. Blaauw, Joh. Poststraat 21, tel. 01820-2934. Philips portable met miniatuur- techniek. 2 Luidsprekers. Baby foon mogelijkheid. Gen M. golf. Incl.tas en oortelefoon. 109.- van zéér voordelig tot zéér lux. PRACHTIGE WANDVERSIERINGEN, uitgevoerd in Chinees handsnijwerk. THEEPOTTEN in verschillende kleuren, enz. enz. enz. Do. 8.15 u. Vrij. 8.15 u. Za. 3-7- 9 u. Zo. 3-5-7 uur DE IJZEREN HER TOG. Geliefd, gevreesd, gehaat - in kleuren - toeg. 14 jaar. Philips portable met miniatuur- techniek. FM-band, lange- en middengolf. Met veerkrachtige kunstleer beklede kast. 199.- Een Philips portable TV of radio maakt uw vrije uren véél gezelliger! PROFESSOR SLAAT EEN MOORD- SLAG - in kleuren - toeg. 14 jaar. 1 vrouw en 7 mannen en de poet. Aanv. Do. 8.15 u. Za. 2.30-7-9.15 u. Zo. 3-5-7-9.15 u. Ma., Di., Wo. 2.30, 3.15 uur. De Vrijdagavond 2 voorstellingen: 3 - 10.15 u. DE ZELFMOORD SCHOOL. Een ongewoon, dwaze, sa tirische lachfilm. - toeg. 18 jaar. Telefoon 2288 aan- vliegengordijn m. Za. 11 uur: Nachtvoorstelling DÉDE DE HAVENHELD. 21 jaar. Z. 9 uur Sex Happening. De film waar u „high” van wordt. 18 jaar. .jk.' «sa Draagbare Philips TV met 28 cm beeldbuis. Ontvangst van Neder landse en Duitse zenders. Voor aan fluiting op lichtnet. 649.- WADDINXVEEN -r Vrijd. 8.15 u. Zat. 3-7-9.15 u. Zond. 3-5 u. De gezelligste spannendste en pikanste geheimagenterlj die u ooit meemaakte. Een vermakelijke Bond-parodie met veel spanning en avonturen. „KISS THE GIRLS AND MAKE THEM DIE” (Operatie Vrou wenparadijs). Dorothy Provine, Ter ry Thomas, Michael Connors, Raf Vallone. - in kleuren - 14 jaar. Let op! Zond. 7-9.15 u. Dinsd. en Wo. 2.30-8.15 u. Een vrouwenheer schappij waarin de man een tot bloedens toe geranselde slaaf is. Zij misbruiken, geselen en ketenen de mannen. „DE WREEDSTE ALLER AMAZONES”. Martine Beswick, Mi chael Latimer, Edina Ronay. - in kleuren - 14 jaar. BOUW- EN AANNEMINGSMIJ P. REHORST N.V. Noordkade 30c te Waddinxveen Zware kwaliteit meubelstof, epinglé uit lopend dessin eenmalige aanbieding, in kleuren groen-rood en blauw 120 cm breed, nu voor de helft van de prijs spotkoopje per meter 6,95 TENTLINNEN Mooie kwaliteit tentlinnen 140 cm breed, in effen kleuren rood-blauw, geel, groen en oranje, per meter 3,95 Ook te leveren in streep, geel m. zwart 140 cm breed per meter 2,95 TUINSTOELTJES Opvouwbare tuinstoeltjes streeplopers CHENILLE SPREIEN Hagelwitte chenille spreien zwaar be- stikt in frisse kleuren 1- persoons 2- persoons ZOMERDEKENS Zomerdekens in frisse dessins en in don kere plaid kleuren, maat 150x200 19,90 BINNENVEER MATRASSEN Binnenveer matrassen van zware kwali teit met prachtige tijk, een kant gebor duurd 80 x 190 120 x 190 Verder grote collectie polyether sen zie de etalage. VLIEGENGORDIJN De vliegen en muggen komen weer zoemen, koop nu een kleurige gestreepte strips 80 cm breed 4,50 6,95 Wist u dat u bij ons gebruik kunt maken van :redit service. Inlichtingen verstrekken wij u gaarne vrijblijvend. Philips portable met miniatuur- techniek. Gen M. golf.Schake- ling voor batterij besparing. Grijs, rood of groen. 109.- i L f Draagbare Philips TV met 48 cm beeldbuis. Uitstekende ontvangst van Nederlandse en Duitse zenders. Voor aansluiting op lichtnet. 749.- Sluiting op lichtnet. o W/nilllllllllllH II! II llllllllil

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 11