Lezers schrijven Versluis Zn Kermis open Over Bospark zeggen we niets Programma t Sportweek Veren tot Steun aan Astma Fonds heeft afdeling in Waddinxveen mei Grandweergarage feestelijk open Verse salades Bejaardenreis Voetbalwedstrijd Waddinxveen-JAC Gouden jubilaris bij Okkerse N.V. Kapellevliegers VAN EEUWEN Klaverjassen voor het Roode Kruis AVIFAUNA Burgemeesters geven commentaar: Vakantieregeling middenstanders Bindingsavond Zelfbescherming Mooi Waddinxveen Toernooi van Be Fair Een partijtje EMAILLE pannen cream bestand tegen aardgas Gaan wij verkopen met 10% korting FRA-VA-KO’s Geschenkhuizen Eikenlaan 54, leplaan 122 Telefoon 2401 b.g.g., 2184 Sportvelden Zevenhuizen f 117.000,— Circus voor zwembad Burgemeester werd ere-voorzitter Zevenhuizen Pagina 12 CC NIEUW DYNAMISCH MODERN! L ^"BURGERLIJKE STAND Blij Tactisch DE KERKEN NODIGEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - Donderdag 25 mei 1967. =E e Verkrijgbaar bij reserve- nu MOERKAPELLE l S Mm VERRUKKELIJK de In deze rubriek geplaatste brie ven vallen bulten de verantwoordelijk heid van de redactie de redactie behoudt zich het recht voor brieven (eventueel zonder opgaaf van redenen) te weigeren of te bekorten anonieme brieven worden terzijde gelegd. 85 95 115 135 op toast of boterham VLEESSALADE per cup HONGAARSE SALADE PARTY SALADE TONIJN SALADE Getrouwd: Dirk de Jong en Jaco- mijntje Margaretha den Toom, Karl Jan Speelman en Annigje Rietveld, ZEVENHUIZEN Geboren: Cornells Gijsbertus, z.v. L. van Reeuwijk en E. van der Windt; Wilhelmina Diena, d.v. J. Lekker- kerk en M. Zonneveld. MOERKAPELLE Ned. herv. kerk - 9.30 en 18.30 uur: ds. A. Boertje. Geref. Gem. - 9.30 en 18.30 uurilees- dienst. 'n Klasse brommer van BATAVUS i Verkrijgbaar bij1 Kerkweg 87 Telefoon 01828-2264 Waddinxveen miiiHiiHiiiiy i HIIHIlillllllll De moeilijke bevalling die Wad- dinxveen’s toetreding tot het recrea tieschap Reeuwjjkse plassen en om geving is geweest, was ons aanleiding de burgemeesters van Gouda en Reeuwijk, mr. R. M. van Reenen en jhr. mr. W. H. D. Quarles van Ufford commentaar te vragen. MOERKAPELLE Het BP-quick- service-station annex brandweerga- rage en garage voor gemeentewerken waarvoor door burgemeester I. J. P. Kejjzer twee dagen voor Kerstmis 1966 de eerste steen werd gelegd,gaat zaterdag 27 mei officieel dienst doen. Daartoe zal om twee uur in het Dorpshuis een speciale bijeenkomst worden gehouden. Om ongeveer kwart voor drie zullen de genodigden zich naar het gebouw begeven. Om vier uur wordt door de brand weer een blusdemonstratie gehouden op het parkeerterrein aan de Zuid- plasstraat. Een brandstapel wordt al daar in vuur en vlam gezet, waarna de brandweer in vol ornaat uitrukt om het vuur te bestrijden. Voor het publiek zijn er spuitwedstrijden op het programma gezet. Aan het eind van de demonstratie zullen de vrij willige brandweermannen de oude handspuit uit 1872 nog ’es hanteren. Bij de verdere demonstraties komen de draagbare babyspuit en de motor- spuit met twaalf stralen in actie. Felle, sterke motor met membraan inspuiting. Sportief, elegant model. Taurus lak - Niros chroomonverwoest baar. Volledig Nederlands fabrikaat. met vaste voorvork WADDINXVEEN Gezien de vele beschikbare auto’s (meer dan hon derd) verwacht men dit jaar een top- deelname aan de bejaardenreis. Deze zal worden gehouden op 7 juni. De reis zal gaan via Meije naar De Meem waar een koffiepauze zal wor den gehouden. Daarna zal de tocht worden voortgezet naar de Putters- berg. In Lunteren zal het pannekoek- huis worden bezocht, waar ook de lunch wordt gebruikt. In de televisie- zaal van Hotel Treslong in Hillegom zal tenslotte gedineerd worden. Daar na wordt de terugreis aanvaard. Andreas Eduard Hagen en Adriana Elizabeth Kouwenhoven. Ondertrouwd: A. van der Knijff en A. M. E. Molenaar. Geboren: Karin, d.v. J. Ottevanger en A. A. de Graaf. Overleden: Martina Bos, wv. Evert Visser, 79 jaar. ZEVENHUIZEN Ned. herv. kerk - 10 uur: ds. J. Prink Rotterdam en 19 uur: ds. J. G. van der Vlist. Kapel Rotte - 10 uur: ds. J. G. van der Vlist. Geref. kerk - 9.30 uur: ds. J. Bos en 18.30 uur: ds. M. de Wit, Rotterdam. Ver. Vrjjz. Herv. - 18.30 uur: dr. J. Buitkamp, Rotterdam. WADDINXVEEN Op het Be Fair terrein in ’t Warnaarplantsoen wordt zaterdag een wedstrijd gespeeld tus sen een elftal samengesteld uit spelers van alle Waddinxveense voetbalclubs en JAC uit Den Haag. De ontmoeting die om zeven uur ’s avonds begint, is ten bate van het fanfarecorps Con cordia. Het elftal bestaat Uit de volgende spelers: H. Spee, C. van Triet, P. Os kam en W. Bron (Be Fair), B. Bone- faas, K. Schouten, J. Vogelaar en G. van Muyen (Waddinxveen) en Th. Koetsier, L. Tange en B. van der Sluis (WSE). WADDINXVEEN Tijdens een bij eenkomst in kleine kring in het direc- tiekantoor van de NV Speelgoederen en Houtwarenfabrieken G. Okkerse is de heer H. Stolker gehuldigd in verband met zijn gouden jubileum in dienst van het bedrijf. Namens de directie werd hem een enveloppe met inhoud overhandigd. Voor zijn echt genote was er een fruitmand. Het personeel verraste de heer Stolker met een lamp. De jubilaris begon zijn loopbaan vijftig jaar geleden bij OKWA als schilder. In later jaren verwisselde hij de schilderskwast echter voor de machine houtbewerking. v.a. 438.- met verende vork v.a. 479.- MOERKAPELLE De postdui venvereniging Kapellevliegers heeft de laatste weken weer aan enkele wedvluchten meegedaan. Er werd gevlogen uit Noyon met 199 duiven. De afstand bedroeg 296 kilometer.De eerste duif arriveerde om 10.25 uur, de laatste om 10.46 uur. De gemid delde snelheid van de snelste duif was 1417 meter per minuut. De prij zen werden behaald door: J. van der Linde 1, 5, 6, 16, 28, W. de Kengt 2, 23, 36, 39, H. Smaal 3, 4, 47, T. La- mens 7, 12, 27, 29 41 49, W. Meijer 8 11, 26, 38, 40, C. Zweere 9, 13, 35, M Strijdhorst 10, 25, 34, 43, 48. Zaterdag werd gevlogen uit Neufvilles over een afstand van 172 km met 214 duiven. De eerste duif kwam om 9.48 uur, de laatste 10.01 uur. De uitslagen wer den J. van der Linde 1, 3, 5, 14, 19, 26, 33, 46, 48, 49, Jac. Duivesteijn 2, 7, 13, 21, 28, W. Koole 4 36 39, 45, 50, C. Zweere 8, 25, W. Meijer 6, 9, 22, 35, 37. van de gebieden die voor het schap in aanmerking zouden komen het Bospark achterwege gebleven. We waren van mening dat Gouda, Wad dinxveen en Reeuwijk in ieder geval dóór moesten gaan en nog geen uit spraak doen over andere gebieden. Pas als het schap tot stand is geko men kunnen we de eventuele toetre ding van Boskoop rustig bezien.” Gevraagd of mr. Quarles van Ufford i in ieder geval positief stond tegen over de eventuele toetreding kregen WADDINXVEEN In het laatste gedeelte van het door Be Fair geor ganiseerde volleybaltournooi kwam het eerste herenteam uit tegen C.V.V. In de eerste set gingen beide par tijen gelijk op, met enkele mooie combinaties, de eindstand werd 18-16. De tweede set werd een overwinning voor C.V.V. (51-9) die zich veel ster ker toonde. In de derde en laatste set kwam Be Fair wel goed terug maar wist er geen voordeel uit te ha len. De setzege was Voor C.V.V. met 18-16. Bij de dames wist het eerste team tegen de dames van C.V.V. betere re sultaten te bereiken door twee sets te winnen. Ook het eerste herenteam moest zijn meerdere erkennen in C.V.V., hoewel zij in de tweede set goed partij wisten te geven. WADDINXVEEN Tot en met zaterdag draait op de Prins-Bern- hardlaan de eerste Waddinxveense kermis van het jaar. In augustus zal er in Waddinxveen weer kermis zyn. Burgemeester C. A. van der Hooft opende woensdagmiddag het grote lunapark dat vele attracties biedt. Hij wenste de kermisexploitanten veel succes toe en hoopte op een goe de opbrengst voor de Stichting Vrien den van het Zwembad, ten bate waarvan het lunapark in Waddinx veen is. De kermis is qua omvang de groot ste die Waddinxveen ooit heeft ge kend. Er zijn tal van nieuwe attrac ties naast oude als de botsautootjes, draaimolens en grijpkraantjes. De kermis die halverwege augustus zal worden gehouden is ten bate van de Sportweek. WADDINXVEEN Ned. herv. kerk - 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus en 18.30 uur: ds. T. van ’t Veld. Herv. wykgeb - 9.30 uur: kandidaat drs. W. I. Cuperus en 18.30 uur: ds. A. Vroegindeweij, Veenendaal. Bethel - 9.30 uur: ds. T. van ’t Veld en 17 uur: ds. J. R. Cuperus. Ev. Molukse kerk - 11.30 uur: ds. P. Fader. Herv. Immanuëlkerk - 9.30 uur: dr. A. van Haarlem en 19 uur: ds. M. J. C. Visser, Rotterdam. geref. kerk - 9, 10.30 en 18.30 uur: ds. B. Koekkoek. Remonstr. kerk - 10 uur: ds. J. C. Paardekooper, Hilversum. Chr. Afgesch. Gem. - zondag 9.30 en 17 uur en woensdag 19 uur: ds. A. P. Verloop. Jehova’s Getuigen - zondag 15.30 en 16.30 uur: openbare toespraak en wachttorenstudie, donderdag 19.30 en 20.30 uur: bedieningsschool en dienst vergadering. R.K. kerk St. Victor - zondag 7, 9, 11 en 15 uur, donderdag 20 uur, zater dag 9 uur, maandag, dinsdag, woens dag en vrijdag 7.45 uur: Heilige Mis. St. Petrus - zondag 8.30, 11.15 en 17.30 uur, dinsdag 7.45 uur, donderdag 20 Zuidkade 3 - Waddinxveen telefoon 2105 ZEVENHUIZEN Het aannemings bedrijf Gebroeders Van der Meer uit Benthuizen is voor 116,998 laagste inschryfster geworden by de open bare aanbesteding van het sportvel dencomplex aan de Leliestraat en bij komende werken in het uitbreidings plan Zuidplaspolder in Zevenhuizen. Hoogste inschrijfster was de firma C. A. Qualm en Zoon uit Rozenburg, die de sportvelden wilde aanleggen voor 187.000. Er waren vijftien in- schrijfsters. De aanbesteding werd dinsdagoch tend gehouden in het Zevenhuizense gemeentehuis. B W van Zevenhuizen hebben het werk meteen de Gebr. van der Meer gegund. WADDINXVEEN Dat het Ne- derlandsche Roode Kruis dit jaar honderd jaar bestaat merkt u niet al leen aan deze krant. De afdeling Gouda en Omstreken, waaronder ook Zevenhuizen en Waddinxveen ressor teren, houdt onder het motto ’Elk le vensjaar moet u vyf cent waard zyn’ een huis-aan-huiscoliecte waarvoor Gouda’s burgemeester, mr. R. M. van Reenen, zaterdag het startsein gaf. Verder is ook in beide gemeenten een speciale Rode-Kruiskrant ver spreid waarin een groot aantal we tenswaardigheden over het werk van het Kruis en over de activiteiten die het denkt te gaan ontplooien in de verschillende gemeenten. Behalve het concert van de Konin klijke Militaire Kapel, vanavond in de Nieuwe Schouwburg in Gouda, waarvoor nog kaarten beschikbaar zijn bij sigarenmagazijn A. van der Krans, Kerkweg 175 in Waddinx veen en sigarenmagazijn G. Hol, Dorpsstraat 62 in Zevenhuizen,wordt er morgen in beide plaatsen een kla ver jas wedstrijd gehouden. In Wad dinxveen in het Gereformeerd Vere nigingsgebouw in Zevenhuizen in Hotel Vos (acht uur). Er zijn voor deze wedstrijden vele fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Op vrijdag 2 juni, een week later dus, gaan de hoogste geplaatsten in de verschillende gemeenten in het Vee- marktrestaurant in Gouda in de fi nale meedingen naar de hoogste eer. Het inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt 2. Adressen in Waddinx veen: S. Pille, Jan Dorrekenskade 54; sigarenmagazijn D. Vermey, leplaan 51 en J. Moerings, Prins-Alexander- straat 7. In Zevenhuizen: mej. R. E. Plazier, Zuid^nde 14. Burgemeester Van Reenen, die zich in het schap laat vertegenwoordigen door wethouder H. Luidens, zei blij te zijn met de recente ontwikkeling. ”Ik ben erg blij dat Waddinxveen zijn uitspraak van vorige week heeft herzien. De verwerping van verleden week had ons in feite voor een hek geplaatst. We konden niet verder en zouden helemaal overnieuw hebben moeten beginnen. Ik ben blij dat het nu anders gelopen is; we zullen toch nog genoeg moeilijkheden hebben op te lossen denk ik speciaal aan de fi nanciële.” De Goudse burgemeester wilde zich niet aan een uitspraak wagen over een eventuele opneming van het Bospark tussen Waddinxveen en Boskoop. ”Ik weet dat Waddinxveen het Bospark graag in de regeling zou zien opgenomen, maar er staan zo veel problemen te overwinnen dat ik mij daarover op dit moment niet kan uitlaten. Ik vind het in ieder geval van belang dat andere gebieden zich bij de regeling kunnen aansluiten. Reeuwijk’s burgemeester dacht er precies zo over. Hij zei: ”Om tactische redenen is destijds bij het ’afgrazen’ we ten antwoord: ”Ik zou op dit mo ment niet willen opteren voor één bepaalde gemeente buiten ons drieën. Ik stel voorop de taakstelling van het schap.” De burgemeester zei bijzonder dankbaar te zijn voor de positieve be slissing van de Waddinxveense raad van maandag.’Tk onthou me natuur lijk van het vellen van een oordeel over het beleid van een andere en van de raad waren we - dat zult u begrijpen - echt niet blij.” AUTOMOBIELBEDRIJF Hoorn 65, Alphen a.d. Rijn telefoon 01720-2091 SI MCA stationcar ’65, 1500 GL; OPEL Kapitan en Admi ral '61-’65; CITROëN Azam ’65, 2 CV ’66; DKW ’64; VOLKSWAGEN Kleinbus '66; CHEVROLET Corvair ’61; MORRIS 1100 '64-’66; FORD Zephyr 4 en 6 '63 t.m. '65; OPEL Kadett stationcar '63- '64; RENAULT L4 '63; FLO- RIDE '61, R8 '64; FIAT 600- 850-1100-1300 '63-'64-'65; CITROëN Ami Break '65; VOLKSWAGEN Variant 1500S '63-'64, 1600 '66; STUDEBA KER Grand Tourismo '62; MORRIS 850 Combi '65; O- PEL Rekord '61 t.m. '64; LAN CIA Fiavia '62; PEUGEOT 403-404 '61 t.m. '64; CHEVRO LET stationcar '6; VAUXHALL Victor, Cresta '62-’64-’65; SKODA '66; FORD Taunus 12M TS Coupé, 17M '64-'65; VOLVO Amazone '62-’67; FIAT 1100 stationcar '65-’66; TRABANT '65; SINGER '62 automat.; VOLKSWAGEN 1200-1300-1500 '62 t.m. '66; CITROëN Ami '62 t.m. '66; SIMCA 1000 GLS '66; NSU Prinz '64-'65; PEUGEOT 404 Familiale '63; CHEVROLET Impala 2-deurs '60-’63; HILL MAN SUPER MINX cabr. '63; KARMANN Ghia 1300 en 1500 '64-’66; OPEL Car-a-van '61- '63; GOGGO 300 '62; SIMCA 1000-1300-1500 '64-'65; MER CEDES 220S '60. Keuze uit 150 stuks. 3 MAANDEN GARANTIE Inruil en Financiering. Geopend van 8.30-22 uur. ’s zaterdags tot 19.00 uur. ’s zondags van 12-18 uur. 50,- beloning Voor terugbez. van verloren Super 8 Smalfilm, zit in plas tic doos van 20x20 cm en 2 cm hoog. Merk doos is Posso Filmlengte ruim 100 mtr. Klein, Louis Davidsstraat 721, Den Haag. delingen opgericht, waarvan er meer dan 160 bestaan. Deze afdelingen hebben tot taak steun te verlenen bij medisch sociale zorg, hulp verlenen bij het verkrijgen van ander werk of huis enzovoort. Voor ernstige patiënten bestaat er de mogelijkheid om opgenomen te wor den in een van de astma-centra.Deze hebben een totale capaciteit voor vijfhonderd patiënten. Wanneer men dit vergelijkt met bovengenoemd aantal astmalijders, is het duidelijk dat er een grote wachtlijst voor de ze tehuizen is. Er is daarom veel geld nodig om al de aktiviteiten te bekos tigen. Daarom zal een van de be langrijkste taken van de afdelingen ook zijn leden te werven, die het fonds willen steunen. WADDINXVEEN Paul en Renée Dekker en hun vriendjes Dennis Fil- lié organiseerden vorige week op de zolder van het huis van de familie Dekker in de Vondelwijk een circus ten bate van het nieuwe zwembad. De baten, 6.50 zijn inmiddels aan de Stichting Vrienden van het zwembad overgedragen. Al eerder steunde dit jeugdige drietal de bouwactie voor het nieuwe zwembad met een voor stelling. WIST u dat Waddinxveen een achtergebleven gebied heeft? Als u op uw zondagse wandeling eens langs de J. W. Frisoweg komt mo et uuw ogen maar eens goed de kost geven. In plaats van het geplande plant soen hebben we twee noodgebouwen gekregen die er redelijk goed uitzien, maar in het midden staat een geel geval een hobbyclublokaal) dat ei genlijk grijs geverfd had moeten worden en met struiken beplant (wanneer?) Verder een fraaie opgebroken speelplaats (door de lieve jeugd), waarvan stenen en zand in de sloot belanden. Een sloot die bijna is dicht gegroeid. Een afgetrapte slootkant. Werkelijk, we wonen in een riante omgeving. Waar je in Waddinxveen ook bent, overal zie je dat de gemeente strui ken en boompjes plant. Bij ons komt eens in de maand een grasmachine, waar we nog blij mee mogen zijn. Maar gaat de rioolbelasting of iets dergelijks omhoog dan mag het ach tergebleven gebied net zo hard mee betalen. Tot zondag dan. mevr. L. v.d. Boomen-Bos J. W. Frisoweg 66 PS.: O ja, ik vergat nog te zeggen dat we als klap op de vuurpijl sinds kort ook nog verrijkt zijn met een paar denstal voor de deur. VRIJDAG 2 JUNI 19 uur; schoolplein Willem-van-Oranjeschool, Oranjelaan: Start Sportweekwandelmars over 8 en 12 km (WIK), m.m.v. Concordia en Voorwaarts. 19.15 uur; benzinepompstation Koningin-Wilhelminaplein: Start stratenloop over 570, 1140, 880 en 2850 m (AV ’65 Waddinxveen). ZATERDAG 3 JUNI 8.30 uur; voetbalvelden Oranjewjjk: Eerste ronde schoolvoetbaltoernooi. 14.30 uur; hefbrug Gouwe: Nationale zwemwedstrijden 3 km en gekleed zwemmen 300 en 600 m voor inwoners (De Gouwe). 18.30 uur; voetbalvelden Warnaarplantsoen: Eerste ronde bedrijfsvoetbaltoernooi. 19.30 uur; eind Noordkade: Hengelwedstrijd aan de Gouwe (hsv. Waddinxveen). MAANDAG 5 JUNI 18.30 uur; voetbalvelden Warnaarplantsoen: Tweede ronde bedrijfsvoetbaltoernooi. DINSDAG 6 JUNI 19.30 uur; rk-verenigingsgebouw, Burgm. Trooststraat: Sportweek-puzzelrit voor inwoners (mabc. De Gouwerijders). WOENSDAG 7 JUNI 18.30 uur; voetbalvelden Warnaarplantsoen: Derde ronde bedrijfsvoetbaltoernooi. 19 uur; zwembad Kanaaldijk: Schoolzwemwedstrijden om Weekblad-wisselbeker. DONDERDAG 8 JUNI 18 uur; leplaan, Waddinxveen: Wielerronde van Waddinxveen over 40 en 100 km. VRIJDAG 9 JUNI 18.30 uur; voetbalvelden Warnaarplantsoen: Finale bedrijfsvoetbaltoernooi. 18.30 uur; Jan-Ligthartschool, Kerkweg: Start wandelmars TOOS m.m.v. Concordia. 19.00 uur; voetbalvelden Warnaarplantsoen: Massale demonstraties jeugdleden TOOS. 20 uur; voetbalvelden Warnaarplantsoen: Demonstraties aspirant-leden, dames en heren TOOS. ZATERDAG 10 JUNI 9.00 uur; voetbalvelden Oranjewyk: Tweede ronde schoolvoetbaltoernooi. 14 uur; zwembad Kanaaldijk: Kringwaterpolotoernooi voor dames, heren, meisjes en jongens. 18.30 uur; Chopinlaan, Groenswaard: Volkssportspelen voor de inwoners. niiHiuiiiniuniuiuiiniiiiiniiiiiiiüdiiuiiiiiuiiiiuiuiiiiiuniuuiiiiiiiiuiinniiiiiiiiuiiuHiiniiHiiiniiiHiiiHniHiiiuiuiiiniiiniiiHinfiiiiiHuiiniii»iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiimuaHtw»iuht»«««it«"Uiu«NfflimiiniiiiS WADDINXVEEN In de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis heeft vrijdag de officiële installatie plaats gevonden van de afdeling Wad dinxveen van de Vereniging tot Steun aan het Nederlandse Astma Fonds. Mevrouw E. J. Nagel, schoolarts te Boskoop hield als lid van het hoofd bestuur een korte installatie-rede. Zij sprak haar dank uit aan het gemeentebestuur van Waddinxveen voor de medewerking die verleend was bij het tot stand komen van de afdeling. Als symbool overhandigde zij een zelfgemaakte voorzittersha mer aan het hoofd van de afdeling de heer J. G. Bakker. Van de afde lingen Alphen, Boskoop waren ver tegenwoordigers aanwezig die hun gelukwensen overbrachten. Dr. H. A. van Geuns, secretaris van het hoofdbestuur en lid van de medische raad, hield een duidelijke lezing over astmabestrijding en het vele werk dat daar mee samenhangt. Hij wees daarbij op het feit dat er ruim 800.000 Nederlanders aan astma of chroni sche bronchitis lijden. Hierdoor is deze ziekte nog steeds de vijfde volksziekte te noemen. Om de mensen zoveel mogelijk te kunnen helpen en ook wetenschappelijk on derzoek ter genezing en voorkoming te kunnen verrichten is een goede organisatie nodig en veel geld. Sinds 1961 is er het Astma Fonds dat zich tot taak gesteld heeft astmapatiënten zoveel mogelijk te helpen. Dat daar bij een groot gebied bestreken moet worden is een duidelijke zaak. Vaak gaat het om incidentele gevallen waarbij plaatselijke hulp reeds vol doende is. Daarom heeft men dus af- ZEVENHUIZEN De Midden- standsvereniging Zevenhuizen heeft de vakantieregeling 1967 van de plaatselyke winkeliers bekend ge maakt. Hy volgt hieronder: Bakkers: A. van Rijs van 12 juni tot 3 juli, T. Koppenol van 22 mei tot 7 juni, B. Meijer en Zonen van 2 tot 23 juli, F. Paul van 24 juli tot 14 augus tus. Manufakturiers: C. T. van de Bogerd van 17 juni tot 1 juli, Jac. Hogebrug van 26 juni tot 8 juli, J. D. Verhoef van 24 tot 30 juli, P. Voorbrood van 14 tot 29 juli. Kruideniers: H. H. A. Overdevest van 2 tot 17 juli, M. v.d. Berg 19 tot 26 juni. Kappers: Kapsalon Trudy van 26 mei tot 9 juni. Slagers: M. van Tol van 8 tot 22 juli. De winkeliers die hierboven niet zijn genoemd doen niet aan de va kantieregeling mee. MM»winiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHidUiii»Hiiiii«iMHiiiiu<iiii»iiH»nuinniHiiiM^^ s WADDINXVEEN De Waddinx veense Bescherming Bevolking hield verleden week zijn jaarlijkse bindings avond in het gereformeerd vereni gingsgebouw. Naast een groot aantal leden van de BB waren er ook verte genwoordigers van de vrijwillige brandweer, rijkspolitie en politie. Ook burgemeester C. A. van der Hooft en het hoofd van de Bescher ming Bevolking kring Zuidholland en de heer K. van Dongen woonden de avond bij. In zijn toespraak benadrukte burge meester Van der Hooft het nut van de zelfbescherming. Hoewel het hem speet dit jaar geen lintjes of onder scheidingen uit te kunnen reiken was hij verheugd het diploma Brandwacht eerste klas aan de heren A. v.d. Spek en G. Huizer te kunnen overhandigen. Beiden zijn lid van de vrijwillige brandweer. Na de rede van de burge meester was het woord aan de heer Winkel, die de functie van plaatselijk hoofd bekleed. Zijn echtgenote kreeg een fraaie bos bloemen aangeboden. De avond werd verder gevuld met het vertonen van enkele films en het altijd graag gespeelde kienspel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 12