na toernooi Be Fair Kampioenen bij Be Fair Be Fair tweede, WSE derde Moerkapelle - na spannend slot- H winnaar van I I K weekeinde Programma van het afgelopen minimum W0N1NS1MR1CHTIN6I Auto tegen boom Kieiweaz76ouüaiei.32i2l Schaakclub WSV Gouwe wint P.V. de Sperwer ■i eigen tournooi CAD Y de bromfiets die vanzelf gaat de nieuwste van Kaptein 379,- dealer voor Waddinxveen Visclub had goed jaar De Zwaluw HUUR met recht van koop PIANO’S HUUR Ruilbeurs Waddinxveen II tenniskampioen Gouivenieuws T ennistoernooi WurliTzer Gouwenieuws Pagina 4 I* MENSEN DIE HET WETEN, KIEZEN Krayesteijn Wf ELECTRONISCHE ORGELS uit 's werelds grootste orgel- en pionofobriek' 15- j Een“supporter hoge inruilwaarde voor Uw oude PIANO, HARMO NIUM of ELECTRONISCH ORGEL Vraag folders en Inllchtinaen over de nieuwe serie 1967/'68 bij de Wurlitzer-importeur Doelpuntrijk Demonstraties r K Ta. J.van Urk Westérsingel 42-44 R'dam ‘tel. (010) 135025 i W—PW WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - Donderdag 25 mei 1967. (beslissings- Standen ZONDAGVOETBAL Gespecialiseerd in bn|< tel. 2068 WADDINXVEEN Het jaarlijkse open-tennistoernooi van de Tennis vereniging Waddinxveen wordt ge houden van maandag 26 juni tot en met zondag 2 juli. I d 18 18 9 6 3 2 2 9 7 7 7 5 3 1 3 5 4 6 6 7 3 3 4 5 4 7 8 36 33 29 28 28 24 22 19 1G 11 5 5 27 27 24 22 21 18 17 12 7 5 14 uur 12.30 uur 12.30 uur 19 uur 71-35 65-40 50-33 60-37 46- 29 47- 40 48- 48 44-61 39-57 25-54 20-69 20-69 62-31 48-27 35-26 37- 25 24-21 43-35 38- 42 30-49 20- 55 21- 59 WADDINXVEEN Het door de Waddinxveense zwemclub De Gouwe georganiseerde pinkstertournooi is na een zeer spannend verloop geëindigd in een overwinning voor de Wad- dinxveners zelf. Vooral bij de heren had het toernooi een spannend ver loop. De dames echter moesten twee maal het onderspit delven. De uitslagen luiden: Bij de heren: DWR-Gouwe 0-1, SMA- Maas 3-4, DWR-Maas 2-1, SMA-De Gouwe 3-2, DWR-SMA 3-3, Gouwe- Maas 4-3. Bij de dames: De Gouwe- De Zijl 0-2, De Zijl-SMA 1-0, Gouwe- SMA 0-1. pelle 1-0, Waddinxveen-Groeneweg 0-2, Moerkapelle-Spirit 1-1, WSE- Waddinxveen 1-0, Groeneweg-Moer- kapelle 0-1, Spirit-WSE 2-0. Om derde en vierde plaats: WSE- DSO 1-0. Finale: Be Fair-Moerka- pelle 0-0 (strafschoppen in Moerka- pelle’s voordeel). Nieuwerkerk Esto Haastrecht WSE NSV Nieuwkoop RVC GDS Amm. S.V. Zwervers Nic. Boys Soccer Boys Prijzen v.a, 1.145.- v.a. p.mnd. zonder eerste storting WADDINXVEEN In het gere formeerd verenigingsgebouw heeft de Waddinxveense Schaak Vereni ging dinsdagavond 18 mei een snel- schaakwedstrijd gehouden. Er kwa men zeven winnaars uit de bus: 1. W. van Vuuren 9 p., 2 A. van de Starre 7 p., 3. P. Broer 6J p., 4. P. Perdijk 6 p., 5 J. van Oort 6 p., 6. AVersluis 5 p., 7. A. A. van Oest 5 p. Donderdag 25 mei zal er worden begonnen met de zomercompetitie. ZEVENHUIZEN De heer J. P. uit Capelle aan de IJssel wilde zon dagavond op de Noordelijke Dwars weg enkele bromfietsers inhalen. Hierbij raakte hij echter in een slip, waardoor zijn wagen tegen een boom reed. Door de enorme klap werd de boom geheel ontworteld en brak doormidden. Ondanks het feit dat er een fel uitslaande brand in de auto ontstond, kon de jonge bestuurder zonder verwondingen vrijkomen. De Zevenhuizense brandweer was snel ter plaatse om de vlammen te blus sen, waardoor uitbranden kon wor den voorkomen. ZEVENHUIZEN Aan het con cours van Ponst St. Maxense heeft postduivenvereniging ’De Sperwer’ met 111 duiven meegedaan. Er werd gevlogen over 337 km, met matige zuid-westenwind. De lostijd was zes uur. De eerste duif kwam om 9.47.49 uur aan, de laatste om 10.08.46 uur. Gemiddelde snelheid respectievelijk 489,10 meter en 1362,17 meter per minuut. De prijzen werden behaald door: A. Bonefaas 1, 21, 50, 94; H. v.d. Wil- lik 2, 9, 16, 19, 60; J. C. den Riet 3,20, 26, 32, 36, 85; Gebr. Slootjes 4, 44; N. v. Vliet 5, 81; A. de Bruyn 6, 10, 27, 55 74, 89, 100; S. de Way 7, 38, 43,56,87; P. C. v. d. Eist 8; Gebr. Metselaar 11, 12, 14, 18, 29, 33, 35, 59, 86, 88; N. v. Buren 13, 15, 52, 65, 69, 93, 103; P. Metselaar 17, 73 83 99; L. de Bruyn 22 46, 53, 97; E. J. de Jong 23, 25, 39, 92; J. Versloot 24, 45; A. C. Anders 28, 64; C. A. Bode 30, 37, 58, 96; J. C. Koren 31, 66, 77, 82; J. A. Degenkamp 34, 63; N. L. v.d. Zijden 40, 79; H. v. Dijk en Zn. 41, 42, 76; R. W. Verkade 47, 54, 70; C. v. Dijk 48, 98; T. den Ouden 49, 90; T. H. Twigt 51; J. Steen winkel 57, 71; D. Degenhardt 61, 91; A. Lam 62; F. Rip 67, 84; Gebr. v. Wageningen 68; G. Boere 72; P. Vink 75; W. Berkensteyn 78; A. v.d. Graaf 80, 101; H. de Kwaadsteniet 95; C. J. Groenendijk 102. RCV Schoonhoven Rijnstreek Bodegraven WDS Sportief Zwammerdam 18 Boskoop Moerkapelle Waddinxveen 18 Afdeling Gouda 22 17 22 16 22 11 21 13 22 11 21 10 22 10 22 22 22 21 21 2 1 7 2 6 4 2 10 1 12 4 12 5 14 1 17 1 17 3 3 4 4 7 4 3 2 11 1 14 3 14 ZEVENHUIZEN De hengelsport- vereniging Zevenhuizen-Moerkapelle heeft verleden week in Hotel Vos zijn jaarvergadering gehouden. Ook dit jaar, zo bleek uit het jaarverslag van de sekretaris, was het ledental ge groeid. De vereniging telt nu 175 le den. Deze toeneming is mede een ge volg van het feit dat de vereniging B- lid is geworden van Groot Rotterdam, waardoor men nu ook in de Rotte mag vissen. Ook de penningmeester kon een op timistisch geluid laten horen. Het sal do bedraagt ongeveer 2000, terwijl er totaal een bedrag van 1750 werd uitgegeven. Tijdens de bestuursver kiezing werd de heer W. Keyzer her kozen als voorzitter. De aftredende commissarissen W. van Helden en A. H. Verhoef waren beiden niet her kiesbaar. Hiervoor werden de heren T. van Helden en J. Ottevanger be noemd. Tijdens deze jaarvergadering werden de prijzen uitgereikt van het gehouden clubkampioenschap in het vorig seizoen. De wisselbeker voor de grootste gevangen snoek ging naar de heer A. van Erk. Deze had een snoek gevan gen met een lengte van 96 centimeter en een gewicht van 6750 gram. Op zaterdag 3 juni zal de openingswed strijd voor het komende visseizoen worden gehouden. Aan het slot van de avond werd nog een gratis ver loting gehouden. Li WADDINXVEEN De heren van de Waddinxveense zwemclub „De Gouwe hebben met een gelijkspel te gen UZSC uit Utrecht een zeer goede prestatie geleverd. In deze eerste wed strijd voor de zomercompetitie toon den de Gouwe-heren zich al meteen in hun beste vorm. Er werd gestart met fel aanvals- spel, waardoor enkele zeer goede kansen ontstonden die echter onbe nut bleven. Na drie minuten was het Eef Overdam die na een fraaie com binatie met Gijs van de Leeden Gou we de leiding gaf met 1-0. USZC kwam toen sterk terug maar Gouwe gaf geen krimp. In de tweede periode maakte Leen Sol de voorsprong nog groter door na een driehoksaanval prachtig te sco ren. Weer gingen de Utrechtenaren in de aanval, maar de Waddinxveense achterhoede met als uitblinkers Huug Boonstoppel, Henny van den Bosch en Cees van Mourik hielden uitste kend stand. Ook doelman Den Oud sten leverde zeer goed werk. In de derde periode moest de voor sprong echter prijsgegeven worden (2-1). Het was Eef Overdam die zorg de dat de stand weer verbeterd werd tot 3-1. Oudenga van USZC wist ech ter een gaatje in de Gouwe-achter hoede te vinden en maakte er 3-2 van. In de laatse periode zorgde oud- intemational Wormgoor voor de ge lijkmaker (3-3). Dit bleek tevens de eindstand te zijn. Deze zeer span nende, sportieve wedstrijd, waarbij de Utrechtenaren zeer zeker sterker waren, mag daarom des te meer een prestatie voor De Gouwe heten. Be Fair 3 werd vergezeld van zegge en schrijve één supporter kampioen na een gemakkelijke 6-0 zege op Bergambacht dat vorig jaar uit de eerste klas degradeerde naar de Tweede klas A. De zwartwitten heb- ■■■wnnaanmnn Let wel: WADDINXVEEN De postdui venvereniging ’De Zwaluwen’ hield met oude duiven een wedvlucht uit Nyon. De afstand bedroeg 298 km. Er werd gevlogen met 262 duiven. De lostjjd was zeven uur. Aankomst eer ste duif 10.28.30 uur met een gemid delde snelheid van 1429,63 m. per mi nuut. De laatste duif arriveerde om 10.50.29 uur met een gemiddelde snel heid van 1296,96 m. per minuut. De uitslag luidde als volgt: Troost- Tamerus 1, 6, 14, 15, 20, 32, 39, 58; P. C. Loendersloot 2, 27, 34, 44; A. J. v. Essen 3, 5, 22; Th. Colla 4, 17, 37, 50; D. Oskam 7; C. de Lang 8, 13, 28, 62; J. de Haan 9; J. v. Soest 10; H. N. v. Haren 11, 21, 29, 35; G. Versloot 12, 52, 54, 61; D. Boere 16, 24, 40, 45, 64, 66; L. W. Versluis 18, 31, 48; K. v. Veen 19, 46; L. C. ’t Hart 23, 49, 56; M. Twigt 25, 42, 51, 59; C. Hofman 26 30, 36, 53, 57; W. Slagboom 33; C. Smit 38, 41; J. Mulder 43, 63, 65; P. Groen 47, 60; G. A. v. ’t Slot 55 Ook heeft ’De Zwaluw’ meegedaan aan het concours van Neufvilles. Hieraan deden 218 duiven mee. De afstand bedroeg 173 km. De lostijd was acht uur. Aankomst eer te en laatste duif respectievelijk 9.51.06 uur en 10.01.39 uur. Snelheid gemiddeld gemiddeld 1556,60 meter en 1423.53 meter per minuut. Uitslagen: Troost-Tamerus 1, 2, 6, 7, 17, 42; H. N. v. Haren 3, 12, 13, 14, 14, 22, 41; D. Boere 4, 20, 26, 36,37, 43; A. J. v. Essen 5, 11, 31, 34, 54; C. Hofman 8, 25, 40; Th. Colla 9, 16, 46, 48; M. Twigt 10, 27, 30, 35, 47; J. van Soest 15; D. Oskam 18, 23, 28, 33, 50; L. W. Versluis 19; J. de Haan 21, 24, 32; W. Slagboom 29, 55; P. C. Loen dersloot 38, 44, 52; L. C. ’t Hart 39; G. A. v. ’t Slot 45; Jac. Veen 49, 51; J. Mulder 53. In de achttien wedstrijden die Be Fair 7 in de Derde klas C naar het kampioenschap voerden werd door de zwartwitten 109 keer gescoord (zes treffers per wedstrijd!). Eén wed strijd ging voor de kampioenen ver loren, een andere speelden zij gelijk. Ze werden kampioen in de wedstrijd tegen Zevenhoven 3, die met 9-3 kreeg eerder in het seizoen klop met de mammoet-score 30-0. Topscorer bij de zwartwitten: mid voer C. Zalm die 44 keer de roos trof. WADDINXVEEN Voor de wed strijden 600 en 300 m gekleed zwem men in de Gouwe op zaterdag 3 juni a.s. (Sportweek) gelieve men zich zo spoedig mogeljjk op te geven in het zwembad (kassa). De inschrijving sluit op 3 juni om 12 uur. De trainingstijden van de zwem- en waterpoloclub De Gouwe zijn: meisjes en jongens: maandag van 19.15 tot 19.45 uur; dames en heren: maandag van 20 tot 21 uur. Poloprogramma: 25 mei: Gouwy 3 (heren)-Zian 5, 19 uur, De Zijl b- Gouwe (jongens), 19.30 uur; AZC b- Gouwe (meisjes), 19.30 uur; Gouwe 1 (heren)-HZC 1, 20 uur. 26 mei: Woer den 3-Gouwe 4 (heren), 20 uur; OZV 2-Gouwe 2 (dames), 20 uur. 27 mei; Polodagen UZSC Utrecht (Gouwe 1 heren en dames doen mee). 29 mei: RZV 2- Gouwe 3 (heren), 20 uur. 30 mei: Gouwe (jongens)-Boskoop, 19.30 uur; Sedna 1- Gouwe 1 (heren), 20 uur. 31 mei: Bo koop-Gouwe (jon gens), 19.30 uur; ZPS 1-Gouwe 1 (da mes), 20 uur. 1 juni: Gouwe (meisjes)- AZC b, 19 uur; Gouwe 4-DKD 1 (heren), 19.30 uur; Gouwe 2 (dames)- I BZPC 1, 20 uur. De Moerkapellenaars hadden bij de poule-wedstrijden duidelijk meer moeite dan Be Fair. Na een verlies- partij tegen WSE en een gelijkspel met Spirit, moesten ook daar straf schoppen (tegen WSE) uitkomst brengen. In de finale-wedstrijd tus sen Be Fair en Moerkapelle was dui delijk te zien dat beide ploegen al een halve dag voetbal achter de rug had den. Aanvankelijk leek Be Fair de bes te kansen te hebben. Het was aan Moerkapelle-doelman Verschoor te danken dat er geen doelpunten vielen Na een rustig aanvangsspel werd het spel wat feller en de inzetten van Moerkapelle ook gevaarlijker. Resul taat leverden deze pogingen zowel voor als na de rust niet op. Straf schoppen moesten beslissen en dat brancht winst voor Moerkapelle. Voor de derde en de vierde plaats werd gestreden door de elftallen van Bij de foto (onder) Van links naar rechts: J. Geers, R. Pols (grensrechter), A. Monster, C. Zalm, C. van Damme, A. Poot (reser ve) en D. Solkema. Zittend: J. van Wezel, H. van Brugge, J. Slager, L. de Graaf, C. Zalm en C. Klomp. v.a, MVl p.mnd. zonder eerste storting van de modellen 1967/'68 te Rotterdam dagelijks van 10-4 uur door onze Wurlitzer-organist JOOP WALVIS. Bij aanschaffing van een orgel 3 MAANDEN GRATIS ONDERRICHT op de Wurlitzer-school Enorme sortering Prijzen-vanaf 675.- met recht van koop MOERKAPELLE Na de goede verrichtingen in de bekerwedstrijd tegen Gouda heeft Moerkapelle op tweede pinksterdag opnieuw voor een goede prestatie gezorgd. In het uitstekend door Be Fair georganiseerde Pinkster- streektournooi toonden de blauw-witten zich de sterksten. Ze bereikten dit resultaat, door aan het eind de strafschoppen net iets beter te nemen dan Be Fair. De finale-wedstrjjd tegen deze ploeg was namelijk doelpuntloos geëindigd. Twee keer heeft Be Fair aan het eind van dit voetbalseizoen trots het kampioensvaandel mogen hijsen. Voor Be Fair alle reden tot vreugde. Op foto’s van Sjaak Noteboom ziet u de glorieuze, oppermachtige kam pioenen bij elkaar. Gefeliciteerd jon gens! ZATERDAGVOETBAL Afdeling Gouda 18 12 18 12 18 10 18 18 18 ben het ’t hele seizoen schitterend ge daan en slechts twee keer zonder punten naar de kleedkamer terug hoeven keren. Bij de foto (boven). Van links naar rechts J. Plantezie, D. Bakker, J. Verbrugge, J. van Erk, C. van Triet, J. de Goey, R. Monster, B. Goudriaan en J. van der Plas. WADDINXVEEN De speeltuin vereniging ’De Paddestoel’ houdt za terdagmiddag 27 mei weer ruilbeurs. Deze zal worden gehouden in het clubhuis aan de Lijsterbesstraat en beginnen om twee uur ’s middags.Er zal dan gelegenheid zijn voor jong en oud om speldjes, sigarenbandjes,sleu telhangers, postzegels enzovoorts on derling te rullen. WSE en DSO (Zoetermeer). De laat- sten kwamen met een gecombineerd zaterdag-zondag elftal in het veld. In het begin van het tournooi leek dit weinig succesvol te zijn, later her stelden zij zich echter prima. De wedstrijd om de derde plaats eindigde voor hen in een 1-0 neder laag tegen WSE. Na afloop reikte de heer G. Graafland de prijzen uit aan de winnende teams. Ondanks het re genachtige weer was het tournooi goed bezocht door het publiek. De uitslagen waren in poule A: Be Fair-DSO 0-0, Boskoop-RCV 0-0, Gouderak-Be Fair 1-2, DSO-Boskoop 0-2, RCV-Gouderak 1-0, Be Fair- RCV-Be Fair 1-2, Boskoop-Gouderak 1-1, DSO-RCV 1-1. In poule B: Wad- dinxveen-Spirit 1-0, Groeneweg-WSE 0-0, Moerkapelle-Waddinxveen 2-0; Spirit-Groeneweg 0-0, WSE-Moerka- WADDINXVEEN Door een rui me overwinning van 7-1 op de mede- kandidaat voor de kampioenstitel, Park Honingen uit Rotterdam is Waddinxveen 2 (van de tennisvere niging kampioen geworden in zjjn afdeling. Hiermee promoveert het team naar de vierde klas van de KNLTB. Ook de andere teams boek ten goede resultaten. Waddinxveen 1 behaalde een overwinning op Woer den met 5-3. Het derde team wist Rotterdam met grote cijfers :8-0) te verslaan. De uitslagen waren: Waddinxveen 2-Park Honingen 5: heren enkel: A. Spanje-A. van Put 6-3, 6-3; H. Wijers-M. Peters 6-4, 6-2; Dames enkel H. Okkerse-N. Peters 1-6, 6-3, 6-2, E. Lemm-H. Bartels 6-2 6-4. Heren dubbel:A. Spanjer, H.Wij- ers-J. W. Pijszens, K. v. Put 6-0, 6-2. Dames dubbel: H. Okkerse, E. Lemm N. Peters, H. Bartels 3-6, 2-6, 2-6,3-6. Gemengd dubbel: L. Okkerse, A. Spanjer-N. Peters, M. Peters 2-6, 7-5, 6-0., E. Lemm, H. Wijers-H. Bartels J. W. Tijssens 6-4, 6-0. Woerden 1-Waddinxveen 1 herenen kel: H. Brak-R. Kleist 3-6, 0-6, H. B. Ameling-C. v. Damme 6-2, 6-2. Da- mesenkel: C. v. Vliet-M. Oei 1-6, 0-6, E. v. Vliet-A. v. Zetten 6-4. 6-2. He rendubbel: B. Ameling, H. Brak-R. Kleist, C. v. Dammel 6-4, 1-6, 4-6.Da- mesdubbel: E. v. Vliet, C. v. Vliet-M. Oei, A. v. Zetten 2-6, 6-4, 2-6. Ge- mengddubbel: C. v. Vliet, H. Brak- A. v. Zetten, R. Kleist 2-6, 6-4, 2-6, E. v. Vliet, R. Ameling-M. Oei-C. v. Dammai 6-3, 5-7, 8-6. Waddinxveen 3-Rotterdam 12: Herenenkel: H. den Hartog-H. Boere 0-6, 5-7, H. Werleman-D. Doeve 6-4, 3-6, 4-6. Dames enkel: E. Sammelius- A. Koppenaal 2-6, 1-6, D. Arnolds-J. Spanjer 0-6, 1-6. Heren dubbel: W. den Hartog, J. Keunen-G. Boere, F.v. Zetten 4-6, 1-6. Dames enkel: D. Ar nolds, A. Werleman- J. Spanjer 2-6, 3-6. Gemengd dubbel: E. Sammelius, H. Werleman- A. Koppenaal, F. van Zetten 2-6, 1-6, A. de Moes, J. Ken- nen-J. Spanjer, D. Doeve 1-6, 5-7. ZONDAGVOETBAL Nieuwkoop-WSE, 14.30 uur Stolwijk 3-Groeneweg 2, 12 uur Gouderak 4-Waddinxv. 5, 14.30 uur ZATERDAGVOETBAL RCV-Schoonhoven wedstrijd) Moerk. 3-Gr. Ammers 5, Spirit 6-RCV 4, Spirit 6-RCV 4, RCV 4-Moerk. 3 (29 mei), ■s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 4