komt Bij ons de stilte altijd de storm na H E E M S KERK Versluis Zn 7 m o Aardgas voor prettige en voordelige verwarming cfeum ern CENTRALE VERWARMING Gemeente Waddinxveen BEKENDMAKING Gerts Zonen FOTO SJAAK NOTEBOOM Verkoopmiddag en -avond MULDER’s speciaalzaak Jaarboekje Geref. Kerk Vakbekwame Timmerlieden Grondwerkers KOSTUUMS JONGEMAN 17-20 jaar, voor opleiding MAGAZIJN REGENJASSEN C€€€ ilBBlillllkVA PI €G BEJ AARDENREIS1967 t.e.m. ZATERDAG 27 MEI A.S. bestaat er nog gele genheid Uw aanmeldingsformulier in te leveren bij een van onderstaande adressen: Poperinq n.v. van LOODGIETERSBEDRIJF GERTS heeft werkelijk alles voor uw tuin met de camera-inruilactie Doe mee aan de bijzondere Boekhandel Veldwijk „DJGB0EK4CTIE” H.H. Motorrijders, boomkwekerij en tuincentrum Nu voordelig een camera Pagina 6 Gevestigd Herenweg 2, MOERKAPELLE, lijdelijk telef. 070-837 340 Landelijk erkend Gasfitter Dorpsstraat 33 Telefoon 01828-2218 Kerk weg 87 tel. (01828) 2264 WADDINXVEEN In de keuken een bijzetfornuis. In de slaapkamers een gevelkacheltje. i^X^^^^afaWvanderVIist Dames* en Herenkapsalons Zuidkade 16-17 Telefoon (01828) 2306 Hoogatr. 69, Rotterdam, tel. 010-134700 ENORME T.V.-PRIJSVERLAGING Nu een tweede T.V. voor min der dan weinig geld BESPOTTELIJK LAGE PRIJS 3 MAANDEN GARANTIE Langzaam-en snelwassers reeds v. af 50.- 'k Heb nu veel meer vrijheid van beweging In de huiskamer een gashaard. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - Donderdag 25 mei 1967. Bezoekt de Wij zoeken: ZEVENHOVEN GARAGEBEDRIJF Spoorstraat 2-4 GOUDA Noordkade 26a, Waddinxveen, telefoon 2308 'MODERN'is zekerheid I PASSAGE WADDINXVEEN TELEFOON (01828) 2477 t Zo is ons vak. Een kapper leeft vaak in uitersten. De ene week staat de telefoon roodgloeiend, de andere keer haalt hij het weekeinde ’op z’n slofjes’. Maar tochsteeds meer vrouwen ’ontdekken’ die rustige dagen. Ze hebben gemerkt dat de kapper dan anders werkt en doet. We praten nog niet eens over het verschil tussen bijvoorbeeld een dinsdagochtend en een vrijdagmiddag. U kent dat onderscheid - uit bittere ervaring misschien - zelf goed genoeg. Er is tijd voor ’es een keer iets aparts, iets geks’. En vrouwen houden van wat extra-aandacht. Dat is vooral wat ze bij een kapper zoeken. En de kapper zorgt ervoor dat ze ’t vinden. Bel maar voor zo’n stil plekje op zo-maar-een-dag. Voor de samenstellers van de beste dag boeken zal een van de beste Nederlandse auteurs op humoristische wijze aan de hand van persoonlijk gesprek bij de au teur thuis een levensbeschrijving maken. Stel met foto’s een dagboek samen (Wij hebben het dagboek voor u klaar liggen). Voor aanleg en onderhoud van tuinen. Uitgebreide keus in eerste klas tuingereedschap en machines. Belt u ons en wij komen u graag persoonlijk advlserenl I Begonia Bolbegonla Agaratum Chrysantenstekken MANUFAKTUREN - KONFEKT1E - WONINGINRICHTING telefoon (01793) 315 - Moerkapelle Bouw- en Aannemingsbedrijf A. J. VAN DER HEIJDEN te Woerden Tot en met 1 juli bij aankoop van een nieuwe camera krijgt u voor uw oude camera 7,50; 10,-; 15,-; 20,- terug. VOOR AANKLEDING VAN UW TUIN: tegels In diverse maten; flagstones (steps voor het gazon) rotsstenen; eiken planken, palen, rietmatten e.d. voor tuinafscheidingen. De burgemeester voomoemd, C. A. VAN DER HOOFT. Passage 145 Telefoon 2620 op VRIJDAG 26 MEI van 14.30 tot 22.00 uur in de Immanuëlkerk aan de Beatrixlaan, ten bate van het Orgelfonds. PASSAGE - TELEFOON 2127 Verkrijgbaar: Prijs 4,75 vraagt Aanmelden: Industrieterrein Noordkade, H.Heyermanslaan of in Woerden, telefoon (03480) 2683, b.g.g. 2690 (ook in lichtgewicht) Drogisterij Van Mourik, Kon. Wilhelminaplein Brood- en Banketbakkerij H. en G. Huizer, Zuidkade Van Ringelenstein’s Zelfbediening, leplaan Boekhandel Van Pinxteren, Zuidkade. GROTE FOTO - EN FILMWEDSTRIJD (vele prijzen, o.a. vliegreizen, treinreizen, fotoboeken, reisboeken, anti-slipcursussen enz.) Grote sortering fleurige zomerplanten Geraniums Afrikanen Verbena Salvla Voor balkon, terras of grasperk leuke bloembakken In vele soorten en vormen op ROTTERDAM: Schiedamseweg 145, Straatweg 59, Plelnweg 150-154, Asterlo 29-31, Tel. 134700 Adviescentrum voor Hi-Fi Stereo- Karel Doormanstraat 165, Tel. 11 64 20 Winkelcentrum Hoogvliet, Tel. 16 08 22- Kerstendijk 3, IJsselmonde, Tel. 19 76 40 Winkel centrum Koperwiek - Capelle a/d IJssel, Tel. 010-20 24 44 Alexanderstad Winkelcentrum Het Lage Land, Tel. 010-20 36 78 Het comité bejaardenreis 1967 organiseert op woensdag 7 juni a.s. weer de grote be jaardenreis. Op deze dag zouden wij nog gaarne de be schikking hebben over enkele motorrijders. Zij die zich hiervoor met hun motor beschik baar willen stellen worden verzocht even kontakt op te nemen met de heer T. Ver vers, Café-Restaurant „Royal”, tel. 3083. in de nieuwste modetinten en alles op HERENMODE gebied GEVRAAGD: voor spoedig een diagersbediende en/of halfwas en winkelmeisje Wü bieden hoog loon en reiskostenvergoeding, met ge maakte vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. TOPSLAGERIJ VOLLEBREGT - ZOETERMEER - Dorpsstraat 127, telefoon (01790) 3525. Profiteer van deze aanbieding en ga direct naar „MODERN”. U kunt daar een uitge lezen collectie ingeruilde TV's zien voor een Al deze TV's zijn grondig gecontroleerd en worden verkocht met Keuze uit alle typ j. Grijp deze kans met beide handen. GEBRS. VAN GM-dealer telefoon 3877 Met kleine kinderen is de fiets werkelijk een uitkomst 1 Je kunt „gaan-en-staan" waar je wilt, 't Spreekt natuurlijk vanzelf, dat geen mens z'n kind op een oude, gevaarlijke fiets meeneemt! Hun (en onze) veiligheid is zo'n soepel rijdende, nieuwe fiets waard I En waar heb je groter keus dan bij De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat op VRIJDAG 26 MEI a.s. des avonds van 7.00 tot 9.30 uur ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken (noodgebouw) gelegenheid bestaat tot het afhalen van visakten en bijdragebewijzen voor het seizoen 1967-1968. Deze akten en bijdragebewijzen kunnen eveneens wor den afgehaald dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur, behalve des zaterdags. -.*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 6