VA\ RIJN KABOUTERS Clubs i ADVERTEREN doet verkopen Brugreis 9 augustus| KOOP CEN7RUM Veldwijk Algemene platen bonnen ROSKAM OPRUIMING SËIZOËN-OPRUIMING f.379.- i Hi voor: Personeel Huisraad Auto’s Lessen en Huizen en Kamers Diversen iedere krant gelezen rubriek de meest VAN BOVEN MARIJNEN KOELKAST f 299,00 Fa H. M. DE WILDE Zn Koopjes in onze I Kleine advertenties Adverteren doet verkopen in Krayesteijn Wegens vakantie zijn wij gesloten van 21 t.m. 29 juli PV De Sperwer „DE KNEGr Cte yueuwrste motUUew Bi, i i PONTIAC 7 Pagina 12 NU SPOTGOEDKOPE AANBIEDINGEN IN ALLE AFDELINGEN Bovendien 10 tot 50 procent korting op niet L17 afgeprijsde artikelen A ss urant iekan toor 1,28 ZIE ONZE SPECIALE OPPUIMINGSKPANT NESSE 32 - 40 en A 1 f 2.00 10 tot 60 opgave kontante per plaatsing betaling vanaf 5,90 6,90 1,90 HEREN SINGLETS HEREN HALFSLIPS J. DEN HAAG boekhandel verkrijgbaar VOOR AARDGAS.OLIE EN KOLEN Zo warm toch alles lekker fris houden de nieuwste van Kaptein Diverse restanten tegen speciale prijzen Zie etalages 1- pers. LAKENS vanaf 2- pers. LAKENS vanaf BADDOEKEN vanaf KEUKENBADSTOF- HANDDOEKEN PRIMA THEEDOEKEN va 1,18 PRACHTIGE ONTBIJTLAKENS 5,75 I ‘d 11 'I r C 1 1,28 FANTASIE NYLON KOUSEN 0,25 Opgeven tot dinsdagmiddag drie uur bij ons bureau: Oranjelaan 9, Waddinxveen Telef. 01828-22^8 voor verwarming; Brugweg 33 - tel.2537 - Waddinxveen Rijwiel en Bromfietshandel WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - DONDERDAG 13 JULI 1967. I immer ruimt op woninginrichting) I Juwelier j '|Tel.'2O68 Waddinxveen BrugwegJ! GROENENDAAL 16 - GOUDA - TELEFOON 5196 Deze zeer interessante aanbiedingen zullen tegen ongekend lage prijzen worden verkocht. Let vooral op de SPECIALE AANBIEDINGEN, welke als stunts in de etalage zuilen worden geplaatst. Kerkweg 181 Waddinxveen Telefoon 01828 - 3297 b.g.g. 2364 Voor grote en kleine gezinnen reeds vanaf alleen maat 6 alleen maat 6 Horloger - Juwelier Kerkweg 189 Telefoon 01828-2077 Dat kan in zo’n fijne moderne en vooral praktische Vraagt advies bij: OOK VOOR UW VERWARMING 1 Kerkweg 197 Telefoon 2004 Ook in deze opruiming worden er Weer fantastische KORTINGEN gegeven van SWISS MADE @®(dl W de fiets die vanzelf gaat Kom de Cady bekijken bij: Nesse 12 Waddinxveen Telef. 2951 W. van Berkesteyn 102, 107, 114, 134, 154; H. Disseldorp 121, 132; E. J. de Jong 138, 164, 192; A. Lam 180, 185; D. Verkade 199. WADDINXVEEN Postduiven- houdersvereniging de Sperwer heeft zaterdag 2 juli aan twee wedvluchten meegedaan. De kortste afstand (58 km) was de vlucht uit Roosendaal. Aan dit concours deden 813 duiven mee. De eerste duif kwam met een gemiddelde snelheid van 1387,80 me ter per minuut om 8.41.30 uur aan.De laatste om 8.48.00 uur met een snel heid van 1204,54 meter per minuut. De uitslagen waren: D. Heeren 1, 15, 24, 167, 180; Gebr. V. Kempen 2, 108, 174, 185; J. Versloot 3, 54, 87, 92, 116, 119, 186; F. Rip 4, 11, 17, 55, 61, 136, 148, 157; N. v. Vliet 5, 8, 12, 36, 45, 53, 65, 68, 79, 97, 150; S. de Way 6, 98,124, 168; P. Metselaar 7, 49, 171, 178, 189; P. v. Gelooven 9, 14, 26, 32, 39, 57, 140, 172, 201; P. Vink 10, 21, 28, 29, 42, 62, 144, 145, 151; J. Degenkamp 13, 18 31, 43, 70, 71, 175, 76, 98; H. v. Dijk en Zn. 6 141; D. Verkade 19, 25; D. Degenhardt 20, 72, 73, 101, 102, 103; W. Heuvelman 12, 179; C. A. Bode 23, 40, 88, 114, 115, 203; L. de Bruyn 27, 35, 91, 107, 122, 131, 149; J. Steen winkel 30, 106, 158, 187, 195; E. J. de Jong 33, 46, 74, 128, 139, 155, 162; R. W. Verkade 34, 56, 90, 99, 112, 125, 133, 143, 154, 159, 166, 188; H. Disseldorp 37 105; N. Rupke 38, 130, 135; J. C. den Riet 41, 60, 85, 104, 134, 199; C. J. POLISSEN voor een reisverzekering kunt u voor 21 juli iedere dag afhalen van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. Gelieve bij grote schade dit telefo nisch te melden bij de betreffende maatschappij. WADDINXVEEN Ned. herv. kerk - 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus en 18.30 uur: ds. D. van der Ent-Braat, Monster. Herv. wijkgeb. - 9.30 uur: ds. T. van ’t Veld en 18.30 uur: ds. J. R. Cupe rus. Bethel - 9.30 uur: kand. drs. W. Cu perus en 17 uur: ds. T. van ’t Veld. Herv. Immanuëlkerk - 9.30 uur: ds. P. G. de Vey Meshdagh, Wassenaar en 19 uur: Ds. M. L. W. Schoch, Heemstede. Ev. Molukse kerk - 11.30 uur: ds. P. Fader. Geref. Kerk - 9.30 uur: ds J. Snoey en 18.30 uur: ds. J. Snoey. Chr. Afgesch. Gem. - zo. 9.30 en 17 uur; wo. 19 uur: ds. A. P. Verloop. Remonstr. kerk - geen dienst. R. k.-kerk St. Victor - zondag 7, 9, 11 en 15 uur, donderdag 20 uur, zater dag 9 uur, maandag, dinsdag, woens dag en vrijdag 7.45 uur: Heilige Mis. St. Petrus - zondag 8.30, 11,45 en 17.30 uur, dinsdag 7.45 uur, donder dag 20 uur en zaterdag 9 uur: Heilige Mis. Jehovah’s Getuigen - zondag 15.30 en 16.30 uur: openbare toespraak en wachttorenstudie, donderdag 19.30 en 20.30 uur: bedieningsschool en dienst vergadering. ZEVENHUIZEN Ned. Herv. kerk - 10 uur: ds. A. Bak ker, Rotterdam en 19 uur: ds. S. van der Zee, Uitwijk. Kapel Rotte - 10 uur: ds. J. de Vries, Heemstede en 19 uur: ds. J. Hoogen- dam, Vlaardingen. Geref. kerk - 9.30 uur: ds. J. Bos en 18.30 uur: ds. J. Bos. Ver. Vrijz. Herv. - geen dienst. MOERKAPELLE Ned. herv. kerk - 9.30 uur: de heer Van Kooten, Utrecht en 19 uur: spre ker onbekend. Geref. Gem. - 9.30 en 18.30 uur: leesdienst. WADDINXVEEN Met 795 duiven heeft de Sperwer meegedaan aan het concours van St. Kat. Waver op 9 juli. Er werd gelost om acht uur. De eerste duif arriveerde om 8.45.11 uur met een gemiddelde snelheid van 1076,41 meter per minuut. De laatste kwam om 9.00.20 uur aan met een snelheid van 920,13 meter minuut. De uitsla gen waren: C. J. Groenendijk 1, 99, 157; Gebr. Slootjes 2, 124, 182; P. Vink 3, 6, 7, 10, 30, 46, 67, 88, 131, 137, 142; S. de Way 4, 26, 31, 35, 45, 64, 97, 108, 167; P. Bonefaas 5, 57, 62, 74, 79, 126, 178, 188; J. Pellekooren 8, 9, 60, 144, 165; J. C. den Riet 11, 43, 106, 116; H. v.d. Willik 12, 84, 120, 156, 168, 175; L. de Bruyn 13, 40, 66, 172, 174; Gebr. van Kempen 14, 23, 86, 98, 105, 150; L. den Outer 15; Abr. v.d. Graaf 16, 21, 89, 146, 170; R. W. Verkade 17, 27, 52, 77, 92, 95, 193; F. Rip 18, 25, 28, 59, 61, 130, 135, 153, 163, 166, 169, 171; P. Met selaar 19, 155; D. Degenhardt 20, 136, 183; J. Degenkamp 22, 33, 63, 70, 71, 90, 112, 122, 173; T. Twigt 24, 140, 179; L. Verkade 29; A. Bonefaas 32, 48, 110, 151, 160; Gebr. van Wageningen 34, 184; H. van Dijken en Zn 36, 152, 195; Gebr. Metselaar 37, 38, 80, 115, 123, 125, 129, 177, 181; N. Rupke 39, 58, 94; T. den Ouden 41, 111; P. v. Geloo ven 42, 159, 186; J. Koren 44, 101, 145, 162, 189, 196; C. A. Bode 47, 50, 55, 56, 69, 81, 141, 158, 176; N. van Vliet 49, 119, 127, 149; C. van Dijk 51 54; Abr. de Bruyn 53, 76, 84, 103, 117, 139; D. Heeren 65, 68, 72, 83, 104, 118, 191; J. Versloot 73, 93, 109, 128; H. de Kwaad steniet 75; T. Anders 78; J. Steen winkel 82, 96, 187, 197, 198; P. v.d. Eist 87; N. van Buren 91, 113, 133, 161; W. Heuvelman 100, 143, 147, 148, 194; (uitgezonderd enkele merkartikelen en I ..BRU Groenendijk 44, 52, 69, 86, 121, 152, 170, 177; N. L. v.d. Zijden 47, 95, 120; J. C. Koren 48, 64, 193; Gebr. Metse laar 50, 58, 66, 96, 163, 183, 202; J.v. d. Zijden 51, 63; P. Bonefaas 59, 67, 138, 165, 169, 192; H. v.d. Willik 75,83, 100, 113, 142; W. Berkensteijn 76, 93, 94, 117; L. den Outer 77; J. Pellekoo ren 78, 126, 127, 191, A. de Bruyn 70; C. v. Dijk 81, 153, 156; N. v. Buren 84, 109, 110, 111, 129, 197; T. den Ouden 89, 18, 137, 200; J. W. P, F. Fase 123, 132; A. v.d. Graaf 146, 173; Gebr. v. Wageningen 147; T. H. Twigt 139;160, 182; T. Anders 161; A. Bonefaas 181, 190; A. Lam 184; P. C. v.d. Eist 194, 196. LI

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 12