1 2 I VAN ft UWEN En bii „DEVLEKSHAL n zaterdagkoopjes J Morris 1100 a Mals rundvlees Malse VITRAGE 2,25 Producten 13,50 W.C. MATTEN 1,49 PLASTIC TAFELKLEDEN 3,35 PLASTIC Guldens 0,65 Guldens BADMATTEN Guldens Clipper teken kleurenset lager Jan de Slager Blank varkensvlees AANKOMEND KAPSTER die met plezier haat werk doet, LEERLING KAPSTER Prinses Wilhelminaschool OPLEIDING Roepen ze over Compeer Onze personenauto Eerste “kwaliteit Avond-Mulo A, B en Aanvullingsexamen B dagelijks van 9.00 tot 22.00 uur. Vraagt vrijblijvend studie-advies. Van lBr nissen 3,98 aardappelen Gebr. v. Berkel OVERGORDIJNSTOF Altijd weer Naar TAFELKLEDEN 7,90 J. TER MEULEN-GOUDA ’n 95 VOOR KWALITEIT Dl) Boekhandel Veldwijk de gelukkigste day Let goed op onze lage kiloprijzen Kapsalon A, van der Sloot o. Pagina 8 volzoete Spaanse Wijn per fles van 3.25 voor geschoeide verzekeringsbedrijf. Dit om om om om ZlIDKADE 3 Telefoon 2105 WADDINXVEEW BfaWvanderVIist ■i 40 cent voordeel Gratis sleutelhanger bij 2 tabletten Nestlé chocolade (melk - puur - hazelnoot) Gratis plastic Emmer 29 cent voordeel Nescafé goudmerk nu ook in 100 grams potten per pot 4,55 Iglo vleesragout per pak van 135 voor 1,19 (ragoutbakjes per doos 1,80) (pasteibakjes per doos 1,10) Iglo Kabeljauw groot pak van 195 voor 1,79 Verse roomboter Tafelstrooier 20 cent voordeel 60 cent voordeel Gesneden Rozijnenbrood van 95 voor 89 Perziken jam (alleen vruchten met suiker) per pot 1,49 Ti woninginrichting TELI0I82012679-5022 b' zal all. dei tio Oo sir cei Ier eer vo< Br GEVRAAGD INDIVIDUBBL ONDERWIJS Taartbodems Neem daarom eens kontaktop met de heerC. H.v. Buurt, Chef Personeelszaken - Stationsplein 3 te Gouda. Tel. (01820)-7666 (toestel 211) bedrijf biedt U de mogelijkheid Uw kennis te gebruiken en te verrijken; vakkennis en ervaring op te doen; in aanraking te komen met vele facetten van het maatschappelijk leven maar ook te "klimmen” en dus aan Uw toekomst te.bouwen. Bedrijven, die snel groeien en goede toekomstmoge lijkheden bieden, zijn o.m. de GOUDSE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. GOUDSE LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. Deze uitspraak is van de bekende Amerikaanse schrijver Herbert N. Casson. U staat nu, al dan niet uitgerust met een einddiploma Gymnasium, HBS, ULO of MMS aan de voet van de "maatschappij-berg". U wilt "klimmen" en wij willen U gaarne een "steunpunt" geven. Daarom vestigen wij Uw aandacht op één bepaalde weg, nl. die, welke leidt naar het op moderne leest f 2,75 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - donderdag 17 augustus 1967 MISTELLA D en, de 1. OCCASION Te koop: een grote 43.000 km GEERT HEKMAN LV Cr\ Kerk weg 81. 1 br. 3,09 9 M2 De teraardebestelling zal plaats vinden vanuit het Geref. Verenigingsgebouw, Stationsstraat 16, op vrijdag 18 aug. a.s., des n.m. tussen 1-2 uur op de algemene begraafplaats te Waddinxveen. Het gezamenlijke personeel Lak- en Vernisfabrieken Wed. Boonstoppel Zonen N.V. "V¥i« weet hoe hij moet klimmen, kan overal een eteunpunt voor zijn voet vinden". Inschrijving van leerlingen cursus '67-'68 voor alle klassen van de 3,45 3,25 3,90 3,90 3,70 Biezen w.c. matten in vele frisse kleuren Plastic tafelkleden met leuk mo tief 140 x 170 Zware kwaliteit filet. Kleur wit 90 cm breed per meter in de leeftijd van 21 jaar. P. L. J. van Soest A. C. van Soest-Buijtelaar B. C. Hammer-van Soest K. F. Hammer W. van Soest J. van den Heuvel Waddinxveen, Eikenlaan 4 De teraardebestelling heeft inmiddels plaats gehad op maandag 14 aug. op de algemene begraafplaats te Waddinxveen. MANUFACTUREN - KONFEKTIE - WONINGINRICHTING telefoon (01793) 315 - Moerkapelle NESCAFé grote pot 695 voor 6,55 Heden ontvingen wij het droeve bericht dat onze trouwe medewerker, de heer GEERT HEKMAN Hiermede vervullen wij de droeve plicht, na een droevig ongeval op 9 augustus j.l. u in kennis te stellen van het overlijden van onze geliefde zoon, broeder en oom GERRIT PIETER VAN SOEST GARAGE WEURMAN Regentesseplantsoen - Gouda tel. 01820-3728 bij 2 pakken Sunil a 195 of bij 2 pakken Persil a 195 1 pakje café noir van Melle 1 pakje chocolade biskwie samen van 127 voor 98 we; wo: Hei de nie bot me: hoe De stre voo var re i we; late ten sch 1 str< bet dei Va: gei I ope ech zon ke< Nieuw 250 gram 1,49 boordevol Venz hagel slechts 1,40 AJAX RUITENWISSER per flacon van 2,15 voor 1,95 Maggi groentesoep 6 zakjes van 3,54 voor 2,94 I tioi vot gar in val stei aut r en voc var He de kn de veil ver L de str< boe noc Jul wei gec var len ten noc noc bee Nieuwe oogst 10 vilt pennen in één doos van 7,15 voor 4,95 Kerkweg 145 - Waddinxveen - telefoon 01828-2620 ft en een VOOR CHR. U.L.O. Prinses Beatrixlaan 4, Waddinxveen voor de officiële U.L.O. diploma's A (met wiskunde of middenstandsdiploma) en B. Ook gelegenheid voor het behalen van het diploma machineschrijven. De school begint weer op dinsdag 22 augustus a.s. Alle leerlingen worden verwacht om half negen. M. DIJKSHOORN, Hoofd der school. Zijn getrouwe plichtsbetrachting moge ons allen een voorbeeld zijn. goed voor personeelvervoer merk Plymouth. Kent U onze crediet service nog niet. Kom toch eens praten! Doorschijnend plastic 240 cm per meter I «r UATPfFMMPNA QHf VBR30MM.... Kerkweg 7, Waddinxveen, Telefoon 2097 2,49 2,99 3,29 1,59 0,99 Met verslagenheid ontvingen wij mededeling van het plotselinge overlijden van onze collega en vriend, de heer Maak zelf uw gebak I groot 1,85 klein 89 (grote keuze vullingen hiervoor) Te koop gevraagd voor nu of later BOERDERIJ, TUINDERSWONING, ARBEIDERSWONING of ander huis voor zomer- bewoning. Moet vrij liggen aan water. Met grond of grond en water Brieven aan: L. G. TEMME, W. de Zwijgerlaan 95, Den Haag. op de leeftijd van bijna 65 jaar na een kortstondige ziekte is overleden. Gedurende bijna 36 jaar trouwste medewerkers. Zijn nagedachtenis zullen wij in hoge ere houden. Directie en Commissarissen Wed. Boonstoppel Zonen N.V. 4,79 4,29 maar bij ons 5,29 6,39 bij ons 6,59 en 5,79 3,79 3,99 0,95 Te koop: Prima eigenheimer 25 kg 5.00 Noordeinde Waddinxveen 1 kilo GEHAKT (half om) geen 4,40 maar bij ons en 's woensdags slechts (met gratis zakje kruiden en zout) Bijzonder frisse cretonne met keukenmotief bedrukt op zwaar doek, in de kleuren groen-geel en blauw per meter 1 kilo REKLAME ROLLADE bij ons 1 kilo REKLAME RUNDERLAPPEN bij ons 1 kilo BORSTLAPPEN (haast mager) geen 6,20 i 1 kilo RIBLAPPEN geen f 7,50 maar bij ons 1 kilo MAGERE BRAADLAPPEN geen 8,30 maar 500 gram BIEFLAPPEN geen 4,50 maar bij ons 500 gram ROSBIEF geen 5,maar bij ons 100 gram MALSE BIEFSTUK geen 1,40 maar bij ons DUS WAT DOET U IN ZO’N GEVAL NATUURLIJK NAAR RcgeateMeplantaeen 30 Geede Tel. (01«20)-4»61 Tafelkleden met frisse kleurstel lingen, rond 125 cm en lang werpig 135 x 165 met franje Donderdag, Vrijdag en Zaterdag: Bij aankoop van 1 kilo Gehakt of 1 kilo Rundvlees een pakje SLAGERSGOUDMARGARINE voor 1 CENT was hij één van onze Aanmelden na 8 uur: Oranjelaan 24 Waddinxveen tel. 2257 500 gram HALSCARBONADE geen 2,89 maar bij ons 500 gram RIBCARBONADE geen 3,45 maar bij ons 500 gram LENDECARBONADE geen 3,70 maar bij ons 500 gram MAGERE SPEKLAPPEN geen 2,20 maar bij ons 500 gram DOORREGEN SPEKLAPPEN geen 1,30 maar bij ons 500 gram VARKENSROLLADE (iets doorregen) geen 4,maar bij ons 500 gram MAGERE VARKENSROLLADE geen f 4,70 maar bij ons 500 gram Fricandeau geen 4,70 maar bij ons 500 gram HAMLAPPEN geen f 4,50 maar bij ons 500 gram MAGERE VARKENSLAPPEN geen 3,60 maar bij ons 2,75 en Heden ontsliep in zijn Heere en Heiland, na een kortstondige, ernstige ziekte, onze geliefde broeder, zwager en oom GEERT HEKMAN weduwnaar van M. DE RAAF op de leeftijd van bijna 65 jaar. FAMILIE HEKMAN. Waddinxveen, 14 augustus 1967. Burg. Trooststraat 65 Verzoeke geen bloemen. Gelegenheid tot condoleantie donderdag a.s. des avonds tussen 7.00 en 9.00 uur, Burg. Trooststraat 65 Kurk-badmatten flexible reuze praktisch 30 x 50

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 8