1 I O JAN COMPEER’S SLAGERIJEN fc I inteRieuRkunst BROUWER dit oeft -W BAHLMANN Adverteren doet verkopen WE VIEREN WEER KINDERBOEKENFEEST hulp in de huishouding bij doktersgezin (geen praktijk aan huis). BOEKHANDEL VELDWIJK Fa. M. GERTS behandelt uw auto met originele T E C T Y L VERBETERDE LEVERWORST (zeldzaam lekker) 250 gram van f 0.75 nu voor ƒ0.48 Aardappelen te koop WEGENS OPENING Donderdag 19 nov. van ons Filiaal „HET VLEESPALEIS” Goudse Singel 87, Rotterdam. Een Feestelijke Openingsreklame ’n kersverse GELDERSE ROOKWORST W L h I 1 We maken dus zelf een rammelkan Deze week Attentie 1 Attentie Tecty Iserv ice-station Fa. M. GERTS Ringvaartsingel 1 - Tel. 01828-2673 Waddinxveen. Tectylservice-station Gebr. v. Berkel TIN en KOPER Iftadekuis MISS JUNIOR HEEFT EEN EIGEN MODE Pagina 14 92.50 - Komt u eens kijken? In ons speciaal Tectyleer-station (her kenbaar aan het Tectyl Service Bord) krijgt roest geen kans. Daar wordt uw kostbare auto afdoen de tegen die geniepige roest be schermd. Wij Tectyleren daar volgens de originele Zweedse ML-methode,d.w.z. dóór en dóór, t dus ook in alle holle delen van I chassis en carrosserie, waar die fatale roest anders vrij spel zou hebben. Tectyl is het uiterst doel treffende, polaire, dus waterver- dringende antiroestmiddel, waar mee Valvoline Oil Company al meer dan 26 jaar in binnen- en buitenland zulke grote succes- j sen boekt. Dit succes was zoda- j nig, dat als vanzelf uit de merk- naam ’’Tectyl” het werkwoord I ’’Tectyleren” ontstond. Ontdek de mode van vandaag bij I ■i 00UDA WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - donderdag 12 oktober 1967 1 DO doeltreffende Noordeinde 102 tel. 2277 e VERSE VARKENSLONGEN (zolang de voorraad strekt) per 100 gram f 0.35 e .fr Wegens opening van ons filiaal is „De Vleeshal” a.s. woensdag 18 oktober n.m. 12.15 uur GESLOTEN. wi fo SC f] n v v F d k s I s d v V s Per 1 november of eerder gevraagd: MEVROUW DR. NEWSUM, Dunantsingel 17, Gouda, telefoon (01820) 7004, b.g.g. 2155 st vi di g' oi w ti n k o: b n k d k v d m< D( au tu al Vi zi w Vi vi e< w s V b d v d k r Passage Waddinxveen Telefoon 01828-2620 1 I 2 s Nu nog weer een Ieder die er meer van weten wil vraagt het even bij Een Joyeuze mantel van weldadig warme Donogal tweed om de winter elegant in tegemoet te treden. In diverse mooie modekleuren. EIGENHEIMERS 25 kg 4.- MEERLANDERS voor winter voorraad, per mud 10,50 (7 z/et, goedkoop en van prima kwaliteit. voor de halve prijs dus 0.55 Let nu op En een van f 0.25 hierbij cadeau - ideaal voor de huisvrouw. gedreven en geslagen in de edele vormen, zoals onze voorouders plachten te gebruiken l Voorts nieuwe, ontzettend aantrekkelijke snuisterijen uit Oosterse landen, zoals prachtig bewerkte houten Tabakspotten, Byou- en Sigarettendozen, Bonbon- nlftres, Bellen, Gongen, Potjes, enz. enz. enz. Teveel om op te noemen. Kleiweg 63 GOUDA - Telefoon 2288 en waarborgt u zodoende een bescherming tegen ROEST. Maak een afspraak voor een Tectyl-ML-beurt en wees er zodoende zeker van dat echte Tectyl uw auto beschermt. Op maandag 16 oktober en woensdag 25 oktober komen er op de TV uitzendingen hierover. Tectyleer-Station Fa M. Gerts Van woensdag 25 oktober tot en met zaterdag 4 november vieren we weer het feest van de Kinderboekenweek. Ditmaal gaan we vooral lezen over kinderen in andere landen. Over Surinaamse kinderen en hun rammelkan. Hoe je zelf zo’n rammelkan kunt maken staat in het geschenk van de kin derboekenweek. Dit geschenk kan je krijgen wanneer jezelf of vader of moeder voor 5.00 aan kinderboeken koopt. Nesse 32 -40, Waddinxveen Telefoon 01828-2285-2996 Donderdag 12 oktober t.m. zaterdag 14 oktober a.s. woensdag 18 oktober, n.m. 3-5 uur Bij aankoop van 1 kilo Rund- of Varkensvlees, Gehakt, Carbonade enz. enz. (250 gram) van f 1.09 mini vleesreceptenboekje kleine stijging per maat SHETLAND manteltje voor de maten 134 t.m. 164 in leuke herfsttinten De door de verschillende punten geïnjecteerde Tectyl beschermt zodoende alle holle ruimten tegen roest. i O i L A m Oaten, die worden gehoord B 1 A- - wwi.sd - x Hot tectyleren gefchiedl van binnenuit de COtroiMde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 14