SPORT SPOR SPORT IRT eerste nederlaag Honderden in Waddinxveen heeft kind aan ooievaars: voor Nieuwe paarden De Reygersburgh Strafschop velt WSE geen 5-0 SVOW stuit opmars van Be Fair in spannende strijd Proloog Epiloog zien Groot krachtsverschil Van Triet neemt strafschop 2x Volley Be Fair Damclub Excelsior Schaakclub WSV Gouwevrienden begint weer H erfstconcours hsv Waddinxveen Kennelsucces ti cc 3 Ml Pagina 5 geschenkhuizen Diepe Borden (gekleurde rand) van l,30 nu 95 ct. Eikenlaan, leplaan; W’veen Telef. 2401 b g.g. 2184 Blunder Weer Zo ’n aanbieding van FRA-VA-KO’s WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - donderdag 12 oktober 1967 de ZONDAGVOETBAL Doelpunt Linksbinnen Van de Wetering trof kort na het begin van de tweede helft doel toen Knaapen de bal door foutief opstellen net miste: 0-1. Be Fair schrok nu pas wakker en begon te breien aan een offensief dat de Weteringse voorsprong teniet moest doen. Keer op keer stuitten Wim Bron en zijn makkers op de gerou tineerde defensie van de gastheren, maar in de twintigste minuut moes ten zij toch aan de noodrem trekken. Wim Bron werd ’gemangeld’ en de scheidsrechter deelde een strafschop uit. Spil Van Triet schoot beheerst in, maar de arbiter had een overtre ding geconstateerd en liet overnemen Weer schoot Van Triet raak, hetgeen dan toch de gelijkmaker opleverde: Het doelpunt bleek een geslaagde ’doping’. Vol goede moed ging de WADDINXVEEN De damclub Excelsior speelde donderdag in het gereformeerd verenigingsgebouw wedstrijd voor de vijfde ronde van het clubkampioenschap. De uitslagen waren: D. Zwanen- burg-A. A. Rietvel 1-1, A. Blom-T. Driesse 2-0, T. den Ouden-H. Troost 1- 1, W. v.d. Heijden-H. Boele 0-2, N. Hoogerdijk-R. van Dijk 1-1, B. van Eijk-A. Zwanenburg 2-0, C. Blonk J. Vermeulen 1-1, T. Baan-C. Stolker 2- 0, J. de Heer-C. H. Kramp 0-2. De vijfde ronde had bij de jeugd de volgende resultaten: T. Twigt-W. Hoogerdijk 0-2, D. Twigt-R. van Eijk 2-0, J. v.d. Plaat-E. Vermeij 2-0, W v.d. Plaat-B. van Ommeren 2-0 Donk 3-Waddinxv. 2 Boskoop 2-Be Fair 3, Woerden 2-WSE 2, C: Be Fair-Ona, Waddinxv.-WSE, Gouderak-Groenew., Zwervers-Moerkapelle, Ona 2-Be Fair 2, B: Donk-Be Fair, Gouderak-Waddinxv., WSE-Spirit, Moerk.Z wervers, Groenew.-Nieuwerk, RCV 2-Waddinxv. 3, RVC 2-Waddinxv. 3, RVO 2-Waddinxv. 3, Sportlust 3-Be Fair 4, Groenew. 2-Ona 4, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 6 7 6 7 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 2 1 2 2 2 1 0 1 5 5 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 4 4 2 3 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 2 3 0 2 2 1 1 1 2 2 2 4 1 1 0 2 3 1 1 0 2 0 1 2 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 3 3 3 4 13.30 uur 15:30 uur 15.30 uur 15.30 uur 16 uur 7 6 6 5 4 4 4 3 6 6 5 5 4 4 3 3 5—9 4—9 3—7 2—8 5— 22 6— 23 DSO-Waddinxv., Moerk.-Zwart Blauw, Groeneweg-Esto, WSE-Haastrecht, Ona 4-Moerkapelle 2, Esto 2-Groeneweg 2, Waddinxv. 2-GSV 3, Waddinxv. 3-GDS 2, Groenew. 3-Unio 5, WSE 3-Lekkerkerk 6, GDS 4-WSE 4, Bodegr. 5-Waddinxv. 4, 3 2 2 1 1 0 2 2 3 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 3 4 0 0 0 2 1 0 1 2 2 3 2 3 13—3 24—3 13—9 12—19 7— 18 9—12 12—10 10—14 8— 21 3—14 19—10 14—8 13—3 18— 12 19— 11 13— 15 11— 19 12— 24 14— 17 16—16 8—17 10—17 5—2 5— 5 6— 6 2— 3 7— 11 3— 13 5-0 1- 4 2- 1 1-3 3- 1 1-3 1-2 1- 3 2- 0 3- 0 3-3 1- 2 1-1 0-2 2- 0 0-3 5-2 0-6 0-9 4- 4 0-8 5- 0 8-0 0-2 10-4 7— 2 8— 5 9— 7 8—5 3—2 7—5 7— 5 9—6 8— 9 -RH thuisclub door met hét bouwen aan nieuwe aanvallen. Maar van tijd tot tijd wist Be Fair uit te breken, het geen in de Waddinxveense achter hoede nogal wat paniek veroorzaak te. Een kopbal van Van de Wetering leverde vlak voor het einde een nieuwe treffer op en bracht meteen een eind aan de overmoed waarmee Be Fair tot dan op de SVOW-veste had gebeukt. Waddinxveen-Ooievaars 5-0. De Haagse hekkesluiter zal het wel niet lang meer maken in de vierde klas. Het grote krachtsverschil, dat zondag aan het licht trad in de wedstrijd tegen Waddinxveen zat ’em echt niet alleen in de kwaliteiten van de Waddinxveense ploeg, maar evenzeer in het gebrek aan techniek aan de Haagse kant. 15.30 uur 15.30 uur 14.15 uur 14.15 uur 15.30 uur Be Fair 2-Jodan Boys 2, 15.30 uur 14.15 uur 13.30 uur 14.15 uur 14.15 uur 14 uur 14.15 uur 14.15 uur 14.15 uur Bodegraven 3-Be Fair 3, 14.15 uur 13.30 uur 13.30 uur 13.30 uur 14.15 uur 14.15 uur Vierde klas B: Wester kwartier 5 Spoorwijk Tonegido Woerden Waddinxveen Quick Steps Archipel VTL DSO Boskoop Ooievaars Vierde klas D: Esto Lenig en Snel Bergambacht Wit Blauw Groeneweg Texas Zwart Blauw Flamingo’s Oliveo Wippolder Moerkapelle Duindorp Afdeling Gouda: Haastrecht Nic. Boys WSE RVC NSV Oudewater Nieuwkoop Zwervers GDS ASV 16 uur 16 uur 16 uur 16 uur 16 uur 16 uur Spirit 4-Waddinxveen 2, 12.30 uur 16 uur 16 uur 13.20 uur 0 11 1 10 2 3 2 2 4 3 3 4 0 11 1 11 0 10 0 10 1 2 4 4 4 4 3 5 7 6 6 5 5 13—7 4 4 4 3 2 0 7 10—6 6 6 6 5 4 4 4 2 2 1 1 Doelpunten vielen er niet in eerste helft. Be Fair had veel moeite met de straffe wind, plaatste vaak te hoog en kwam niet tot constructie ve aanvallen. De Oude-Weteringers daarentegen brachten het tot veel ge vaarlijker acties en waren nogal eens gevaarlijk. Sleeuwenhoek, die Den Hertog verving, bleek niet de ontdekking-van-het-jaar en was een zwakke schakel in de overigens als los zand aan elkaar klevende voor hoede. Bij een levensgevaarlijke aanval WADDINXVEEN Het eerste da mesteam van Be Fair heeft de com petitiewedstrijd tegen het Moor drechtse MVC ondanks hevige tegen stand met 3-1 verloren. De sterke aanval van MVC en de grote techniek gaven in deze niet on aantrekkelijke wedstrijd de doorslag en hoewel Be Fair met enthousiast spel zelfs nog een set won, bleken de Moordrechtse dames toch onaantast baar. WADDINXVEEN Voor de bil jartvereniging De Gouwevrienden is vorige week de nieuwe competitie van de Koninklijke Nederlandse Bil jart Bond van start gegaan. Het D- tearn greep een 5-4 zege bij het Goudse De Sport D, terwijl Gouwe vrienden E het nog beter deed en Tunnel E met 7-2 in het zand liet bijten. Gouwevrienden F kon het thuis niet bolwerken tegen KOT uit Gouda en verloor met 6-3. WADDINXVEEN De uitslagen van de vijfde ronde om het clubkam pioenschap van de Waddinxveense Schaak Vereniging, donderdag ge speeld in het gereformeerd vereni gingsgebouw, luiden ais volgt: C. v.d. Mark-W. van Vuuren af- gebr., N. E. Plantfeber-W. van Oort 1-0, P. Broer-A. A. van Oort 1/z-1/2, L. Landeweer-B. Berloth %-*/2, P. Perdijk-A. v.d. Starre 1-0, J. van Oort-G. de Willigen 1-0, A. Versluis- A. Wiersma afgebr., T. Verbree-Fde Jong 0-1, J. v.d. Horst-H. Schoema- ker 0-1, P. Neeleman-N. v.d. Vloed 0-1. Uitslagen ZONDAGVOETBAL Waddinxv.Ooievaars Oliveo-Groeneweg Nic. Boys-WSE Moerkapelle 2-Gouda 4 Groenew. 2-Waddinxv. WSE 2-Nic. Boys 2 Boskoop 4-Waddinxv. 3 Stolwijk 6-Groeneweg 4 WSE 4-Soc. Boys 4 Waddinxv. 4-Gouda 9 Groenew. 5-Vep 6 ZATERDAGVOETBAL Be Fair-SVOW Moerk.-Bodegraven RCV-Sportlust WDS-Waddinxveen Spirit 3-Be Fair 2 Boskoop 2-RCV 2 Waddinxv. 2-Zevenh. RCV 3-Jodan Boys 5 Be Fair 4-WDS 2 Be Fair 5-Sportlust 5 Spirit 5-Moerkapelle 2 Gr. Ammers 5-RCV 4 Moerkapelle 3-Jodan Boys 9 Be Fair 7-Sprit 6 Standen Waddinxveen profiteerde handig van de geboden kansen. Het was een weinig aantrekkelijke, niet onspor tieve wedstrijd die door de thuisclub verdiend werd gewonnen. De tweede helft, die Waddinxveen begon met een 3-0 voorsprong, was nog het minst om aan te zien. De aanwinsten werden overgedra gen door de Rotterdamse notaris Wellen Donker, die de overdrachts akten voorlas. De fraaie dieren werden gedoopt met champagne uit een zilveren as bak, waarin de namen van de dieren waren gegraveerd. De asbak werd later aan de dames aangeboden door de eigenaar van De Reygersburgh, de heer A. Ph. van der Breggen. De nieuwe paarden waren tevoren voorgeleid onder leiding van in structeur Kloosterman. Na de doop bleven de vele leden, die het gebeu ren bij woonden nog geruime tijd bij een. tweede keer doel toen hij een voor zet van Twigt onhoudbaar inknalde: 2- 0. Vijf minuten voor rust was het 3- 0 dank zij een blunder van doel man Plugge, die een schot van spil Schouten door de vingers liet glip pen. Na de rust bleef Waddinxveen de sterkste ploeg en beperkten de Hage naars zich tot wat schaarse uitval len, die niet bijster gevaarlijk waren. Er was vier minuten gespeeld toen Koele na een scrimmage raak schoot 4- 0. Nadat rechtshalf Vogelaar nog een keer tegen de lat had geschoten en nog keihard inschoot maar zijn schot zag gekeerd door een subliem reage rende doelman Plugge, zag Appel twee min. voor ’t einde en na vele hachelijke situaties kans de stand op 5- 0 te brengen op aangeven van Koele. Spirit 6-RCV 4, Moerk. 3-Jod. Boys 10, JUNIOREN A: Sportlust-Be Fair, Waddinxv.-Nieuwk., WSE-Vep, RV C-Moerkapelle, Olympia 2-Be Fair 2, WADDINXVEEN Er is weinig gevangen tijdens het zaterdag in de Breevaart in Reeuwijk gehouden herfstconcours van de hengelsport- vereniging Waddinxveen. De 38 deelnemers moesten vissen onder bij zonder moeilijke omstandigheden; er stond een straffe wind dwars over het water. Er werden slechts 224 vissen ge vangen, waarvan er 36 meer dan vijftien centimeter lang waren. De uitslag was: 1. B. van As 179 pun ten, 2. J. van Egdom 143 p., 3. P. de Vries 100 p., 4. W. Hidding 98 p., 5. N Hoogerdijk jr. 90 p., 6. W. Hooger dijk sr. 78 p., 7. L. Burggraeve 71 p., 8 S. Kuipers 67 p, 9. M. Hoogerdijk 53 p. en 10. C. v.d. Wal 50 p. De wisselbeker voor de grootste vis ging dit jaar naar het twaalfjarige jeugdlid J Verhoef die een brasem van veertig centimeter uit het water haalde. De grote prijs voor de mee ste punten met maatvis werd gewon nen door C. van der Wil met vijftig punten. In het gereformeerd verenigings gebouw werd zaterdagavond een contactavond gehouden waar de vis- kampioenen werden gehuldigd. Daar- zagen de hengelaars een kleurenfilm over het kweken van karper. In de 21e minuut viel het eerste doelpunt. Mid voor Van Rijn schoot op doel, maar doelman Plugge stompte de bal weg. Opnieuw kreeg Van Rijn de bal voor de voeten, die hem nu doorgaf aan linksbinnen Appel. Deze stond geheel vrij en schoot gemakkelijk in: 1-0. Uit een voorzet van rechtsbuiten Twigt trof linksbuiten Koele voor de 3 3 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 Be Fair-SVOW 1-2. Deze zaterdagmiddag zal Be Fair niet licht vergeten. De spelers niet, omdat het de eerste nederlaag werd; het publiek niet, omdat het dit drama voor eigen ogen en in vertrouwde omgeving zag voltrekken; doelman Spee niet, omdat hij er een flinke blessure aan overhield en ten slotte: ook de penningmeester niet, want hij zag vele honderden toeschouwers gewillig kwartjes en dubbeltjes neertellen voor de wedstrijd, die er van te voren nog zo aantrekkelijk en zo vrolijk uitzag. De eerste nederlaag van Be Fair was geen schandelijke. Eervol gingen de zwartwitten na een wedstrijd vol aantrekkelijk en enerverend voetbal. De beste ploeg won, al had Be Fair lange tijd de kaarten zelf in" handen en was ’t met een beetje meer geluk anders gelopen. van SVOW kon doelman Spee een doelpunt ternauwernood voorkomen door een duik, die hem meteen een vrij ernstige blessure opleverde. Hij moest worden vervangen door de jeugdige Knaapen, die in zijn oner varenheid nogal wat onzekerheid bracht in de Waddinxveense defen sie. Jodan BoyS 4-Be Fair 3, Be Fair 4-Bodegraven 3, Sportlust 4-RCV 3, Jodan Boys 6-Moerk. 2, 12.30 uur Be Fair 5-Spirit 5, 13.30 uur Be Fair 5-Spirit 5, 13.30 uur Be Fair 6-Jodan Boys 7, 13.30 uur 10.30 uur 12.30 uur 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ZATERDAGVOETBAL Vierde klas B: Naaldwijk Be Fair Katwijk SVOW Hazersw.Boys Rouwkoop GWS Leiden Koudekerk De Lier Lisser Boys Oegstgeest Afdeling Gouda: Bodegraven Sportlust Sportief Rijnstreek WDS Zwammerdam RCV Moerkapelle Boskoop Waddinxveen Programma ZONDAGVOETBAL 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 10 uur 14.30 uur 14.30 uur 12 uur 12 uur 12 uur 12 uur 12 uur Waddinxv. 5-Groenew. 5 14.30 uur NSV 4-Moerk. 3, 12 uur ZATERDAGVOETBAL Hazersw. Boys-Be Fair, Boskoop-RCV, Waddinxv.-Sportief, Moerk.Zwammerdam, Be Fair 2-Jod. Boys 3, RCV 2-Bodegraven 2, De grote vraag is of de clubs in het Warnaarplantsoen hun (eerste) verlies van vorige week als kerels zulleh weten te dragen. Dat geldt ze ker voor WSE dat zondag meteen weer voor een bijkans onneembare veste staat: Haastrecht, de nog on geslagen lijsttrekker en ex-vierde- klassér. Je weet het nooit precies bij WSE, maar tot een gelijkspel zijn ze zeer beslist in staat. Be Fair heeft het wat gemakkelij- ker en moet naar Hazerswoudse Boys. Geen simpele opgaaf en zeker niet onder de huidige, wat deprime rende omstandigheden. Niettemin hebben de Waddinxveners de beste papieren en is een overwinning daar om waarschijnlijk. Waddinxveen gaat winnen van DSO. Zeker na het resultaat van vo rige week moet het mogelijk zijn voor de geelzwarten zich wat hoger te klasseren middels de zwakke Zoe- termeerse ploeg, die nog weinig wa penfeiten op zijn naam heeft. De te genslagen, waarmee Waddinxveen tot nu toe te kampen heeft gehad, moeten nu maar eens over zijn. Het mag tot heden geen koek en ei zijn geweest bij RCV, zaterdag komt er in ieder geval weer een overwin ning, die ten koste gaat van Boskoop De punten kan RCV hard gebruiken, zeker als het van het jaar nog enige kans wil maken. De competitie schiet voor de Verheulmannen al akelig hard op. Groeneweg krijgt zondag een kei harde noot te kraken. Dat is Esto, de vorig jaar gepromoveerde, maar nog steeds onaantastbare Bodegravense ploeg die toch eens zal moeten val len. Wie weet lukt het Groeneweg de opmars van de debutanten tot staan te brengen. De prestaties van Moerkapelle zijn tot nu toe ver beneden peil. Dat kan veranderen, want zondag komt Zwart Blauw op de thee en de blauw witten moeten zich tegen die ploeg gemakkeljjk staande kunnen houden. We verwachten niet anders dan een zege. Waddinxveen Z krijgt Sportief op visite en met alle goede wil van de wereld, met alle zeilen bij en alle hens aan dek kunnen we er geen overwinning of zelfs maar een ge lijkspel in zien. Tenzij...de geelzwar te tot dezelfde krachttoer komen als kortgeleden tegen Rijnstreek. Moerkapelle Z kan winnen van Zwammerdam. Het zijn nog geen grootste verrichtingen die de blauw- witten tot nu toe hebben laten zien, maar ze zijn in ieder geval meer op dreef dan vorig jaar. En Zwammer dam puilt nu niet bepaald uit van kwaliteit. WADDINXVEEN Uit de kennel van de heer J. G. Haan uit Wad dinxveen is deze week weer een Duitse herder bekroond met de (hoogste) kwalificatie ’uitmuntend’. Dit keer was het Centa von der Es- therlager, die met haar twee jaren al drie bekroningen in de wacht sleepte. Het jongste succes werd be haald tijdens de internationale ten toonstelling in Breda. WADDINXVEEN De manége De Reygersburgh aan de Piasweg heeft zaterdagavond in een drukke bijeenkomst vier nieuwe paarden gedoopt. Het zijn de Russische vol bloed Ilonka (die op de foto wordt gedoopt door de echtgenote van Boskoop’s burgemeester, mevrouw Van Dedem), Misty, Dublin en Jean- co. Aan de doopplechtigheid ging een demonstratie vooraf van jeugd-ama- zones en ruiters. Daarna werden de paarden gedoopt door een viertal dames, t.w. mevrouw Van Dedem, mevr. Derendorp, mevr. Van der Breggen en mevrouw Glasbeek. 9 27—5 9 20—6 6 13—5 6 16—16 5 11—12 5 9—11 4 9—13 3 12—13 2 1 In zjjn zevende wedstrijd heeft Be Fair dan toch zijn Waterloo gevon den. Het was SVOW dat de zo hoog geklommen zwartwitten zandruiter maakte in een wedstrijd vol spanning Be Fair moest nu meteen de kop overdoen aan Naaldwijk, terwijl Katwijk en SVOW op het vinken touw zitten. Voor WSE was het ook een dag van de waarheid. Tegen Nicolaas Boys moesten de Waddinxveners voor de eerste keer in het stof bijten, wat hun positie in de hoogste regio nen aanmerkelijk verzwakte. Er zal nu heel wat mankracht aan te pas moeten komen voordat WSE weer met kracht aanspraken zal kunnen maken op de titel. Bij Waddinxveen ging het alle maal veel beter. Hekkesluiter Ooie vaars mocht vijf keer mistroostig af trappen. Waddinxveen had meteen een mooie ’set up’ voor de verdere competitie. De lift bracht de geel zwarten bovenin de middenmoot en daar is het zoet toeven. RCV heeft het juiste ritme volko men verloren. Vorig jaar nog een fa voriet, dit jaar een onbeduidend fi gurant in een competitie, waarin ’noordelijke’ ploegen de hoofdrol spe len. Zaterdag moesten de Verheul mannen zelfs Sportlust over hun kant laten gaan. Het Pijnackerse Oliveo werd zon dag wreed in zijn vredig sukkel- slaapje gestoord door een onverwoest baar Groeneweg, dat liefst vier keer raak prikte en daarmee meteen een flink eind op de competitieladder klom. Grote kansen zijn er dit jaar niet, maar toch kunnen de Zeven huizenaren dit jaar een flinke partij meeblazen. Moerkapelle Z heeft het bestaan om bij koploper Bodegraven een punt weg te kapen en genoot daar mee de eer die prestatie als eerste club in de afdeling te hebben ver richt. Meteen maakten de blauwwit- ten een ferme stap voorwaarts. Waddinxveen Z verloor nu van WDS, hetgeen wel was te verwach ten. Omdat Boskoop gelijk speelde kregen de geelzwarten de rode lan taarn opnieuw in handen. En nu maar hopen dat ze zich eraan bran den, zodat ze alles op alles zetten om hem weer kwijt te raken. Nicolaas Boys-WSE 2-1. WSE heeft zichzelf in de dertigste minuut van de tweede helft de nekslag toe gebracht. Spil Sluis veroorzaakte op dat ogenblik een verdiende straf schop, die door de Nieuwvener Ho- gervorst voortreffelijk werd benut en die de stand op 2-1 bracht. WSE, dat een gelijkspel zeker had ver diend, kon daaraan niet meer tor nen. Het was een sportieve wedstrijd met bij vlagen uitstekend voetbal. De rivalen bleken goed tegen elkaar opgewassen en legden een frisse par tij ’soccer’ op de groene grasmat, die het publiek vele plezierige momen ten bezorgde. Nicolaas Boys scoord als eerste ploeg in de dertiende minuut. Uit een goede aanval schoot Capelle meteen raak en het was 1-0. Maar het was geen langdurige vreugd. Nog geen vier minuten later liet Geers de bal langs de Nieuwveense doelman in het net zweven als afronding van een snelle en slimme aaval. De tweede helft bracht wel veel spanning maar het niveau van voor de rust werd door geen der partijen meer gehaald. Spil Sluis beging na een half uur zijn dramatische over treding, die de nederlaag tot gevolg had. WSE was door het doelpunt der mate aangeslagen dat het nauwe lijks meer een vuist wist te maken. Toch brachten de Waddinxveners het vlak voor het einde nog tot een offensiefje dat de beangstigde gast heren in de verdediging drukte, maar het zozeer verlangde succes bleef uit. •I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 5