U KUNT ECHT WEL GEDICHTEN MAKEN Er ZEVENKLAPPER s ]Sint bekend Jiedj Benin maar mei een keus genoeg is Sinterklaas Voorwaarts komt toch succesvol bromfiets o.a. mc. Nieuwerkerk VOOR ENTHOUSIASTE FILMERS i FOTO SJAAK NOTEBOOM Middenstand Moerkapelle verloot SPEELDOOS Feestmiddagen voor kinderen Goede puzzelrit in Zevenhuizen Hou Sinterklaas Lamphouders - Filmviewers Filmzonnen v.a. f 69.50 met Halogeenlamp Plakpersjes - Titelletters Filmspoelen L7> l09ind5(jc Gewichten Rebus (2) Schrijffouten opzoeken (3) Fouten zoeken (4) Sterrenraadsel (5) Poppenraadsel (7) Patrdja ak, H O 'o 8 ia /s mi 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 23 nov. ’67 hand hebt 8 NEE, ik ga geen les geven in dichtvormen en vers voeten. We stappen meteen de praktijk in U kent natuurlijk onze bekendste sinterklaasliedjes. Het is niet nodig dat u er alle woorden van kent, want u hebt al genoeg aan het wijsje en enkele regels. We ne men het eerste het beste liedje dat ons maar te binnen schiet. Schrijf daar een of twee regels van op en ga dan zelf eens verder op de wijs van dat liedje, maar met ei gen woorden. Het is de gemakkelijkste methode om op dreef te komen. Een héél eenvoudig voorbeeld om te beginnen: u kocht een das voor uw man en u kunt dan opschrijven huis, die om kinderen uit welkom. nijverheid interieurs. kunt u er dan geen passend rijmwoord by vinden? Of lukt het wel met de rijm, maar wor den het dan van die ongelukkig gecons trueerde zinnen met de woorden in een ver keerde volgorde, om het rijmwoord maar achteraan de regel te krijgen? Ik zal u vandaag eens helpen. De start was in Nieuwerkerk a.d. IJssel, waarna de deelnemers eerst naar Capelle a.d. Yssel moesten en vervolgens naar Zevenhuizen, waar Hotel Vos de finish vormde. of minder corpulente ge- Passage 143 Telefoon 2477 Waddinxveen De vreugde onder de Waddinxve ners in de Stadsgehoorzaal was ui teraard zeer groot toen de uitslag van de jury kwam. Het corps werd geleid door dirigent A. Bosch jr. De jury bestond uit de heren H. van Lijnschoten uit Ridderkerk, J. T Pala uit Rotterdam en Jos Moeren hout uit Antwerpen. Een camera ploeg van de NTS maakte tijdens het concours opnamen, waarvan een deel vrijdagavond (morgen) zal worden uitgezonden tussen half acht en acht uur in het programma Open Oog. WADDINXVEEN De muziekve reniging Voorwaarts heeft zaterdag in Leiden - voor het eerst na de pro motie van vorig jaar uitkomend in de ereafdeling by het muziekfeest van de Algemene Nederlandse Unie van Muziekverenigingen 297 punten in de wacht gesleept, hetgeen goed bleek voor een eerste pry's. Heel veel plezier met de zevenklap per van de Sint en... denk eraan: sportief blijven hè? Kruiswoordpuzzel (I) Horizontaal: 1 niet even; 3 hoog bouw werk, dat meestal bij een kerk staat; 7 vader; 9 schreven ze vroeger met een griffel op; 11 cadeautjes die in papier gepakt zijn; 14 er binnen; 16 afkorting van United States of Ame rika; 17 linnen huisje; 19 zwemt in het water; 21 een laat deel van de dag; 23 slee, waar een paard voor loopt; 24 harde loop van een paard; 25 daar begint een sprookje mee. Verticaal: 1 er boven; 2 kommetje zonder oor; 3 hondenras met korte pootjes; 4 straft Zwarte Piet stoute kinderen mee; 5 afkorting van Ne derland (het staat vaak op auto’s); 6 heilige; 8 hoofd van de Rooms Katho lieke kerk; 10 slot; 12 twaalf maan den; 13 kleine deeltjes vuil; 15 de vrouw van Adam; 18 Hans... Grietje; 20 afkorting van ingenieur; 22 vader. Bij de goede invulling lees je op 11 en 21 horizontaal een ander woord voor Sinterklaasfeest. bovenin de tekening te vinden is. Er staan twee letters in, een s en een m. Dat zijn de beginletters van twee lekkernijen, die met Sinterklaas veel gegeten worden. Om te weten, wel ke lekkernijen het zijn, moet je de pop opzoeken, die daarna het meest bovenin de tekening staat, enzovoort tot de laatste onderin. In al deze pop pen staan twee letters. Plaats ze steeds achter de vorige. Doe het dus zo: S-P. M-A enzovoort. De rit was, vooral vanwege de duisternis, niet gemakkelijk. Door de organisatoren waren verschillende „struikblokken” in de rit opgenomen. In Hotel Vos werden de deelnemers beziggehouden door de band Mama’s Rockelly Boys uit Bergschenhoek. De voorzitter van de club, de heer J. Noorland, reikte aan het eind van de avond de prijzen uit. De prijswin naars zijn: A-klasse: 1. D. C. Meyerink, 11 strafpnt., 2. J. Nokrland, 19 strafpnt, 3. W. vd Bovenkamp, 23 strafpnt, 4 M. B. Dijksman 50 strafpnt, 5. S. Schotte 52 strafpnt. B-klasse: C. J. v.d. Hoven 13 straf pnt, 2. W. P. Breugem 15 strafpnt, 3. H. Böne, 20 strafpnt., 4. R. Schippers 30 strafpnt, 5. J. D. Vink, 34 strafpnt, 6. M. J. v. Egdom 53 strafpnt, 7 H. Verwoerd 56 strafpnt, 8. K. Hoogen- doom 58 strafpnt, 9. T. Hogendijk 59 strafpnt, 10 P. Hogendijk 62 strafpnt. O, kom er eens kijken, wat een baard die jongen daar teelt! Hij gaat over lijken als hij kusjes uitdeelt. Hij kriebelt met z’n kinnedons, zijn lippen lijken behaarde spons; de stompjes staan op elke wang zo’n struikgewas maakt zo bang! Ofwel op een ander motief: Struiken snoei je, honden trim je, heggen knip je met een schaar; voor het gras bestaan machines, maar hoe maai jij ooit je haar Sint verzint, ja, het bestaat: jij een snoei-trim-apparaat. VOOR VRIENDINNEN is veel te verzinnen. By een nieuwe tas kimt u de mooiste woorden inflansen en zelf naar verkiezing meer regels toevoegen: De tas van een lieve meid, lieve meid, lieve meid, daarin kan ze van alles kwijt, kan ze kwijt en raakt ze kwijt: haar rommel, getrommel, gefrunnik, gepunnik, wat is die tas toch wijd! Blijf het bv. bij een lippenstift, begin dan eens met het volksliedje O schitterende kleuren van miss-Hollands mond, Wat kunt gij weer geuren wat kijkt gij fier in ’t rond. en dan loopt de rest vanzelf! DE ZOON of man met bromfiets kan by een paa rste- vige handschoenen worden bedacht met een gedicht in deze geest: In een natte overjas reed een net figuurtje: motorhelm en aktentas en dóarin zijn 12-uurtje. En de regen ging van tik-tak-tik de brommer bromde slip-slak-slik, maar één ding zit er fout: zijn handen worden koud! Bij die nieuwe overjas, valhelm, stofbril, krantje, regenpijpen, aktentas, hoort ook iets voor 't handje. Want de regen gaat van drip-drup-drap, je zakdoek is geen zemelap, een handschoen moet er zijn, een motorkap is fijn! En u ziet, dat we langzamerhand al overgeschakeld zijn naar de andere liedjes uit onze kinderjaren. Maar waarom geen actueel lied, een echte hit bij de kop ge vat? Ook zo’n nieuwe song, waar uw grote kinderen de hele dag van zingen, is prachtig bruikbaar voor uw doel. En het succes zal groot zyn, omdat ze juist zo leuk aansluiten bij hun eigen belangstelling en inhaken op de huiselijke sfeer. Luister eens naar de radio als de ”top-hits” worden gedraaid en kies daar een liedje uit om zelf woorden op te maken. U zult er geweldig plezier bij hebben! Zie ginds komt de stoomboot met dassen weer aan, Sint doet je de das om, hij zal je goed staan. MAAR het kan ook veel moeilyker. U hebt iets goed te maken bij manlief en u besloot hem een suikerhart aan te bieden. Dan kunt u beginnen op de wys van Hoort wie klopt daar, kinderen en meteen de regels aan- passen: Hoor, wat klopt daar, liefje? hoor, wat bonkt daar, liefje? ’t Is een hart, dat harder tikt voor jou. Wiens hard is dat, Wiens hart is dat? Wiens hartje doet al wekenlang pijn? En een ongehuwde, die een oogje heeft laten vallen op een aardige, maar vooralsnog ongenaakbare of on bereikbare jongen is misschien gebaat met deze regelen: Och wat fijn zou ’t zijn te spelen met jou in de maneschijn... Eerlijk zouden we alles delen, huw’lijksvreugd en ouderpijn. Maar o wee, wat bitt’re smart: ’k Krijg van jou geen enkel hart! ALS uw dochters tobben met hun nylonkousen, kunt u bij een of meer nieuwe paren versregels voegen die geïnspireerd zyn op dat andere welbekende liedje: Zie de maan schijnt door de bomen en het vel schijnt door je kous, Er zijn ladders ingekomen en een spatje van de saus. Eén been is zo licht geraakt. een paar gaten gauw gemaakt. Jij kunt zó, niet meer verschijnen met die rafels aan je been; die schande moet vandaag verdwijnen, daarom stuurt de Sint maar één naadloos nylonpaar voor ’t kind. Kan ze pronken, voor de Sint. IS een van uw zoons al zo groot, dat hij zich geregeld moet scheren, dan kunt u hem geen groter plezier doen dan hem een eigen scheerapparaat te geven. En als hy neiging heeft zyn haren of zijn baard lang te laten groeien, spreken de volgende de regelen al vanzelf: „Die jeugd van tegenwoordig krygt al die cadeautjes my veel te gemak- kelyk,” zo dacht Sinterklaas opeens, „ik zal ze er nu maar eens wat moei te voor laten doen.” En hy stond op en scheurde een grote bladzyde uit zijn dikke puzzelboek. „Zevenklapper” stond erop. Wel, zo bedacht Sint, als het dan een zeven klapper moet zijn dan zal ik ook maar zeven prijzen uitzoeken. Hij ging naar Boekhandel Veldwijk en raad eens waarmee hij terug kwam? Natuurlijk met zeven mooie legpuz zels. Voor elk kind van zeven tot en met dertien jaar, dat de puzzel goed oplost, bracht hij een puzzel mee. Nu moet je goed opletten en wat je moet doen. Eerst ga je onze zevenklapper hele maal oplossen. Als je denkt, dat hij helemaal goed is, dan kijk je hem toch nog een keertje goed na. Als je iets niet snapt dan mag vader of moe der je helpen uitleggen, maar je moet hem wel eerlijk zelf oplossen. Sinterklaas wil je oplossing vóór maandag 27 november in huis hebben want anders kan hij je voor zijn ver jaardag geen cadeautje meer toestu ren. Het adres is: Sinterklaaspuzzel n, p.a. Weekblad voor Waddinxveen, (Hollands Hart), postbus 38, Waddinxveen. het geschatte totaalgewicht voor december as. inleveren bij firma Ka- diks in de Dorpsstraat. Het openbaar wegen, de trekking van de kaarten en de prijsuitreiking zullen geschieden door burgemeester I. J. P. Keijzer op zaterdag 9 decem ber. Dat gebeurt in het Dorpshuis ’s avonds om half zeven. Tien meer middenstanders zullen op hun wicht worden geschat door de inwo ners. De deelnemers aan deze prys- vraag moeten het gewicht trachten te raden van de individuele midden standers en hun gissingen samen met uitgevoerd in massief Koper en Pa- kistaans onyx en gecombineerd met een vernuftig Zwitsers precisie-me- chaniek, om uw gasten een sigaret te presenteren, in de hall bij het en tree van onze zaak geëxposeerd. Wij demonstreren u gaarne en geheel vrijblijvend dit exclusieve sieraad. U kunt zich dan teyens overtuigen van de vele blijvende waardevolle geschenken, die U Uw St. Nicolaas aankopen vergemakkelijken en ver aangenamen. Let U ook eens op de bijzonder fraai uitgevoerde Bieder meier bloemmandjes'. Fa. H. J. Vonk gespecialiseerd in exclusief kunst- verlichting en stijl- WADDINXVEEN Voor de kin- derfeestmiddagen, georganiseerd door de middenstand als onderdeel van de St. Nicolaaswinkelactie is reeds veel belangstelling. Deze mid dagen zyn op 28 november en 4 de cember. Tegen inlevering van één ze- gelkaart met St. nicolaaszegels, kan men gratis een toegangsbewijs afha len. Geadviseerd wordt hiermede niet te lang te wachten in verband met de beschikbare plaatsruimte. Poppenkast, goochelaar, buikspre ker en accordionist, dat zijn de grote attracties met als hoogtepunt het be zoek van Sint en Piet. Toegangsbewijzen voor deze kin- derfeestmiddagen kunnen worden afgehaald bij Wijnhandel Verzijden, Nesse 8; Drogisterij Van Mourik, Wilhelminaplein 10 en Van Ringelen- stein’s Zelfbediening, leplaan 71 en 73. In deze rebus staat een versje van 2 regels te lezen. In de bovenste twee vakjes staat de eerste regel, in de onderste twee, de tweede regel. In het Sinterklaasversje staan een heleboel fouten. Zoek ze op en schrijf ze achter elkaar op een blaadje pa pier. Als je het goed ’doet, lees je iets, dat je echt moet proberen. Zoek in de twee bijna gelijke teke ningen de acht verschillen op. Welk woord staat in de sterren? Be gin bij de kleinste ster en zo vervol gens tot de grootste ster. Volle maan-pnzzel (6) In de volle maan in de linker boven hoek kun je woordjes vormen van buiten naar binnen. Het moeten alle maal verschillende woordjes worden en je hoeft maar een a, een e, of een o in te vullen in de lege hokjes. Zoek eerst 'de pop op, die het meest De feestelijke kindervoorstellingen worden gehouden op dinsdagmiddag 28 november en maandag 4 decem ber om half vijf en zes uur, in het geref. verenigingsgebouw in de Sta tionsstraat. ZIET U er ook zo tegen op als u sinter klaasgedichten moet maken? Hebt u de neiging alle gekochte cadeautjes voor de kinderen dan maar roef-roef in papier te wikkelen en er alleen de naam op te schrijven? Kunt u zelfs voor uw man de juiste woorden niet vinden en - als u toe- passelyke woorden by de ZEVENHUIZEN De motorclub „Nieuwerkerk” heeft onlangs weer een puzzelrit voor auto’s geor ganiseerd. De belangstelling was gro ter dan de verwachtingen. De deel nemers waren verdeeld in een A- en B-klasse. MOERKAPELLE Evenals vorige jaren organiseert de Middenstands- vereniging Moerkapelle aan de voor avond van de verjaardag van de goedheiligmkn uit Spanje een Sint- Nicolaasacti* Van 25 november tot en met 7 dfcember ontvangt iedere koper voor jelke bestede gulden een zegel. Een volle kaart met zegels is een lot voor de verloting, waarvoor waardevolle pryzen beschikbaar zyn gesteld, o.a. een bromfiets. In tegenstelling tot hetgeen in de winkelweekkrant staat aangekondigd heeft Sinterklaas toch tijd gevonden naar Moerkapelle te komen. Hij zal de Moerkapelse jeufed bezoeken op zaterdagmiddag 2 december tijdens een feestelijke middag in het Dorps- twee hur begint. Alle Moerkapelle zijn daar 10 12 11 is 16 21 125

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 3