SPORT SPOR IRT Pluimvee en Middenstand Zevenhuizen konijnen in expositie Epiloog WSE heeft geluk tegen GDS: 0-4 houdt grote verloting Onderlinge wedstrijd gymnastiekclub OSS Proloog SPORT CADEAU’S WAAR DE DIA-AMATEUR ALTIJD BLIJ MEE IS FOTO SJAAK NOTEBOOM Gouwe Vrienden SUCCESSEN VOOR TOOS IN GOUDA WSV moet af breken BS SLAAGT BETER in de FRA-VA-KO’s Damclub Excelsior J udo-examens Bus Be Fair Damclub Excelsior Fit speelt weer niet Speelgoed, Luxe- en Huis houdelijke Geschenken Zevenklappers Volley Komeet Klaverjassen Komeet-volley Twee fouten van doelman Mathot Zevenklappers (6 geschenkhuizen Xiet moeilijk WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 23 nov. ’67 u. 1 heel wat draaglijker aanzien. I Eikenlaan, leplaan; W’veen Telef. 2401 b g.g. 2184 Meisjes van 10 jaar: le prijs: Anneke Spekman, 2e prijs: Gerda Huisman, 2e prijs: Pia Kunstman, 3e prijs: Carla de Rijke, 4e prijs: Clazien Hey. Dames junioren: le prijs: Joke Gij- sebergh, 2e prijs: Ria Monster. Uitslagen van woensdag 15 novem ber: De prijswinnaars van dinsdag 14 november zijn als volgt: Jongens 8-10 jaar: le prijs: Dik Olie man, 2e prijs: Jan van Rijs, 2e prijs: Adriaan van Erk, 3e prijs: Ronny Verwaal. Meisjes van 9 jaar: le prijs: Greetje Boode, 2e prijs: Anjo Metselaar, 3e prijs: Henriëtte de Jong, 4e prijs: An- nemieke Hoogendoorn. ZEVENHUIZEN Het program ma voor de verschillende teams van de volleybalvereniging „De Zeven klappers” ziet er voor de tweede helft van november als volgt uit: Dames le team: 30 november: thuis tegen Komeet I, 8 uur. Dames 2 team: 23 november: thuis tegen VoBlalGo II, 8 uur; 30 novem ber: uit tegen Vires II 7.45 uur (ver trek 7.15 uur). Heren le team: 23 november: thuis tegen Olympia II, 9 uur; 27 novem ber: uit tegen Thor I, 8.45 uur (ver trek 8.15 uur). Heren 2e team: 23 november: uit te gen Dosko I, 8.30 uur, (vertrek 8.00 uur); 30 november: thuis tegen Hou vast I, 8.45 uur. Junioren: 25 november: thuis tegen Jodan Boys, 2.15 uur; 30 november thuis tegen VOAC. 7.25 29.50 129.00 10 9 9 9 9 10 10 10 8 9 9 10 10 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 7 7 7 8 7 7 8 5 6 8 6 4 4 3 4 3 2 2 2 0 2 1 8 8 5 4 3 4 3 2 1 1 8 7 5 6 6 3 1 3 3 2 1 2 1 7 5 4 3 3 3 3 2 1 1 1 0 0 1 3 0 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 2 1 1 2 3 2 2 3 1 3 5 5 4 3 5 4 5 6 7 5 4 6 5 5 4 6 7 3 3 4 4 5 6 6 7- 11 6-9 8- 15 8-19 MOERKAPELLE De dames van de volleybalclub Komeet speelden kortgeleden een wedstrijd tegen het Stolwijkse Dosko. De ontmoeting ein digde in een gelijkspel met als set standen 15-17, 7-15, 15-12 en 16-14. Het herenteam deelde ook de punten in een wedstrijd tegen De Zevenklap pers uit Zevenhuizen (sets: 8-15, 15-9, 15-10 en 10-15). WADDINXVEEN Kortgeleden werden herfst-judoexamens afgeno men in de ”dqjo” van sportschool Seis in de Jan Ligthartschool. De uitslagen luiden 1 gele slip: Ewoud den Boer, Marco Voet en Hendrin Prin; 2. gele slippen Bas Verschoor, Leo Dörr, Philip Kolb Dik Olieman, Hans v.d. Wiel, Wer ner v. Pruissen, Jan Leo v. Veen, Thom Happel en Frank Knaapen. Gele band: Han Overkamp, Wilfred v.d. Klauw, Bemo Gerts, Bert van Klaveren, René Sijthoff, Hans v. La- tensteijn, Rohnny v. Zanten, Kees Molenaar en Fred Zijderhand. 2. Oranje slippen: Hans Leemborg, Roger Geerenstein en Jacky Hoogen doorn. Oranje band: Bas Boevé. 4 3 3 4 4 3 2 2 2 1 1 0 4 2 3 1 2 3 3 2 4 0 0 1 3 3 1 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 0 2 5 1 0 2 4 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 koppig de achterstand te verkleinen. Niets mocht echter baten tegenover de ondoordringbare WSE-veste. Vijf minuten voor het einde schoot Van der Sluis weer raak en rondde daar mee een voortreffelijke aanval af: 4-0. Standen WADDINXVEEN Het zit de korfbalclub Fit ’65 niet mee. Voor de derde achtereenvolgende keer konden de aspiranten thuisblijven als gevolg van de slechte weersomstandigheden. De velden op het Rottenrdamse Var- kenoord waren weer afgekeurd. De pupillenwedstrijden tegen Vrien denschaar uit Bodegraven werden in een gymnastieklokaal gespeeld en daar kon het weer géén vat krijgen op de korfballers. Het Waddinxveen Cl-twaalftal speelde twee wedstrij den tegen Vriendenschaar Cl en C2. De eerste uitslag was 1-1, de tweede 0-2 in het voordeel van Fit. Een goe de prestatie omdat het voor de klein tjes vaak de eerste keer was in hun leven dat zij een korfbalwedstrijd speelden. WADDINXVEEN De pluimvee- en konjjnenfokkersvereniging ’Nieuw Leven’ uit Waddinxveen houdt deze week in het geref. verenigingsge bouw zijn jaarlijkse tentoonstelling van konijnen, marmotten (cavia’s), sierduiven en hoenders. Het is de grootste expostitie van deze soort in de provincie. Er zijn in het verenigingsgebouw konijnen te zien met gewichten van soms zeventien pond. Ernaast vindt men een uitgebreide collectie dwer gen (gewicht 750 gram). Behalve zeer grote hoenders, is er een fraaie col lecte dwerghoenders te bewonderen. Men vindt er angora-konijnen met fraaie donzen pelsen, Rexen met een aalgladde huid, cavia’s in alle kleur- slagen, enzovoort. De tentoonstelling is vrijwel het enige evenement waarmee Nieuw Le ven elk jaar naar buiten treedt. Voor de vele liefhebbers van de kleinvee fokkerij in Waddinxveen dus de enige kans om kennis te maken met be stuur en leden. De expositie is geopend van van avond acht uur af tot en met zater dag 19 uur. Vrijdag en zaterdag gaat de tentoonstelling om tien uur open. Groeneweg en Moerkapel- GDS-WSE 04. Dank zij de enorme medewerking van de Boskoopse doel man Mathot heeft WSE zondag voor het eerst na een lange periode van ge dwongen rust - een ruime overwinning kunnen boeken. Twee fouten van de onfortuinlijke Boskoopse doelwachter betekenden evenzovele doelpunten. Terwijl Groeneweg en Moerkapel- le met hun respectievelijke tegen standers de punten broederlijk deel den en daardoor beiden net niet vol deden aan de verwachtingen, zege in Boskoop WSE liefst met 4-0 over GDS. Door een enorme uithaal van Nieuwkoop tegen Haastrecht (5-2) DIARAAMPJES - DIADOZEN DIA VIEWERS met batterij verlichting vanaf DIA VIEWERS met lichtnetaansluiting DIAPROJECTOREN halfautomaat vanaf WADDINXVEEN Voor het club- kampioenschap van de damclub Ex celsior werd de tiende ronde gespeeld T. Driesse-D. Zwanenburg 1-1, G. van der Zijden-C. H. Kramp 2-0, H. Boele-T. den Ouden 1-1, B. van Eijk- R. van Dijk 2-0, A. A. Rietveld-J. de Heer 0-2, H. Molenaar-C. Stolker 2-0, W. v.d. Heij>den-N. Hoogerdijk 2-0, A. Blom-A. Zwanenburg 2-0, H. Troost-J. Vermeulen 2-0. De tiende ronde voor de jeugd- dammers had als resultaten: D. Twigt-A. van Ommeren 1-1, W. Hoo- gerdijk-J. v.d. Plaat 2-0, T. Twigt- E. Vermeij 2-0, R. van Eijk-W. van der Plaat 0-2, B. van Helden-B. van Ommeren 2-0. kwamen de Waddinxveners er heer lijk warmpjes bij te zitten al lykt Ni- colaas Boys nog onbereikbaar ver weg. Nee, Groeneweg heeft een unieke kans laten liggen. Het kwam tegen Zwart Blauw van een koude kermis thuis en moest met 1-1 genoegen ne men. Bij Moerkapelle, dat het op pa pier met een sterkere tegenstander aan de stok kreeg - Wit Blauw RK - was het niet veel beter, al bleken de gastheren echt geen papieren tijger. Bij het zaterdagvoetbal kon RCV eindelijk weer lachen nu het WDS met 4-2 aan zijn laars kon lappen en daarmee weer een sprong maakte op de puntenladder. Een hoge notering zit er alleen theoretisch nog in voor de Verheulmannen, nu de eerste helft erop zit. Moerkapelle vergaarde weer wat puntjes door een zege op de eenzame hekkesluiter Waddinxveen, die nu al leen nog maar Boskoop binnen hand bereik heeft. Oppassen Wa'ddinx- veen, er komen nog maar een paar kansen om deze toestand een beetje recht te trekken. Be Fair speelde een verdienstelijk partjj voetbal tegen de tweedeklas ser Heerjansdam, dat met 1-0 won. zijn als volgt: Dinsdag: Meisjes 6-7 jaar 15.30 uur; meisjes 11 jaar 16.30-17.45 uur; jon gens 10-12 jaar 17.45-18.45; aspirant jongens 12-16 jaar; 18.45-19.45 uur; dames junioren 19.45-21.15 uur en he ren senioren 21.15-22.30 uur. Woensdag: Meisjes 8 jaar: 13.30-16.30 uur: meisjes 9 jaar 16.30-17.30 uur; meisjes 10 jaar 17.30-18.30 uur; aspi rant meisjes 12-16 jaar 18.30-20.000 uur; dames-senioren le groep 20.00- 21.00 uur; dames senioren 2e groep 21.00-22.00 uur. 0 12 12-5 1 10 16-9 9 14-13 9 12-10 8 17-9 7 17-18 7 17-18 6 4 4 2 0 15 31-9 1 12 35-11 1 11 21-8 8 17-17 8 18-20 7 21-23 7 12-19 5 18-22 4 10-31 3 12-34 0 18 33-15 0 16 25-6 1 13 26-16 2 13 17-11 3 12 24-16 8 21-19 7 17-22 7 16-27 6 18-22 6 22-25 6 16-23 6 15-34 4 13-24 ZEVENHUIZEN De klaverjas- vereniging van Hotel Vos heeft vo rige week weer een klaverjaswed- strijd gehouden over drie partyen H. Breedijk werd winnaar met 5831 pnt. kort daarop gevolgd door A. de Kooter met 5744 pnt. De verdere uitslag luidt als volgt: 3. P. Verwaal 5393 pnt, 4. W. Metse laar 524 pnt, 5. C. v.d. Hoek 4883 pnt, 6 P Koole 4721 pnt, 7 B Vis 4715 pnt, 8. W. v. Erk 4627 pnt, 9. J. v.d. Broek 4623 pnt. 10 F 'de Jong 4614 pnt, Op zaterdag 2 december organi seert de klaverj asclub een avond vrij klaverjassen Er zijn een groot aan tal prijzen beschikbaar. De aanvang van de wedstrijd is om acht uur, ter wijl men zich van half acht af kan laten inschrijven. ZEVENHUIZEN De Midden- standsvereniging Zevenhuizen orga niseert een grote verloting voor de Sint-Nicolaastijd. De loten kosten een kwartje per stuk. De hoofdprijs is 500,-. Verder zijn er nog grote pre zen van 100,-, 50,- en tweemaal 25,-. Tenslotte zijn er nog vele aan trekkelijke prijsjes. Vrijdagavond 1 december zal om half tien de trekking worden gehou den op het parkeerterrein naast het postkantoor in de Dorpsstraat. Te vens zullen er tijdens deze avond nog diverse attracties zijn. Wat die zijn, wordt door 'de vereniging nog als een verrassing gehouden. De geldprijzen worden afgegeven in waardebonnen. Deze waardebon nen kunnen bij de middenstanders in Zevenhuizen worden besteed. MOERKAPELLE Het damesteam van de Moerkapelse volleybalclub Komeet heeft vorige week slag ge leverd tegen Jupiter uit Oudewater. De wedstrijd eindigde in een forse 3-1 z.ege voor de Komeet- dames. Setstanden: 6-15, 15-6, 15-13 en 15-9. Passage 143 Telefoon 2477 Waddinxveen WADDINXVEEN De supporters van Be Fair kunnen zaterdag weer met hun favorieten mee naar Naald wijk, waar de gelijknamige club staat te trappelen van ongeduld om zich te meten met de Waddinxveners. De wedstrijd begint om half drie, de bus vertrekt om half twee van het terrein in het Warnaarplantsoen. De buskaarten die gekocht zijn voor de (afgelaste) wedstrijd tegen Rouw koop zijn nog geldig. WADDINXVEEN De teams van de biljartclub Gouwe Vrienden heb ben vorige week goede prestaties- ge- leverd in de KNBB-competitfe. Het E-team wist het sterke KOT uit Gou da De Spil met eveneens 72, terwijl het D-team met 5-4 met de hakken over de sloot kwam bij HGL, oo kuit Gouda. WADDINXVEEN Na spannende stryd heeft het eerste tiental van de damclub Excelsior vorige week met 12-8 gewonnen van de Bleiswijkse Dam Vereniging. Hierdoor houdt Ex celsior zijn kans op het kampioen schap en is BDS uitgeschakeld. De uitslag was: C. H. Kramp-P. Cammeraat 1-1, T. Twigt-P. van Spengen 1-1, A. Blom- J. Slappendel 2-0, H. Boele-N. A. Storre 2-0, T. den Ouden-W. Groenendijk 0-2, G. van der Zijden-C. Drost 1-1, T. Driesse R. ’t Veen 1-1, B. van Eijk-W. van den Heuvel 0-2, D. Zwanenburg-K. van der Velde 2-0, A. A. Rietveld-H. Huisman 2-0. De elfde ronde voor het clumkam- pioenschap had als resultaten: N. Hoogerdijk-R. van Dijk 0-2, A. Zwa- nenburg-C. Stolker 2-0, T. Baan-W. v.d. Heijden 1-1, J. de Heer-J. Ver meulen 2-0. Bij de jeugddammers luidden de uitslagen van de elfde ronde: A. van Ommeren-W. Hoogerdijk 0-2, T. Twigt-J. v.d. Plaat 2-0, R. van Eijk- B. van Ommeren 0-2 en B. van Hel den-W. v.d. Plaat 2-0. WADDINXVEEN Met een (gro te) groep van dertien jongens in leef tijd variërend van twaalf tot en met vyftien jaar heeft de Waddinxveen- se gymnastiekvereniging Toos zater dag in Gouda deelgenomen aan de vaardigheidsproeven van het Konin klijk Nederlands Gymnastiek Ver bond voor jongens en heren. Negen jongens slaagden voor de moeilijke oefenstof B, waarvan liefst drie Waddinxveense gymnasten de beste kandidaten van de middag wa ren. Vier jongens slaagden voor de lichtere oefenstof B. De leider van de groep, de heer C. Lammens, be haalde voor de zevende keer het di ploma eerste graad bij de heren met 51.5 punten. De geslaagden zijn voor het diplo ma A: Gerrit Oudijk 47.8 punten, Kees Slob 47.8, Onno Dicker 47.7 en Jos van Oosten 47.2; voor het 'diplo ma B: Jan van der Krans 49.5, Jan den Hartogh 49,2, Jan Oskam 49.1, Peter van Geloven 48.3, Eric de Rui ter 48.1, Hans van der Krans 48, Fred de Ruiter 47.1, Peter van der Heiden 46.3 en Karei Rijnbeek 46.2. Zaterdag as. gaan de meisjes en de dames van Toos naar Gouda om de vaardigheidsproeven af te leggen. WADDINXVEEN Het eerste tien tal van de Waddinxveense Schaak Vereniging heeft onlangs de wed- stryden tegen Het Westen Regina 3 voor de competitie van de Rotter damse Schaak Bond met een voor lopige 4-3 voorsprong moeten afbre ken. Drie afgebroken partijen moeten nog worden uitgespeeld en de uitslag daarvan valt nog moeiiyk te voor spellen. De persoonlijke resultaten waren: H. Haan-P. Broer afgebr., J. van Dijk- N. E. Plantfeber afgebr., T. Korevaar- C. v.d. Mark J-J, J. Robbes-P. Perdijk i-g, D. van Baarlen-J. van Oort 1-0) M. J. Verweij-W. van Oort 1-0, T. A. Leenhouts-A. van der Starre afgebr., A. Kop-A. A. van Oort 0-1, A. C. Vink-A. Versluis’ 0-1, P. van der Kraan-W. Verstoep 0-1. De uitslagen voor het persoonlijk kampioenschap van WSV waren: P. Broer-W. van Vuuren afgebr., J. van Oort-N. E. Plantfeber 0-1, A. Littooy- C. van der Mark J-j, P. Perdijk- H. Schoemaker afgebr., B. Berloth-A. A. van Oort J-J, G. de Willigen-W. van Oort afgebr., A. Wiersma- W. Ver stoep afgebr., P. Neleman-A. van Woerekom 0-1. ZONDAGVOETBAL Waddinxveen-Tonegido, 14.30 uur Groeneweg-Moerkapelle, 14.30 uur WSE-Nieuwkoop, 14.30 uur Lekkerk. 3-Moerkapelle 2, 12 uur Boskoop 2-Waddinxv. 2, 14.30 uur ASV 3-Groeneweg 3, 12 uur WSE 4-Ona 7, 12 uur Waddinxv. 4-Olympia 8, 12 uur Groenew. 5-Haastrecht 5, 12 uur Olympia 9-Moerk. 3, 10 uur ZATERDAGVOETBAL Naaldwyk-Be Fair, 14.30 uur WDS-Moerkapelle, 14.30 uur Rijnstreek-RCV, 14.30 uur Waddinxv.-Boskoop, 14.30 uur Be Fair 2-Sportlust 3, 14.30 uur RCV 2-Spirit 3,14.30 uur Aarlanderv.-Waddinxv.,2, 14.30 Bergamb.-Be Fair 3, 14.30 uur Jodan Boys 5-RCV 3, 10.30 uur WDS 2-Be Fair 4, 12.30 uur Sportlust 5-Be Fair 5, 12.30 uur Moerkapelle 2-Spirit 5, 12.30 uur Sportief 3-Be Fair 6,12.30 uur RCV 4-Groot Ammers 5, 12.30 uur JUNIOREN A: Be Fair-Woerden, 14.30 uur Wad’dinxv.-Bodegraven, 14.30 uur WSE-Nic. Boys, 14.30 uur Groeneweg-Moerkapelle, 14.30 uur Be Fair 2-NSV 2,15.15 uur B: Be Fair-Moordrecht, 14 uur Gouderak-Moerkapelle, 15.15 uur Waddinxv.-Zwervers, 13.30 uur Nieuwerk.-WSE, 13.30 uur Olympia 2-Be Fair 2,15.15 uur Be Fair 3-Woerden 2, 13.30 uur WSE 2-Sportlust 3, 13.30 uur C: Waddinxv.-GDS, 13.30 uur Moerkapelle-Soc. Boys, 14.30 uur Be Fair 2-Unio 2, 13.30 uur WSE nam al in de negende minuut van de ontmoeting de leiding, toen Compeer uit een voorzet van Huis man ineens raak schoot. De gasthe ren wilden deze treffer snel onge daan zien gemaakt en bouwden een enorm offensief op, maar de voortref felijk opererende Waddinxveense de fensie, met doelman Rijnbeek aan het hoofd, smoorden de furieuze aanval len in de kiem. Een vrije schop van Range lever de WSE de tweede treffer op. De bal werd keihard ingeschoten, maar was beslist houdbaar geweest als doel man Mathot de bal tenminste niet door zijn handen had laten glippen. Na de rust nam GDS opnieuw de leidsels stevig in handen, maar door ’t gebrek aan ’n goede afwerker kreeg WSE het niet bijzonder moeilijk. De uitslag van de wedstryd werd defi nitief in het voordeel van de bezoe kers gebracht toen de Boskoopse goa lie zy'n tweede fout maakte en Van der Sluis er als de kippen by was om in te koppen: 3-0. GDS bleef volhouden en probeerde 0 17 18-4 1 16-39-3 4 19 21-26 9 19-15 9 17-15 8 19-14 8 12-26 6 13-26 4 12-36 3 4-20 ZONDAGVOETBAL Vierde klas B: W esterkwar tier Archipel Tonegi'do Quick Steps Waddinxveen Spoorwijk VTL Woerden DSO Boskoop Ooievaars Vierde klas D: Lenig en Snel Groeneweg Bergambacht Esto Wit Blauw RK Moerkapelle Zwart Blauw Flamingo’s Texas Oliveo Wippolder Duindorp SV Afdeling Gouda: Nic. Boys Haastrecht WSE Nieuwkoop NSV RVC Oudewater Zwervers GDS Ammerst. SV ZEVENHUIZEN De gymnastiekvereniging „Oefening Staalt Spieren” heeft vorige week in het gymnastielokaal aan de Dorpsstraat de onderlinge wedstrijden gehouden. De wedstrijden stonden onder leiding van mej. C. van Vliet uit Boskoop en de heer C. Zweere uit Zevenhuizen. Meisjes 8 jaar: le prijs: Marijke Steenbergen, 2e prijs: Andra Bal, 2e prijs: Lia van Erk, 2e prijs: Anneke Bode. Meisjes 11 jaar: le prijs: Wiesje Wamders, 2e prijs: Dineke Verwey 3e prijs: Ina Verhoef, 4e prijs: Jannij Groeneveld Aspirant dames groep A: le prijs: Cocky Olieman 2e prijs: Gerda de Wilde, 3e prijs: Corrie Vente. Aspirant dames groep B: le prijs: Erika Schmidt 2e prijs: Willy Olie man, 3e prijs: Coby Schotte. Zaterdag: kleuter 4-5 jaar gemengd: 9.00-10.00 uur. Jongens 7-7 jaar 10.00- 11.00 uur. Jongens 8.00-10.00 uur, 1100-1200 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ZATERDAGVOETBAL Vierde klas B: Naaldwijk Katwijk SVOW Be Fair Spirit De Lier Rouwkoop GWS Koudekerk Hazersw. B. Lisser Boys Leiden Oegstg. Afdeling Gouda: Bodegraven Sportlust. Rijnstreek Sportief Zwammerdam RCV WDS Moerkapelle Boskoop Waddinxveen Programma Training Nog steeds kan de vereniging ver sterking van de verschillende groe pen gebruiken. De trainingstyden Hét gevecht van de week wordt de derby tussen Groeneweg en Moerka pelle op het veld van de Zevenhui- zense club. Vorig jaar was Moerka pelle de roodzwarten tot twee keer toe te slim af, of dat dit jaar zal luk ken is een open vraag. Wij tippen Groeneweg, met alle respect voor de prestaties van Moerkapelle natuur lijk. Be Fair krygt alle ’zware jongens’ kort na elkaar. Zaterdag moeten de zwartwitten naar Naaldwijk, dat liefst vijf punten voor staat (met een wedstrijd meer dan). Een gelijkspel is alles wat de Waddinxveners - gezien de recente ’straflyst’ - mee durven geven. In ieder geval, veel succes! Haastrecht heeft het zondag aan den lijve ondervonden dat het met Nieuwkoop kwaad kersen eten kan zijn. WSE ontvangt deze wispelturige ploeg zondag op eigen terrein. Dat ze op hun tellen moeten passen, weten de oranje-zwarte mannen heel goed. Dat ze winnen, staat als een paal bo ven water. Waddinxveen krygt eveneens een harde noot te kraken. Dat is het ho ger genoteerde Tongegido. Met het terreinvoordeel aan de geelzwarte kant moet er voor de Waddinxve ners winst in kunnen zitten, zeker na de resultaten van de laatste tijd. Nu moet RCV bewijzen dat de winst van vorige week geen uitschie ter is geweest. Dat zal tegen Rijn streek niet meevallen, maar om al thans nog enige rol van betekenis te kunnen spelen is een zege onontbeer lijk. Wie weet wat er dan uitrolt. Een van de weinige kansen, waar we het al eerder over hadden, ligt zaterdag voor Waddinxveen Z voor het opscheppen. Boskoop komt op be zoek en dat is een partij die zeker winst moet kunnen opleveren. Zo niet, dan ziet de toekomst er somber uit Moerkapelle kan ook winnen want het gaat naar WDS in Langeruige- weide. De blauwwitten zijn wat te ruggevallen, maar draaien niettemin beter dan ooit. Winst bij WDS geeft de plaats op de ranglijst meteen een ZEVENHUIZEN Het eerste da mesteam van de volleybalvereniging De Zevenklappers staat nog steeds ongeslagen bovenaan de ranglijst. Ook de zesde tegenstander, VoBalGo Z uit Gouda, kon daar op eigen ter rein niets aan veranderen. Met de regelmaat van de klok speelden de dames zich ook nu weer naar een 3-0 overwinning. De set standen waren 15-4, 15-9 en 15-10. In deze zes competitiewedstrijde nheeft het eerste team nog maar één set prijsgegeven. Het tweedy herenteam speelde eveneens donderdagavond, een thuis wedstrijd tegen Komeet 1 uit Moer kapelle. De wedstrijd eindigde in een telerustellend 2-2 gelijkspel. De eerste set werd vrij gemakke lijk met 15-6 gewonnen. In een rommelige tweede en derde set won Komeet met resp. 10-15 en 12-15. Blijkbaar wakker geschud door de 2-1 achterstand speelden de Zevenklappers de laatste set veel be ter en wonnen die met 15-11. De junioren startten vrijdagavond de competitie goed. In Gouda werd met 3-0 gewonnen van Olympia. De setstanden waren hier: 15-11, 15-6 en 15-9. 9 12-5 9 13-8 9 12-10 9 15-14 9 16-15 8 21-16 7 15-12 7 11-11 6 9-8 4 7-11 4 10-21 1 4-14

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 7