SPORT )RT SPOR van Be Fair in Waddinxveen Duivenexpositie Tweede team „Voetbaltoto-prognose Uitmuntend georganiseerd zaalvoetbaltoernooi Kersttoernooi van De Zevenklappers Vogelvrienden” hielden jaar-tentoonstelling van „De Sperwer” Wie is de sigaar? „De Gouwe” op schot SPORT s ie - Herder Helvus weer bekroond L fi ft- fels IIP r Pagina 2 w 4| (Q ft <3 I f f' w u Overzicht - 2 3 1 ft I 1 Loterij Be Fair I - r WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - vrijdag 3 januari 1™ XX\M 1 :ft' I ft ft-ft .i: VolendamADO RCH—Vitesse CambuurHaarlem Willem II—DFC Blauw WitHeracles EindhovenDen Bosch BaronieExcelsior Ajax-Go Ahead DOS—GVAV NECSparta Fort./Sitt.—NAC WSE kwam niet zo goed uit de verf en eindigde als laat ste in zijn poel. Hier komt de doelman net een vingerlengte te kort om een doelpunt van Sliedrecht af te wenden Met een hard schot geeft Wim Bron het organiserende Be Fair naar een voorsprong in de wedstrijd tegen Oranje Wit die in 2-2 zou eindigen. Oran je Wit won in deze poule. WADDINXVEEN De eigenaar van de Waddinxveense hondenkennel ”Von der Estherlager”, de heer Jan G. Haan, heeft vorige maand met zjjn zelfgefokte jonge reu Duitse her der Helvus von der Estherlager weer enige mooie successen geboekt. uit Nieuwendij k schoten zich naar de halve finale. In die halve finale ontmoetten zij Oranje Wit en ook hier draaide het op strafschoppen uit, nadat Altena een 2-0 voorsprong had weggegeven. Oranje Wit bleek toen over betere scherpschutters te bezitten. liet kwam hierdoor in de finale te gen HBSS, dat een krappe 1-0 zege öp Piershil had bevochten. gehouden bondstentoonstelling met zijn zangkanaries kampioen van Ne derland is geworden een prachtig succes voor ons lid. Klasse 5: Kleurkanaries roodfacto- rig EK 68: le pr W. den Ouden met 89 pt; Klasse 8: Kleurkanaries rood- factorig OK: le pr S. de Haan, Gou da 89 pt; Klasse 9: Kleurkanaries niet roodfact. EK 68: le pr J. Fop- ma 89 pt; e pr J. Fopma 88 pt; Klas se 11: Kleurkanaries niet roodfact. EK overj. le pr J. Fopma 86 pt; Klasse 12: Kleurkanaries niet rood fact. OK. le pr W. den Ouden 89 pt; 2e pr A. P. Noorlander, Boskoop, 88 pt; Klasse 13: Grasparkiet EK 68 A. Th. C. Noorlander 37 pt; Klasse 15: Grasparkiet EK overj. P. Hoogen- doorn 87 pt; Klasse 16: Grasparkiet OK. A. Th. C. Noorlander le pr 87 pt, 2e pr 85 pt; 3e pr A. van Ooygn 84 pt; Klasse 17: Grote parkiet EK 68: F. Smeenk le pr 88 pt; Klasse 19: Grote parkiet OK A. van Ooyen, le pr 86 pt; Klasse 20: Jap. meeuw tjes EK 67-68: M. Kluinhaar le pr 87 pt; G. de Heer 2e pr 86 pt Klasse 22: Overige trop. EK 67-68 G. de Heer le pr 87 pt; Klasse 23: Overige trop. OK. A E. Hogerbrug le pr 90 pt; J. Hogerbrug 2e pr 89 pt, 3e pr F. Versluis 89 pt; 4e pr G. Vis 4e pr 89 pt; J. Hogerbrug 5e pr 88 pt; Klasse 25: Astrilde en Amsoorten OK. G. Vis le pr 88 pt; Klasse 29: Kwartelsoorten OK. A. E. Hoger brug le pr 86 pt; Klasse 30: Bastaar den EK. G. de Heer le pr 88 pt. Programma: Zaterdag 4 januari: 7.30 uur: L.G.B. 1-de Gouwe I dames in Leiden. Dinsdag 7 januari: 9.20 uur: de Gouwe 1-de Zijl 1 heren. Hedenavond 3 januari: is er geen jeugdavond voor de Gouwe jeugd i. v.m. het niet beschikbaar zjjn van het Gymnastieklokaal. De eerst vol gende jeugdavond is op vrjjdag 17 januari. i Hoil. Sport—AZ ’67 Telstar—PSV keurmeesters roemden de kwaliteit van de ingezonden vogels en waren vol lof over het ingezondene. De prijzen werden als volgt gewonnen: Klasse I: zangkanarie EK 68, le, 2e, 3e pr en 4e pr M. J. Versluis met resp. 93, 91, 91 en 90 pt; Klasse 2: zangkanaries stammen: le pr M. J. Versluis met 363 pt; Klasse 3: zang kanaries overjarig EK M. J. Ver sluis met 90 pt; Klasse 4: zangkana ries OK. le pr en 2e pr M. J. Ver sluis met 93, 90 pt; 3e pr M. Kluin haar met 84 pt. Vermeld zij nog dat de heer M. J. Versluis reeds eerder dit jaar op de gehouden bondstentoonstelling WADDINXVEEN De uitslag van de loterij, die Be Fair heeft gehou den ter bestrijding van de schade, ontstaan door de inbraak in het clubgebouw, is als volgt: Televisie-beeld 48 cm nr 5115; Pla tenspeler nr 9311; Drie-laden kast nr 4808; Haardroogkap nr 7161; Elektr. Scheerapparaat nr 1284; Per sonenweegschaal nr 1789; Elektr. Mixer nr 2831; Smeedijzeren Para- pluebak nr 9214; Smeedijzeren Spie gel nr 4481; Smeedijzeren Paraplue- bak nr 1251 ;1 kg Kip op afgiftebon nrs 1621. 2459, 2272, 2308, 6640, 7167, 9445, 3770, 5738 en 5789; 1 kerst krans op afgiftebon nrs 506, 5556, 6665, 753, 2971, 7059, 2293, 3407, 7245 en 4428; Diverse flessen drank en likeur nrs 6419, 950, 4230, 8921, 6671, 746, 2881, 1581, 8891 en 8961; Fruit mand op afgiftebon nr 7909; Vlees schotel op afgiftebon nr 3730; Grote kaars nr 8400; Konijn op afgiftebon nr 1047; Eend op afgiftebon nr 1851; Kerstverlichting nr 1412; Kaaskop afgiftebon nr 1675; 1 doos gebak (12 stuks) op afgiftebon nr 8106; 1 kist je sigaren nr 9464; 1 set van 3 pakjes sigaretten nr 982. De prijzen zowel als de afgiftebon- nen tegen inleveren van het win nende lot af te halen bij J. P. van Wezel, Julianastraat 5, Waddinx veen. Nu de competitie van de kring Gouwe-Rijnstreek tot op de helft is verspeeld volgt hier een overzicht van alle zeventallen. Dames 1. De dames staan op de derde plaats met 6 p. uit 5 wedstrijd. G.Z.C. en L. G.B. staan met 8 p. uit 5 wedstrijd als le en 2e. Heren I De heren voeren de ranglijst aan in de hoogste afdeling van de Kring aan met 10 p. uit 6 wedstrijden op le voet gevolgd door de Zijl en Sleu telstad ieder met 9p uit 6 wedstrij den. Heren II Het tweede heren zevental staat samen met A.Z.C. 2 op de 2e plaats, De Gouwe heeft echter een iets be ter doelgemiddelde. Beiden hebben 5 p. uit 5 wedstrijden. De Zijl 2 staat echter fier bovenaan met 9 p. uit 5 wedstrijden. Heren III. Dit zevental bezet de onderste plaats en het zal niet gemakkelijk zijn deze te verlaten met 0 p. uit 5 wedstrijden. Boskoop en Donk, die net boven de Gouwe staan hebben ieder reeds 4 p. Heren IV Dit zevental kan nog aansluiting met de kopgroep krijgen. Met 4 p. uit 3 wedstrijden staat het op de 4e plaats met 1 wedstrijd minder ge speeld dan Woerden 2. B.Z. en P.C. 4 en L.Z.C. met resp. 7, 6 en 6 punten. Aspiranten. De aspirant-jongens staan even als heren I aan aan kop gevolgd door Sleutelstad en G.Z.C. b. beide met 6 punten terwijl de Gouwe 8 punten heeft met de doelcijfers 32 voor en 3 tegen. WADDINXVEEN In het door Be Fair uitstekend georganiseerde zaal voetbaltoernooi, waarin niet minder dan 66 wedstrijden werden verwerkt, is HBSS uit Schiedam vorige week in de Waddinxveense veilinghal met de erepalm gaan strijken. In de finale gaf het Oranje-Wit uit Dordrecht met 3-0 kansloos klop Met een zelfde score zegevierde Altena in de strijd om de derde en vierde plaats over Piershil. ZEVENHUIZEN Zaterdagmid dag heeft de volleybalvereniging „De Zevenklappers” een toernooi ge organiseerd voor junioren tot 14 jaar. Er namen vier teams deel,: Be Fair uit Waddinxveen, M.V.C. uit Moordrecht, Zevenklappers B en Ze venklappers C. Jupiter uit Oudewa- ter, dat ook mee zou doen, liet afwe ten. De vier teams speelden aller eerst een halve competitie, waarvan de uitslag waren: Be Fair-Zevenklappers B 2-0 (15-12, 15-11); M.V.C.-Zevenklappers C 2-0 (15-9, 15-4); Be Fair-Zevenklappers C 2-0 (15-0, 15-7); M.V.C.-Zeven- klappers B 1-1 (15-8, 11-15); Zeven klappers B-Zevenklappers C 2-0 (15- 7, 15-9) en MVC-Be Fair 2-0 (15-9, 15- 3). Na deze halve competitie was de stand als volgt. 1. M.V.C. 5 punten. Setstanden: 86-48; 2. Be Fair 4 pun ten. Setstanden: 72-60; 3. Zeven klappers B 3 punten. Setstanden 76- 72; 4. Zevenklappers C 0 punten. Setstanden 36-90. De twee teams van de Zevenklap pers speelden vervolgens om de der de en vierde plaats. Het B-team ze gevierde met 2-0 (15-10 en 15-9). De finale tussen M.V.C. en Be Fair was zeer spannend. Uiteindelijk won MVC met 2-0. De setstanden waren 16- 14 en 17-15. Programma: Zaterdag 4 januari: Zevenklappers I (dames) - DOS II, aanvang 2.15 uur. Zevenklappers I (heren)-Vires I, aanvang 5.00 uur. Zevenklappers A-VCHA, .aanvang 4 uur. Donderdag 9 januari: Jupiter junioren-meisjes-Zeven- klappers, aanvang 7 uur. Jupiter A- Zevenklappers A, aanvang 7.45 uur. In C was de eerste plaats voor Oran je-Wit. Moerkapelle-zaterdag, dat in deze groep was ondergebracht, kwam ook al niet verder dan één overwinning (2-1 tegen Zwervers) en werd hier lantaarndrager. De beste kansen waren nog wegge legd voor het organiserende Be Fair, dat eerst met 6-0 en 6-2 Moerkapel- le en Strijen aan de kant zette. Te gen Oranje Wit verspeelden de Waddinxveners echter een 2-0 voor sprong door een doelpunt in eigen goal van Van Leeuwen en een fout van de weifelende keeper Van der Vorm. In poule D moesten strafschoppen de beslissing brengen tussen Altena en Koudekerk, die beiden acht pun ten hadden vergaard. De mannen WADDINXVEEN Op 20 en 21 de cember werd door de vogelvereni ging De Vogelvrienden de jaarlijk se tentoonstelling georganiseerd. De Op een in Rotterdam gehouden ex positie van jonge Duitse herdershon den won Helvus niet alleen de eerste prijs met de hoogste kwalificatie maar ook de bokaal voor de beste in Nederland zelfgefokte jeugdhond.Bo- vendien wist hij daar ook de beste jeugdteef te overtroeven. De triomf werd een week later voortgezet op een tentoonstelling in Barneveld, waar Helvus weer de eerste prijs in de wacht sleepte, ten tweede male de beste jeugdhond werd en ook weer de winnares bij de teven klopte. WSE, ingedeeld in poule A met on der meer winnaar HBSS, moest in deze groep met twee punten genoe gen nemen met de laatste plaats. HBSS scoorde 10 punten uit 5 wed strijden. Ook in poule B een Waddinxveense teleurstelling: hier eindigde RCV, ook met twee punten, onderaan. Piershil klopte hier NSW uit Nu- mansdorp op luttele punten en werd eerste. WADDINXVEEN Er bestaat nog steeds gelegenheid zich in te schrij ven voor de sigarenrookwedstrijd, waarin de Waddinxveense jeugd zich kan meten met de bejaarden van hui ze ’’Souburgh”. Zowel jongens als meisjes kunnen het in deze originele strijd tegen de veteranen opnemen. Bij dit evene ment, dat wordt gorganiseerd door de Jeugdcontactraad, gaat het erom wie de langste askegel aan zijn si gaar weet te krijgen. De wedstrijd wordt gehouden op woensdagavond 8 januari om 20 uur in de recreatiezaal van het bejaarden tehuis, waar de firma Van der Krans voor de sigaren zal zorgen. Aanmelding tot 5 januari bij Jan Fondse, Van Mecklenburg Schwerin- laan 13, tel. 2695. De inschrijfprijs voor de jeugd bedraagt 0,75. Uitslag van de verloting: Hoofdprijs Comp. gasfornuis nr 368; 2e prijs: Haardroogkap nr 599; 3e prijs: Kooi met vogel nr 601. De overige prijzen zijn gevallen op de nrs 8, 100, 106, 120, 196, 199, 247, 294, 372, 460, 467, 567, 580, 588, 789, 859, 932, 1116, 1127, 1237, 1322, 1446, 1457, 1549, 1688, 1805, 1810, 1843, 1869, 1874, 1889, 1895, 1924, 2028, 2044, 2045, 2066, 2140, 2191, 2215, 2257, 2289, 2260, 2323, 2330, 2334, 2358, 2361, 2367, 2412, 2413, 2686, 2717, 2723, 2803, 2807, 2814, 2818, 2850 2880, 2885, 2916, 2971, 2980, 3013, 3106, 3120, 3135, 3189, 3216, 3497, 3584, 3603, 3631, 3680, 3713, 3739, 3868, 3904 en 3920. Niet af gehaalde prijzen kunnen worden af gehaald bij P. Versluis, Jan Willem Frisoweg 23, Waddinx veen. WADDINXVEEN De postdui venvereniging ”De Sperwer” orga niseert vrijdag 3 en zaterdag 4 ja nuari een grote tentoonstelling in het Verenigingsgebouw aan de Stations straat. Er worden omstreeks 400 in zendingen verwacht. De expositie is vrijdagavond ge opend van 19 uur af en zaterdag de gehele dag en avond. Vrijdag om 20 uur houden de dui venhouders P. Twigt uit Moordrecht en Jac. de Beer uit Waddinxveen verkoop van duiven. Voor de bezoekers van de ten toonstelling, waarvoor de toegang gratis is, is er een verloting met aan trekkelijke prijzen, die werden be schikbaar gesteld door de midden stand. WADDINXVEEN Zowel het tweede herenzevental als de aspi ranten van de Gouwe boekten een grote overwinning. De aspiranten versloegen de Zijl met 11-0, een mooie prestatie en dan nog wel in de overdekte te Leiden. Het tweede heren zevental ver sloeg B.Z. en P.C. met maar liefst 9- 0. In de eerste periode nam de Gou we de leiding door doelpunten van Piet de Graaff 2x, Cees v. Tilburg lx en Jan Kraan lx via een strafworp. In de tweede helft scoorde de Gou we er wederom lustig op los. Piet de door de stand op 7-0 kwam, waarna Graaff scoorde 3x achtereen waar- midachter Cees v. Mourik kans zag zelf nr. 8 in de touwen te jagen. Jan Kraan bracht de stand middels een voordeel strafworp op 9-0. Hier op wist de uitstekend spelende doel man Henk van Erk zelfs een straf worp te stoppen waardoor de 0 be houden bleef. 9-0 voor het klimmen de 2e zevental waardoor het nu de 2e plaats op de ranglijst inneemt. De Gouwe nam ook deel aan de kringzwemwedstrijden in Gouda. Het boekte de beste resultaat met de jeugd onder de 12 jaar. Cees Buurman werd op de 50m schoolslag 2e met een tijd van 45.5 sec. Aad v. Storden werd op dit nummer 9e in de tijd van 45.8 sec. Dezelfde zwem mer zwom op de 50 m rugslag 43.8 sec, waarmee hij dicht bij de kans hebbers kwam. Bij de heren boekte Gijs v.d. Leden de beste prestatie door de 100m vrije slag te zwemmen in 1.07.5 hetgeen nog goed was voor een 6e plaats. ft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 2