Tijdelijk bij 3 pakjes Van der Linde o maanden garantie Garage Zijderhand KOOYMAN mo ern JAAR GARANTIE hatéma, ~Ëhkalott tapijt 58 2*/2 Rosbief/ Contrefilet 498 J. den Haag Biefstuk Voorjaarsshow Schouwburg - Gouda 4 GARAGE KOK - BOSKOOP de fijns teje margarine organist in de nieuwe kerk DIVERSE KLEUREN NA DE LAGERE SCHOOL Inschrijving van Leerlingen Tuincentrum van de Bosch 1 e Automonteur Kamerbreed Tapijt wordt gratis geplaatst 48 kilo heesters, rozen en coniferen J. KRUISINGA - GOUDA 138 2 bos 49 108 Sterkers e per 500 gram per 100 gram Potchrysanten Citroenen 4 vol sap- Raapstelen - ChampigWns Slavinken Varkenslever Prachtige Tulpen Q50 bos 10 stuks Rf |38 Fijne Klapstuk Fijne handappel Democraat kwaliteitsklasse! Patates Frites [Gewassen1 Bintjes Haknougat 200 gramSsf Cf Ie Auto-monteur c. VOORLICHTINGSAVOND VOORLICHTINGSAVOND Nu zelfs zonder vooruitbetaling een tweede tv voor een koopje E3 TISSOT 338 b. Jongste bediende J. J. BOERE N.V. Chr. Huishoudschool „De Rank” WAARSCHUWING 12 .WINKELS. Hamburgers in een paar minuten klaar |35 Pagina 7 Waddinxveen kilo Geopend 10-12 uur. Gevraagd WONINGINRICHTING Julianaweg 32-Tel. 01793-325 TEL. 01828-2766 PASSAGE Moerkapelle FRUIT GRl ••i-'florah aanbiedingen de juiste kwaliteit voor elke beurs Keuze uit alle ty pes. Grijp deze kans met beide handen. Langzaam- en snelwassers reeds v.a. 50.— heeft voor elk interieur Dorpsstraat 38 - Tel. 2373 K.W.plein 43 - Tel. 3124 Constructie bankwerkers Machine bankwerkers Aank. electricien voor schakelpanelen, en Magazijnbediende per stuk 158 a. Jonge kracht (m of vr.) 200 gram OP INTERTEST TAPIJT Gekookte Worst Auto - Motor - Takelbedrijven Een elegant dameshorloge. Klein, door-en-door be trouwbaar uurwerk. Een echte Tissot. Het afgebeelde model is één uit een mooie collectie en kost in goud f 205.-; in doublé f 115.- 5 kilo VLEE^ANBIEDINGEN Profiteer van deze aanbieding ingeruilde TV’s. Grondig gecon troleerd en gerepa reerd. Champignonsalade per100gramJ79' 69 stuks 65 Saks. Leverworst 7Q stukje 250 gram 8$ 9 W Bacon zonder zwoerd, Clfi vacuum verpakt-per 100 gram 109 W 9 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 13 maart 1969. voor kantoor. 1 uillslill grails IJ Mi' L. C. VAN DER BIJL, directrice. Donderdag 13 tot en met zondag 16 maart. Zwarteweg 3, Waddinxveen, tel. (01829) 2849 •MODERN' IS ZEKERHEID Hoogstraat 69 - Rotterdam - Tel. 134700 H Vers vlees, groente en fruit in alle Su lerMarts en in een aantal Zelfbedieningszaken. Prijzen gelden t/m zaterdag 15 maart. De nieuwe Heintje halen voor 12 cent bij AH-Margarine U kunt dan gelijk een keuze doen uit ons sortiment tuingereedschappen, bemestingsartikelen, flagstones, tegels e.d. In Zevenhuizen verkrijgbaar bij depót W. H. Weister- man, Burgemeester Klinkhamerweg. Hulp- en 2e monteurs L.L. Automonteur, voor direct of later. Telefoon 01727-2110, buiten werktijd 3062. De Orgelcommissie van de Geref. Kerk te Waddinx veen zou het op prijs stellen in kontakt te komen met hen die interesse hebben voor de funktie van Brieven met inlichtingen over opleiding en ervaring voor 1 april 1969 te zenden aan: A. H. Tromp-Reitsema, Ernst Casimirlaan 14, Wad dinxveen. Eén der mogelijkheden: naar de Christ, m.a.v.o., die werkt volgens het l.v.o.-systeem, een nieuw systeem, met veel aandacht voor iedere leerling afzonderlijk, met werk dat iedere leerling aan kan, geen zitten- blijvers, met aansluiting aan h.a.v.o. (4e l.j.) en be roepsonderwijs. Echt voor j. en m., die naar pers, aanleg en tempo iets bereiken willen. Bromfietsen: ZUNDAP VESPA HONDA MAANDAG 17 MAART, 8 UUR in AULA van_de~Scho- lengemeenschap „De Driestar”, Ronsseweg 557, Gouda. Tel. 01820-6842. (Directeur: P. Kuijt). vraagt o.a.: Wilt u.een afspraak maken voor nader overleg? Brugweg 121, Waddinxveen, telefoon 01828 - 4400 's avonds 4437 of 3135. vraagt: (m. of vr.) MACHINE- EN APPARATENFABRIEK Esdoornlaan 26, Waddnxveen Ook u komt natuurlijk het grote nieuws 1969 be wonderen op onze grote heeft voor de doe-het-zelf-tuinder van EIGEN KWEKERIJ een onbeperkte collectie eerste soort voor werkelijk voordeelprijzen. Kon. Wilhelminaplein 55 Waddinxveen, tel. 2077 Motoren: METISS TRIUMPH YAMAHA e.a. ll8 kwaliteitsklasse!—- smakelijk en vlug klaar om te koken en te bakken t/m 19 maart In een groot aantal SuperMarts 5 volle jaren garantie op Intertest tapijten. Dat is nieuw, dat is sterk. Een certificaat voor 5 jaar garantie op de duurzaamheid. Dat is naast de enorme collectie Intertest tapijten een tapijtzeker- heid. Wij nodigen, u gaarne uit, deze tapijten te komen bewonderen. Speciale aanbieding uit onze afdeling DELICATESSEN. In de meeste SuperMarts en in een aantal Zelfbedieningszaken Automobielen: SUNBEAM WARTBURG TRABANT voor bij de hutspot .per 500 gram per 100 gram per 100 gram per 500 gram voor bediening benzinepomp en autoshop, alsmede voor lichte adm. werkzaamheden. 2?8 (voorgebakken] per 150 gram^8 88 •Speciale aanb'eding in de SuperMarts met een GEBAKAFDELING Mf A op voedingsbodem^® per doos W voor de opleidingen, die half augustus a.s. beginnen. a. BRUGKLAS voor leerlingen met 6 jaar L.O. b. ASSISTENTE A met meer theoretische vorming, na de primaire opleiding. Duur 1 jaar. c. ASSISTENTE H met meer huishoudelijke vorming, na de primaire opleiding. Duur 1 jaar. Aangifte elke maandagavond van 7-8 uur of na telefonische afspraak (tel. (01828) - 2967). Van maar liefst 18 modellen automobielen - vele motoren en bromfietsen - tevens onze importmerken racemotoren. ■9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 7