RONAAT BENNING RONAAT MAGAZIJNMEESTER uw adres voor al uw schoenreparatie •JWN COMPEER I MET BENNING GRATIS NAAR ITALIË verkoopster JONGEJAN Leren dames zolen en hakken I prettig voordelig, en hagelwit Vacantiebon betaling per Giro? VERBOOM Pompadour gebak H. A. van Berkesteijn N.V. te WADDINXVEEN r “M* i Aann. bedrijf M. Baan AVIFAUNA KRAIJESTEIJN Leren heren zolen en hakken Dit is een stunt die zijn weerga niet kent KRAIJESTEIJN Gazelle fietsen PRIMA SERVICE EDY monopole deLuxe W. van der Vlist tuinmeubelen en „DE KEUKENRAMA” Familie Rozendaal voorlichtingsvergadering op 6 mei a.s. Voor uw zondags kopje koffie Goten- of Daklekkage? kampeerartikelen -WASSALON heerlijk luchtig, prettig passend 7.95 8.95 f /ir 10 dagen voor 2 personen naar het Gardameer of de Dolomieten!' i i GAZELLE Pagina 7 ONGELOOFLIJK 3 1 TEL. 4662 LUIFELBAAN 7 DORPSSTRAAT 111 Tel.: 01802-358 ZEVENHUIZEN i i Waddinxvéen Kerkweg 9 Telefoon 2384 MAKELAARSKANTOOR vruchten van boter. eieren een Tj WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - donderdag 24 april 1969 door royale leestvorm. FANTASTISCH fA 39,9(7/ noten, enz. waar Uw banketbakker iets heerlijks van tovert. Bij Koninginnefeest hoort Oranje-gebak woensdagmorgen speciaal feestgebak zo vers uit de bakkerij RECTIFICATIE. Kennisgeving voor Waddinxveen. i in de ouderdom van 75 jaar. Uit aller naam i K. C. ANGENENT l t maanden garantie geleverd. KAREL SLINGERLAND en zo U wilt kunnen Uw kinderen ook mee. Onder de Waddinxveen, 22 april 1969 KAREL SLINGERLAND Zijn nagedachtenis zullen >wij in hoge ere houden. AUTOMOBIELBEDRIJF I Waddinxveen, 22 april 1969. f i >1 12 r e r Gevraagd: 5-daagse werkweek. STOEL- EN MEUBELFABRIEK zoekt een: I naar showroom t DANKBETUIGING V \X i 3 De. heer en mevrouw G. van Wijk en H. van Wijk-Hekman de dag te herdenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getre- i den. Op 5 mei a.s. hopen onze ouders, groot- en over grootouders C. T. van Wageningen W. S. van Wageningen- van Leeuwen Ons medeleven gaat in het bijzonder uit naar zijn naaste familie. Directie Stoel- en Meubelfabriek H. A. van Berkesteijn N.V. Waddinxveen Personeel Stbel- en meubelfabriek H. A. van Berkesteijn, Waddinxveen kinderen, klein- en achterkleinkinderen Voor de vele blijken van belangstelling die wij bij de receptie mochten ont vangen, betuigen wij onze hartelijke dank. Diverse WOONHUIZEN te Waddinxveen te koop. die tot taak krijgt O beheer onderdelenmagazijn en magazijn gereed produkt. het aan- en afvoeren van onderdelen en gerede produk- ten teneinde een ongestoorde produktie te waarborgen. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan het adres van de N.V., Wilhelminakade 69 te Waddinxveen - Telefoon 01828-4633 10 jaar betaalt U de helft van de normale reissom, 160.- per kind, alles inclusief. electr. deurvergrendeling O 15 wasprogramma’s autom. verhoogd waterniveau hoogtoerige centrifugegang dubbel sopsysteem. Er wordt volledig deskundige voorlichting gegeven en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. U krijgt uitvoerige voorlichting voor het sparen bij de Vakbondsspaarbanken per giro. De avond wordt gehouden in het Geref. Verenigings gebouw, Stationsstraat op 6 mei a.s. om 8 uur. Iedereen is van harte welkom. de drie afdelingspenningmeesters: J. Molenaar; N.C.B. J. Vareman, N.K.V. J. Weyts, N.V.V. f Noordkade 36a, Waddinxveen tel. 01828-2241 Dorpsstraat 24 Moerkapelle Tel. (01793) - 315 Zuidkade 22 - Waddinxveen - Tel. (01828) - 2309 Wij belasten ons gaarne met de opdracht/tot KOOP en VERKOOP en TAXATIE van hui zen e.a. onroerende goederen. Wij verzorgen HYPOTHEKEN, VERZEKE RINGEN en ook FINANCIERINGEN. V CORN. KETELSTRAAT 47 - GOUDA TELEFOON (01820)-17634, b.g.g. tel. (01828J-4269 Ook voor al U|w rioleringswerkzaamheden. Uw opdrachten worden indien mogelijk binnen 14 dagen uitgevoerd. 11 i Dagelijks geopend van 9 tot 12 uur en van half 2 tot half 6. Vrijdagavond tot 9 uur. Geen wonder, zij rijden op Nederlands beste fiets: ’n Gazellel Ongeëvenaard in kwaliteit, progressief van vorm, en technisch volmaakt: sierlijk en sterk tegelijk! In fijne kleuren en in duizend-en-één uitvoeringen verkrijgbaar. Dat is vanzelfsprekend bij GAZELLE! i KAM EN BORSTEL en een tube CREME MARCHAL en in drie minuten herkrijgen Uw grijze haren zonder wassen hun oorspronke lijke kleur. Onschadelijk en gezond voor Uw haar! Gratis folder bij: DROG. A. VAN DER HEIDEN, Zuidkade 1, Waddinxveen, tel. 2135 Waddinxveen, 10 april 1969 Dorpsstraat 89 De teraardebestelling heeft inmiddels plaats ge vonden op maandag 14 april Heden behaagde het de Heere geheel onver wachts van onze zijde weg te nemen, onze innig geliefde vrouw, moeder; behuwd-, groot- en overgrootmoeder ANTJE KRANENBURG echtgenote van K. C Angenent. De drie werknemersorganisaties in de Bouwnijverheid nodigen u uit tot de grote voorlichtingsvergadering in verband met de a.s. betalingen van de vakantiebon per giro. Triumph-dèaler Hoorn 65, Alphen a.d. Rijn telefoon 01720 - 2091 Volvo Stationcar 122S ’66; Ford Cortina ’64; V.W. 411 ’68 2.800 km; NSU Prinz ’64-’66-’68; Ford Transit ’66 Opel Coupé ’65; Mercedes 250S ’67 Autom. 37.000 km; Opel Kadett ’65 tm. ’67; Simca 1000-1300-1501 ’64- ’67; Mercedes 200B 26.000 km ’67; Citroën Dyane ’67- ’68 (11.000 km); Fiat Cou pé en Spider ’66 tm. ’68; VW Variant ’63 tm. ’67; Ford Taunus 12M, 17M, 20M ’64 tm. ’66; Renault L4 Export ’67 en R16 ’65-’66; Chevrolet Camaro ’67; Fiat Primula Coupé ’67; Triumph Spitfire en He rald 13/60; Vauxhall Cresta ’66; Fiat bestel 600 ’66; Peugeot 404 ’64 tm. ’66; Fiat 1500 Spider ’64-’65; Mercedes 220 SE Coupé ’63; VW 1300-1500 ’63 tm. ’68; Saab Stationcar ’66; Opel Rekord ’66-’67; Fiat 600-850-1300-2300 en 124 ’65-’67; Ford 12M Combi ’65; Plymouth Vaillant ’66; Chevrolet Bel Air en Im pala ’64-’65-’67'; Ford Cor sair ’66; MercedeS’200 D ’67 Ford 15M TRS ’68; Che vrolet Caprice 4-d. ’67. Keuze uit 150 stuks Inruil en Financiering 3 MAANDEN GARANTIE Geopend van 8.30-22.00 uur 's Zaterdags tot 19.00 uur ’s Zondags van 12-18 uur. Voor al uw Zandkleur nubuck 4 cm hakje k 35,90 CA a J Brugweg 1 Tel. 2068 De zaak met de witte fiets. Heden werden wij diep getroffen door het over lijden van onze vriend en collega Zondag 27 april hopen wij met onze geliefde ouders, behuwd- en grootouders J. van de Wijngaard R. van de Wijngaard- Scheurwater de dag te gedenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getre- i den. i 1 Hun dankbare kinderen en kleinkinderen: Emmen: Janny de Vries- v. d. Wijngaard Geert de Vries J Ronald Waddinxveen: Koos v. d. Wijngaard Maaike v. d. Wijngaard Heuvelman Met grote droefheid namen wij kennis van het overlijden van onze medewerker Raymond 'Stolwijk: Willy Honkoop- v. d. Wijngaard Wim Honkoop Waddinxveen: Wimmy v. d. Wijngaard Rudy v. d. Wijngaard Waddinxveen, april 1969 Vondellaan 124 U wilt op vakantie eh U wilt een wasautomaat. Wij kunnen U béiden bieden in één pakket, dankzij de samenwerking tussen- fabrikant; handel en Italiaansé VVV. De EDY wasautomaat MONOPOLE DE LUXE voor normale catalogusprijs en een volledig verzorgde 10-daagse reis voor 2 personen; ligt thans binnen Uw bereik. Uiteraard wordt de EDY MONOPOLE DE LUXE onder de normale volledig 12 en verdere inlichtingen bij Zandkleur nubuckmet nougat leder 3 cm hakje l 1 r '1 I j 1 I f 1 r j i 1 ’KON IK MAAR weer jong zijn!” Gebruik toch onze MARCHAL RIMPEL- - CORRECTOR en Uw voorhoofd en ooghoe ken zijn bevrijd van rimpels en kraaiepoot- jes. Prijs per flesje («voor maandenlang gef bruik) slechts f 9,20. zeggen, mede namens de kinderen, allen, die hun Gouden Huwelijksfeest tot een onvergefelijke dag ge maakt hebben, hierbij har telijk dank. Waddinxveen, april 1969 Onderweg 55 Hun dankbare kinderen, klein- en achterklein- f l kinderen. Zoetermeer, 5 mei 1969. Rokkeveenscheweg 49 Receptie 3 mei a.s. in het „TREFPUNT”, Dorpsstraat, Zoetermeer van 2 tot 5 uur. Verkrijgbaar bij: F Passages 135 Telefoon 2818 Brederolaan 6 Telefoon 4682 Brugweg 1 Tel.. 2068 De zaak met de witte fiets.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 8