In november meubelbeurs weer Utrechtse Jaarbeurshallen m IEDER MEUBEL IS EEN STIJLMEUBEL Oproeping schuldeisers Krayesteijn Frans Versluis ’t Smulhoekje kabouters 7.50 139. 85. Gezicht 4 Kroketten halen 3 betalen 7.901 o.90 10.5° en 11.50 5.5° Stijging geslaagd? 'nnieuwe fiets! fijn samen fietsen! Stijlen Kleur Plagiaat HET WARENHUIS MET DE GROOTSTE KOLLEKTIE BOXPAKKEN SALONKARPET FAMILIEBERICHTEN Jean Pierre Mulder Ineke de Nooy Huisraad, kleding Auto’s, motoren. Diversen Voor vrijdag, zaterdag en zondag als reclame: 12.50 14.50 Personeel gevr. en aangeb. MEISJES JURKJES DIV. LESSEN EN CLUBS HEREN TRAININGSPAK SLAAPKAMER- KLEEDJES 54.5066.50 EETKAMER- STOELEN LAKENS EN SLOPEN sleep-well-lakens en slopen van prachtige kwaliteit ameri- kaanse katoen 150 x 240 cm 180 x 240 cm K voordeel prijs voordeelprijs slopen 2 voor 158 en Leiderdorp, Mauritssingel 54. Toekomstig adres: Handelstraat 65, ’s Hertogenbosch Waddinxveen, Pr. Bernhardlaan 42. A In plaats van kaarten Waddinxveen Toronto (Canada) Waddinxveen Beethovenlaan 72. voordeelprijs Waddinxveen, Peter Zuidlaan 136. Kameradres: Haagweg 24, Leiden. geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voornemen in het huwelijk te treden op vrij dag 30 juli 1971, om 14.00 uur in het raadhuis van Waddinxveen. J. Berghoef S. A. Berghoef-Faber Gelegenheid tot gelukwensen van 17.15-18.30 uur in hotel-café restaurant „Nieuw Minerva”, Vrouwen steeg 11, Leiden. Allen, die iets te vorderen hebben, verschuldigd zijn of onder hun berusting hebben inzake de beneficiair aanvaarde nalatenschap van mejuffrouw MARIA DE KOOTER gewoond hebbende te Waddinxveen, Prins Bernhard laan 2 en aldaar overleden op 29 september 1970, wordt verzocht daarvan opgave, betaling of afgifte te doen vóór 1 september 1971 ten kantore van notaris J. in 't Hol, Prinses Beatrixlaan 8 te Waddinxveen. Het kerkelijk huwelijk zal worden ingezegend door de weleerwaarde heer Ds. A. J. Lamping, Ned. Herv. pred. te Leiden, om 15.30 uur in de Hooglandse Kerk (ingang Hooglandse Kerkgracht) te Leiden. voordeelprijs 98 Rijwiel- en Bromfietshandel Brugweg 1, tel. 2068 De zaak met de witte fiets. De teraardebestelling heeft inmiddels plaats gevon den. Welke alleenstaande heer heeft HU1SH. HULP nodig tegen kleine vergoeding. Br. nr. 15-7 bureau van dit blad. Taxi bestellen? 2828 BEL LEN. Nieuw materiaal en goede service. Wi-Bu-Tax, J. Dorrekenskade 63. LADDERS om op te klimmen. Om Uw huis te verven zodat het gaat glimmen. Kijk bij Ho- gendoom. A. v. Solmsstraat 31. zonder pijpjes en korte mouw van mooie volle badstof in 2 kleuren oranje en turquoise, ideaal zomerpakje maten 74 - 80 - 86 pracht helancakwaliteit, slan ke pantalon met ritsjes in ko ren, rood en zwart met con trast biezen, maten 4 t.m. 9. Want wat is er plezieriger dan er samen op de fiets op uit te trekken? Maar dan wél op een veilig, goed- onderhouden karretje! Daar zetten wij onze naam graag onder.- van langharig acryl in mooie kleuren als blauw, geel, rood met anti-slip rug maten 45 x 75 cm; 50 x 100 cm 100% woll enhoog poligkarpet 140 x 200 cm 100% wollen hoog poligkarpet kleurstellingen Te koop: TAUNUS 15M, 4dr. en trekhaak, bj. nov. ’69. Te bevr. J. G. Valk, Brugweg 29, tel. 3527. Glasservice HOGENDOORN staat voor u klaar bij GLAS BREUK. bel 2520 of na 6 uur 01727-3277. PRINSESSEBONEN en UIEN bij C. van Berkel, Noordeinde 102, W’veen. voordeelprijs HOUTEN SCHILDERIJ LIJSTEN tientallen model len. Boekhandel Burger, Dorpstraat 80, W’veen. Goed tehuis gezocht voor 3 JONGE HONDJES. Af te ha len Zuidkade 206, W’veen. teak-houten eetkamerStoel, heeft een zeer goede zit. rug en zitting gestoffeerd met skai. Keuze uit 3 kleuren bruin, groen en rood voordeelprijs 4 stuks voordeelprijs (naast Albert Heyn) Tel. 5153 LESSEN: Typen - Steno grafie Ned., Fr., D., Eng. Kleine clubjes. Aanvang cursussen begin Sept. A. C. Bloemkolk-van Oyen, Tes- selschadelaan 15, tel. 01828- 3038. Met grote dankbaarheid aan God, hopen wij op 5 aug. de dag te herdenken dat wij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. ARIE JAN VERHOEF BELIA VERHOEF-DROOG Te koop: donkerbl. KINDER WAGEN, tetvens nw wandel wagen, hoog model. Brugweg 85, tel. 3110. Te koop: 3-zits bank, 2 fau teuils, teak met losse schuim rubber kussens, salontafel, ijs kast 220 1., jongensfiets. Beet hovenlaan 14, tel. 3817. Dag en nacht service. M. M. VOS-KOOPS Pedi- cure voor algehele voet verzorging. Behand. vlg afspr. Peppelhorst 95 te W’veen, tel. 01828-5462 na 18.00 u. Smalle en brede rollen afplak- tape haalt u bij de Verfvak- man-Hogendoorn. Service-adres voor de vakantie na 6 uur: G. v.d. Berg, W. de Zwijgersingel 52 KASTEN-CENTRUM CASH EN CARRY Dorpstr. 119, Zevenhuizen Tel. 01802-342 of 496 Rechtstreeks van fabriek. 1 deurs reclame leg 165 x 50 x 40 cm 69.50; 1 deurs 175 x 60 x 55 cm hang, 93.50; 1 deurs 175 x 60 x 55 cm leg 100,-; 2 deurs 175 x 100 x 55 cm leg, 135.-; 3 deurs 175 x 150 x 55 cm Vs leg 176,50; 3 deurs 175 x 150 x 55 cm 2/3 leg 190.-. KUNSTGEBITTEN REPA RATIE. Tandtechnisch Be drijf D. Baks, L. Tiendeweg 32, Gouda, tel. 14778. DE KLUSJESMAN Voor al uw reparatiewerk- zaamheden DE KLUSJES MAN: Brugweg 87, Wad dinxveen, tel. 2848. PRIMA NIEUWE AARD. APPELEN DORRE’S. C. v. Berkel, Noordeinde 102, In de naoorlogse jaren - en dan vooral in de achter ons liggende tien jaren is het meubelaanbod sterk gestegen. In Ne derland treft men derhalve modellen van de nationale meubelindustrie vooral ook veel meubelen van Westduitse fabrikan ten aan. Als wij over de naoorlogse stij len wat konden schrijven dan zouden we dat graag doen, maar helaas moeten wij ■constateren dat slechts weinig ontwerpers op de voorgrond treden als mannen met revolutionaire ideeën. Veelal moet de oorzaak gezocht worden bij de meubelproducenten waarvoor zij ontwerpen. Deze zijn in vele gevallen financieel niet in staat machines aan te FINANCIERINGEN voor auto’s boten, caravans, be drijfsmiddelen. Persoonlij ke leningen, hypotheken en alle verzekeringen. Inlich tingen: N.V. Assurantie kantoor Corn. Don, tel. tij dens kantooruren 010- 237254 na 18.00 u. 01828- 2947 A.D. 33 Buitenverven en lakken-ver- nissen en buitenbeitsen. Alles wordt geleverd door uw vak man Hogendoom. BEHANG is en blijft een mooie wandbekleding. Kom eens kijken en u vindt beslist wat voor uw woning. Kijk bij Hogendoorn. A. v. Solmsstraat 31. Mede namens onze kinderen en kleinkinderen, willen wij allen hartelijk danken voor de verrassende wijze van belangstelling in welke vorm ook waardoor u ons 25-jarig huwelijksfeest tot iets onvergefelijks hebt gemaakt. Dames, grijp Uw winst! 1 Als seizoen-openingsrekla- me in de maand juli 20% zomerprij zenkorting. Dui- zenden korte en lange BONTMANTELS en bont- hoeden. Nu kopen en in de winter betalen. 3 jaar waar borggarantie. Desgewenst zeer soepele kredietservice. DE BONTKONING, Hoog, straat 97, Rotterdam-c., tel. 010-117.117. Vrijdagavond tot 9 uur geopend. Bij koop algehele reiskostenvergoe ding. Dhr. en Mevr. v.d. Haven, PEDICURES voor algehele voetverzorging; steunzolen volgens gipsmodel; steun panty’s (ideaal tijdens zwangerschap) en alle soor ten steunkousen. Behand. volgens afspr. event, thuis Vondellaan 13, tel. 01828- 2887. Hoewel de meubelfabrikanten zich hul len in een waas van geheimzinnigheid, mag wel aangenomen worden dat de Ne derlandse meubelproducenten op de ko mende internationale meubelbeurs met veel nieuwe modellen zullen verschijnen. Modellen, met een echt ’Hollands' ka rakter, want de Nederlandse meubelin dustrie zal een ’eigen’ gezicht moeten krijgen wil men op de internationale meubelmarkt een vinger in de pap hou den. Over het algemeen verwacht men dat de Nederlandse meubelindustrie zich door het brengen van nieuwe modellen, met nationaal karakter uit de benarde situatie waarin men de laatste jaren is geraakt, zal weten te redden. De gehele maand juli nog Heerlijke HOLLANDSE NIEUWE HARING. Per 1 augustus begint onze va kantie. van Dijk’s Vis en Frites- handel bij de hefbrug. Te koop aangeb. i.pr.st.z. SO LEX, wasmachine A.E.G., gas- comfoor, 1 pits. Wekking, W. de Rijkelaan 29, tel. 3538. Bromfiets FLANDRIA te koop. Elzenhorst 40, W’veen. Te koop: zo goed als nieuwe MOBYLETTE. Brugweg 81, W’veen, tel. 3703. Velen gingen u reeds voor. Voor een goede en goedko pe AUTOVERZEKERING naar Ass. kantoor D. Ver- wey, leplaan 51, tel. 2539. Te koop: OPEL REKORD 1500, bj. ’62. J. Luykenstr. 7, tel. 3563. Aanvankelijk werden de Hollandse re- naissance-modellen in eiken uitgevoerd, maar door het regelmatig boenen van de meubelen met rode boenwas kregen de meubelen een fraaie diepbruine kleur. In het begin van de zeventiende eeuw kwamen diverse fineren uit Oost en West Indië naar Nederland. Het fineer van deze exotische houtsoorten (palm, satijn en palissander) werd toen op de eiken modellen aangebracht, vooral veel palis sander, dankzij de hardheid van deze houtsoort. Ook treffen wij thans veel klassieke meu belen aan van Nederlandse bodem. Wij noemen hier de Gelderse kasten, kasten en eetkamers uit Drenthe, de Zeeuwse, Friese of Amelandse kasten, die nimmer van bolpoten voorzien mogen zijn. Deze kasten staan op een vrij hoge onderbouw, die aan de hoeken en in het midden ver kropt zijn. Daarop zijn de hoek- en mid denstijlen geplaatst. In de neo-klassieke stijlen zullen weer heel wat meubelen op internationale meubelbeurs worden ge presenteerd. Op de vraag of het ’klassie ke’ meubel thans niet verdrongen wordt door het moderne moet ontkennend ge antwoord worden. Weliswaar is de vraag naar wat modernere stijlen groter gewor den, maar het ’klassieke’ meubel ligt nog goed in de markt. Hierbij doet zich het merkwaardige ver schijnsel voor, dat de jongere generatie zich aangetrokken voelt tot het ’klassie ke’, terwijl de ouderen zich meer interes seren voor het moderne meubel. toepassing van een bepaalde techniek (o.a. beeldhouwwerk) een grote rol, ter wijl ook het gebruikte materiaal van be lang is. Iedere stijl is weer gebonden aan een bepaald tijdvak en hieruit volgt dan dat wij ook nog kunnen spreken van een periodieke stijl. leuke frisse zomerjurkjes van katoen, meerdere modellen, in maten 98-158 Natuurlijk! ’n Echte verrassing... 't Fijnste cadeau I Loop eens langs en kom bij ons kiezen uit een fonkelnieuwe pracht- kollektie! Tijdens de van 8 tot en met 13 november te houden internationale vakbeurs voor meubelen en woningtextiel in alle beurs hallen van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht zullen we weer ge- konfronteerd worden met een grote reeks meubelstijlen. Aan die meubelstijlen willen we in dit artikel eens meer dan gewone aandacht schenken. We spreken vaak over stijlmeubelen wan neer we temidden van (semi-)klassieke modellen verzeild geraakt zijn, maar wat maken we dan een enorme fout, want ieder meubel, ook het allermodernste mo del is een stijlmeubel. De Griekse wijsgeer Plato heeft het reeds in de vierde eeuw voor de jaartelling zo duidelijk geformuleerd: ’Een voorwerp is in stijl wanneer het voldoet aan de eisen van het goede, ware en schone’. ’Goed’ heeft betrekking op doelmatig heid en konstruktie, ’waar’ op de juiste verhoudingen en de stof en ’schoon’ op vorm en kleur. Als we het woordenboek raadplegen dan zullen we ontdekken, dat het woord ’stijl’ tweèerlei afleidingen heeft. Het is van het Latijnse woord stylus (schrijfstift) afgeleid, maar ook van het Griekse sty los, dat zuil betekent. In algemene zin betekent stijl karakter waardoor er plotseling zelfs sprake is van vier soorten stijl. We kennen de objek- tieve stijl ofwel de stijl van een voor werp, vervolgens de subjektieve, die we de persoonlijke stijl kunnen noemen. Voorts is er de nationale stijl, die van het volk en tenslotte de technische stijl, ei gen aan een bizondere techniek of ma teriaal. Een meubel kan derhalve een bepaalde stijl bezitten, waarneembaar aan bepaal de karakteristieke eigenschappen, waar door het model in een bepaalde stijl-pe- riode kan worden ingedeeld. Dit is dan de stijl van het objekt. Ook kan het model een persoonlijke stijl bezitten, kenmerkend is het werk van de ontwerper, dus de subjektieve stijl. De nationale stijl, de stijl van een volk, is vaak ook duidelijk kenbaar en voor al wanneer we te doen krijgen met klas sieke of semi-klassieke modellen. Zo bij voorbeeld is het Hollandse meubel veelal fors, gelijk het zwaartillende karakter van ons volk. Het Franse meubel daarentegen is vaak Tuchtig’, terwijl het Duitse meubel stee vast iets van de ’grundlichkeit’ in zich heeft. Wie de Skandinavische meubelen eens nader bekijkt, zal ontdekken dat hieraan veel hout verwerkt is terwijl de model len stuk-voor-stuk strak van lijn zijn. Ie der volk heeft zijn geaardheid door zijn karakter, zeden, gewoonten, godsdienst en zeker ook door de bodem waarop het leeft. Bij de technische stijl speelt uiteraard de Wij willen hier beslist geen meubelge- schiedenis weggeven, maar door het noe men van een reeks stijlen zal de om schrijving van de periodieke stijl duide lijker worden. In de wereld-van-vandaag kennen wij meubelen in gotische stijl en Franse meubelstijl. De gotische is ont staan uit de romaanse stijl en werd in de twaalfde eeuw ontwikkeld in Noord- Frankrijk. Vandaar uit verbreidde de go tische stijl zich over de gehele katholieke wereld. ’Gotiek’ heeft overigens niets uitstaande met de ’Gothen’ een Germaanse volks stam. Deze benaming gaven de Italianen aan deze meubelstijl. Volgens hen was alles wat uit het noorden kwam ’gotisch’ (barbaars) en vandaar dat deze voor hen uit het noorden komende stijl gotische of barbarenstijl genoemd werd. Een kenmerkend verschil tussen de ro maanse en gotische stijl is de bogenstijl. Eerstgenoemde herkent men aan de rond bogen en de gotische aan de spitsbogen, het Franse ’style ogival’. Wat de Franse stijlen betreft treffen we thans nog meubelen aan in de renaissan cestijl (Lodewijk XTV, XV en XVI en Empire). De meubelen uit deze periode zijn veelal rijk en vaak zelfs overladen versierd, (beeldhouwwerk). De originele modellen uit het Franse renaissance rijk zijn als het ware gecamoufleerd door het over dadig houtsnijwerk, aangebracht door vakkundige ’beeldsnijders’, die echter steeds weer trachtten elkaar in virtuosi teit te overtreffen. De barok-stijl mag dan van Italiaanse origine zijn, ook kennen wij, evenals de Hollandse renaissance, de Nederlandse barok-stijl, die omstreeks de tweede helft van de zestiende eeuw gestalte kreeg. Zo er in de meubelindustrie sprake is van ’plagiaat’ plegen, bij de produktie van wandmeubclen is dat wel het grootst. De toonaangevende meubelindustrieën, die zich bezighouden met het produceren van (aanbouw-)wandmeubelen, hebben ont werpers in vaste dienst, die niets anders dan dan het aldoor ontwerpen van nieu we elementen. Op de komende meubel beurs zal men zonder veel moeite ge noemde vooruitstrevende fabrikanten uit de massa kunnen halen. Het aanbod van (aanbouw-)wandmeubelen zal ongetwfeld groot zijn. De meubelfabrikant, die dergelijke mo dellen wil gaan produceren, stapt met zijn ontwerp naar een bedrijf dat zich gespe cialiseerd heeft in het spuiten van rom pen en krijgt deze keurig thuisbezorgd. De rompen, die men in dit geval ’vor men’ noemt, dienen alleen maar te wor den gestoffeerd. Overigens zal men heel wat kunststof meubelen aan kunnen treffen op de meu belbeurs. Fauteuils en eetkamerstoelen van polyester worden in allerlei moderne uitvoeringen gemaakt en hieronder be vinden zich inderdaad ook een reeks fu turistische modellen. Modellen, die ons eraan doen herinneren dat het jaar 2000 snel nadert. Het overgrote deel van deze meubelen wordt door buitenlandse meu belfabrikanten gepresenteerd. Kunststof treft men ook aan in de vorm van fineer. Heel wat slaapkamers en keukens zijn voorzien van kunststof-fineer. Deze fine ren worden thans wel zo verfijnd gepro duceerd, dat het zelfs voor vele ’deskun digen’ een open vraag is of zij te doen hebben met kunststof- of houtfineer. Om alle twijfels te voorkomen heeft men op de meubelen, die voorzien zijn van hout fineer een zegel geplakt waarop staat dat het fineer op het model ’echt’ houtfineer is. DOE HET ZELF met een bij ons besteld bouwpakket voor een complete C.V.-in- stallatie. Vraagt vrijblij vend inlichtingen. Neele- man, Kerkweg 183, tel. 2303 Voor uw nieuw tapijt wat vakkundig en gratis wordt gelegd naar Fa. Jongeneel, Willem de Rijkelaan 8, tel. 5132, na 18.00 uur. Wij ver zorgen tevens het verleg gen van uw bestaand tapijt schaffen, die deze ’nieuwe’ modellen zouden moeten produceren. Vooral de Nederlandse meubelfabrikan ten staan voor dit probleem. Ook, het dient gezegd, zijn er nog veel meubelpro ducenten die van nieuwe modellen niets willen weten, omdat die welke zij produ ceren nog ’lekker’ in de markt liggen. Vaak is een simpele wijziging aan het model voldoende om weer brood op de plank te krijgen. Toch zijn er thans veranderingen merk baar. Meer dan ooit let men thans op het funktionele en wel speciaal bij de zit meubelen, die in de huidige woonruimte (lees: leefruimte) wel de voornaamste plaats innemen. Men besteedt veel aandacht aan het zit- komfort, men stelt als fabrikant niet al len hoge eisen aan de kwaliteit van de bekledingsstoffen, maar heeft ook oog voor het kleurrijke. Ook de eetkamerstoel is niet langer een op vier poten rustend geheel waarop men maar moet gaan zitten. Men produ ceert thans eetkamerstoelen die niet al leen fraai van uitvoering zijn, maar waar op men ook inderdaad prettig zit Stoe len waarop men fijn rechtop zit, wat o.a. van belang is bij het eten. Lang, te lang zelfs, heeft men stoelen gekend waarop meer gehangen werd dan gezeten. De rug leuningen werden nauwelijks aangeraakt, men hing er tegenaan. De stoelenfabrikanten hebben in de af gelopen jaren veel aandacht geschonken aan de ’zit’ van de eetkamerstoel, die overigens een heel wat minder belangrijk onderdeel is geworden in het woonver trek. Het bergmeubel en in het bizonder het (aanbouw-)wandmeubel heeft een grote vlucht genomen. Het zijn massa-produk- ten geworden, die steeds weer aangepast worden aan de wensen van kónsumenten. v Kabouters kosten 60 cent per gezette regel bij en minimum van vier regels, inclusief één regel vet gezet. Iedere regel vet extra 15 cent. Plaatsingen uitsluitend d contant. Contract prijs op aanvraag. Brieven onder nummer 25 cent eptra. Bewijsnummer 25 cent extra. Kabouters opgeven vóór dins dagmiddag drie uur bij het bureau van dit blad: Oranjelaan 9, Waddinxveen. Het heeft de Heere behaagd, zacht en kalm, van onze zijde weg te nemen, onze geliefde vader en opa HENDRIK OLIE weduwnaar van HINDERIKA KRUIGER op de leeftijd van ruim 82 jaar. A. Olie K. Olie A. H. Olie G. Olie-Rook F. Olie E. Olie-Buitelaar A. J.Olie A. A. Olie-Wervelman en kleinkinderen Waddinxveen, 19 juli 1971 Mevr. Kuipers Rietbergplantsoen 49

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 6