Verkeersvoorzieningen Wie weet Lezers helpt Schrijven De Sperwer Twee teams De Gouwe uit de beker De Zwaluw Oplossing kruiswoord 3 AUTOSCHADE? O •’Ms Overlegorgaan duurder Jeugdvakantieweek Gemeen (2) Spreekuren Kruiswoordraadsel Vakantieregeling slagers Vakantieregeling kruideniers Vakantieregeling melkhandelaren Regels voor puzzelaars Vakantieregeling groentehandelaren 19 juli t/m 31 juli Vakantieregeling bakkers ’t GLASBEEK w Pagina 2 Grond Nr. 6501 D I DE KERKEN NODIGEN ^BURGERLIJKE STAND EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK!! Kies een FOCWA-bedriJf Daar werkt de vakman aan snel herstal van uw wagen. Zijn bedrijf la sterk ge specialiseerd In carrosserie-reparstis (herstellen, uitdeuken, etc.) en nat spuiten en bekleden van auto’s. Kies de zekere weg, ga direct naar ds vakman I Uw auto is er in goede bende*. 1 I i \io P7 W7 73 E7 \bï yf WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 29 JULI 1971 (Advertentie) Noordkade 24 - Tel. 01828-2588 «L De raad behandelt vanavond enkele voorstellen die de verkeerssituatie op een aantal plaatsen in Waddinx- veen aanzienlijk zal verbeteren. Zowel dames 1 als heren 1 van de waterpoloclub De Gouwe zijn uitge schakeld voor de bekercompetitie. 26 juli tot en 14 augustus D. Kool, Dorpsstraat 39 G. A. Vergeer, 1. Campertlaan 34 C. J. de Bruin, Zuidkade 206 W. D. van Vuuren, Nassaulaan 38 C. van Leeuwen, Kerkweg 169 C. van Eijk, Sniepweg 7 Overleden: Olie, Hendrik, 82 jaar. Gehuwd: geen. butie’ van 11.900, ofwel 6.200 meer dan was voorzien. 1. Onder de inzenders van goede oplossingen worden een boeken bon verloot van 15, 2. Oplossingen dienen uitsluitend op de volgende wijze te zijn ge adresseerd: Puzzelrcdaktie Week blad, oplossing van (datum invul len), postbus 12, Mo'erkapelle. ANNE-FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Maatschappelijk werkster (Herv. Centrum): Afwezig tot en met 23 augustus. Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste en derde dinsdag van de maand, 9 tot 12 uur. Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. Brugkerk (NII): 9.30 uur ds T. van ’t Veld, 18.30 uur ds G. Post, Arne- muiden. HET ANKER (Kerkweg 234) Maatschappelijk Werkster NH-Kerk: maandag en vrijdag van 9 tot 10 uur; Tot nader aankondiging vervalt het spreekuur op woensdagavond. Uitslag van de wedvlucht Bergerac. Afstand 857 km. In concours 55 dui ven. Gelost zaterdag om 13 uur met kalme zuidwesten wind. Aankomst eerste duif zondag 7.31.58 uur, laat ste 9.41.13 uur. Snelheid eerste duif 13.65.87 m. per min., laatste 11.35.07 m. per min. L. Slootjes 1 8; Gebr. Metselaar 2 10; W. Berkensteyn 3; T. H. Twigt 4 6 13; J. Versloot 5; J. C. den Riet 7 14; N. van Vliet 9 11; L. de Bruyn 12. JISHOl JSTER j Model luw. Nyl 38-48 )del zon' 38-48 W. Tanis, Amalia van Solmsstraat 3 26 juli t/m 9 augustus C. A. Zwijgers, Kon. Wilhelminaplein 3-4 W. Sekeris, Dorpstraat 23 9 augustus t/m 23 augustus K. Sekeris, Kerkweg 203 2e periode 19 juli t/m 7 augustus L. Markus G. Huizer en Zn. T. Broer C. van der Spoel A. van Ardenne Gevonden en Verloren voorwerpen. Gevonden: jongensportemonnee m. inh.; herenhorloge. Verloren: dameshorloge; doublé da meshorloge; herenzonnebril; bruin met witte ceintuur; bamsteenhan- ger; rode suède meisjesportemon nee met inh.; rode kinderstep; brui ne bromfietstas; rode step; schakel armband; zwarte linker dameshand- schoen. 26 juli t/m 7 augustus T. Broer, Dorpsstraat 46 C. Voshol, Zuidkade 186 R. Boere, Kon. Wilhelminaplein 54 2 augustus t/m 14 augustus D. Kool, Dorpsstraat 39 23 augustus t/m 4 september Vivo Super - A. van der Sluys, Groensvoorde 4 VERTTC? AT 1. 1—no-t n”,e'rbrer>2. v 3. klein vertrek; 4. opening in een De inhoud van de in deze rubriek opge nomen brieven valt buiten verantwoorde lijkheid van de redactie. Slechts brieven, waarvan naam en adres van de inzender aan de redactie bekend zijn, komen voor plaatsing in aanmerking. De redactie be houdt zich het recht voor om inzendingen te bekorten of zonder opgave van redenen te weigeren. keersbrigadiertjes of een ’moeder- brigade’) zullen er toch een aantal oversteekplaatsen voor voetgangers komen. In de Beethovenlaan komt er zelfs een met een verkeerslicht. Twee andere zijn geprojecteerd in de Kerkweg op de kruispunten met Esdoornlaan en Juliana van Stol- berglaan. De uitgaven van het intergemeente lijk overlegorgaan Gouda en omstre ken zijn in 1971' veel hoger gewor den dan was voorzien 125.000 in plaats van 55.000). Deze uitga ven zijn in hoofdzaak gestegen door tal van bijdragen aan verschillende gemeenten. Het lidmaatschap van dit orgaan kostte tot nu toe drie dubbeltjes per inwoner. Dit wordt nu vastgesteld op 68 cent. Voor Wad- dinxveen betekent dit een ’contri- Reaktie op het ingezonden stuk van Natuurwachter. Het klopt dat 17 juli jl. op eenden is gejaagd op een aan de Piasweg gelegen perceel gerst. Hiervoor was een ontheffing verleend door Fau na Beheer. Daar. Natuurwachter hiervan waarschijnlijk geen ver stand heeft, gezien zijn opmerking dat het eenden betrof die nog maar een week konden vliegen (waar ziet u dat aan?). Zou ik hem willen ver zoeken zich met mij in verbinding te stellen dan gaan we de schade die die arme eendjes aanrichten eens bekijken. Graag zou ik ook willen dat iemand zijn naam voluit onder een ingezonden stuk plaatst. C. Rip, Jachtopziener, Esdoornlaan 17. Hartekreet van Waddinxveens jeugd. Georganiseerd of onge organiseerd? We laten het ge heel aan uw eigen voorkeur over. In ieder geval staat dit te lezen op de huisjes die de gemeente laat afbreken langs de Kerkweg. Er is al veel ge sproken over het huisvestings probleem voor de oudere jeugd en er is nog zo weinig uitzicht op een daadwerkelijke oplos sing. Tja, en als dan om je heen ogenschijnlijk geschikte ruiten worden afgebroken, dan wil je je gram wel eens kwijt. Wie weet helpt ’t. Uitslag van de wedvlucht Soignis van de postduivenhoudersvereni- ging De Sperwer. Afstand 168 km. In concours 462 duiven. Gelost om 7 uur met kalme zuidwesten wind. Aankomst eerste duif 8.58.39 uur, laatste 9.23.48 uur. Snelheid eerste duif 14.20.10 m. per min., laatste 11.71.66 m. per min. Gebr. Metselaar 1 2 6 12 13 40 41 43 51 61 71 82 84 86 90 96 105; N. van Vliet 3 16 18 58 73 83 85 89; H. Os kam 4 88 91 109; L. Slootjes 5 19 26 27 63 103; C. Hofman 7 25 92; L. de Bruyn 8 55 69 114 116; T. den Ouden 9 34 36 87; C. Toor en Zn 10 14 30 45 60; S. Groenendijk 11 23; T. H. Twigt 15 37 38 64 74 76 100 115; W. Heuvelman 17 20 97 98; A. Bonefaas 21 24 54 99; J. C. Koren 22 35 39 79 106; P. Vink en Zn 28 31 44 46 48 72 77 80 101; H. van Dijk 29 107; A. Rietveld 32 53 94; Verwey-Appel 33; W. Berkensteyn 42 68 78; W. Breedijk 47; E. J. de Jong 49; F. Rip 50 62 66 93 102; D. Degenhardt 52 104; B. Vermeulen 56; J. C. den Riet 57 70; P. Metselaar 59 112; C. van Dijk 65 111; J. Versloot 67 75 95; Jac. de Wit 81; J. de Kok 108 110 .113. Ondertrouwd: L. van den Heuvel en E. Nap, Waddinxveen; J. H. Ver kerk, Voorburg en M. J. M. Vermeij, Waddinxveen; Geboren: Bianca Jessica Céleste, dv A. D. Boxtart en C. J. M. C. van Kollenburg; Elisabeth Maria, dv G. A. T. van den Helder en E. M. M. Burger; Theodoor Wilhelmus Maria, zv A. S. Overes en J. M. Nederhoff; Wilhelmina Hendrika, dv P. Hofman en L. van Os; Marie Jannie, dv P. W. Meerkerk en A. C. de RooijCon stance Nicolette, dv A. J. van Rijs- bergen en M. J. M. Brobbel; Ellen Beate, dv A. M. van der Kerk en J. Kooijmans, Michel, zv M. Mirjavan- mardespandi en E. Verdurmen; Ca tharina Cornelia, dv J. A. Nuijen en C. M. de Groot. Langs de oostzijde van de Chopin- laan tussen de Johannes Postlaan en de Beethovenlaan komt een parkeer verbod. Eenzelfde verbod komt er voor de oostzijde van de Juliana van Stolberglaan tussen Van Mecklen burg Schwerinlaan en Willem de Zwijgerlaan. Het college meent dat aan de andere kant van deze straten voldoende parkeergelegenheid bestaat in de aanwezige parkeerstroken. Boven dien wordt bij de Chopinlaan het uitzicht op overstekende schoolkin deren veel beter. Een ander voorstel is een vlottere doorstroming van het verkeer. Daar waar de Nesse en Oranjelaan samenkomen bij de Noordkade wordt een voorrangssplitsing aan gebracht. Het verkeer op Noordkade en Oranjelaan krijgen nu voorrang. Hoewel zebrapaden in lang niet alle gevallen de veilgiheid opleveren die men ze toedicht (bij scholen geeft het college de voorkeur aan zg. ver- 3. Oplossingen moeten binnen zijn uiterlijk de eerste woensdag na de publikatie van de puzzel. De gemeente gaat twee stukken grond, 100 m2 aan de Noordkade en 190 m2 aan de Groensvoorde, ver kopen voor resp. 4500 en 10.000. Aan de Noordkade worden twee huizen gekocht met de bijbehorende grond (250 m2) voor 18.000. Wedvlucht Quievrain van de post- duivenhoudersvereniging De Zwa luw. Afstand 192 km. Los 9 uur, aan komst eerste duif 11.06.48 uur, snel heid 15.18.13 mtr. per min., laatste duif 11.21.47 uur snelheid 13.62.96 mtr. per min. J. de Haan 1 13 37; B. Brouwer 2 25; C. van Eek 3 15 19 20 32 33 48 50; D. Boere 4 8 12 16 26 34 39 43 46 51 54; Gebr. Anders 5 24 35 36; Th. Colla 6 9 23 45; Troost-Tamerus 7 14 22 38; H. N. van Haren 10 28 29 30; Mej. B. Colla 11; D. Oskam 17 40 42 52; C. de Lang 18 49 53; W. Slagboom 21 31 41; P. C. Loender- sloot 27 44 47; J. Winkels 55. dijk om gemeenschap te brengen tussen twee door die dijk geschei den wateren; 5. leer van het hel dendicht; 7. grootste soort hert; 8. zeevis; 9. plechtige verklaring; 10. voorzetsel; 11. mannetje van ko nijn of haas; 15. bijeenkomst van cowboys in westelijk Noord-Ame- rika, waarbij wilde paarden wor den afgereden; 17. dat is (afk.); 18. muzieknoot; 19. gegoten loden korrels waarmee men schiet; 21. jaargetijde; 23. wending; 24. onbe duidend gepraat; 26. stad in Z.O.- Florida; 27. contract tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekerde; 32. geestkracht (van personen); 33. zadelmakerswerk- tuig; 36. inlandse giftslang; 37. chemisch symbool: 38. per procu ratie (afk.): 39. spel of zang van allen tegelijk; 44. Zuidamerikaan- se zeerover; 45. wondvocht dat zich bij ontstekingen afscheidt; 46. Amsterdams peil (afk.): 47. ge luid van zeker dier: 48. zinnebeeld van de marine: 49. zeevis: 50. schin of reeks van schenen achter een sleenboot; 51. deel van Eurona; 52. geschoren grasnerk; 54. uit?e- bouwd gedeelte aan een kamer: 56. nfaa+s in Gelderland: 61. loofboom; 62. lichte, gekeperde stof: 65. steunsel waaron een voorwerp rust <b.v. t’f°l); 66. ee^stko- mn-nde (afk.): 67 voorzetsel: 68. h’iis vnn een tabaksniin: 71. roof- dter: 7”. h^n-frlAoksel75. muziek- 77. letter van het Griekse alfabet. Als men in deze dagen de dagbladen na leest, treft men onder diverse' ge meenten vakantie-evenementen voor de jeugd (Gouda, Alphen, Kou dekerk, Hazerswoude, etc.) Behalve Waddinxveen. Is dit mogelijk? Inderdaad met een paar flinke medewerkers is het best mogelijk een dergelijke week voor de Waddinxveense jeugd te organi seren. Ondergetekende heeft diverse malen meegewerkt aan een vakantieweek 'in Alphen aan den Rijn, die volgen de week al voor de twaalfde keer van start gaat, (en met succes). Het gaat vooral om de jeugd van 6 tot 12 jaar die na de vakantie van hun ouders vaak zo doelloos de dag moe ten doorbrengen in en om de flat. De bedoeling is o.a. de kinderen in groepsgewijs te laten deelnemen aan o.a. poppenkast, vossenjacht, ver kleden, autopedrace, kampvuur, lampionoptocht en een ballonnen wedstrijd! Mochten er mensen zijn die zich hiervoor interesseren: graag uw reaktie! In afwachting I. van Harskamp, Vondellaan 28. Eder; 9 Let; 10 al; 11 eenkennig; 15 maaien; 17 teil; 18 fors; 19 nadoen; 21 raad; 23 teelt; 24 bord; 26 snek; 28 Belg; 30 terpentijn; 32 puinsteen; 34 mesties; 35 groenig; 38 N.T.; 39 es; 41 uil; 44 keu; 47 september^ 49 Sr.; 50 e.t.; 51 Parnassus; 53 karton; 54 Iran; 55 agave; 56 fiat; 57 zeerob; 59 tael; 61 smal; 63 rede; 64 merk; 67 bever; 68 Linge; 71 wade; 72 kier; 75 gat; 77 pul; 79 mi; 81 L.O. 12 juli t/m 31 juli K. van Tilburg, Winkelcentr. Oranjewijk 19 juli t/m 31 juli C. Kerver, Dorpsstraat 2 augustus t/m 14 augustus F. Versluis, Kerkweg P. C. van Beest, Luifelbaan Wijkgeb. (NH): 9.30 uur ds M. Ot- tevanger, Oegstgeest, 18.30 uur ds J. van Drent, Ede. Bethelkerk (NH): 9.30 uur ds H. Jongerden, Veenendaal, 17 uur ds T. van ’t Veld. Immanuëlkerk (NH): geen opgave ontvangen. Veren.geb. (Geref.): 9.30 uur ds A. Treurniet, Woerden, 17 uur ds D. J. Modderaar. Ontmoetingskerk (Geref.): 10 uur ds D. J. Modderaar, 17 uur ds A. Treur niet. Remonst. Gem.: Geen dienst. Geref. Gem. Boskoop: 9.30 uur lees- dienst, 19 uur ds R. Boogaard. Oud Geref. Gem.: z. 10 en 19.30 uur leesdienst; 4 aug. 19 uur ds J. O. H. v. d. Poel. Chr. Afgesch. Gem.: 9.30 en 17 uur ds A. P. Verloop. Volle Ev. Gem. Bethel Boskoop: 9.30 uur samenkomst; dinsdag 20 u. samenkomst. St. Victorkerk (RK): 8 en 10 uur, ma en za 19 uur, di, do en vr 7.45 uur, wo 7.45 en 19 uur: H. Mis. Ontmoetingskerk (RK): 8.30, 11.45 en 18.30 uur, di. 9 uur, do 19 uur, za 9 en 19 uur: H.Mis. Jehovah’s Getuigen: geen dienst. HORIZONTAAL: 1. schrandere, levendige hond; 6. vallende ster; 12. langwerpig stuk chocolade; 13. in een montuur gevat vergrootglas; 14. de oudere (afk. Latijn); 16. hard klinkend; 18. korf met twee oren; 19. 100 meter (afk.); 20. doortochtgeld; 22. bestuur; 24. jong van een schaap; 25. hetzelfde (La tijn); 27. edelknaap; 28. buigzaam; 29. zangstem; 30. zalmachtige ri- viervis; 31. letter van het Griekse alfabet; 34. violetkleur; 35. gelijk stelling voor de wet; 40. denkbeeld, gedachte; 41. opperhoofd van de R.K.-kerk; 42. titel (afk.); 43. ge heel de uwe (afk. Latijn); 45. echt genoot; 47. tweede letter van het Griekse alfabet; 50. gestripte ta bak; 53. hoornachtige verdikking van de opperhuid; 55. walkant langs een vaarwater; 57. klein, smal, veelal stilstaand water; 58. telwoord; 59. eigendom; 60. meta len putemmer; 63. oude naam voor gerooid bos, uitgang in diverse plaatsnamen; 64. bedrog (Bar goens): 65. bijdehand, schrander; 69. grappenmaker: 70. titel (afk.); 71. brand°"d deeltje dat ergens afvlieet; 72. on het genoemde of bedoelde: 74. 0 001 meter (afk.); 75. levenloos; 76. zeevis: 78. raam werk van evenwndig lopende sta ven; 79. telwoord. Uw bedrijf voor betere en snelle servlcel kenmerk voor v"*b,.T—. vakwerk 2 Ons kruiswoordraadsel van 15 juli jl. werd gewonnen door mevrouw M. A. de Waal-van de Put uit het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 17. De boekenbon wordt de winna res dezer dagen toegestuurd. De oplossing van de puzzel was: Horizontaal: 1 weemoed; 6 toelage; 12 mops; 13 edel; 14 n.m.; 16 eest; 18 fret; 19 N.N.; 20 sar; 22 neetoor; 24 bak; 25 daas; 27 Niers; 28 bode; 29 riant; 31 les; 32 Peron; 33 oe deem; 35 gulden; 36 on; 37 krente rig; 40 Ni; 42 pst; 43 som; 45 dieet; 46 Essex; 48 nis; 50 ent; 52 e.k.; 54 iteratief; 57 z.a.; 58 patrijs; 60 gei ser; 62 traan; 63 ram; 65 Namen; 66 eten; 67 bevel; 69 Tara; 70 mol; 71 wederik; 73 los; 74 b.n.; 75 gave; 76 knip; 78 B.S.; 79 made; 80 geul; 82 ruiterij; 83 eerloos. Verticaal: 1 wensdroom; 2 Em.; 3 moe; 4 open; 5 Essen; 7 oeros; 8 De dames waren kansloos bij het Utrechtse U.Z.S.C., zij verloren met 10-0. De Gouwe, met enkele inval sters, zag geen kans om een doel punt te scoren. De heren verloren met 3-4 van DAW. De Waddinxveners keken al spoedig tegen een 0-1 achterstand aan door een treffer van Nagtegaal. Het was Leo Nieuwenhuyzen die de gelijkmaker scoorde 1-1. In de twee de periode liep DAW uit Alkmaar uit tot 1-3 door doelpunten van De Haan en Nagtegaal. De Gouwe had hierna wel veel pech, onder andere Eef Overdam die drie keer het hout werk raakte. Een numerieke meer derheid werd door De Gouwe ook neit benut. In de derde periode kreeg De Gouwe wel de beste kansen, maar ook nu veel pech met schieten. In de laatste periode werd het eerst 1-4 door C. Witte, waarna De Gou we een numerieke meerderheid be nutte door Leo Nieuwenhuyzen 2-4. De Gouwe kreeg een strafworp toe gewezen die door Leo Nieuwenhuy zen werd genomen: 3-4. Verder kwam De Gouwe niet, dat met in vallers voor Gijs v.d. Leden, Jan Kraan en Arie Troost toch teveel in de aanval verzwakt was. Ook speelden de invallers een goede wedstrijd. !0 l/T 15 !S W 89 45 51 5b 54 •8 >8

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 2