jonge dame tankstation bondsspaarbank JAN COMPEER’S VOORDEELSLAGERIJEN WADDINXVEEN Net winkelmeisje Luxaflex horren en een zomeravondverlichting Mevrouw, heeft u het al gehoord? Bij Compeer zijn ze er weer!! f Flinke BONDSSPAARBANK NUTSSPAARBANK Kantoren te GOUDA; Oosthaven 12 (hoofdkantoor) AANVANG NIEUWE CURSUS BEKENDMAKING J. G. STEENKAMER Meubelfabrieken n.v. calculator- Onze donderdag-, vrijdag-, en zaterdagreklame! arbeidsanalist ATTENTIE ATTENTIE! f 1.69 f 1.47 f 6.59 1 kilo Varkensrollade (iets doorregen) 4 pakjes allerfijnste Margarine slechts f 1.17 Woensdag - Gehaktdag Van der Sluys NEDERHOFF KRAANBEDRIJF n.v. GOUDA 500 gram magere Speklappen en per kilo nog voordeliger slechts Daar krijg je tenminste kwaliteit voor weinig geld en daar is toch iedereen 500 gram Bami of Nassi slechts 2e 500 gram nog voordeliger voor Onze kant-en-klaar Schnitzels per stuk f 1.09 f 2.19 f 3.99 Boekhandel Burger heeft alles voor de school Fa Woutersen MIDDELBARE HANDELSAVONDSCHOOL 1 zakje Rookspek f 0.75 2e zakje halve prijs dus 38 cent uxafïex Fa. van der LINDE Kok of Kookster Ja, ja, dat weet ik al, want ik ben al bij Jan in „De Vleeshal” geweest. Bij aankoop van 1 kilo Rundvlees, Varkensvlees of Gehakt een pakje allerfijnste Margarine voor slechts 1 cent f 0.98 f 0.58 f 0.54 slechts f 1.49 f 1.17 f 5.29 f 6.29 1 1 kilo Sukadelapjes f 8.49 1 f 250 gram heerlijke Vleessalade 1 kilo doorregen Runderlappen Handig reismapje met buitenlands geld; reis- en bagageverzekering, Eurocheques, travel lercheques, ’n leuke brochure met reistips. Zelfs de kluis of ’n kluisloket is beschikbaar voor waardevolle zaken. Slavinken p.st. 3 stuks (U weet wel, die lekkere) 500 gram Gehakt (halfom) f 1.99 en per kilo nog voordeliger slechts f 3.79 500 gram Gehakt (speciaal rund en mager) van f 2.99 nu voor f 2.75 (aan dobbelsteentjes en zonder zwoerd) Papieren klaarrijden maar ijzersterk. Van goed ventilerend vormvast fiberglas. 'n Veilig idee zo’n ’Luxaflex’ hor in uw huiskamer. Wij zullen u vertellen en prijsopgaaf doen. Gezellig thuiszijn in een sfeervolle verlichting is soms net zo fijn als een avondje uit. Als u tenminste geen last van insekten hebt. Die zoemend er graag alles over en snorrend rond uw leeslamp,lezen onmogelijk maken. Insekten zijn best, maar buiten. Neem daarom ’Luxaflex’ horren. Als oprolbaar hor of als hordeur. Roestvrij en 1 kilo Runderlappen (haast mager) 1 50 gram Ham 1 50 gram Corned Beef f 1.09 1 50 gram Gelderse snijworst f 0.89 1 50 gram Boterhamworst f 0.59 Biefstuk Tartaar p.st. f 0.72 3 stuks slechts f 1.97 kilo fijne Riblappen f 7.59 kilo magere Runderlappen f 7.99 Hamburger p.st. 3 stuks slechts f 1.54 in een enorme keuze. GEMEENTE WADDINXVEEN Dorpstraat 80 Wad dinx veen zoekt voor haar bedrijfsbureau Vereisten: Wij zoeken een Sollicitaties: schriftelijk aan bovengenoemd adres Erkend dealer Betonstorten: enz. Tel. (01820) Groensvoorde 2-4 15168 Nieuwe Gouwe W.Z. 4 Salaris afhankelijk van leeftijd en erva ring. ervaring in de meubelindustrie kennis van werkvoorbereiding technische opleiding ervaring in fabrieksplanning voor deze zelfstandige functie zijn goede pro motiekansen aanwezig. Industriestraat 15 - Gouda Tel. 01820 -12811 -12072 Aanmelden voor Waddinxveen na 1 augustus 1971 bij: H. M. v. d. Dool, Burg. Trooststraat 2, Waddinxveen of bij J. H. Mens, Goudse Rijweg 102, Boskoop Tel. (01727) 2070. Ieder die de lagere school heeft doorlopen kan worden toegelaten. Leerlingen met 4 jaar MAVO komen in de 3e klas. - Zij die in het bezit zijn van een diploma van de LAGERE TUINBOUWSCHOOL of van de HUISHOUDSCHOOL komen in de 2e klas. Onderwijs wordt gegeven in: Engelse' taal en correspondentie Handelsken- nis Nederl. taal en correspondentie Rechts en Wetskennis Boekhouden Bedrijfsleer Handelsrekenen Machineschrijven. De lessen worden gegeven op maandag-, woens dag-, en vrijdagavond van 18.30-21.00 uur. De gehele cursus duurt 3 jaar. Het eindexamen staat onder toezicht van Rijksgecommitteerden. Het Rijksgetuigschrift is in het land algemeen erkend en geeft vrijstelling van het midden standsexamen. Het schoolgeld bedraagt f 35. per jaar. Sollicitaties bij Schoenhandel Kerkweg 9 - Waddinxveen - Tel. 01828 2384 BOSKOOP ROZENLAAN 6 Willem en Marialaan 8, Emmastraat 31, Briandstraat 10. WADDINXVEEN; Kanaalstraat 9. BOSKOOP; Dorpsstraat 14. MOORDRECHT; Dorpsstraat 44. OUDEWATER; Wijdstraat 3. BODEGRAVEN; Nieuwe Markt 3. WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1971 voor hele of halve dagen. In de Groente- en Fruitafdeling van onze Vivo- Super is plaats voor een wettig gedeponeerd handelsmerk Kon. Wilhelminaplein 43, telefoon 3124 Dorpsstraat 38, telefoon 2373 WADDINXVEEN Prot. Chr. St. Bej. tehuis ’’SOUBURGH” te Waddinxveen, vraagt voor directe indiensttre ding een i.v.m. ziekte van huidige kok. Voor inlichtingen wende men zich tot de direc trice, Pr. Bernhardlaan 2, Waddinxveen. Tel. 01828-4366. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen ma ken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van de voorschirften van het bestemmingsplan in hoofdzaak 1954, zulks ten behoe ve van de bouw van een 4-klassige kleuterschool, plaat selijk bekend Heggewinde, kadastraal bekend ge meente Waddinxveen sectie B nrs. 5477 en 5615 (ged.) Het verzoek om vergunning voor de bouw van ge noemde school ligt met de daarbij behorende stukken vanaf 30 juli 1971, gedurende veertien dagen ter ge meentesecretarie, afdeling algemene zaken c.a., voor een ieder ter inzage. Gedurende vorengemelde termijn kan een ieder schrif telijk bezwaren bij ons college indienen tegen de door ons te verlenen vrijstelling. Waddinxveen, 29 juli 1971. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, H. Jenné. C. A. van der Hooft. Verhuur van: hijskranen, draglines heftrucks. Alle hijs-, takel-, overslag- eik graaf werken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 6