DE BAS SPEELGOED I PATRONEN VULPENNEN f 2.50 Marathon demonstratie Gebruikgeweld DE BAS 19.- 79.- I 99.- AFWEZIG AKTIEVE JONGEMAN WERKSTER SIMCA1100 D. Sonneveld Typiste/ telefoniste Gebr. KOOYMAN t*9l- DANSLESSEN ar Luxaflex horren en een frisse keuken J. W. H. HELLEMAN Gemeente Waddinxveen Weegwerktuigenfahriek „PRIOR” a vanaf COLLECTE EHBO Waddinxveen Gebr. Hooftman ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER van 16 t/m 21 aug. 1 OPENBARE BEKENDMAKING Eigen reparatie afdeling voor treinen en autobanen B. H. de Graaf studiecentrum gouda/pont mondelinge septembercursussen Van Voorbereiding bestemmingsplan Sorry, dames Atty de Vrind Gemeentelijk zwembad „De Sniep” N o o r t Bouwmaterialenhandel T. DE WAARDT N.V. ARTS Bouwmaterialenhandel T. DE WAARDT N.V. en z n ERKEND VERHUIZER tel. 2766 Adverteren doet verkopen Blacks Decker BlackaDecker Air Products Nederland N.V. Houd hem in de gaten, die Simca 1100! Hij ziet er uit als een ruime, praktische gezinswagen en is dat natuurlijk ook. Maar kom eens proefrijden. In 'no time' zit hij op 80. Bij 110 spint hij als een poes. De bocht neemt hij met zijn voorwiel- aandrijving als geen ander. Hij is in acht verschillende uitvoeringen waaronder de nieuwe Special. En dat voor een C. N. VREEKEN, arts Trix - Marklin - Mini Trix - alle bekende racebanen Blacka Decker >van29.- Kerkweg 1 31 van 109'- 5R 1 J van 39.- NEDERLAND N.V. I van 149- 2 toeren krachtmachine 10 mm tandkrans boorhouder \fermogen van liefst 340 watt Helemaal veilig: dubbel geïsoleerd. En dat kost nog géén honderd gulden Blacks Decker A M 1 BH WADDINXVEEN vraagt ter assistentie van de expeditiechef OOI leeftijd ca. 18 - 25 jaar. Geboden wordt prettig en afwisselend werk. op het zelfde adres: Kerkweg 222, telef. 2979. In een frisse keuken is het heerlijk kokkerellen. Maar vraagt voor spoedige indiensttreding, een WADDINXVEEN Noordeinde 5a Waddinxveen rel. 2194-3090-3905 GEMEENTE WADDINXVEEN Dorpstraat 38 - Zevenhuizen (Z.H.) - Tel. 01802-323 Kon. I Keur eens onze weekend gebakpunten. Test ’m zelf bij Uw DAFF dealer Voor ons kantoor te Waddinxveen, zoeken wij een IOAFSS1 4 Sollicitaties te richten aan ons kantoor, Noordkade 155, Waddinxveen, telefoon 01828-4777. Wij behoren tot een groot internationaal bedrijf en produceren een reeks van industriële gassen voor het bedrijfsleven. Haar taak zal bestaan uit het verwerken van de dagelijkse transport-, order- en voorraadgegevens. Wij bieden in ons dynamisch bedrijf een prettige werkkring met een goede salariëring en secundaire voorwaarden en nodigen geinteresseerden uit een samenvatting van hun gegevens te zenden aan de Personeelsafdeling van in de leeftijd van ongeveer 20 jaar, met tenminste MULO of MAVO opleiding, alsmede kennis van de Engelse taal. Aanmelden aan ons kantoor, Noordkade 155, tele foon 01828 - 4777. vraagt voor het schoonhouden van het expeditie- kantoor Passage 135, Telefoon 2818, Waddinxveen Luifelbaan 6, Telefoon 4682, Waddinxveen Voor het Weekend Moskovische koeken, flink gevuld met echte slagroom. 6 halen 5 betalen Weekend reclame Vz pond Sprits voor 1.49 Inpakken /opslag alles verzekerd i I l met vakantie van dinsdag 10 aug. 18 uur tot en met dinsdag 31 aug. 24 uur. De praktijk wordt waargenomen door de doktoren Th. Blom, C. A. de Geus en E. M. L. Hemminga. voor het typewerk en de velerlei andere kantoor- werkzaamheden. De apotheek na 1 september door Apotheek van Doorn, Pr. Bernhardlaan te Waddinxveen. Leeftijd: 17-21 jaar. Akkuratesse en vaardigheid in typen vereist. Sollicitaties zenden naar ons kantoor: Zuidkade 122 te Boskoop (tel. 01727-3210). Koninginneweg 1a - Boskoop Telefoon 01727 - 2516 steensoorten en beton heuwbouwfc 5 1 8 5 5 I 1 i s i Noordkade 100, P.O. Box 56, Waddinxveen. Tel. 01828 - 3955, toestel 3. Eventueel kan telefonisch een afspraak gemaakt worden. Vanaf 1 september wordt de praktijk voortgezet door s s c l I I I I Extra krachtige en or\WAoestbaar sterke enkeftoenge boormachine. X)rrxn340Watt. e b a d d e ti k 1 c 1 i s s I Decoupeeraaaghitostuk X I A w B VI Ji V zi s h 8 1 r v r 1 c t s I I I I I Lage Gouwe 114 GOUDA Telefoon 14608 Internationaal gediplomeerd. TALENPRAKTICUM (o.a. Russisch, Sp., It.) handelscorrespondentie - hoofd- corresp. Duits - middenstand - boekhouden - MARKETING (associatie) M.B.A. - MAVO - 4 - Ivio - Rhetorics (spreken in het openbaar) TYPEN - (o.a. IBM) - STENO - huiswerkbegeleiding en studiehulp, privélessen. DAGCURSUSSEN SECRETARESSE - RECEPTIONISTE - INFORMATRICE KANTOOR-ASSISTENTE. inschrijven ma. woe. do. 2-5 en 7-8 u. Westhaven 31, postbus 109 tel. 01820 - 17861 of 01854 - 736. prospektus op aanvraag. J yKtopboortxigtuk I ^sterke yenketoerige boormachine fc^lOrrm. Decoupeerzaaghulpstuk zaagt ek figuur in vit, ale houtsoorten, board, dun metaal plastic, etc. MONT° BLANC LI Carrera Vanaf heden kunt U de DAFF 55 MARATHON in onze showroom bezichtigen. Deze exclusieve DAFF is een rechtstreekse afstammeling van de zo succesvolle DAFF 55 rallywagens. Zo best betrouwbaar en degelijk als U vanzelfsprekend van de DAFF mag verwachten. voor uw zondagse kopje koffie weer een lekkere punt. Vanaf 16 augustus inschrijving voor de nieuwe cur sussen. De burgemeester van Waddinxveen brengt ter openbare kennis dat de raad in zijn vergadering van 29 juli 1971 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, gelegen onmiddellijk begrensd door de Kanaal dijk en aan de westkant door de Piasweg, zoals dat gebied nader is aangeduid op de bij het raadsbesluit behorende kaart. Het besluit van de raad, alsmede de daarbij behorende tekening, ligt vanaf 13 augustus a.s. ter gemeente-secretarie afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Waddinxveen, 12 augustus 1971. De burgemeester voornoemd, C. A. van der Hooft. r/ J)0NJ72 y o/iOrnm. ^,<^34OWött.- Door overheidsbepalingen moet ik ’t Kamertje” per 1 september a.s. sluiten. Tot die datum bent u nog in de gelegenheid al mijn exclusieve damesstoffen, kettingen en ceintures te kopen tegen 20% korting Alle dames die mij reeds hebben bezocht, dank ik hiervoor hartelijk. Hopenlijk tot ziens. Nic. Beetslaan 8 - Waddinxveen - Telefoon 4640 In verband met door de zwem- en poloclub ”De GouWe’’ te organiseren zwem- en waterpolowedstrijden op 14 en 28 augustus a.s. zal het diepe bassin van het gemeentelijk zwembad "De Sniep” op genoemde dagen voor het pu bliek zijn gesloten als onderstaand is aangegeven: Zaterdag 14 augustus 1971 vanaf 16 uur, Zaterdag 28 augustus 1971 vanaf 15 uur. Voorts zal op zaterdag 11 september 1971 door bovenge noemde vereniging een zwemfeest worden georganiseerd. In verband hiermede zullen op genoemde datum alle bas sins vanaf 16 uur voor het publiek zijn gesloten. De bedrijfsleider, W. A. J. DE WINKEL. prima service Wilhelminaplein 5-6, Waddinxveen, telef. 3061 owee, als u last hebt van hinderlijke insekten. Neem daarom ’Luxaflex’ horren. Verkrijgbaar o.a. als oprol baar hor of als hordeur.Blijven het gehele jaar zitten. Mooi om te zien en prima ventilatie. En natuur- 7 lijk de bekende’Luxaflex’service. Wij zullen u er graag alles over vertellen en prijsopgaaf doen. Erkend dealer SIMCA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 8