KEURSLAGER CHAUFFEÜSSE Wie helpt! Aledo sherry mediumpale - mediumdry per fles 4.25 3 voor 11. „Maison Monique” FAMILIEBERICHTEN NIEUWS VAN SLIJTERIJ VAN EEUWEN Vieux Prefontaines Bessenjenever zuinige nazomerprijzen TUINMAN D. Sonneveld Administratieve medewerk(st)er GOUDSE BIOSCOPEN f40— tot f75. korting Enkele medewerkers Martini vermouth Vodka 11 Schotse whisky Frans Versluis! Winkelcentrum „De Brug” Winkelcentrum „Luifelbaan” I Hoe het ook zij een boe ken bon maakt blij SPECIALE AANBIEDING f 1.00 3 Multo vullingen van f 1.35 voor f 1.00 3 dikke Schriften van f 1.35 voor f 1.05 7 Schriften voor f 2.00 1 Patronenvulpen van f 2.50 voor Uid goeie klager C. P. Broer N.V. Keurslager C. KOOT Van Mullem’s FRANS VERSLUIS Technisch Adviesbureau T.A.B.O. SENSATIONELE NAZOMER AANBIEDING Tijdelijk 3.95 8.95 4.95 12.75 i< 14.95 RHYNENBURGER Uw japonnenspecialist Kerkweg 199 - Telefoon 5427 J. VAN VLIET bij uw KEURSLAGER ƒ2,08 vraagt ten behoeve van de afdeling boekhouding De heer JOHANNES VAN VLIET Tevens vragen we voor de produktie Prettig werk en een goede beloning. RUIME KEUZE IN SCHOOL- EN KANTOORARTIKELEN RINE TIESMA-KAUFMAN Alleen bij BEGRAFENISSEN 3 3 Koningin Wilhelminaplein 5-6, Waddinxveen, telefoon 3061 CXJ CXJ op enkele Sparta bromfiets modellen Voordelig beleg voor smakelijke boterhammen I 150 gram SNIJ WORST 150 gram HAM WORST 250 gram LEVERWORST Fotokaarten van Waddinxveen Aanmelden: DORPSTRAAT 49, Waddinxveen, telefoon (01828)3252. BAKKERIJGRONDSTOFFEN WADDINXVEEN Groensvoorde 6, telef. 2937 CHEMISCH REINIGINGSBEDRIJF bij: veldwijk n.v. CORNELIA VAN DER SPEK op de leeftijd van 24 jaar. Beethovenlaan 72 Waddinxveen Voor onze relaties zoeken wij herenhuizen eengezinswoningen bungalows aanbiedingen gaarne aan: MAKELAARSKANTOOR RIJNLAND N.V. JOHANNES VAN VLIET C. W. BAKKER en A. BAKKER-TREFFERS Tja, zo’n vakantie kost altijd meer dan je denkt. Daarom nu Sollicitaties te richten aan ons kantoor. Na 17.00 uur voor de produktie: A. Broer, Dacostaweg 27, Waddinxveen, tel. 5709; voor de administratie: J. van Vliet, Pr. Bernhardlaan 23, Waddnxveen, tel. 4761. ER ZIJN MOMENTEEL VEEL BEJ A ARDEN IN ONZE GEMEENTE, DIE OM HULP VERLEGEN ZITTEN. De Prot Chr. Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening doet daarom een DRINGEND BEROEP op dames, die tijd over hebben en deze op een nuttige wijze willen besteden. Het gaat hier om enkele ochtenden of dagen per week. Salariëring volgens Rijksregeling. Graag z.s.m. een telefoontje of bericht aan ondergetekende. P. KIEL-VAN MUISWINKEL, Elzenhorst 7, telefoon 4896 (leidster gezins- en bejaardenverzorging) „JUSTINE” „CATCH-22” „MISBRUIKT” „DE DAGEN VAN HET GEWELD” in kleur; 14 jaar. Aanvang Do. en Vr. 8.15 u. Zaterdag 7 en 9 u., Zondag 3 uur. „DE 7 KRAKERS” „DE PRIJS VOOR EEN NACHT” „TEKEN FILM FESTIVAL” Speciale prijzen. vraagt voor direct of zo spoedig mogelijk een i i I De snelle semi-lichtge- wicht sportfiets voor een verrassend lage prijs. In tour- en semi-race uit voering (als tourfiets ook in damesmodel). Met 3, 5 of 10 versnellingen. De ideale fiets voor trai nende sportlui, trimmende huisvaders en sportieve fiets toeristen. Wij hebben hem in voor raad, evenals de andere tour-, sport-, kinder- en vouwfietsen van BATAVUS 500 gram MAGERE SPEKLAPPEN z.z. 2,68 500 gram SCHOUDERCARBONADE 3.58 500 gram VERSE WORST (puur varkensvlees) 2,68 4 SLAVINKEN (ons orignele recept) „JE LEEFT MAAR TWEE KEER” Kl. 14 jr. Aanv. Vrijd. 8.15 u., Zat. 7-9.15 u. Zond. 3 en 5 uur. 19' 1 NIEUWE OOGST VIEUX DE KUYPER zacht en mild hele liter 12.90 op de leeftijd van 65 jaar. Waddinxveen. 18 augustus 1971 vraagt: en De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad. Heden overleed onze lieve vrouw en moeder op de leeftijd van 42 jaar. el- De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad. sinds 1932 E. J. Oskam Waddinxveen, 18 augustus 1971 Prinses Beatrixlaan 43 Voorafgaande aan de begrafenis zal een korte rouw dienst gehouden worden in de Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan te Waddinxveen. Aanvang dienst des mid dags te 12.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 21 augustus a.s. des middags te 1.15 uur op de algemene begraaf plaats te Waddinxveen. Op woensdag 18 augustus 1971 overleed, vrij onver wacht, onze mededirecteur, de heer Met leedwezen geven wij U kennis van het plotseling overlijden van onze direkteur Zijn stimulerende werkgeest zal bij ons ter nagedach tenis blijven. Waddinxveen, 18 augustus 1971 Prinses Beatrixlaan 43 Waddinxveen, 16 augustus 1971 Zuidelijke Dwarsweg 3 Waddinxveen, 15 augustus 1971 Peuleyen 98 Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen en toespraken. „Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.” Directie en Commissaris Bakkerijgrondstoffen C. P. Broer N.V. - Waddinxveen Waddinxveense Begrafenis Onderneming K. J. Tiesma Rowan welke enkele uren per week de verzorging van de tuin op zich wil nemen. Aanmelden op ons kantoor, tel. (01828) 5144 of ’s avonds tel. (01828) 3109. De betere franse tafelwijn (rood - wit - rosé) Voor inlichtingen: Brederolaan 4 Zuidkade 3 Voorhanden een uitgebreide collectie Voor toeristen en trimmer* Waddinxveen, Prunusstraat 36. op de leeftijd van 65 jaar. E. C. van Vliet-Broer Jim en Ada van Vliet-van Dijken Elian De overledene is opgebaard in de aula van het rouw- centrum aan het Jan van Bijnenpad te Waddinxveen (ingang tunnelzijde) alwaar gelegenheid tot condo lean tie op vrijdag 20 augustus a.s. des avonds tussen 7.00 en 9.00 uur. Vieux ƒ1,09 ƒ0,99 ƒ0,99 Thalia tel. 12230 Schouwburg tel. 13750 Fabrieks- en kantoorpersoneel, V ertegenwoordigers FIRMA C. P. BROER A. D. ANKER Corrie en André U hebt kans op ’n GRATIS FILMUITRUSTTNG. Reunie tel. 14139 Nieuwe opnamen van nieuwe gedeelten van Waddinxveen. llo >y. BRUGWEG 56 - WADDINXVEEN Chopinlaan - Waddinxveen Tel. 01828-2028 b.g.g. 010-185871. Heden ontsliep, nog geheel onverwacht, mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader en grootvader Zondag 29 augustus 1971 hopen onze ouders hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Met dankbaarheid, dat wij dit mogen gedenken, geven wij u hiervan kennis. Wim Anneke en Piet Kees Greet Hele liter van 4.50 voor normaal 10.25, nu ADVIESPRIJS 5.95 bij Van Eeuwen SMIRNOFF bij Van Eeuwen ttmuimr WHISK* LET OP! Zat. alleen 9.15 u., Zond. 7-9.15 u., Maand, en Dinsd. en Woensd. 8.15 uur. Een film voor mensen met sterke zenuwen. Wat sadisme is ziet u hier. Onbeschrijfelijk, on vergelijkbaar. de SADE’S Klaus Kinski, Romina Power, Sylvia Kos- cina, Jack Palance - Kleuren - 18 jr. 18 jr. In kl. Aanv. Zond. 7-9.15 u., Maand., Dinsd. en Woensd. 8.15 u. (18 jr) Zondag 7 en 9 uur; Dinsdag en Woensdag 8.15 uur. Dond. en Vrijd. 8.15 u., Zat. 3-7 u., Zond. 3-5 u. Zij bezorgen u krakende kaken van het lachen Terry Thomas, Gordon Mitchell, Paul Stevens. - Kleuren - 14 jr. Heden behaagde het de Heere, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, van onze zijde weg te nemen, mijn innig geliefde vrouw en onze lieve zorgzame moeder, dochter, schoondochter, zuster en tante (18 jaar) Nachtvoorstelling - 11 uur. Voor verjaardagpartijen EEN UITKOMST FEEST VOOR UW JEUGD: Zaterdag 10 u. en Woensdag 2.30 uur l'i 11 11 11 11 11 11 11 11 1I 11 1I 11 11 11 11 1I 11 1I 1I 11 11 11 11 1I 11 11 11 11 11 1I 11 11 11 11 11 1I 11 1I 11 11 1I 11 11 1I 11 11 11 11 11 11 ’I ll 11 I ll l'l 11 11 11 11 11 11 11 11 l'i 11 11 11 11 l'l l'l 11 11 11 11 I l'l i' i' i' i' i' i' i' I' i' •I i'i I!| 1*1 I I I I I I I Whyte M ackay bij Van Eeuwen HENNES JUNKERMANN Beethovenlaan 72, W’veen HAAST U Nog slechts 3 dagen JAMES BOND in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 7