Gouwe wint ook 2e STANDEN De Zwaluw nederlaag-wedstrijd PROGRAMMA Kwiek met 12 teams in Pipo gast op weer van Gouwe-zwemfeest De Sperwer Oplossing kruiswoord Programma TOOS Regels voor puzzelaars kompetitie I Kruiswoordraadsel 4 Trainingstijden Be Fair volley zijn gewijzigd Indelingen van Hockeyclub W addinxveen Orgelconcerten in herv. kerk Geen rol voor Gouwe in 3e klassers-toernooi FOTO-ALBUM Pagina 4 Programma Hr. 1914 E Bewaar uw foto’s in een Boekhandel Veldwijk nv BURGERLIJKE STAND o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 1 1 1 1 1 6.90 Prins Claus wordt maandag 6 september 44 jaar. O o o tQl WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1971 Pipo de Clown (Cor Witschge) en Mammaloe komen ook dit jaar weer het zwemfeest opluisteren, waarmee de zwemclub De Gouwe zijn seizoen altijd eindigt. Het feest vindt plaats op zaterdag 11 sep tember, aanvang 17.30 uur, in het zwembad De Sniep. Het tijdstip is zo vroeg gekozen opdat ook de allerkleinste Waddinxvenertjes de grote televisieheld kunnen komen bewonderen. Het zwemfeest zal om ca. kwart voor acht zijn afgelopen. Behalve Pipo staat op het programma: demonstratie-zwemmen, ge kostumeerd sprietlopen, een hindernisrace en de al vaker genoemde familie estafette. Verder komisch springen en tot besluit het vuur werk. Toegangsprijs 1,50 (voor kinderen 1). Kaarten zijn in voor verkoop verkrijgbaar bij de kassa van De Sniep. GOUWE 1 - U.Z.S.C. 1 (heren) 8-5 De Gouwe 1 zag kans om ook de tweede wedstrijd in de nederlaag- serie te winnen. Na ’t Y, moest ook U.Z.S.C. met een nederlaag genoe gen nemen. In de eerste periode nam U.Z.S.C. de leiding door Oudinga 0-1. Eef Overdam zag spoedig hierna kans om de gelijkmaker te scoren In het komende winterseizoen zal de orgelcommissie van de Neder lands Hervormde kerk een serie or gelconcerten organiseren in de Bet- helkerk aan de Bilderdijklaan en kerk. 1. Onder de Inzenders van goede oplossingen worden een boeken- bon verloot van 15, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 o o o 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2. Oplossingen dienen uitsluitend op de volgende wijze te zijn ge adresseerd: Puzzelredaktie Week blad, oplossing van (datum invul len), postbus 12, Moerkapelle. Het nationaal reserve derdeklassers toernooi van De Gouwe dat zater dag in het zwembad De Sniep plaats vond, heeft de gastheren zelf weinig succes opgeleverd. WIK 2 uit Wasse naar weer eerste, gevolgd door resp. Zwemlust 3 uit Utrecht, Rotterdam 3 en DVZ 5. Mevrouw M. P. C. Versluis-Smit won het kruiswoordraadsel uit het Weekblad van 19 augustus. Haar adres: Tollenslaan 133. Voor de komende hockey competitie is de indeling van de eerste elftallen van de Hockeyclub Waddinxveen in de verschillende klassen bekend. Het eerste herenelftal en het eerste dameselftal zijn ondergebracht in resp. westelijke 4e klasse B en 4e klasse C. Voor het merendeel zijn de tegen standers al bekend van de vorige competitie. Daarin zijn door Hockey club Waddnixveen verdienstelijke resultaten behaald. Het seizoen kan dus met goede hoop worden begon nen. Beide elftallen zullen zondag 5 september in sterk verjongde op stelling aantreden voor hun eerste uitwedstrijd. De technische commissie van de gymnastiekvereniging T.O.O.S. heeft het werkprogramma voor de ko mende winter vastgésteld. Het bleek niet eenvoudig alle onderdelen van het overladen programma tussen de normale kring- en gewestelijke eve nementen in te lassen maar tenslot te ziet het er als volgt uit: 11 september: bondswandeldag; 3e week september: trimactie voor leden en niet-leden; 2 oktober: onderlinge keurgroepen; keurgroepen; 9 oktober: verenigingswedstrijden te Gouda; 23 oktober: wedstrijd T.O.O.S. - Kracht en Vlugheid (Utrecht) 23 oktober: diploma turnen te Gou da; 28 oktober: diploma turnen te Gou da; 6 november: diploma turnen te Gouda; 8-12 november: onderlinge wedstrij den; 13 november: wedstrijd CGV (Ca- pelle a.d. IJssel)-T.O.O.S.; 18 december: verenigingswedstrij- den; 8 januari: wedstrijd Donar (Den Haag) - T.O.O.S.; 22 of 29 januari: kringwedstrijden te Gouda; 5 februari: verenigingskampioen- schappen. JUNIOREN A: W’veen-Unio 16 u. Be Fair-Olympia 16.15 u. WSE-Stolwijk 16 u. Gouda 2-Be Fair 2 16.15 u. Bodegr. 2-Be Fair 3 15 u. Be Fair 4-Spirit 2 16 u. W’veen 2-Bodegr. 3 14.45 u. B: Be Fair-Olympia 16.15 u. Lekkerkerk-W’veen 16 u. WSE-Gr. Ammers 14.45 u. Gouderak-Be Fair 2 14.15 u. Bergamb. 2-Be Fair 3 14.45 u. W’veen 2-Nieuwerk. 3 16 u. Esto 2-WSE 2 14.45 u. C: Be Fair-Donk 14.45 u. W’veen-Schoonh. 13.30 u. Spirit-WSE 13.30 u. WDS-Be Fair 2 15 u. W’veen 2-GSV 2 14.45 u. WSE 2-Ona 2 13.30 u. Be Fair 3-W’veen 3 13.15 u. Sportl. 5-W’veen 4 14.45 u. Be Fair 4-RVC 2 13.30 u. W’veen 5-Ona 4 13.30 u. Hierna zag het er even somber uit voor De Gouwe, daar U.Z.S.C. nog in de eerste periode uitliep tot 1-3. In de tweede periode kwam De Gou we goed terug. Twee treffers van Leo Nieuwenhuijzen bracht De Gouwe weer naast U.Z.S.C. Eef Overdam gaf De Gouwe in deze periode zelfs nog de leiding: 4-3. In de derde pe riode kwam de Gouwe op 5-3 door een doelpunt van Arie Troost. U.Z. S.C. kwam terug tot 5-4, maar twee treffers van Eef Overdam gaf de Waddinxveners weer een ruimere voorsprong 7-4. In de slotfase van de strijd werd het via 7-5, 8-5 door Jan Kraan. De heren namen ook deel aan een toernooi van B.Z.C. in Bergambacht, De Gouwe behaalde een tweede prijs door een 8-3 overwinning op B.Z.C. en een 3-2 nederlaag tegen Z.I.O.S. 1. B.Z.C. dat ook van Z.I.O.S. ver loor met 6-2 werd 3e. Z.I.O.S. won de eerste prijs. GOUWE 1 - U.Z.S.C. 1 (dames) 0-9. U.Z.S.C. heeft de leiding genomen in de nederlaagserie van de Gouwe bij de dames. De Gouwe, in deze wedstrijd zonder Marjo Rietveld, Tannie Noteboom en Joke Groen kon ook nu geen winst maken in de aanval. De Utrechtse dames waren dan ook duidelijk een klasse beter dan de Waddinxveense. U.Z.S.C. scoorde in de eerste helft zes keer en wel door Irene Wouters (lx), Ilonka Keurs (3x) en Moniek v. Loon (2x). In de tweede helft hield De Gouwe de verdediging beter ge sloten dan in de eerste helft, maar U.Z.S.C. zag toch kans nog driemaal te scoren en wel door Irene Wou ters, Ilonka Keurs en Moniek van Loon. GOUWE - G.Z.C. (pupillen) 1-7. Voor het eerst in de geschiedenis van De Gouwe speelden donderdag avond de pupillen van De Gouwe (tegen G.Z.C.). De Gouwe pupillen, die getraind worden door Hans de Leeuw, speel den een goede eerste helft. Zij na men zelfs de leiding in de eerste helft. G.Z.C. dat al veel langer met de pupillen aan wedstrijden deel- Uitslag wedvlucht vanaf Vilvoorde van de postduivenhoudersvereni- ging De Zwaluw, 126 km. Gelost 7.50 uur bij zuidwestenwind. Deel name 195 duiven. Aankomst le duif 9.07.38 uur (16.17.50 mtr.), laatste duif 9.16.36 uur (14.50.00 mtr). B. Brouwer 1 11 30 32 33 49; C. van Eek 2 3 17 27 36; Mej. B. Colla 4 16 34; P. C. Loendersloot 6 7 48; D. Boe- re 5 8 21 26 37 42 47; H. N. van Ha ren 9 31 41 43; Troost-Tamerus 10 12 23 29 35 38; Gebr. Noor lander 13 14 22 24 39 46; J. van Erk 15 25; P. Haan 18 40; A. de Zwart 19 8; Gebr, Anders 20; J. Winkels 44; W. Slag boom 45. neemt maakte spoedig de gelijkma ker. In de tweede helft gaf de er varing van G.Z.C. de doorslag. De Gouwe zwemmertjes scoorden nog zes keer. Vanavond spelen De Gou- we-pupillen tegen O.Z.V. (19,10 u.). De Gouwe hield een toernooi voor aspirant-jongens. Hieraan namen deel: O.Z.V. b, Z.P.S. b, Gouwe b en Gouwe c. De uitslagen waren: Gou we b-O.Z.V. b 3-2, Z.P.S. b-Gouwe c 4-1, O.Z.V. b-Gouwe c 2-2 en Gouwe b-Z.P.S. b 0-0. De eindstand was: 1 Z.P.S. b, 2 Gou we b, 3 Gouwe c, 4 O.Z.V. b. De oplossing was: Horizontaal: 1 wartaal, 7 hanekam, 13 Aalst, 14 slang, 15 en, 17 bon, 19 pat, 20 b.n., 21 rok, 23 mortier, 26 Nes, 27 stam, 29 koren, 30 kant, 31 talon, 33 tor, 34 order, 35 are, 36 eb, 38 N.N., 39 Ede, 40 nis, 41 deemoed, 44 ree, 45 Ds., 46 wesp, 47 adem, 49 nl., 50 mirt, 51 eren, 52 R.-K., 54 glui, 56 orde, 57 n.m., 59 oef, 61 au ditie, 63 boa, 64 bel, 65 nr., 66 ge, 67 ets, 68 bruid, 70 zee, 72 loket, 74 edik, 75 Soest, 77 mare, 78 dat, 79 benepen, 81 fel, 82 om, 83 bar, 84 t.e.m.; 86 nu, 87 paars, 89 breuk, 91 stalles, 92 mangaan. Verticaal: 1 weerstand, 2 Ra, 3 tab, 4 alom, 5 asnok, 6 Lt, 7 hs, 8 Alpen, 9 naar, 10 ent, 11 kg, 12 minstreel, 16 notaris, 18 stroom, 20 beneden, 22 kales, 24 rot, 25 Ier, 26 nader, 28 M.O., 30 Kr., 32 Nederland, 34 onder deel, 37 bestuur, 38 nederig, 42 e.p., 43 o.a., 46 wig, 48 mee, 52 robbedoes, 53 keerdam, 55 id., 56 O.T., 57 note ren, 58 masteluin, 60 fluit, 62 ideëel, 63 bekaf, 69 ik, 70 zon, 71 esp, 73 om, 75 serre, 76 tetra, 79 baal, 80 neen, 83 bal, 85 mug, 87 p.a., 88 s.s., 89 BM, 90 ka. De groep vrije-tijdsvolleyballers is, door onvoldoende belangstelling op geheven. Voor de groep jongens-as- piranten bestaat nog mogelijkheid zich op te geven. Jongens van elf jaar af kunnen zich melden bij het secretariaat, Prinses Marijkestraat 23, teL 2728. Aanmelden kan ook aan de zaal, Staringlaan, elke dins dag van zes tot zeven uur ’s avonds. Het nieuwe trainingsrooster ziet er nu zo uit: Dinsdag: 18-19 uur jongens asp. olv. de heer Kovacsevits; 19-20.30 uur dames C olv. de heer Kovacsevits; 20.30-22 uur dames A (1 en 2) olv. de heer Feijen; 22-23.30 uur heren A (1 en 2) olv. de here Feijen. Donderdag: 18.45-20 uur meisjes jun. olv. mej. Schmied; 20-21 uur dames 1 olv. de heer Feijen; 21-22 uur he ren 1 olv. de heer Feijen; 22-23.30 uur heren B (3 en 4) olv. de heer Kovacsevits. I Vrijdag: 18.30-19.45 uur adsp. meis jes olv. mej. Balkenstein; 19.45-21.15 uur jun. jongens olv. de heer de Boer; 21.15-22.45 uur dames B olv. de heer de Boer. De uitslagen waren: Rotterdam- Swift 3-1; WIK-DVZ 1-1; Zwemlust- DVZ 6-2; de Zijl-Gouwe 0-1; Swift- Zwemlust 0-5; DVZ-de Zijl 1-2; Rot- terdam-DZV 3-1; WIK-Gouwe 1-0; Rotterdam-Zwemlust 1-3; WIK-de Zijl 4-0; Swift-DZV 2-0; Rotterdam 3-DVZ 5 3-2; Zwemlust 3-WIK 2 1-1. 3. Oplossingen moeten binnen rijn uiterlijk de eerste woensdag na de publikatie van de puzzel. Uitslag van de wedvlucht Baarle- Nassau van de postdnivenhouders- vereniging De Sperwer. Afstand 70 km. In concours 328 duiven. Gelost om 11.30 uur met krachtige zuid westen wind. Aankomst eerste duif 12.32.30 uur, laatste 13.23.08 uur. Snelheid eerste duif 1122.88 meter per minuut, laatste 617.71 meter per minuut. J. C. Koren 1 20 41 58; Gebr. Metse laar 2 10 19 23 25 26 39 46 54 57 60 64; N. van Vliet 3 28 49 52 59 62 69 78; W. Breedijk 4 72; S. Groenendijk 5 14 18 22 33 42 70; T. den Ouden 6 55; T. H. Twigt 7 11 50; P. Vink en Zn 8 38 56 74 75; L. de Bruyn 9 36; W. Heuvelman 12; J. de Kok 13; Gebr. van Kempen 15 21 66 82; H. v. Dijk 16 79; J. W. Fase 17 29 30 35 63 65 71 76; C. van Dijk 24; A. Groenen dijk 27; B. Vermeulen 31; J. Versloot 32 44; C. Hofman 34 37; A. Bonefaas 40 77 81; C. Toor en Zn 43 48 61 67;. A. H. Fase 45; C. A. Bode 47 51; F. Rip 53; L. Slootjes 68 80; A. Riet veld 73. Verticaal 1 rookgerei; 2 kosmetisch artikel; 3 maanstand (afk.); 4 gehooror gaan; 5 deel v.e. schoen; 7 lof, eer; 8 woonschip; 9 krachtaanduiding (afk.); 10 plaats aan de Linge; 11 sierlijk, bevallig; 14 dichting v.e. weefsel; 18 wig; 20 veel kracht hebbend; 21 godin van de vrede; 22 hansworst; 24 verordening, voorschrift; 26 onderofficier be last met het toezicht op de levens middelen en met de uitdeling daarvan; 28 stad in Canada; 30 grondsoort; 33 voegwoord; 35 lengteëenheid; 37 tovergodin; 39 boomloot; 42 latwerk langs een muur; 44 voorzetsel; 45 effen wol len weefsel; 46 sportoverhemd; 47 rivier in Italië; 48 sierplant; 50 plaats in Zeeuws-Vlaanderen; 53 tempel in China; 55 alvorens; 57 inrichting om te drogen door hit te; 59 mannetjesbij; 61 ouderloos kind; 62 afnemend in dikte; 65 koor; 66 werkvertrek voor schei kundigen; 69 titel (afk.); 71 na melijk (afk.). Bij de aanvang van het seizoen 1971- 72 heeft de tafeltennisvereniging Kwiek zijn algemene ledenvergade ring gehouden. De voorzittershamer bleef in de ver trouwde handen van de heer W. Oos- terom, die op voorstel bij acclamatie werd herkozen. Herkozen werd ook de heer P. v.d. Laarse als competitie- leider, terwijl mevr. C. Berkhout het bestuur completeerde als organi- satreie van wedstrijden en tournooi- en. Aan de kompetitie zal worden deel genomen met acht senioren teams tw één team in de eerste klasse, vier teams in de derde klasse en drie teams in de vierde klasse. Drie of vier zullen deelnemen aan de junio- ren-kompetitie. Om het spelpeil in de vereniging op te voeren werd de heer H. Bronwas- ser aangesteld als trainer van zowel de junioren als de senioren. Nog steeds bestaat voor nieuwe le den de mogelijkheid om aan de com petitie deel te nemen. Inlichtingen hierover iedere dinsdag- en vrijdag avond in de gymnastiekzaal van de huishoudschool De Rank aan de lep- laan. Ondertrouwd: B. Los en H. M. Reg. ters; H. van den Berg en A. Huls bos; C. W. Vrolijk en E. D. J. de We ger. Geboren: Johannes, zv. A. van den Berg en A. Noordam; Wilhelmina Sophia, dv J. Snaterse en D. G. W. van den Brakel; Pieter Johnny, zv J. Westdijk en L. A. C. Kleibeuker; Sija Janneke, dv T. de Jong en S. G. van Halsema; Sandra, dv C. A. van der Stelt en J. A. de Borst; Edwin, zv C. J. Dortland en I. B. van San ten; Angélique Gabriëlla, dv A. Cammeraat en D. Hoogendoorn; Mi chel Jacobus, zv J. Z. Minnee en W. E. C. Mulder; Robert, zv H. Wessels en M. M. Heysteeg; Johannes Anton Herman, zv L. F. H. Huiskes en M. J. M. E. Oude Wesselink; Robert, zv J. den Haag en P. M. Fase; Denise Margriet, dv J. Wgrts en M. M. C. Berkulin; Eva Laetitia, dv H. T. Ste- geman en J. M. I. Boon; Rudlf Alex ander, zv M. C. de Rooij en H. van der Werf; Marjolein, dv B. van den Brink en M. A. Ronteltap; Adriana Johanna, dv J. van Buitenen en L. A. Rehorst; Mercedes Sue Ann, dv A. S. la Croix en G. M. Vilters; Au drey Desiree, dv R. A. Kooymans en R. H. Beaupain; Cathalina Elisabeth Eline, dv M. W. Westerhuis en E. K. Broos; Katja Aryette, dv W. Prins en G. Venema. Overleden: Bazen, Cornells Marinus, 64 jaar; Woudstra, Geeske wv Rui ter, 84 jaar; de Gelder, Dirk Mari nus, 56 jaar. Gehuwd: H. P. van den Berg en P. J. M. Kok; W. A. P. F. L. de Kooter en C. M. van Tol; M. J. Jansen en A. M. A. M. Dessing. Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden: sleutelhanger, sleutelbos, etui met schrijfbenodigdheden, 1 br. jongens jack, badstof jumpsuit, zwart trainings) ack, dameshorloge, doublé armband, witte duimstok. Verloren: sleutel in leren etui, platte aansteker, bruin zakmes, gouden he renhorige, gouden armbandje met naamplaatje, broekje van bikini, gr. meisjesfiets, blauwe meisjesfiets, licht blauw badjasje, donker bruine damesportemonnee met inhoud, ou derwetse bijbel, bril in étui, rode meisjesfiets, bruine herenportemon nee met inhoud, wekker, jongens- bril, bruine leren étui met sleutels, zwarte damesparapluie. poolvast Geschikt antalons 3er spor- Keuze an kleu- lieuwste 70 cm sr Het eerste concert wordt gegeven op zaterdag 11 september in de Bethel- kerk. De organist Frans van Tilburg uit Sleeuwijk speelt dan een pro gramma met werken van o.a. Jan Zwart, Johan Seb. Bach, Gabriël Piemé, Georg Friedrich Handel en hij besluit met een eigen improvisa tie. Bij alle concerten zal op het pro gramma plaats worden ingeruimd voor samenzang. Op 9 oktober zal Klaas J. Mulder uit Kampen het or- gel van de Brugkerk bespelen, ter wijl nu reeds vaststaat dat op 18 de cember de organist Feike Asma en het koor Vox Jubilans een kerstpro- gramma in de Brugkerk zullen ver zorgen. Andere bekende organisten hebben voor deze concerten reeds hun medewerking toegezegd. Horizontaal 1 grot; 6 zweefrek; 12 in oprich ting (afk); 13 vrouwelijk rund; 15 zwaardwalvis; 16 aardrijkskundi ge aanduiding (afk.); 17 draaien de kap boven op een schoorsteen; 19 landelijk; 22 ontkenning; 23 bloedvat; 25 zeer harde wind; 26 leren zak v.e. blaasbalg; 27 neer slag; 29 plaats in Gelderland; 30 deel van Azië; 31 bijwoord; 32 roofvogel; 34 luizeëi; 36 de onbe kende (afk. Latijn); 37 zijkant; 33 groep van uitgelezenen; 40 geen inhoud hebbende; 41 deel v.h. oog; 43 glazuur; 46 grove tarwe; 49 protestantse godsdienst (afk.); 51 achteraf; 52 stad in Bel gië; 53 per adres (afk.); 54 strijd perk; 56 straatsteen; 58 stad op Sumatra; 60 ovenkrabber; 61 plaats in Limburg; 63 bevlieging; 64 Europeaan; 65 aantal renpaar den die iemand houdt; 67 kleding stuk; 63 en dergelijke (afk.); 69 bedwelmende drank; 70 duinval lei; 72 kinderuitroep; 73 herhaling; 74 bevriezing van aangeslagen damp. ZATERDAGVOETBAL Be Fair-Pelikaan Spirit 2-Be Fair 2 Zwammerdam-W’veen, 16.15 u. Be Fair 3-Sportl. 13 14.30 u. Siveo 2-Be Fair 4, 12 u. Be Fair 5-Rijnstr. 11 u. Aarl.veen 3-Be Fair 6 12 u. W’veen 2-Moerkapelle 2 16.15 u. Be Fair 7-Spirit 6 11 u. Zwammerd. 3-Be Fair 8, 10.30 u. Zwammerd. 4-W’veen 3 12.30 u. W’veen 4-Zwammerd. 5 14 u. ZONDAGVOETBAL WSE-Nic. Boys 15 u. Ona 4-W’veen 2 12 u. Schoonh. 3-WSE 2 12 u. WSE 3-Ona 6 11.30 u. W’veen 3-Olympia 7 12 u. W’veen 4-S. Boys 3 12 u. Vep 6-W’veen 5 10 u. Woerden 5-WSE 4 12 u. Nieuwerk. 5-WSE 5 12 u. W’veen 6-Schoonh. 6 10 u. Moordr. 7-W’veen 7 11.30 u. ZATERDAGVOETBAL KNVB klas 4 D Hoogvliet ASH WNC Asperen Pelikaan Hermandad Be Fair HSCC Arkel Bolnes Everstein Wieldrecht Nu het niet mogelijk is de sportzaal aan de Staringlaan te gebruiken op de aanvankelijk gewenste tijden heeft de volleybalclub Be Fair een nieuw trainingsrooster samenge steld. Vrijdag 3 september: 19.30 uur Gou we 1-G.Z.C. 1 (dames); 20 uur Gou we 1-G.Z.C. 1 (heren). Dinsdag 7 september: 10 uur diplo ma C; 11 uur diploma D. Woensdag 8 september: 10 uur di ploma E; 11 uur diploma F. Vrijdag 10 september: 19.30 uur Gouwe 1-Z.I.A.N. comb, (dames); 8 uur Gouwe 1-S.V.H. 1 (heren). Zaterdag 11 september: 17.30 uur: zwemfeest. Maandag 13 september: 10 uur di ploma A. Dinsdag 14 september: 10 uur diplo ma B; 19.30 uur Gouwe-S.Z.C. (jeugd). 20 21 18 19 22 24 26 25 27 29 28 30

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 6