8 Regels voor puzzelaars 1 Doorlopend kruiswoord ■MF ff JEUGD EN JONGE JAREN g jyWF ijlt Jjf I Pagina 5 storing niet geplaatst konden worden, ROMANS IN BAND PRIJS F 29,00 Boekhandel Veldwijk nv MERIJNTJE GIJZENS VERSCHILLENDE De foto’s die vorige week door een technische plaatsen wij nu deze week in uw krant. JJjj ij WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 14 OKTOBER 1971 V2/6807 /o 3 t 1 7 7 zo /J i De Waddinxveense brandweer be stormt hier het huis van Buitelaar aan de Noordkade tijdens de wed strijd. De Goudse brandweer won deze wedstrijd. Twee mannequins die de show sta len op de modeshow van Mode huis Brouwer. Firma van der Lee verzorgde de schoenen bij deze modeshow. 1. Onder de inzenders van goede oplossingen worden een boeken- bon verloot van 15, 2. Oplossingen dienen uitsluitend op de volgende wijze te rijn ge adresseerd: Puzzelredaktie Week blad, oplossing van (datum invul len), postbus 12, Moerkapelle. Een van de onderdelen van onze TOOS konditietest was touwtje springen. Horizontaal 1. Jongensnaam; jongensnaam; meisj esnaam. 2. koude lekkernij; plant; soort Vertikaal 1. jongensnaam; jongensnaam; meisjesnaam; jongensnaam 2. plaats in Duitsland: droom (Fr.): dun stuk hout: vrouwe lijk zoogdier 3. groot ongeluk: rang i.h. leger; lidwoord (oude vorm) 4. voordat: rang i.h leger; riiks- 5. vleesgerecht: natuurkunde- grens; knabbelen term; koraaleiland- n.v. (Fr. afk.) 6. deel v.e schip; meisjesnaam: iemand die alles van de goede zijde beschouwt- laatste nieuws (afk.) 7. vreemde munt: sterkte: eiken schors; verhoogde toon 8. deel v. Amerika; plaats in bet Gooi; vogel 9. kleine veertjes; netto: vogel; wintervoertuig 10. eveneens; briefaanhef: En gels lidwoord: deel v.d. dag; smalle greppel: lidwoord 11. kleur: baas: vogel: de onbe kende 12. deel: rivier in Duitsland; herkauwer 13. verlaadde toon: van d~" ons inziens; wintervoertuig; het Romeinse F 'ik 14. '■'oievaar: of eerder- water 'n Friesland: circ'” palmm--?! siesnaam: i-n-^ensn'-'-m- jongensnaam: jongensnaam 3. Oplossingen moeten binnen zijn uiterlijk de eerste woensdag na de publikatie van de puzzel. vocht laten inwerken: aanzien 8. mil. rang- moerassig: deel v.e. trap 9. hoogte i.h. terrein; schelle schreeuw; water in Utrecht; vat; jongensnaam 10. op de wijze van; toiletgerei; uniek; maar 11. circa; van de oudheid; gereed schap; uitroep 12. op het ogenblik (Lat afk.); land in Azië; valse vouw; rondhout; zangnoot 13. ambtshalve (Lat. afk.): land bouwwerktuig; rang i.h. leger; meisjesnaam; zeedier 14. elektrisch geladen deeltje: verlaagde toon: meisjesnaam; jongensnaam: gevangenis; bevel 15. meisjesnaam; meisjesnaam; meisjesnaam- jongensnaam schip; vrouwelijk zoogdier; jongensnaam i soort schip; keukengerei: groep leerlingen; bouwkundig ingenieur 4. eetgerei; poging tot moord; voorzetsel 5. nauw; rinsig; meisjesnaam; afstandsmaat: bid (Lat.) 6. plaats in Rusland; schenking; jongensnaam; voegwoord 7. geldstuk: plaats op de Veluwe; Onder het toeziend oog van zijn vrouw tankt burgemeester van der Hooft bij Mobil, geassisteerd door twee charmante hostesses. De nieuwe showroom van Stoel en Meubelfabriek H. A. van Ber- kesteijn N.V. in Weert. Hutspotdag in het Anne Frank- centrum. Er was veel belangstel ling voor deze maaltijden en er werd lekker gegeten. i *1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 9