//z van Goede week voor Be Fair volley Gouwe - Rotterdam een bikkelharde polostrijd m vis Huurkaarten 21,5 gevangen Geslaagd damtoernooi Topploegen in kop klassement i WOLKENKRABBER L Gouwe-nieuws stadium Volleyballers in beslissend SS Pagina 2 Bi Aanvoerder Zusters Boekhandel Veldwijk nv Gestopt Regelmaat toename van het aantal deelnemers moeten worden georganiseerd. Programma 12-2: Dosko 1-Be Fair (dames) IA uur; 24-2: De Valken-Be Fair 1 (dames) 21 uur; 12-2: Be Fair-Kangeroes 3 (heren) 16 uur; 12-2: Rad/MVC 3-Be Fair 3 (dames) 16 uur; 12-2: VOY 1-Be Fair 5 (dames) 15 uur; 12-2 Be Fair 7-Dos 3 (dames) 17.30 uur; 12-2 DVC 1-Be Fair 6 (dames) 15 uur; 17-2: Be Fair 4-VOY A Zowel bij de heren als dames gooit Be Fair hoge ogen in de pro motieklasse. Voor de dames is de promotie naar de derde divisie in het bijzonder van belang. Het klas- severschil met de meeste teams is zó groot dat dit een eentonige 3—0 overwinningskompetitie is gewor den. Er is maar één tegenstander van gelijke kracht, nl. De Valken. Met twee punten achterstand op de Katwijksen is het wel duidelijk dat de rechtstreekse konfrontatie op 24 februari in Katwijk de beslissing gaat brengen. Een soortgelijke situatie doet zich voor bij de heren met dit verschil dat er nog drie teams kans hebben op de titel. De kansen van de Be Fair-zes moeten in verhouding tot vorig seizoen hoger worden aange slagen. Be Fair speelt konstanter en heeft een doortastender aanval ge kregen, wat zeker niet in de laatste plaats te danken is aan de nu vol ledig ingespeelde junioren Ad An ker en Wim van der Burgh. Zater dag spelen Lupo Westerhuis c.s. hun voorlaatste thuiswedstrijd tegen het Leidse Kangeroes. Aanvang 16 uur. In deze wedstrijd zal Be Fair’s nieuwkomer Rob van Maanen, oud eredivisiespeler van het Rotterdam se Concordia, waarschijnlijk voor het eerst meedraaien. Na de strijd tegen Kangeroes breekt dan echt het geweld los als achteenvolgens Aris- ton, Zovoc en Thor tegenstander zijn. Hypotheken worden verstrekt door de NUTSSPAARBANK TE GOUDA Onder auspiciën van het Sportweek comité hebben ongeveer 100 dam mers elkaar verleden zaterdag op de proef gesteld in een toernooi, dat werd georganiseerd door de damclub Excelsior. In zijn openingstoespraak zei de heer H. van Geloven, de voorzitter van het Sportweek comité, dat door de de dam- en schaaktoernooien apart GOUWE-ROTTERDAM 74 De vele supporters, die voor een sen sationele waterpolowedstrijd naar het Boskoopse ballonbad waren geko men, zijn zeer zeker aan hun trekken gekomen. De Gouwe won tegen het vrij hard spelend Rotterdam in een enerverend duel verdiend met 74. Het voor één minuut uit het water zenden van in totaal negentien spelers, waarvan twaalf Rotterdam-spelers, spreekt in dit verband duidelijke taal. Geen moeite De afgelopen week is voor Be Fair Volley weer eens ouderwets goed verlopen. Zowel dames 1 als 2 wonnen en heren 1 bleef mede-koploper in de promotieklasse door een overwinning op LVSV. I |1 s|i| A al Bha i.v 'lA.ii-. hfaf Ha W 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 10 FEBRUARI 1972 Advertentie) Doordat de Rotterdamse goalie een Heren 4 gaat in grote regelmaat door op het pad der overwinning. Jupiter 5 heeft in eigen huis al het mogelijke ge daan om de Waddinxveners van de over winning af te houden. In een sportief duel werd van beide zijden met volledig inzet gespeeld. Aanvoerder Gert Neven manoevreer- de zijn team in een gunstige stelling door twee sets te pakken. Het gebruike lijke stoom-afblazen werd Be Fair in de derde set noodlottig. Na een 111 ach terstand moest de set gewonnen worden gegeven. In de vierde set nestelde Be Fair zich in een gunstige uitgangspositie door meteen naar een 60 voorsprong te gaan. Het liet deze ook niet meer los zodat een regelmatige overwinning werd behaald. De strijd in de kompetitie tussen de hengelaars W. Hoogerdijk en C. Broer is hevig zodat met nog twee wedstrijden voor de boeg nog geen winnaar aan te wijzen is. De uitslag van de wedstrijd is als volgt: 1. C. Broer 449 cm 27 st. 4,49 pnt; 2. W. Hoogerdijk 392 cm 24 st. 3,92 pnt; 3. M. Hoogerdijk sr. 366 cm 22 st. 3,66 pnt; 4. W. T. Hidding 287 cm 16 st. 2,87 pnt; 5. N. Hoogerdijk 222 cm 14 st. 2,22 pnt. Grootste vis K. Stolker 28 cm. Meeste maatvis C. Broer 27 stuks. De hengelsportvereniging Waddinx- veen hield zaterdag de vierde wedstrijd van de winterkompetitie. Er werd gevist in Den Haag. De vangst was goed. De hengelaars wisten 128 stuks maatvis te vangen met een totaal aan lengte van 2152 cm. Stand winterkompetitie: 1. W. Hoo gerdijk 19,80 pnt; 2. C. Broer 18,76 pnt; 3. M. Hoogerdijk sr. 12,46 pnt; 4. J. van Egdom 9,89 pnt; 5. W. T. Hidding 8,92 pnt. Stand meeste maatvis om de J. Hoo- gendoornprijs: 1. W. Hoogerdijk 76 st; 2. C. Broer 74 st; 3. M. Hoogerdijk 60 st; 4. W. T. Hidding 43 st. strafworp stopte zag De Gouwe geen kans uit te lopen. In het begin van het derde part werd het wegens het tegelijk Hij vroeg de aanwezigen 1 minuut stilte in acht te nemen, ter nagedachte nis aan de verleden jaar overleden voor zitter, de heer C. Kool. Burgemeester C. A. v.d. Hooft ver richtte de officiële opening. Hij vroeg speciale aandacht voor het feit dat de heer C. H. Kramp reeds 18 jaar deze toernooien organiseerde. Het stemde de burgemeester tot tevredenheid, dat, ter- Dames 1 had weinig moeite met DAC Via de setstanden 153,155 en 152 werd binnen drie kwartier DAC naar huis gezonden. Opvallend blijft ook dames 4 het doen. Verleden week werd mede promotie- kandidaat DVC uit Driebruggen in ei gen huis geklopt (13), nu moest Be Fair 6 het ontgelden. Dames 6 vocht he vig terug om het vierde alles te laten geven om tot winst te komen. Toch won het vierde de eerste set. Een verbeten vechtend zesde behaalde in de tweede set een 08 voorsprong. Ook nu herstelde het vierde goed. Uitstekend serveren van Ans Wijsman resulteerde in de tweede winst (15—11). Ondanks het wat lauwe spel van vier was het moegestreden zes de niet meer in staat een set te pakken. Het werd 30. 2 (dames) 20 uur; 10-2: Be Fair (jon gens) B-Be Fair (jongens) A 20 uur; 17- 2: Be Fair (jongens) A-Zevenklappers 19 uur; 12-2: Rad/MVC 3-Be Fair 2 (heren) 15.30 uur; 12-2: VCH 1-Be Fair 3 (heren) 14 uur; 12-2: Be Fair 4-Jod. Boys 3 (heren) 14.30 uur. i-TtiMHIt UITSLAGEN: Gouwe c-Boskoop b (jongens) 10 Gouwe a-B.Z.C. a (jongens) 4—0 Gouwe 5-Woerden 2 (heren) 40 O.Z.V. 1-Gouwe 1 (dames) 34 Gouwe 1-Rotterdam 1 (heren) 74 PROGRAMMA: 11 febr. 18.50 uur Katwijk-Gouwe a (jongens); 21 uur Gouwe 2-Kouderkerk 1 (dames); 15 febr. 20 uur L.W.V.- Gouwe c (jongens); 20.30 uur Gouwe b- AZC c (jongens); 21.30 uur de Zijl/LGB 3-Gouwe 3 (heren). ZWEMWEDSTRIJDEN: 12 febr. zwemwedstrijden voor de C-kompetitie te Woerden. Een ander zusterlijk treffen was dat van dames 5 en 7. De vorige ontmoeting tussen beide teams resulteerde toen in een 22 stand. De klassering van het zevende was dusdanig dat zij sterker geacht moeten worden. Ze wilde daar ook wel aan doen. Meteen al in een vlot tempo spe lend werden de in drieën opgezette aan val keurig afgerond. Dames 5 bleef ech ter goed bij, al kon het niet zelf tot aan vallen overgaan. De 30 overwinning welke 7 behaalde is daarom ook wel te verklaren. In de promotieklasse heren heeft LVSV het Be Fair niet al te moeilijk kunnen maken. De „veners” wonnen de eerste set met 159, niet erg overtuigend dus. De tweede set draaide Be Fair stroef zodat het toch ook niet sterk spelend LVSV kon winnen (1315). Toch wat verontrust ramde Be Fair’s keurkorp in de derde en vierde set naar een paar puntgave setstanden 153 en 154. Heren 2 herstelde zich deze week eveneens. Verleden week zakte het team weg tot de grauwe middelmaat, maar Rad/MVC 5 heeft Be Fair 2 met dit spel niet kunnen verontrusten. In een wat onplezierige sfeer won Be Fair met 30. Setstanden: 15-8, 15-13 en 15-9. Door deze uitslag blijft De Gouwe de ranglijst in de tweede klasse A aan voeren. Met veel belangstelling worden de komende wedstrijden tegemoet ge zien. De eerstvolgende wedstrijd is op 18 februari uit tegen het Haarlemse D.W.R. ’Wolkenkrabber’ zo was het sleutel woord uit de puzzel in het Weekblad voor Waddinxveen van 27 januari. Win naar werd A. Straver, Burgemeester Trooststraat 107, die daardoor binnen kort een boekenbon van 15 in zijn brievenbus zal vinden. uit het water zenden van twee Gouwe- spelers, waaronder de doelman, 23. Vervolgens maakte De Gouwe met een man meer weer gelijk door Gijs v.d. Leden. De hierop aan De Gouwe toege wezen strafworp werd wel benut en dat betekende' dat de Waddinxveners met een 43 voorsprong aan de laatste spel- periode konden beginnen. Hierin maakte Gijs v.d. Leden 5-3 en toen was het voor De Gouwe wel bekeken. Dick Russner en Leo Nieuwenhuyzen voer den de stand nog op tot 73 en dat De Kleer voor Rotterdam nog met een af standschot 74 maakte was niet belang rijk meer. HYPO- THEKEN Bondsspaarbank. Tel. 01820-15244 beldam) 5 pnt; 2 J. Verburg (Stolwijk) 4 pnt. Groep 17: 1 M. Boere (Waddinx veen) 5 pnt; 2 G. J. Luiten (Boskoop) 4 pnt. Groep 18: 1 F. van Kempen (Waddinxveen) 4 pnt (na loting); 2 J. C. Benschop (Berkenwoude) 4 pnt. DERDE KLASSE Groep 19: 1 J. v.d- Eist (Nieuwerkerk a.d. IJssel) 5 pnt; 2 K. Roest (Bergambacht) 3 pnt. Groep 20: 1 F. Reitsema (Lisse) 5 pnt; 2 A Groenendijk (Zegveld) 4 pnt. Groep 21: 1 E. Snoek (Nieuwerkerk a.d. IJssel) 6 pnt; 2. A. Verkerk (Lisse) 4 pnt. Groep 22: 1 M. Crone (Nieuwerkerk a.d. IJs sel) 6 pnt; 2 C. Caspers (Hillegom) 4 pnt. Groep 23: 1 L. Heeren (W’veen) 5 pnt; 2. G. Slotje (Lisse) 4 pnt. Groep 24: 1 J. de Wit (W’veen) 4 pnt; 2 G- Boerefijn (Bergambacht) 3 pnt (na lo ting). Vooral in de laatste periode toen de stand op 53 was gebracht en de Rot terdammers het niet zo erg meer zagen zitten, trachtten zij met provocerend spel de scheidsrechter te beïnvloeden. Hier voor al had de Haagse arbiter Blom het juryplatform van wat al te luidruchtige supporters laten ontruimen. Beide ploe gen hadden vrijwel hetzelfde speltype. Vanuit een sterke verdediging in de aanval en hierbij vooral op de midden voor spelend. Dit was dan waarschijnlijk ook wel de oorzaak van de vele botsin gen tijdens de in de eerste periode ge- lijkopgaande strijd. In het eerste spelpart zag De Gouwe geen kans om met één man meer te sco ren. Rotterdam met een man minder echter wel en dat betekende 01 door A. Vrolijk. Al in de tweede spelperiode kwam De Gouwe voor met 2-1 door goals van Leo Nieuwenhuyzen en Dick Russner. Hierna kwamen de partijen weer op gelijke voet door een doelpunt van G. de Heer. wijl de zaal voorheen met dammers en schakers maar net gevuld was, nu het dam-légioen voor een goed bezette zaal kon zorgen. Als openingdaad deed de heer Van der Hooft de openingszet in de partij J. K. de Vries-L. P. P. de Frank rijker. Uitslagen: HOOFDKLASSE Groep 1: 1 D. Krom hout (Bennekom) 5 pnt 1; 2 W. Groe nendijk (Bleiswijk) 4 pnt 2. Groep 2: 1 S. de Jong (R’dam) 6 pnt; 2 J. K. de Vries (Gouda) 4 pnt. Groep 3: 1 G. J. de Bruyn (Bodegraven) 5 pnt 1; 2 P. Swart (W’veen) 3 pnt 2. Groep 4: 1 D. Kleen (Heemstede) 4 pnt (na loting); 2. J. P. Passchier (Katwijk a. Zee) 4 pnt; Groep 5: 1 G. van Morseld (Lisse) 6 pt; 2 B. W. Verkade (Alphen a.d. Rijn) 4 pnt; Groep 5A: 1 J. Fase (Hazerswoude) 6 pnt; 2 D. Slappendel (Bleiswijk) 3 pnt. EERSTE KLASSE Groep 6: 1 J. Burg graaf (Hei en Boeicop) 5 pnt; 2. H. Vis (Kwintheul) 4 pnt; Groep 7: 1 A. Mes- ker (Schoonhoven) 5 pnt; 2 A. C. van Diggele (Alphen a.d. Rijn) 3 pnt; Groep 8: T. Driesse (W’veen) 5 pnt; 2 A. Wie- man (Alphen a.d. Rijn) 4 pnt. Groep 9: 1 K. Vergunst (Alphen a.d. Rijn) 5 pnt; 2 B. Alst (Den Haag) 4 pnt. Groep 10: 1. A. F. v.d. Wetering (Dubbeldam) 5 pnt (na loting); 2. W. Oosterling (Den Haag) 5 pnt. Groep 11: 1. A. Ros (Den Haag) 4 pnt; 2. A. F. v.d. Wiel (Heer- jansdam) 3 pnt (na loting) Groep 12: 1 L. de Bruin (Dubbeldam) 5 pnt; 2 A. Robbe (Hazerswoude) 4 pnt. Groep 13: 1 A. Koene (Den Haag) 4 pnt (na lo ting); 2. S. Lemmers (Lisse) 4 pnt. TWEEDE KLASSE Groep 14: 1 J. Speksnijder (Bergambacht) 5 pnt; 2 G. van Mastrigt (Vlaardingen) 4 pnt. Groep 15: 1 R. v.d. Hek (Bergambacht) 4 pnt (na loting); 2 A. Das (Rotterdam) 4 pnt. Groep 16: 1 J. v.d. Wetering jr. (Dub- Ook de lagere teams waren suksesvol. Het vierde damesteam won na de over winning op DVC ook van het zesde Be Fair-team. Dames 7 won de zusterwed- strijd van Dames 5. Heren 2 stuurde Rad/MVC 5 met een 30 nederlaag huiswaarts. Heren 3 deed hetzelfde met Rad/MVC 6. Heren 4 won in Oudewa- ter van Jupiter 5 met 31. De tweede uitgave van Be Fair in de promotieklasse dames heeft duidelijk re vanche genomen op zichzelf. Verleden week verloor dit team op een onnozele manier van DAC. Dit moest duidelijk recht getrokken worden en MSV uit Noordwijk toch geen ’zacht eitje kon meteen aan de lijve ondervinden dat Be Fair het meende. Snel stieten Wil Boom c.s. door naar een 100 voor sprong. Het leverde daarna ook geen moeilijkheden meer op om deze set te winnen. Ook de tweede set bleef een slim spelend Be Fair de meerdere van MSV. Goed gekoncentreerd spelend bleef Be Fair het initiatief behouden. Duidelijk werd ook deze set gewonnen. In de derde set weer een kundig opge bouwde aanval die voor de nodige voor sprong zorgde. Bij de stand 138 miste Be Fair enkele keren. MSV kon door de opslag naar zich toe te trekken druk uit oefenen op Be Fair. Zelfs kwam het nog dichtbij 1311. Be Fair herstelde zich tijdig en voltooide de 30 overwinning. Kantoren te: Gouda, Waddinxveen, Boskoop, Moordrecht, Oudewater WKr en Bodegraven. Heren 3 behaalde zijn tweede over winning in suksessie. Gemakkelijk is dat niet gegaan. Radius 6 is een snel reage rend team en haalde heel wat ballen op die Be Fair al geteld had. Bij vlagen speelde Be Fair sterk zodat dank zij de nodige dosis vechtlust de 30 over winning wel verdiend was. lx. 1 ,-tl 11 '’lii' j ‘li G j. ii-iü; 1 'r 'i:" fJJA.'1, 'I WW k, 1,1 V' ‘I* I»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 2