WSV 2 heeft het moeilijk Huurkaarten VOO TREKT ZAAL FEESTGANGERS LP Huurkaarten I PROGRAMMA MEDEWERKERS Goed resultaat van TO OS op kringkampioenschap Huurkaarten Spreekuren Weekblad voor Waddinxveen WILLEMS dejongX weg studiecentrum gouda Door ’t hek Concert WSE schrikkelt U kunt nog carnavallen Anno brengt bejaarden in ’zuidelijke sferen’ Sylvia (TOOS) naar Lochem „Life Colour” in Anno 1884 deze weet van de wee. Nieuw voor Gouda!! FOTO-ALBUM Pagina 3 Boekhandel Veldwijk nv EEN BOEKENBOM IS ALTIJD RAAK!! Boekhandel Veldwijk nv Boekhandel Veldwijk nv DE NUTSSPAARBANK TE GOUDA Boekhandel Veldwijk nv VOOR WADDINXVEEN 'Q'BURGERLIJKE STAND 1 Bewaar uw foto’s in een WISKUNDE Uitgave Druk. Veldwijk NV Direktie J. B. Veldwijk Redaktie C. J. M. R. v.d. Bas Exploitatie F. van Kempen Door gebrek aan ruimte kunnen wij deze week bet feuilleton niet plaatsen. Bedankt voor beroep i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 10 FEBRUARI 1972 (Advertentie) D 1 (Advertentie) zoekt enige Sollicitaties aan de Directie van de NUTSSPAARPANK, Oosthaven 12, Gouda, Telefoon 15244 i Advertentie) 1 Organist Wim van der Panne geeft op zaterdag 19 februari, aanvang 20 uur, een orgelkoncert in de Bethelkerk in de Vondelwijk. ZONDAGVOETBAL Waddinxveen-Moordrecht, 14.30 uur RVC-WSE, 14.30 uur WSE 2-Ammerstol, 14.30 uur Waddinxveen 3-Donk 5, 12 uur WSE 5-Nieuwerkerk 5, 11.30 uur Ona 10-Waddinxveen 7, 10 uur 1 LOOK WHAT YOU’ VE DONE - Slade 2 ALL TOGETHER NOW BEATLES Februari is schrikkelmaand en dus reikt WSE tijdens de op donderdag 17 februari te houden kontaktavond schrik- kelprijzen uit voor de winnaars van het klaverjassen en pandoeren. De bijeen komst in het klubhuis in het Wamaar- plantsoen begint om acht uur. ONTMOETINGSKERK Maatschappelijk werkster Geref Kerk woensdag van 10 tot 11 uur. Donderdag speelde het tweede team van de Waddinxveense schaakclub te gen het in de middenmoot staande Tedi- ro 2 uit Rotterdam. Het werd voor de leiders in deze afdeling een bijzonder spannende en zware wedstrijd, waarin het spreekwoord ’zonder geluk vaart niemand wel’. Deze avond door Vrouwe Fortuna terecht aan de WSV werd toe gekend. De stand met nog één onbesliste partij (WSV staat in deze partij, na eerst op verlies te hebben gestaan, nu vrijwel ge wonnen) is op het ogenblik 3J-3J. Volledige uitslag van WSV 2-Tediro 2: J. A. Smit-H. Korthals 10; G. de Willigen-A. Terband afg.; J. de Bock-G. Boulhouwers 01; P. Perdijk-N. J. de Graaf 01; A. v.d. Starre-G. Lap 10; A. Littooy-F. Trompert 01; A. Ver- sluis-R. Lammers 10; G. Bemard-A. C. Snoeck |-|. Om het klubkampioenschap werden de volgende wedstrijden gespeeld: H. Borst-W. van Oort 10; L. Wolfs-P. Broer 10; W. van Vuuren-H. Borst afg.; L. Wolfs-W. van Oort 10; P. Broer-N. E. Plantfeber 01. Restgroep (eerste ronde): D. v.d. Wei- de-A. van Oort 10; J. van Oort-H. Schoemaker 10; J. de Bock-G. Ber nard afg.; A. v.d. Starre-W. van Grieken 01; A. Littooy-A. van Amerongen 01; A. Versluis-R. A. de Bock jr 01; P. Perdijk- K. J. Kraan afg.; M. van Bameveld-P. Verstoep 10; 'L. Gusse- kloo-D. Bloemendal 0—1; C. v.d. Ree- G. Toorenbeek 10. Tweede ronde: H. Schoemaker-W. van Grieken 01; A. van Oort-C. v. Ree 01R. A. de Bock- M. van Barneveld 0—1; W. Verstoep-D. Bloemendaal 01; A. van Amerongen- D. E. v.d. Weide 10. JUNIORENVOETBAL Ona-Waddinxveen, 15.30 uur Vep-Be Fair, 15.30 uur Moerkapelle-WSE, 15.30 uur Nic. Boys 2-Waddinxveen 2, 14.15 uur Gr. Ammers-WSE, 16.15 uur WSE 2-Esto 2, 15.30 uur Nieuwerkerk 3-Waddinxveen 3, 15.30 u. CHEST NUT MARE ORIGIN. OPNAMES Ray Stevens: Bridget the Midget. Christie: Yellow River. Everly Brothers: Take a Message Jo Mary 12.80. Donderdag 10 februari 1972 27e jaargang - nr. 1274 Onder leiding van Frans van de Ca- pelle werd nadien gebingood om fraaie prijzen. Het bal met muizek van „De Genico’s onder leiding van Gerard Ra- vensteyn hield de deelnemers tot in de kleine uurtjes op de been. H.K1. ZATERDAGVOETBAL HSSC ’66-Be Fair Be Fair 2-Loosduinen 2 Waddinxveen-WDS, 15.30 uur Be Fair 3-WDS 2, 15.30 uur Be Fair 4-Siveo 2, 13.30 uur Be Fair 5-Sportief 2, 12.30 uur Waddinxveen 2-Be Fair 6, 15.30 uur Be Fair 7-Zevenhoven 4, 14.30 uur Waddinxveen 4-Sportlust 9, 13.30 uur d e c I Gerichte Studiebegeleiding voor leerlingen van de eerste 3 klassen HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM - LYCEUM Getipt door Veronica en ver krijgbaar bjj: De voorzitter van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, de heer W. J. de Vos, opende deze feestavond met een speciaal welkom voor die leden, welke wij nooit op de jaarvergadering zien. Hij hoopte op een vrolijke avond en reken de daartoe op de medewerking van alle aanwezigen. Uitstekend waren de de cors op het toneel waarvoor de leden van Litterus Sacrum het blijspel „Brul len als een duif” door L. Storm heten zien en horen. Een zeer geroutineerd gezelschap dat de nieuwe opvattingen over de huwelijksmoraal treffend wist te zinnebeelden. top tien Op zaterdagavond 26 februari treedt de van oorsprong wild-rock groep „Life Colour” op in Anno 1884. De groep die reeds vele malen het voorprogramma van de Golden Earring verzorgde zal ook spelen in het popfestival t.g.v. de Olympische spelen in München. „Life Colour” is momenteel bezig met een promotietoumee met een veelzijdig repertoire waarin ook rock and roll ver werkt is. Na koncerten in alle provin cies volgt een opname voor een single. „Life Colour” is verschillende keren ge contracteerd voor de Veronica drive in shows. Kaarten voor deze show zijn ver krijgbaar bij „Anno 1884”. Twee jonge Waddinxveners moesten zondagavond omstreeks tien uur naar het ziekenhuis in Gouda worden over gebracht met lichte verwondingen nadat zij op de T-kruising Plasweg-Sniepweg over de kop waren geslagen en in een aan de overkant van de sloot liggend weiland waren beland. De 21-jarige bestuurder G.J.v.d.H. vergat op de T-kruising de bocht te ne men en reed dwars door het roodwitte schrikhek dat dit moeilijke punt mar keert. De auto sloeg over de kop en kwam via de sloot weer op het droge terecht. De auto was totaal vernield. Prins Dirk heette allen welkom en las vervolgens de oorkonde van de regels voor de karnavalsviering voor. Frans van Kooten beklom nu het toneel en werd prompt op het podium uitgeroe pen tot ridder in de orde van Dirk de Eerste. Daarna opende Herman Tholen de feitelijke karnavalsviering. Wim Bos liet met zijn accordeon onvervalste mee zingers horen. Sukses had Herman Tho len met bedjes uit 1915. Bob Scholten, de gevierde konferencier, die zijn gou den jubileum al heeft gevierd, wist met sketches, bedjes en grappen de stem ming erin te houden. Truus Speyck en Cocky Pauw gaven zang van hoog ge halte. Het was een echt ’zuidelijke’ mid dag in Waddinxveen. H. KI. Bij de meisjes van 10-12 jaar zege vierde het eerste team van Pro Patria met 151.30 pnt. De meisjesploeg van TOOS werd tweede met 138.15 pnt. Bij gebrek aan konkurrentie plaatste zich het Waddinxveense team van jongens tot 16 jaar, bestaande uit Arno Kleyweg, Siem Oskam en Walter de Ruyter, zich voor de distriktskampioenschappen in maart a.s. Evenzo werd het TOOS-juni- orenteam, bestaande uit de gebroeders Fred en Erik de Ruyter, kringkampioen. Tenslotte moest de TOOS-jongensploeg tot 12 jaar met 117.85 tegen 106.70 pnt in het team van Pro Patria zjjn meer dere erkennen. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Maatschappelijk werkster NH-kerk: woensdag 9—10 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste en derde dinsdag van de maand, 9 tot 12 uur. Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. HET ANKER (Kerkweg 234) Maatschappelijk Werkster NH-Kerk: maandag en vrijdag van 9 tot 10 uur; elke eerste woensdag van de maand van 19 tot 20 uur. Zondag nam de Waddinxveense jeugd- turnster Sylvia Dubemeyer deel aan de selektiewedstrijd voor het nationale kampioenschap voor meisjes van 9 t/m 11 jaar die gehouden werd te Enkhui- zen. Door zich in dit sterke veld van 27 funsters te plaatsen als zevende stelde zij haar deelneming veibg aan de finale wedstrijden die gehouden zullen worden op 20 februari te Lochem. 1 SACRAMENTO - Middle of the Road 2 SCHÖNE MAID - Tony Marshall 3 OLLEKE BOLLEKE - VADER ABRA HAM EN ZIJN GOEDE ZONEN 4 HOW DO YOU DO - Mouth and Macneal 5 A MATTER OF FACTS - Dizzy man’s band 6 I SAW YOU - Seemon Marijke 7 I JUST CAN’T HELP BELIEVIN - Elvis Presley 8 STAY WITH ME - Faces 9 HOOKED ON A FEELING - Jonathan King 10 AMARILLO - Tony Christie Een middeleeuws kasteel (op toneel), een gezelschap uit Leiden „Litterus Sac rum” (bevordering van de welsprekend heid), een vrolijk versierde zaal, kaarsen op de tafeltjes, een zaal vol opgewekte mensen, dat waren de ingrediënten voor het geslaagde feest dat VOO vrijdag hield in het gereformeerd verenigings gebouw. Jeugdgroep A: G. v.d. Bom-H. v.d. Hoek 10; G. Burger-K. Zuidam 0—1; H. Kooyman-K. Zuidam 01; G. v.d. Born-G. Burger 01. B: H. v. Koten-B. Zeilstra 10; P. v. Reck-W. v.d. Eyck 10; J. Vleggeert-A. Maas 10; R. Toorenbeek-E. Hoogerbrug 10; R. Koenen-A. Maas 10; P. van Reek-R. Koenen 01; R. Martens-H. v.d. Hoek 01; H. v.d. Hoek-E. Hoogerbrug 10; R. Martens-P. van Reek 01. Brugkerk (NH): 9.30 uur ds L. A. Kloot wijk, Ede. 18.30 uur ds T. van 't Veld. Wijkgebouw (NH): 9.30 uur ds J. van den Heuvel, 18.30 uur ds G. Post, Arne- muiden. Bethelkerk (NH): 9.30 uur ds T. van ’t Veld, 17 uur ds J. van den Heuvel. Immanuëlkerk (NH): 10 uur ds N. J. Flink, 19 uur ds J. Poort, Leiden. Kruiskerk (Geref.): 10 uur ds D. J. Modderaar, 17 uur ds P. v.d. Beukel, voorburg. Ontmoetingskerk (Geref.): 10 uur ds P. v.d. Beukel, 17 uur ds D. J. Modderaar. Remonstr. Gem.: geen dienst. Oud-Geref. Gem.: 10 en 18.30 uur lees- dienst. Geref. Gem. Boskoop: 9.30 en 18 uur lees dienst. Chr. Afgesch. Gem.: 9.30 en 17 uur ds A. P. Verloop. Volle Ev. Gem. Bethel Boskoop: 9.30 uur samenkomst; dinsdag 20 u. samenkomst. St. Victorkerk (RK): 8 en 10 uur, ma. en za. 19 aur, di., do. en vr. 7.45 uur, wo. 7.45 en 19 uur: H. Mis. Ontmoetingskerk (RK): 8.30, 11.45 en 18.30 uur, di. 9 uur, do. 19 uur, za. 9 en 19 uur: H. Mis. Jehova’s Getuigen: do. 19.30 uur bedie- ningsschool, 20.30 uur dienstvergadering; zo. 15.30 uur openbare toespraak, 16,30 uur Wachttorenstudie. Voor de karnavalsavond van Anno 1884 op vrijdag 11 februari zijn nog kaarten verkrijgbaar bij: A. de Jong, Tesselschadelaan 186, tel. 3774, R. Mod derkolk, Kerkweg 48, tel. 5667 en G. van Wijk, Tesselschadelaan 190, tel. 4607. Gekostumeerd verschijnen is niet verpbcht, maar het wordt door de dorst- lustige Prins Dirk den Derde en zijn Raad zeer op prijs gesteld. Het feest be gint om 21 uur. De karnavalsdisco op zaterdagavond belooft eveneens een succes te worden. De grote stapel platen met oude en nieuwe kamavalshits zal zeker tot de stemming bijdragen. Ook voor deze avond, die uitsluitend voor leden toe gankelijk is, geldt gekostumeerd niet verplicht. De deuren gaan open om 20 uur. Op beide avonden wordt voor de best gekostumeerde bezoeker een prijs beschikbaar gesteld. in het bezit van de diploma's M.U.L.O. en Boekhouden. De jeugdsociëteit Anno 1884 organi seerde zaterdag in het Anne Frank cen trum een karnavalsmiddag voor bejaar den. En het lukte waarachtig om ook boven de rivieren het publiek karnaval- minded te maken. Kompleet met karna- valhoedjes getooid vertoonde deze show een zeer ongewone aanblik. Prins Dirk den Eerste met zijn Raad van Elf kwam de ontspanningszaal binnen gehost en bracht de gemoederen van de 200 aan wezigen dadelijk op het gewenste peil. In de sporthal te Zoetermeer vonden zaterdag de jaarlijkse wedstrijden plaats om het kampioenschap van de kring Gouda van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond. Deelneming stond open voor meisjes van 12-15 jaar en turnsters boven 15 jaar. Bij de turnsters viel de eerste plaats toe aan Co by Verwey van Pro Patria Zoetermeer, de Waddinxveense zusters Cocky en Margriet den Boon legden echter beslag op de tweede en derde plaats. In het veld van 38 jeugdturnsters van 12-15 jaar legde Pro Patria beslag op de eerste vier plaatsen. Diana van Geloven van TOOS legde beslag op een met een turnster van BATO-Woerden gedeelde vijfde plaats. Op dezelfde dag vonden ook de wed strijden plaats om het kringkampioen schap van de meisjes en jongensploegen tot 12 jaar, jongens tot 16 jaar en de junioren. Bijzonder jammer was wel dat slechts enkelen van de ruim twintig tot de kring Gouda behorende gymnastiek verenigingen voor deze wedstrijd hadden ingeschreven. Ondertrouwd: H. P. Schakel en A. C. Biesheuvel; P. W. Kloet en C. Treffers. Geboren: Tanja Florence, dv. B. C. M. van Soest en M. I. T. A. Sikken; Astrid, dv. J. A. A. M. Vollebregt en M. Heij- boer; Iwan Johan, zv. G. J. Kleiweg en W. J. C. Vergeer; Richard, zv. C. P. A. Houdijk en G. C. Vergeer; Richard, zv. C. P. A. Houdijk en G. C. Steenkamer; Mariesa, dv. H. van der Ven en A. H. Janson; Willem Franklin, zv. W. H. Waltman en J. J. Roos; Arie-Comelis, zv. A. C. Sluijter en A. G. Muilwijk; Mary-Louise Janneke, dv. S. C. K. Young en R. Woods; Alice Helena, dv. L. Bos en C. A. Reijm; Pieter, zv. J. van Kooten en E. Akkerman; Paul Joan, zv. J. Koppenaal en C. J. L. Schot; Den nis, zv. J. W. C. Spee en A. Le Grand. Overleden: Brinkhorst, Johannes Ber nardus, 72 jaar; de Graaff, Adriana Jo hanna, wv de Gelder, 71 jaar; van Triet, Jan, 66 jaar; Sanner, Jannigje, ev. Scheurwater, 70 jaar. Tevens Algeheel Studietoezicht Gelegenheid tot maken van al het huiswerk Studiebegeleiding door ervaren docenten Maandag, donderdag, vrijdag van 3 uur tot 6 uur Totale kosten per maand f 70, Beperkt aantal plaatsen Inschrijving vóór 22 februari. Redaktie-adres Mauri tsstraat 1, postbus 12, Moerkapelle, telefoon (01793)520 (op werkdagen na 19 uur) Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging Prinses Margrietstraat 21, Waddinxveen, tel (01828) 3088 Abonnementsprijs 3,35 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 8,50 per half jaar binnen verspreidings gebied en 14,75 per half jaar voor overig Nederland. AUe prijzen exclusief incassokosten. Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,19 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters Giro 47062 tnv Drukkerij Veldwijk NV Bank Coöp. Raiffeisenbank Wveen Sluitingstermijn Voor opneming van advertenties en berichten die dinsdagsmiddags na 12 uur binnenkomen in het Weekblad van dezelfde week kan niet worden ingestaan. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: zwarte volleybalschoen, bruine portefeuille met inhoud, rood- zwart-wit gestreepte sjaal, sleutelbos, Dalmatiër, Simplalux tasje inh. 2 bad handdoeken, gevarendriehoek. Verloren: beige nertskraag, d.bruine dameshandschoen, bromfietsplaaje, brui ne damesbril, sleutelring, blauw gym- pakje, 1 groene gebreide wanten, 1 d.blauwe gebreide want, 1 paar schuit jes, rood gestreepte sjaal, 1 sleutel Lips. Ds. T. van ’t Veld, predikant van de Hervormde wijkgemeente-noord, heeft dinsdag bedankt voor het beroep dat hij ontving naar de Hervormde Gemeente van Ede.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 6