leest de krant ROENSWAARD 3 OEDGEKEURD 121/2 JAAR Oranje Galerij HUISVUIL zelfs voor het hoogseizoen! TOYOTA BOAT? Dodenherdenking ^urgetneesur IAAD SPINNIJDIG OP CRANTLEZENDE VOORZITTER Onze aktie mini-aquarium eindigt zaterdag 29 april Koninginnerit Raiffeisenbank Q Boerenleenbank „DE LANTAARN” E J Geslaagd Rijnstreek KONINGINNEDAG Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV M. HEEMSKERK N.V. dinsdag gesloten Doktersdiensten i 1 mei 27e JAARGANG - Nr. 1284 Onderschreven Welles, nietes (Zie verder pag. 5) dan naar oordat u zich zorgen zou gaan maken: het bestem mingsplan Groenswaard 3 is donderdagavond in de kaddinxveense gemeenteraad met algemene stemmen Lngenomen. Maar tjongejonge, wat hebben onze dorpsbestuurders om dat ei te leggen en stukje alternatief volksto ol van gemaakt. Onder de gulle zomerzon hebben wij nog een aantal comfortabele bungalows voor u be schikbaar. Niet alleen in vóór- of naseizoen, maar zelfs ook nog in juli en augustus. Ten minste voor wie er snel bij is, want door de aan trekkelijke prijzen wordt de keus snel kleiner. l)NDERDAG 27 APRIL 1972 Bedrijfsweg Alphen a/d Rijn-(01720) 7 55 79 Burgemeester C. A. van der Hooft raakte op een ge geven moment zelfs zodanig (quasi) verveeld dat hij zich omstandig begon te verdiepen in een kleurrijk huis-aan-huisblad uit deze streek. ”Het spijt mij, ik heb nog geen Weekblad gezien,” zo reageerde hij zich lachend op een verwijtende blik van uw redakteur. Daar ging weer een mooi stukje reklame voor onze krant verloren, nietwaar -v de bank voor iedereen Het grote strijdpunt was niet of het plan Groenswaard 3 al dan niet moest korden aangenomen, want daarover was men het in de kommissie ruimte lijke ordening al eens geworden. Men bleek zelfs te hebben afgesproken Le men de zaak in het openbaar zou gaan behandelen, althans dat be kerde de burgemeester, maar uit de ’roomsgroenrode’ koalitie van PvdA, b'66 en KVP kwamen tegen die uitspraak wilde protesten. De heer Barth: [Zo’n afspraak zouden wij nooit maken.” SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST Donderdag a.s. Op donderdag 4 mei vindt bij het oorlogsmonument aan het Stationsplein de jaarlijkse herdenking plaats van de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. De herdenking begint om 19.45 uur. Aan de herdenking gaat een stille tocht vooraf van het raadhuis af. Vertrek 19.30 uur. Aan de herdenkingsplechtigheid wordt medewerking verleend door het Nederlands hervormd jeugdkoor ”De Zangvogels” en de muziekvereniging ’’Voorwaarts”. De heer J. D. Geel zal de traditio nele deklamatie verzorgen. RAIFFEISENBANK "WADDINXVEEN" Oranjelaan 40 - 42, Waddinxveen. Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566. F SB Weekblad voor Waddinxveen (Advertentie) (J. v.d. Drift) (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) i u o U kunt bij onze bank nog bungalows boeken... Normaal zijn wij ’s maandags ge sloten, maar in verband met de Koninginnedag zijn we inplaats van maandag op Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. Het algemeen bestuur van het water leidingbedrijf De Rijnstreek houdt op donderdag 4 mei in het Boskoopse ge meentehuis een openbare vergadering. Aanvang 15.30 uur. VOLLE OPPLAKVELLEN KUNNEN NOG WORDEN INGELEVERD OP DINSDAG 2 EN WOENSDAG 3 MEI BIJ ALLE WINKELIERS OP DE ORANJE GALERIJ. kee, het struikelblok was of de befaam- te beruchte hearing van ’het volk’ op 14 leptember 1970 nu wel zulke heilzame resultaten heeft gehad, ’t Is welles, zei te raad, ’t Is niets, zei de burgemeester. Eet eindigde een hooglopende ruzie. Eerlijk is eerlijk, de raad begon. Nadat lie heer Van Schie (KVP) was gekomen Let een door B en W overgenomen pendement waarin ruimte werd ge- rpend voor de vestiging van een even peel noodzakelijke derde school (basis in kleuterschool, kwam drs. R. Harms Lan de PvdA aan heit woord. neltje is een idee van de heer Zwam- bom, onze direkteur van openbare wer ken. U möet hier niet de indruk wekken alsof die hearing zoveel heeft uitgehaald. Er is maar heel weinig veranderd en dat weet u allemaal heel goed. Ik kan u de kaarten laten zien, maar ik wil hier van avond niet de rust verstoren.” De heer Van Gent (PvdA): ”Mag de heer Harms nu doorgaan, voorzitter?” De heer Harms bleek ondanks de hea ring nog niet al te blij met dit plan. ”Wij hebben grote bezwaren tegen de hoog bouw in het begin van de wijk, die als In verband met Koninginnedag wordt er maandag geen huisvuil opgehaald. Wie voor deze dag aan de beurt was kan nu dinsdag aanstaande zijn vuilniszak bui ten zetten. Mevrouw Th. J. M. van Raay-van Beek uit Waddinxveen slaagde voor het staatsexamen leraar machineschrijven. ZATERDAG C. W. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979 Tot 13 uur: Apotheek Van Doom, Prins Bernhard- laan 3, tel. 4162; na 13 uur: Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71, telefoon (01727) 2834 ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100 Apotheek Van Doorn het ware een soort afgrendeling vormt met bouwlagen van zes tot tien hoog. De kromstafflat (een bouwwerk in de vorm van een vraagteken in het centrum van de wijk - red-) is een monstrueuze aan gelegenheid die wij verfoeien, maar hij is noodzakelijk voor een sluitende ex ploitatie.” De PvdA vond dat er teveel bestrating in de wijk lag, maar was toch ook blij met het grote percentage groen. Met betrekking tot de goedkope woning bouw zei de PvdA’er: ”Wij eisen kei harde garanties voor goede én goedkope woningen in dit plan voor onze eigen inwoners, anders werken wij niet mee aan de grondverkopen.” De PvdA dacht daarbij aan huren tussen de 180 en 200 per maand op het prijspeil van eind 1970. De ’’Gouwe-rijders” organiseren ook dit jaar de traditionele ko ninginnerit (op maandag 1 mei). De start is van 6 uur tot 7 uur, vanaf het gereformeerd vereni gingsgebouw aan de Stations straat. De tijdsduur van de rit is gehouden op ca. twee uur, zodat u voldoende tijd over houdt om de overige evenementen van ko ninginnedag te kunnen bijwonen. Het betoog van de PvdA-fraktie werd grotendeels onderschreven door de an dere raadsleden. De KVP’er Van Schie liet de aantekening maken dat hij van mening was dat de raad niet zoveel aan het plan had kunnen sleutelen. Daar stond tegenover de uitspraak van de heer Van Heteren (Gemeentebelang) die vond dat de hearing tot gevolg had gehad dat ’alleen de kromstafflat is gebleven.’ De heer Van der Hooft: ’’Hier zijn de kaarten, die van vóór de hearing en die van erna. U ziet toch zelf dat er bijna niks is veranderd. Alleen de kleuren zijn wat mooier.” Wethouder Huizer bleek nóg spitser dan zijn voorzitter: ”Ia, de daken zijn iets roder...” De heer Van Gent had zich zichtbaar zitten opwinden over deze gang van za ken. ’’Mijnheer Van Heteren, u laat zich uit het veld slaan door drogredenen,” riep hij boos uit. ”Er zijn wel degelijk wezenlijke veranderingen voor wie ze zien wil.” ”U verwachtte misschien dat wij niet veel meer te zeggen zouden hebben na alles wat er is gebeurd,” zei hij tot de raadsvoorzitter,” maar dit plan is onze laatste kans op goedkope woningbouw en dus moeten wij ons standpunt duide lijk maken voor onze inwoners.” Vervolgens somde de heer Harms op welke verbeteringen de hearing had op- geleVerd: meer goedkope woningbouw, minder hoogbouw, een betere verkeers afwikkeling, meer speelterrein voor de jeugd, een voetgangerstunneltje onder de weg door naar Groenswaard 2. Maar hier ging de PvdA’er in de fout. Burgemeester Van der Hooft: ”Dat tun- Mr F 1 Et W ^7. V;.(’ 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1