College neemt motie D 66/PvdA over RAAD KIEST VOOR Laura-fietsers komen door Waddinxveen Geslaagd icht bij huis snel in handen Commissaris Vrolijk bij burgemeesters „GROEN GEWEST” B en W verdeeld IHi ■Il I RaiffeisenbankdBoerenleenbank Ai Hunt zoveel méér doen niet onze bank ALLE GESLAAGDEN GEFELICITEERD Onafhankelijk Nieuwsblad KLEUREN TV Doktersdiensten M. HEEMSKERK N.V. f Bi dan naar... RAIFFEISENBANK ’’WADDINXVEEN” Kerkweg, Waddinxveen Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Telefoon voor alle kantoren: 01828 - 4566 handig dicht bij huis De Alpheuse rijwielvierdaagse Laura komt morgenavond, 7 juli, door Waddinxveen op weg naar het zevenhonderdjarige Gouda en via Rotter dam terug naar Alphen. Geen ’blokje om’ dus, maar de stoet die vroeg in de avond door de Waddinxveense dreven trekt is nog fris, want dan ligt de start nog maar kort achter de rug. Dorpstraat 33 Telefoon 2218 Vakkundig advies en service. IrlS SSr®IrSi Si i Maandagmiddag bracht de kommissaris van de koningin in de pro vincie Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, vergezeld van zijn echtgenote en mr. H. A. N. Dinger van Kruiningen, chef kabinet, in Waddinx veen een oriënteringsbezoek aan burgemeester en mevrouw Van der Hooft, waarbij tevens aanwezig waren burgemeester M. G. Groe- nenberg van Driebruggen, burgemeester J. Kok van Reeuwijk en burgemeester B. H. G. ter Haar Romeny van Woerden met hun dames. Na de overhandiging aan mevrouw Vrolijk van een boeket bloemen door mej. J. van der Hooft, dochter van de burgemeester, vertrokken de dames naar het Anne Frankcentrum voor een rondleiding in het dienstverleningscentrum en de bezichtiging van één der woningen. Aan mevrouw Vrolijk werd door de bejaarden een doos eigenge maakte bonbons aangeboden. Na een verblijf van circa één uur op het raadhuis waar de burge meesters de gelegenheid kregen het een en ander over hun gemeenten te vertellen, vertrokken de kommissaris, kabinetschef en de burger vaders naar de ambtswoning van burgemeester C. A. van der Hooft, waar de dames zich bij hen voegden, en waar men nog enige tijd bijeen bleef. Met de gewestvorming sec had de grote meerderheid van de gemeenteraad in zijn vergadering van vorige week woensdag weinig problemen. Dat bleek wel het geval in het kollege van burgemeester en wethouders, waar de heren Kroes (WD) en Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) dit keer in de oppositie waren. Burgemeester Van der Hooft lachte die bezwaren gemoedelijk weg, want, zo lichtte hij toe, ”bij het staken van de stemmen telt die van de voorzitter dubbel”. En aangezien de ’voorzitter’ het voor deze keer nu eens van harte eens was met de opvattingen die heersten in de recalcitrante groep (van burgemeesterlijk standpunt uit bezien dan) was het pleit snel beslist. Wad dinxveen koos voor een groot gewest in het groene hart van de Randstad Holland. Buitenlands geld voor vakantie- of zakenreis? ’t Is een kleine moeite om dat snel in handen te krijgen. U hoeft eenvoudig maar even de dichtstbijzijnde Raiffeisenbank of Boerenleenbank binnen te wippen. Ook voor reischeques - de veiligste betaalmiddelen voor wie geen risico’s wil lopen. Bovendien kunt u er tegelijk uw reisverzekeringen in orde laten maken. Evengoed als u er ook een volledig verzorgde vakantiereis kunt boeken. Ook u kunt zoveel méér doen met deze bank. Vijftig gemeenten iTe gemeenten van het middengewest moeten volgens de Waddinxveense raad dan zijn: A W’ Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 6 JULI 1972 28e JAARGANG - Nr. 1294 Advertentie) (Advertentie) B-diploma: Gert Koetsier, Rob Sikking, Els van Muiswinkel, Gerda van Es, Her nia Schwiebbe, Peter Koetsier, Martin Jongejan, John Sahetapy, Janneke Hoek, Arie Jan Taal, Mireille Mooiman, Paul de Jong, Freddy Quak, Dorien Segers, Christiaan Delissen. Diploma A: Hanny van Vliet, Jan Al- blas, Wilma van Vuuren, Elles v. d. Louw, Marja Bouwman, Jan Tol, Lucas Stuulen, Irene Tiele, Conny Huisman, Annelies Mulleman, Anneke Kerkho ven, Marjan Hartog, Erica Boon, Karin Sekeris, Erik Bautz, Marijke Asscheman, Jeannet Luyten. In het zwembad De Sniep werd afgelo pen week gezwommen voor de KNZB- diploma’s A en B. Alle kandidaten slaag den. Vandaag vieren de heer W. van Dorp en mevrouw G. M. van Dorp-Rooker hun gouden huwe lijksfeest, met kinderen, kleinkin deren en hun familie. Wij wensen de heer en mevrouw Van Dorp, die uit Boskoop naar het Anne Frankhuis zijn gekomen, nog vele gelukkige jaren toe in hun ge riefelijke flat. ZATERDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100. Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG C. N. Vreeken, Kerkweg 222, telefoon 2979. Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 7, telefoon (01727) 2834. Al deze gebieden vallen buiten het ge bied dat wij nog min of meer als een eenheid kunnen zien, zo redeneerde de heer Barth van D’66 en met hem de frakties van PvdA, KVP, Gemeentebe langen en AR. Kockengen, Kamerik, Zegveld, Harme- len, Woerden, Linschoten, Montfoort, Snelrewaard, Willeskop, Benschop, Lop- ik, Polsbroek, Oudewater, Vlist, Haast recht, Schoonhoven, Bergambacht, Stol wijk, Ammerstol, Lekkerkerk, Krimpen a.d. Lek, Krimpen a.d. IJssel, Nieuwer- kerk a.d. IJssel, Ouderkerk a.d. IJssel, Berkenwoude, Gouderak, Moordrecht, Zevenhuizen, Bleiswijk, Benthuizen, Moerkapelle, Waddinxveen, Reeuwijk, Gouda, Driebruggen, Bodegraven, Bos koop, Hazerswoude, Alphen a.d. Rijn, Koudekerk a.d. Rijn, Woubrugge, Alke- made, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Ter Aar, Nieuwveen, Mijdrecht, Zevenho ven, Wilnis, Nieuwkoop. Mevrouw Oosterbroek-Waagmeester van de WD opende de traditionele sprekers- rij aan het begin van de vergadering. ”Het is voor ons maar de vraag of ge westen nu wel zo zaligmakend zijn,” zei zij. De liberale woordvoerster wilde dan ook niet besluiten als niet eerst meer inzicht werd verschaft in voor de ge meente belangrijke aspekten als finan ciën, wetgeving en het, overigens alom gevreesde, ontstaan van een vierde be stuurslaag in ons land (gemeente, ge west, provincie, rijk). Mevrouw Ooster- broek had bovendien angst voor het feit dat het voorzieningenpeil in Waddinx veen - ”Wij lopen nogal voorop” - op een laag pitje zou komen te staan tot dat de andere gemeenten in het gewest Waddinxveen zouden hebben ingehaald. Met name noemde zij daarbij de riool waterzuivering. De heer Van Heteren (Gemeentebelang) had in het geheel geen moeite met het gewesten-vraagstuk. Hij erkende de nood zaak om tot grotere strukturen te komen, maar vroeg zich wel af of de kaarten zo als die waren voorgelegd door het over legorgaan Midden-Holland zonder meer konden worden overgenomen. Zijn be zwaren tegen de gemeenten Vinkeveen, Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer kregen de steun van de overige raads leden, zodat die in de motie van D’66 en PvdA ook inderdaad niet werden ge noemd. Het is bij deze gemeenteraad - én dit kollege! - het één of het ander: verloopt de vergadering geruisloos dan kan er ook niets kapot, maar gaat het mis dan schuwt men geenszins de frontale bot sing. De vergadering van woensdag was van het eerste kaliber. ”Nou, daar zullen ze in Vinkeveen vast niet van wakker liggen, dat wij ze niet in ons gewest willen hebben,” grap te de PvdA’er M. Boere nadat de raad met acht stemmen voor en vijf tegen (vier raadsleden waren afwezig) een initiatiefvoorstel van D’66 en PvdA had aanvaard, waarin de omvang van het ge west ’Middengebied Randstad’ tot vijftig gemeenten werd gelimiteerd. Dit in tegenstelling tot de kaart het in tergemeentelijk overlegorgaan Midden- Holland had geproduceerd en waarin ook de gehele Alblasserwaard (inklusief Gorkum), Vinkeveen en zelfs nog Aals meer, Uithoorn en een groot deel van de Haarlemmermeerpolder waren opge nomen. t iisit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 1