De Sperwer dit jaar een hoogvlieger Geslaagd Promotie Indelingen KNVB-teams V< bi De Zwaluw handig boekje Successen voor A.V.W.-atleten Programma van Be Fair „De Sperwer „Vast en zeker” ”is Spi gr< bejaarde Gt Ongeluk met Pagina 2 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DONDERDAG 20 JULI 1972 Lukratief Meevaller kontrole Verzegeld I 24 jU' De sl I uur ’s Een snelheid van 1800 meter per minuut zegt u misschien op het eerste gezicht niets, als u het gaat omrekenen is dat hetzelfde als 108 kilometer per uur en dat is nog niets bijzonders. Het merkwaardige in dit verhaal is echter, dat wedstrijdduiven onder gunstige omstandigheden met deze en soms nog met wat hogere snelheden naar hun hok terugvliegen. En daar mee zitten we dan midden in een fascinerende hobby. Want bij de houders van postduiven, voor insiders ”de liefhebbers”, gaat het uiteindelijk om snelheid. Organisatie en De duif die kwam aanvliegen bespn een c De indelingen zijn: I I I I 1 l De nieuwe indelingen voor de Waddinxveense KNVB-elftallen leveren weinig verrassingen op. Dat Waddinxveen niet weer in een streekafdeling terecht wilde komen, was wel duidelijk na de slechte resultaten van vorig seizoen. Wellicht dat deze gekombineerde Rotterdams-Gouds-Haagse kombinatie wel de verlangde resultaten aflevert. Be Fair komt heel wat oude bekende tegen in de vierde klas C, waar veel clubs in zitten die komen van de Zuidhollandse eilanden. Dat worden dus veel verre reizen en - wie weet - enig succes in het seizoen dat pas op 2 september van start gaat. ZONDAG: 4e KLASSE C: Archipel; Full Speed; G.D.S.; Moor drecht; Quick Steps; R.A.V.A.; Schiedam; Spoorwijk; Tonegido; Waddinx veen; Wippolder. ZATERDAG: 4e KLASSE C: Be Fair; Bolnes; Groot Ammers; Hardinx- veld; Heinenoord; Hillegersberg; Nieuw Lekkerland; Omas; Stellendam; Wieldrecht; Z.B.V.H. en vader en zoon Toor flinke meevaller bezorgde. I i De heer W. A. Piets slaagde in Den Haag voor de akte Duits M.O.A. Tevens behaalde hij de akte Phu. Dat overkwam onze plaatsgenoten, de heer C. A. Toor en zijn zoon, die op deze wijze in het bezit kwamen van een duif, die het dit jaar zo goed deed, dat zij aan geld en andere prijzen een waar de van rond 3.000,in de wacht sleepte. Om het naar huis terugvliegen te stimu- daarvan wordt, samen met het registra tienummer van de duif, genoteerd. Wan neer de duif na de vlucht op zijn hok binnenvalt, wordt deze rubberring in de klok gestopt waarmee de aankomsttijd nauwkeurig vastligt. De klokken zijn verzegeld en deze zegels worden na het concours, bij het uitnemen van de rin gen verbroken. Soms komt een duif helemaal niet terug op zijn hok, maar blijft ergens anders steken. Het is dan meestal zo, wanneer de eigenaar het dier niet terug wil heb ben, hij (indien deze er prijs op stelt) het eigendomsbewijs opzendt naar de liefhebber, waar zijn duif is komen aan vliegen. leren en om de snelheid op te voeren, staan de duivenliefhebber de nodige hulpmiddelen ten dienste. Eén daarvan is het weduwschapspel, waarbij de doffer voor het inkorven even bij zijn duivin mag verbijven. De liefde drijft hem dan op topsnelheid naar zijn hok terug, waar hij als belo ning nog een uurtje mag minnekozen. Gedurende de week daarop leven zij gescheiden en het spel wordt herhaald vlak voordat de doffer opnieuw zal worden ingekorfd. 23 september: Nieuw Lekkerland—Stellendam HeinenoordHillegersberg ZBVH—Be Fair HardinxveldWieldrecht BolnesOrnas 30 september Nieuw LekkerlandGroot Ammers StellendamHeinenoord HillegersbergZBVH Be FairHardinxveld WieldrechtBolnes 7 oktober: HeinenoordNieuw Lekkerland ZBVHStellendam Hardinxveld—Hillegersberg BolnesBe Fair Groot AmmersOmas 14 oktober HeinenoordGroot Ammers Nieuw Lekkerland—ZBVH StellendamHardinxveld HillegersbergBolnes WieldrechtOmas 21 oktober: ZBVHHeinenoord HardinxveldNieuw Lekkerland BolnesStellendam Omas—Be Fair Groot Ammers—Wieldrecht 4 november: ZBVHGroot Ammers HeinenoordHardinxveld Nieuw LekkerlandBolnes HillegersbergOmas Be FairWieldrecht 11 november: HardinxveldZBVH B olnesHeinenoord OrnasStellendam WieldrechtHillegersberg Be FairGroot Ammers 25 november: Groot AmmersHardinxveld ZBVH—Bolnes Nieuw LekkerlandOmas StellendamWieldrecht HillegersbergBe Fair 2 december return van 2 september J vllv v s praal opent ONT Maat woen GRO op w en v: halen HET Maat woen Gezii Anne om h van 8 ANN Maat: dond< Maat: maan elke 19 tol Pedic eerste I I i I 9 september: StellendamHillegersberg Nieuw LekkerlandBe Fair HeinenoordWieldrecht ZBVHOmas Groot AmmersBolnes Brugkei Veld, 1 nendaai Herv. senga, den He Bethel! Heuvel Inunan Flink, Leiden Kruisk hagen, Drift, 1 Ontmo van H: Ripha; Remoi Oud C dienst. Geref. uur ds Damt dondi Hand bejaa dag v 16 september: Stellendam-Groot Ammers HillegersbergNieuw Lekkerland Be FairHeinenoord Wieldrecht—ZBVH OmasHardinxveld Van' L va: W. Si Van W. T Van J. To Van C. A. Van: T. de Van K. Se Chr. A P. Ver Volle samen St. Vii za. 19 7.45 ei Ontmi 18.30 19 uu: Jehov Aan schap gen v een langs venhu f 119, 2 september: HillegersbergGroot Ammers Be FairStellendam WieldrechtNieuw Lekkerland OmasHeinenoord BolnesHardinxveld Mejuffrouw L. M. Boere slaagde aan Je fakulteit der geneeskunde van de rijksuniversiteit in Leiden cum laude voor het propaedeutisch examen. Uitslag P.V. de Sperwer van de wed vlucht Compiegne. Afstand 320 km. In concours 134 duiven. Gelost om 6.45 uur. Aankomst eerste duif 12.22.12 uur, laatste 12.54.20 uur. Snelheid eerste duif 946.03 m. p. min., laatste 864.02 m. per min. T. H. Twigt 1; Gebr. Metselaar 2 3 5 6 7 17 20 26 30; L. Slootjes 4; P. Vink en Zn 8 10 18; I. Versloot 9 22 24; H. van Dijk 11 15; N. van Vliet 12 19; A. Bo nefaas 13; C. Hofman en Zn 14 29; H. van Haren 16; A. Rietveld 21 27; C. van Dijk 23 31; J. C. den Riet 25; C. Toor en Zn 28; W. van Berkensteyn 32; S. Groenendijk 33 34. De duiven krijgen bij het inkorven voor jen wedstrijdvlucht een rubberring om hun poot geschoven en het nummer Het nestspel is een andere methode. In dat geval wordt met de duivin gevlo gen, die wordt ingekorfd als haar eieren net worden aangepikt door de jonge dui ven, of wanneer ze nog ’’kale” jongen heeft. De moederliefde geeft haar dan extra vleugels en ook dat blijkt lukra tief te zijn. Wanneer de jongen opgroeien, neemt de doffer een groot deel van de zorg over en wanneer hij onder die omstandighe den moet vliegen, is dat opnieuw een reden om gauw thuis te willen zijn. De basis echter voor goede resultaten is een gezond duivenvolk, hetgeen wordt bereikt door goede voeding en een optimale huisvesting. Juist op dit punt kan men de ware liefhebber ken nen en het bezoek dat wij aan enige van hen brachten, wijst uit, dat in Wad dinxveen ware liefhebbers wonen. Wedvlucht Strombeek (oude duiven). Afstand 129 km. Aantal duiven 72. Aankomst eerste duif 9.49.08 uur, laat ste duif 9.59.57 uur. Snelheid resp. 990.60 p. min. en 910.36 p. min. Gelost om 7.40 uur. Uitslag: Troost-Tamerus 1 14; C. van Eek 2 12 13; T. M. Colla 3 10; Gebr. Anders 4 9 15; D. Boere 5 17; J. de Haan 6 7 8 11 18; mej. B. Colla 16. Wedvlucht Strombeek (jonge duiven). Afstand 129 km. Aantal duiven 209. Aankomst eerste duif 952.43 uur, laat ste duif 10.17.03 uur. Snelheid resp. 976.72 p. min. en 841.14 p. min. Gelost om 7.40 uur. Uitslag: D. Boer 1 2 4 10 12 15 20 24 28 33 45 46 49; C. van Eek 3 5 6 11 19 30 34 50; J. de Haan 8 26 27 29; I. van Erk 9; Th. Colla 7 13 16 25 35 44 51; Gebr. Anders 14 21 23 32 36 37 39 40 47 52; W. Slagboom 17 38; Troost-Ta merus 18 22 41 42; D. Oskam 31 43 48. Tijdens de verleden week zaterdag en zondag in Den Haag gehouden meer- kampkampioenschappen van het dis trict West II (Zuid-Holland en Zeeland) hebben de twee deelnemende A.V.W.-at leten zich hoog geplaatst. Zaterdag begon Kees Versluis aan de eerste vier nummers van de achtkamp. Alle prestaties waren door het slechte weer en de zachte baan ver beneden peil. Bij het verspringen bleef hij 75 cm onder z’n beste prestatie en dat scheelde plm. 170 punten. Zondag, voor het be gon te regenen, liet hij op de 100 m. horden alle tegenstanders in hun hemd staan door dit nummer te winnen in 15.0 sec. ruim 1 seconde sneller dan de tweede. Deze prestatie was een verbe tering van het Goudse rekord, dat reeds op zijn naam stond met ééntiende sec. Na het sluitstuk, de 1000 m. kon de uitslag bekend worden gemaakt. Kees werd tweede achter L. de Pee uit Mid- delhamis, die plm. 130 punten op hem voor lag. Zondag trad ook het tweede A.V.W.-lid in het strijdperk. D-meisje, Ghita den Besten wist op alle drie de nummers van de driekamp de overwinning te be halen en zodoende werd zij Districts- kampioene. Ook haar prestaties bleven beneden de verwachting vanwege het slechte weer en de zachte baan. Goede klasseringen dus op deze meerkamp- kampioenschappen voor de Waddinx veense atleten. Onze oud plaatsgenoot de heer A. H. Mulder, internist in Delft, promoveerde onlangs in Rotterdam tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift „Hae- nodynamische gevolgen van de valsal- /aproef. Een experimenteel onderzoek van de intra-arteriële bloeddruk en itroomsterkte bij patiënten met normale en gestoorde bloedsomloop.” I Van j 3 juli I Wijnj 10 ju I Kervi juli t< I Van Vrijwel iedereen heeft voor de radio wel eens horen omroepen dat de duiven op een bepaalde tijd ergens zijn gelost, waarbij dan ook nog een mededeling werd gedaan over het weer en de ter plaatse waaiende wind. Wanneer daar Waddinxveense duiven bij zijn, is zo’n bericht voor de zestig leden van de plaatselijke duivenhoudersvereniging ”de Sperwer” het sein om te gaan uit rekenen, wanneer de eerste duiven kun nen worden thuisverwacht. In sommige gevallen kan dat nog wel even duren, want gisteren zijn er bijvoorbeeld dui ven ingekorfd voor transport naar Ber gerac in Frankrijk en dat ligt 855 kilo meter hier vandaan. Dat is dan tevens de langste vlucht, waaraan in kringver- band wordt meegedaan. De 81-jarige Waddinxvener G.R.R. kwam vorige week donderdag tegen het eind van de middag na een botsing op de Kanaalstraat, hoek Jan Dorrekens- kade, dermate ongelukkig terecht dat hij met hoofdwonden naar het ziekenhuis in Gouda moest worden vervoerd. Bij dit ongeval kwamen op een gegeven ogenblik zelfs twee ziekenauto’s te pas. Het ongeluk gebeurde doordat het slachtoffer op zijn fiets zonder uit te kijken linksaf sloeg. Een achter hem rijdende personenauto, bestuurd door de Waddinxvener W.P.S., kon hem niet meer ontwijken. Aangezien bij deze wedstrijdvluchten meestal stevige geldprijzen in het ge ding zijn, staat of valt de duivensport met een goede organisatie en een water dichte kontrole. Een aantal plaatselijke verenigingen vormen samen een kring. Zo omvat de kring Gouda 18 verenigin gen, waarvan de Waddinxveense ’’Sper wer” op dit moment het sterkste vliegt. De leden van de kring Gouda hebben voor het vervoer van hun duiven samen een container in eigendom, die volge laden met duiven wekelijks naar een bepaalde losplaats rijdt. Ook in groter verband (afdeling, groot samenspel Zuid- Holland of landelijk) worden vluchten georganiseerd. De kontrole op de bereikte snelhe den is een hoofdstuk apart. Iedere lief hebber beschikt over een klok, die zo is gekonstrueerd, dat knoeierijen zijn uitgesloten en direct kunnen worden vastgesteld. Al deze klokken worden de avond voor het concours gelijkgezet (in geslagen) op het radiotijdsein, en na be ëindiging van het concours weer afge slagen, zodat de eventueel optredende afwijkingen worden gecontroleerd en kunnen worden verrekend. Omdat tijd en afstand de snelheid be palen, ligt voor iedere liefhebber de af stand van de losplaats tot aan zijn hok in meters nauwkeurig vast. Voor het uitwerken van de stroom van gegevens, die na een concours binnenkomt, be schikt iedere kring over een rekenaar, die de uitslagen vaststelt. Zojuist is voor de vierde maal een boek je verschenen - als uitgave van het Voor lichtingscentrum Sociale Verzekering en het Ministerie van Sociale Zaken - waarin een aantal artikelen en radiotek- sten op het terrein van de sociale ver zekering zijn opgenomen. Op populaire wijze vertelt deze bunde ling allerlei wetenswaardigheden waar mee ongetwijfeld velen hun voordeel kunnen doen. De prijs van dit handzame boekje be draagt twee kwartjes en men kan er voor terecht bij het Voorlichtingscen trum Sociale Verzekering, Rhijnspoor- plein 1, Amsterdam. Uitslag P.V. de Sperwer van de wed vlucht Strombeek. Afstand 128 km. In concours 683 duiven. Gelost om 7.50 uur met matige N.O. wind. Aankomst eer ste duif 10.05.26 uur, laatste 10.38.05 uur Snelheid eerste duif 963.75 m. p. min., laatste 764.88 m. p. min. K. Verkley 1 10 65 100 138; de Kok- Bijmans 2 24 44 84 116; W. Heuvelman 3 19 136; P. Metselaar 4 22 23 96 139 171; N. van Vliet 5 29 30 129 131; I. Pellekooren 6 57 72 73 77 95 108 125 128; S. Groenendijk 7 115 142; I. C. den Riet 8 12 18 27 45 52 91 98; M. Twigt 9 40 88 89 104 107 124 159; P. Loendersloot 11 126 135 137; L. de Bruyn 13 25 53 78 90 163; P. Vink en Zn 14 37 71 106 141 161 162; L. Sloot jes 15 75 79 134; Jac. de Wit 16; D. Heeren 17 111 147 150; W. Breedijk 20 58; W. Berkensteyn 21 120 158; H. van Haren 26 34 59 61 119 122; C. Toor en Zn 28 55 133 148 168; L. Verkade 31 87 121; P. Bonefaas 32 33 63 127 144 160 167; I. C. Koren 35 41 123 151 157; F. Rip 36 105 130 155; I. Ver sloot 38 56 164; Gebr. Metselaar 39 42 46 67 68 69 82 93 103 112 146 149; Hel- sloot-van Gent 43 74 80 83 86 94 140; T. H. Twigt 47 49 51 54 76 102 117; Gebr. van Kempen 48 50 60 92 145 165 169; T. den Ouden 62 85 99 101 113 152; A. Bonefaas 64 132; B. Vermeulen 66; Verkade-de Wit 70 154; C. van Dijk 81 109 170; A. Rietveld 97 156; A. Groe nendijk 110; C. A. Bode 114 118; C. Hofman en Zn 143 166; D. Degenhardt 153. Uitslag P.V. de Sperwer van de wed vlucht Ruffec. Afstand 744 km. In con cours 78 duiven. Gelost zondag om 5.30 uur. Aankomst eerste duif maandag 5,16.47 uur, laatste 12.26.31 uur. Snel heid eerste duif 718.60 m. p. min., laat ste duif 508.18 m. Uitslag: W. van Berkensteyn 1 2 6 10; C. Toor en Zn 3 15 17; L. de Bruyn 4; N. van Vliet 5 8; P. Bonefaas 7; H. van Dijk 9; W. Heuvelman 11; H. N. van Haren 12; Gebr. Metselaar 13 19; J. Versloot 14; W. Breedijk 16; T. den Ouden 18; N. L. v.d. Zijden 20. ij':

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 2