Deelnemers Sint Nicolaasaktie 1972 DRIE-IN-EEN PUZZEL- e KLEURPLAAT MARTIJN STUURT EEN BRIEF AAN DE SINT K i Zr TO BI IQ e?® OW* jjÊüTg WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 23 NOVEMBER "72 r ,'rrrrrrj.-j.-jjrjrrrjrjrjj1. De derde puzzel vind je in de ster ren. Zoek eerst de ster met de mees te punten op en schrijf de letter, die daarin staat op. Dan de ster met de één na de meeste punten, en zo ver der tot de laatste ster. Ook daar komt weer een fijn woord uit. De eerste puzzel kun je oplossen door in de rondjes van de jas van Sinterklaas letters te schrijven, van dingen die je door de hele tekening moet opzoeken. In het rondje met de 1 komt de eerste letter van het ding, waar een kaartje met een 1 aan hangt. Zo doe je het ook met de andere rondjes en kaartjes aan de dingen, die in de tekening te vinden zijn. Als je het goed gedaan hebt, staat er iets over het feest in de rondjes van 1 tot 19. De tweede puzzel vind je in de pak jes en op de zak van zwarte Piet. Zoek eerst het pakje met een 1 er op. Daarop staat een stuk van een naam, maar er staat een fout in. Die foute letter vul je in in hokje 1 op de zak. Zo ga je verder met pakje 2, 3, 4, 5, 6 en 7 tot alle foute letters in gevuld zijn op de zak. De eerste en laatste letter van de lekkernij, dat de oplossing is, staan er al. Op de pakjes staat: Sinterklaas en zwarte Piet. Wat is de lekkernij? DIT IS een echte Sinterklaaspuzzel. Er staan maar liefst drie puzzels in en als je alles opgelost hebt, kun je de tekening ook nog zelf kleuren. Doe je mee? Lieve Sint, Omdat ik bij Jaap thuis een har monium zag. Dat ik heel erg mooi vind. Wilde ik u vragen. Geeft u er mij alstublieft ook zoeen. Voor mijn vader en moeder is het te duur. Als het teveel is maag u het kadootje voor twee tellen. Ik be doel dan hoef ik volgend jaar niks. Als het kan. En ook het geld voor de lessen. Dat hebben wij ook niet. Ik zal heel erg mijn best doen. Dank u wel. MARTIJN. „Lees maar eens voor!” zei de Sint. Met trillende stem las Martijn: WAARDEBON VOOR VIJFTIG ORGELLESSEN DOOR JUFFROUW VAN ZOELEN. „Maar dat is onze muziekjuf”, zei Martijn ongelovig. Terwijl hij haar aankeek, knikte zij hem lachend toe. Martijn wist toen heel zeker dat hij erg z’n best zou gaan doen W. Tanis BREDEROLAAN i j. •vol$ In zijn netste handschrift had hij het geschreven. Nu meteen even een enveloppe er omheen doen en dan zou hij hem morgen mee naar school nemen. Hij zou aan de juf op school wel het adres van de Sint vragen. tranen in haar ogen. En hardop zei ze: „We zullen eens bekijken wat de Sint daaraan doen kan.” En ze stop te de brief vastberaden in haar tas. LANGZAAM NADERDE de dag van 5 december. Martijn zat gewel dig in spanning of hij nou wel of niet een harmonium zou krijgen. Hij durfde er niet op te rekenen. Maar je wist natuurlijk nooit. De Sint zou hem toch niet vergeten zijn. Nou ja, hij zou maar afwachten. Op de ochtend van de vijfde decem ber wist Martijn nog altijd niets. Hij zat tussen zijn vriendjes in de klas en was beverig van de spanning. Een roffel op de deur kondigde aan dat de Sint met zijn knechten op komst was. En ja hoor, even later kwam hij statig binnen terwijl iedereen zong: „Sinterklaasje kom maar bin nen met je knecht Twee Pieten strooiden kwistig met pepernoten, maar Martijn kon van de zenuwen haast geen pepernoot weg krijgen. Even later begon de Sint met het uitdelen van de pakjes die de Pieten binnendroegen. Het duurde een hele tijd eer Martijn naar voren werd geroepen, maar eindelijk was hij dan aan de beurt. „Zo Martijn”, sprak de Sint. „Jij zou zo graag orgellessen willen heb ben. Dat bleek tenminste uit de brief die je me geschreven hebt. Ik heb heel erg lang over je verzoek nage dacht. Je begrijpt dat het wel een erg groot kadoo zou zijn, dat schreef je al in je brief, maar ik heb er een oplossing voor gevonden.” Het hart van Martijn maakte een sprongetje en hij keek de Sint vol verwachting aan. „Wel”, ging de Sint verder. „Als je straks in het kamertje aan het eind van de gang kijkt, zie je daar een prachtig harmonium staan. Ik heb daarvoor gezorgd. Dit harmonium zal echter pas voor jou zijn als je een jaar lang trouw oefent en vor deringen maakt. Over een jaar ben ik hier weer en zal dan pas beslissen of je het harmonium thuis krijgt.” „Wat betreft de lessen heb ik ook een oplossing gevonden. Maak deze maar eens open”, zei hij, terwijl hij een grote gele enveloppe tevoor schijn haalde. Met bevende handen scheurde Martijn hem open en haal de er een brief uit. DE VOLGENDE MORGEN at hij sneller zijn ochtendboterham dan anders. En tien minuten eerder dan gewoonlijk ging hij op pad naar zijn school. Die dag zouden ze beginnen met de wekelijkse muziekles. Dat was zijn lievelingsles en hij zou de muziekjuf vertellen waar hij Sint Nicolaas om gevraagd had. Onder de les zat hij bewonderend naar haar te kijken. Wat kon ze mooi zingen. Heel de klas zat met aandacht te luisteren als zij de noten voorzong. Toen de les afgelopen was ging Martijn naar haar toe en zei be deesd: „Juf, ik heb een brief aan de Sint geschreven. Ik hem hem daarin om een harmonium gevraagd. Dat is het liefste wat ik heden wil. En ook om geld voor de lessen heb ik gevraagd. Denkt u dat de Sint dat doen zal?” Vriendelijk keek juffrouw Van Zoe- len hem aan. „Heb je de brief al verzonden, Martijn?” vroeg ze. „Nee”, antwoordde hij, „want ik wist het adres nog niet. „Geef hem dan maar aan mij”, zei de juf. „Ik spreek de Sint binnen kort toch. Want je weet toch wel dat hij ook hier op school zal komen.” „O, dank u wel,” zei Martijn. „Ik had trouwens nog geen postzegel.” Tevreden zei hij de juf goedendag. Toen zij later thuis de brief las, kreeg juffrouw van Zoelen bijna SINDS MARTIJN eens bij een schoolvriendje thuis op een harmo nium had mogen spelen was het de grotste wens van hem om ook zo’n instrument te krijgen en dan lessen te nemen natuurlijk. Heel vaak hoorde hij in gedachten zichzelf al spelen, ja, hij zag zich zelf soms al aan een heus kerkorgel zitten, ondanks dat hij begreep dat daarvoor jaren van geweldig door zetten en oefenen voor nodig waren. Hoewel zijn vader en moeder gezegd hadden dat zij er voorlopig geen geld voor hadden, had hij de hoop nog niet opgegeven. En toen de tijd van Sinterklaas in aantocht was, kwam hij op het idee er de Sint om te vragen. Op een keer, toen hij uit school thuis kwam, vertelde hij z’n moeder wat hij van plan was. Ze zei dat hij het maar moest proberen, maar hij zag wel dat ze daarbij wat zorgelijk keek. Tijdens het avondeten besloot Mar tijn de Sint een brief te schrijven. „Wat zit je toch te dromen, Mar tijn,” zei vader. „Er zit je toch niets dwars?” Moeder legde uit, wat Martijn van plan was. „Tja”, zei vader, „ik zou er niet te vast op rekenen dat de Sint aan dat verzoek kan voldoen. En weet je wel dat orgellessen ook erg duur zijn?” Daar had Martijn nog niet over na gedacht. Dat was ook wat. Al had hij dan eenmaal een harmonium, wie moest dan die dure lessen be talen? Hij besloot alles aan de Sint uit te leggen en enige ogenblikken later zat hij op z’n kamertje en schreef hij zijn brief aan de goed- heiligman, in wie hij zoveel vertrou wen had. 1H \i) o o f79 ia hn» Tc>0 ■O*’ '•’.'pr y O fi jnU Wo raU et- an ioei- zag SM Geen zegels worden verstrekt op brood, melk en benzine. erde alle ren- no- GROENSVOORDE J. Ooms C. van Es C. van Leeuwen W. van der Lee Fa. Bouma G. Huizer A. van der Sluis STATIONSSTRAAT T. de Vos BURG. TROOSTSTRAAT G. Bosman Wed. Kloosterman RINGV AARTSENGEL Fa. M. Gerts BEATRIXLAAN H. Koren KON. VVLLHELMINAPLEIN Chr. Zwijgers D. Sonneveld Van Mourik N.V. J. Kerver Fa. van der Linde en Zn Willem de Jong W. Groeneveld R. Boere J. F. Spruytenburg Washette van Kempen EIKENLAAN T. Bron JAN DORREKENSKADE HC. Streng J. Valk SNIEPWEG G. Kool C. van Eyk DORPSTRAAT R. den Haag W. Sekeris Fa. van der Linde en Zn W. Jelsma D. Kool H. van Mourik Heemskerk B.V. L. Wielaard Garage van Nielen J. Sonneveld L. de Waal W. J. Los Autobedrijf Kool W. Burger G. van Tilburg L. Verhoeff NOORDEINDE G. Visser BEETHOVENLAAN Fr. Versluis KERK WEG R. de Graaf H. B. van der Oest C. Borg Woutersen Wiertsema Gebr. Kooyman Kranenburg en de Bruin A. R. van den Berg R. van der Wal G. Lochmans Sj. Noteboom Veldwijk N.V. J. H. Mulder en Zn Nic. Vis E. Vermey C. van Leeuwen J. G. Dool J. Hoogendoorn Fa. van der Krans J. C. Pol W. Neeleman J. Grit W. Roskam Maison Monique Fa. de Rooy Fa. Knaapen Asscheman KANAALSTRAAT Nic. Vis Salon Modem P. Versloot JAN DORREKENSKADE Fa. W. de Bas en Zn. ZU1DKADE A. van der Heiden I. C. de Graaff A. van Eeuwen Verbakel N.V. G. Huizer C. van Es H. van der Bor H. Voshol Fa. W. de Wit en Zn J. H. van Pinxteren Am. Moons A. van Ardenne C. Voshol C. de Bruin H. Cammeraat PIET HEINSTRAAT P. van der Starre BRUGWEG G. P. Kraayestein NESSE A. de Rooy *t Winckeltje Fa. H. M. de Wilde en Zn. C. van der Zwaard Fa. A. Brouwer Fa. T. C. Brouwer ORANJELAAN Garage Boonstoppel D. A. de Vlaam D. Kwaak A. van der Sloot AM. VAN SOLMSTRAAT Jac. Hogendoom Van Amerongen garage J. Blok Mevr. Knuysting A. van Eeuwen G. van Ringelenstein A. R. van den Berg A. M. Smit J. van Triet Fa. W. de Bas en Zn Modehuis Nelly IEPLAAN P. van der Waal A. Kerver Van Mourik N.V. G. van Ringelenstein J. Tol P. van Erk L. Markus van rie lan- <aar be- een .ieu, etc. ge- uit ijen itie- ato, leeft eren naar loort hui- A en- eet de O, - G. ee- P. i niet k es, leeg! óók Dat n be- deze nblik i pro- - ant' over meer, elpen- Mau- e in- Van o'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 5