Fo S] Appèl Vox Jubilans ■f fvrijdag voordeel en ook op zaterda deze uitstekend bevonden Vendex-1000 schrijfmachine Het is een semi-standaard model, (dus voor privé- of kantoorgebruik) met geheel metalen binnenwerk en zakkend segment waardoor stabiel blijvende wagen voor prachtig rechtlijnig type werk. Deze oersolide portable o.a. voorzien van rood/zwart lint, tabulator, steekwals en inclusief draagkoffer en met schriftelijke garantie. 189; Bezoek Modehuis BROUWER 2200 Openbare bekendmaking AUTO’S EN BENZINE horen bij elkaar onze bejaardenmodelflat aan de Peter Zuidlaan 105 BURGER GOUDSE BIOSCOPEN* Simca-1000 LS NEELEMAN VALK N.V. Boekhandel Woninginrichting VAN LEEUWEN B.V. AUTOBEDRIJF EN OLIEHANDEL Huizer’s Bakkerijen Zeer aparte vormgeving in sieraden van Menno Meijer, edelsmid uit Gouda. Inzilverennuook in brons reeds v.a. f 45,-- ZIE ONZE ETALAGE juwelier j.f.spruytenburg Koningin Wilhelminaplein 55 Tel. 01828 -2077 BOTERLETTER vrijblijvend vakkundig advies dan nodigen wij U uit in onze modelflat. BROUWER iOffl 7.50 37.95 8.95 40.- 179.- 35.- Nesse 32-34 - Tel. 2285 Waddinxveen Gemeente Waddinxveen De voorzitter voornoemd, C. A. VAN DER HOOFT. WE HEBBEN DE LAATSTE WEKEN VEEL OVER AUTO’S GEPRAAT; HET MEEST OVER HET ZOU NIET LEUK ZIJN ALS WE NOOIT MEER OVER ONZE BENZINEPOMPEN PRATEN. DAAROM DOEN WE DAT BIJ DEZE. OOK DAARBIJ KUNT U OP ONS REKENEN. Piasweg 16 - Waddinxveen - Tel. 01828-2163 ooyman CONFESSIONEEL STEMMEN IS BELANGRIJKER DAN OOITI CONFESSIONEEL KIEZEN IS GETUIGEN EN DAT IS DE PLICHT VAN IEDERE CHRISTEN door te stemmen op één van de confessionele partijen; kiezen voor een principiële, dus christelijke politiek. Terug tot de wet en de getuigenis en herstel van het gezag, straffer beteugeling van het geweld en de misdaad. Bescherming van het christelijk onderwijs. Tégen de legalisering van de abortus. Daadwèrkelijke hulp aan de zwakken en onbeschermden. De voorzitter van de raad der gemeente Waddinxveen maakt bekend dat door hem OPENBARE RAADS VERGADERINGEN zijn belegd op donderdag 30 november 1972 des avonds te 8.00 uur en donderdag 7 december des middags 2.00 uur en eventueel vrijdag 3 december (op een later vast te stellen tijdstip) ten ge- meentehuize van Waddinxveen. Schouwburg Tel. 13750 Reunie Tel. 14139 Do. en Vr. 8.15 u. Za. 3, 7 en 9.15 u. Zo. 3 en 5 u. W addinx veen 3.15 Het gaat nu niet alleen om een nieuwe regering. Het gaat er ook om, dat links tracht de geestelijke instelling van ons volk te beïnvloeden. De houding van: het is niet waar en het is overtrokken, is precies wat de stelselmatige beïnvloeding beoogt De psycho-politiek is er op gericht, de mensen murw te maken. Men sticht n.l. verwarring door duizend meningen te lanceren, door normen betrekkelijk te maken en te doen, of het alleen om sociale gerechtigheid gaat. Maar het afglijden naar nog grote zedeloosheid, verwildering, gezagsloosheid en geweldpleging wordt er door gestimuleerd. OM DEZE PSYCHO-POLITIEK TE KEREN IS ER MAAR EEN MOGELIJKHEID: 12.50 VROOM DREESMANN Fel. 12230 „miiifflfllüil Nu twee dagen lang Woninginrichting - Nesse 32-34, tel. 2285 Verlichting en Hulsh. Apparaten - tel. 2303 Bloemisterij oms E. J. Oskam Meidoomstraat 15 Waddinxveen 1) Te koop: TOYOTA Verschenen: i "Passage" 131 -Telf:O 1828-2766 - Waddinxveen WONINGINRICHTING STOFFEERDERIJ Bouwjaar 1970. Zuidkade 195, Waddinxveen. tijdelijke Ingang Kerkweg bij spoorwegovergang. Wilt u een 01820 - 14266 JOUBERT8TRAAT 34, GOUDA Ridderset Bestaat uit: schild, zwaard, kuras en helm met vizier. Daarmee kan iedere Floris alle toernooien winnen. Vraag maar aan de Sint! Stola Heerlijk warm, blij vend modieus. Maar liefst 180 cm lang en gemaakt van ideaal wasbare acryl. Keus uit 8 mooie dessins. In zwart en wit. GELDIG VRIJDAG 24 NOVEMBER EN OOK OP DE EVENTUELE KOOPAVOND. SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGE WORDEN HIEROP NIET AANGENOMEN. 4 Wandbooglamp Met cirkelvormige boog en bolreflektor van 18 cm doorsne de. Gaffel en schuif- gewricht. Afstand muur tot bol 85 cm. In diverse kleuren. Heren satin-ïeutre piama-set Luxueus uitgevoerde set van piama met kamerjas, beide van komfortabele satin- feutre. Ideale kado- keuze. Vier modetin- ten. Maten 48-60. m.m.v. Feike Asma, orgel Oor Niessen, Bariton o.m. De Heilige stad - Gouden harpen ruisen - Prijs 16,90. Verkrijgbaar bij Toshiba klokradio Wekt naar keuze met muziek of zoemer. Ontvangt middengolf en F.M. Heeft 24-uurs digitaal uurwerk en moderne schuifrege- laars voor volume en toonregeling. Maar fotogi serie fotote tweed makei zicht van ’i wekk: een b is nog altijd van Groensvoorde 8 Telefoon 2382 Zuidkade 11 Telefoon 2364 Vr. Za. 2.30, 7, 9.15 u. Zo. 3, 5, 7, 9.15 u. Di. Wo. 8.15 u. 3e WEEK. De grandioze superslapstick WHAT’S UP, DOC (Hou je roer recht) Met o.a. Barbara Streisand en Ryan o’Neal. - Alle leeftijden. Zo. 7 en 9.15 u. Ma. en Wo. 8.15 u. TOO LATE THE HERO met Henry Fonda, Michael Caine, Cliff Robertson, Ian Bannen. Een oorlogsfilm van bijzondere klasse, onder regie van Robert Aldrioh de maker van ’’The Dirty Dozen". - In kleuren, 18 jaar. Za. nachtvoorstelling 11 u. NEGEN EEUWEN HEERLIJK NAAKT - 18 jaar. Voor inlichtingen over het ROUWCENTRUM aan het Jan van Bijnenpad kunt U zich wenden tot de sinds 1932 gevestigde ’’WADDINXVEENSE BE GRAFENISONDERNEMING”. DJANGO ZIJN PISTOOL PREEKT GELOOF met o.a. Guy Madison, Richard Harrison en Thomas Moore. Django: een vreemde zieleherder, die met bikkelhard vuistwerk en rokende revolvers het vertrouwen van de bevolking moet zien te winne in kleuren, 14 jaar. Premiere Nederland Zo. 7, 9 u. Di. Wo. 8.15 u. WAT VADERS VAN HUN ZONEN NIET WETEN Jongens, jongens wat die meisjes van ons allemaal willen. 18 jaar. Do. Vr. 8.15 u. Za. 7, 9 u. Zo. 3 u. MATT HELM EN DE VERNIELERS Een harde actiefilm. 14 jaar. Fotogn gen In beeldet of ze r Dan is scherp is, ziet jaarda; (tot zei groeps een hu keer i momei worde: De L van zwar Denl donk ten dekt< sen. gist voeli 27 E een krijg mits laat met beel Sint- en Kerst-LP’s Gloednieuwe stereo- opnamen van 28 be kende sinterklaas- en 18 kerstliedjes voor kinderen, gezongen door de Kwikstaar tjes. Teksten op de hoes! Per stuk slechts firma GEBR. De echte Unieke koorplaat van Dorpstraat 80 piui in vinyl-etui. Keus uit 6 dessins in div. kleuren. 17.95 Imit-bontmuts Zeer.kleedzame bont- baret. Keus uit 2 mo dellen en 6 kleuren. Uiterst scherp geprijsd. Is dit klassieke bankstel met dralon velours bekle ding. Heefteen bijzondere allure door de extra hoge rugkussens van zowel de 3-zits bank als de beide Nachtvoorstelling zaterdag 11.30 u. THE LOVE MACHINE met John Philip Law, Dyan Cannon, Robert Ryan, Jackie Cooper. Robin Stone zag maar één ding.Sex! Een sensationeel realistisch boek nu een gedurfde film. In kleuren, 18 jaar. Vendex2000 acculader Laadvermogen 4 Amp. Zó op lichtnet aansluitbaar. Dubbel geïsoleerde kast met duidelijke meter. Omstelbaarnaar6 en 12 Volt. Alleen verkrijgbaar in alle Vroom Dreesmann warenhuizen Te bezichtigen: woensdag 2-5 uur en zaterdag 2-5 uur. verder volgens afspraak. Voor de jeugd Za. 10 u. Wo. 2.30 u. GOSJA DE BEER (ruig als ’t oerwoud). Geen pl. bespr. alle leeftijden. Prijzen 2,50, f 2,00, 1,50. fauteuils. Om de kussens tegen slijtage te bescher men zijn ze afgewerkt met luxe bezemfranje. Dit kwaliteitsbankstel kost normaal 1695.-. -iAQE Jubileumpnjs Uw voordeel 20ttr Opvouwbare paraplui Handige damespara- Maandagavond-cyclus 8.15 u. CINCINNATI KID Met Steve Mc. Queen Ann Margeret Songs v. Ray Charles. Hij was ervan overtuigd onoverwinnelijk te zijn, de meesters bewezen ’t tegendeel. 18 jaar. ra

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1972 | | pagina 6