NKF KÊEEL produktie medewerkers een jongedame TEKENAAR OIHÏNORD Verkoper kruidenierswaren JANUARI FEBRUARI AANVANG 25 JAAR J. BOERE B.V. C I A O „ZOMECO" ROOM DREESMANN BANKWERKERS EN LEERLING-BANKWERKERS ALBERT HEIJN SUPERMARKT N.V. Jongen of Meisje BOONSTOPPEL B.V. b. METAAL-ZAGER c. SPUITER-AFWERKER NG DEJ REYM N.V. M.T.S.-er BOSKOOP „VANDERLOO” a. BANKWERKER-LASSERS vanuit uw stoel te bedienen volautomatische Revue diaprojektor 2400 VERENIGING „PLAATSELIJK NUT” .7 3.95 22.- 5.- 12.- 26.50 9.90 4 (l Wij zoeken voor spoedige indiensttreding NOORDKADE 72 - WADDINXVEEN - TELEFOON 01828-2230 GEVRAAGD voor direkt: van ca. 15-16 jaar en 18 jaar (mavo-nivo). AUTOMOBIELBEDRIJF Oranjelaan 21, W’voen, tel. 01828-2344, 2350 TECHNISCH BUREAU zoekt voor licht kantoorwerk o.a. telefoon, administratie en verwerking meetgegevens opleiding M.A.V.O. - leeftijd ca. 17 jaar. vraagt voor direct: Nadere inlichtingen worden U gaarne verstrekt aan ons adres: Belt U eens voor een afspraak, zodat wij U nader kunnen inlichten over de aard van ons bedrijf. voor onze ZELF-TANKSTATION annex AUTOSHOP waarop met wisselende diensten wordt gewerkt. Voor de functies b en c kunnen ook ongeschoolde krachten worden geplaatst, daar voor opleiding wordt gezorgd. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden op het adres: Zuidkade 174, Waddinxveen, telefoon 4410 of 4576. VROOM DREESMANN vraagt voor spoedige indiensttreding: bouw- of werktuigkundige Leeftijd 20 jaar. Sollicitaties aan Reym N.V., Dorpstraat 130, Waddinxveen, 01828-3844. Op vrijdag 12 januari a^. brengt de toneelver. „Litteris Sacrum” uit Leiden het toneelstuk: Houdt U van afwisselend en zelfstandig werk BRUGWEG 121, WADDINXVEEN of TELEFONISCH ONDER NR 01828-4400 B.V. Machine- en Apparatenfabriek r Waddinxveen 99 Een Frans blijspel in 2 bedrijven van Marc-Gilbert Sauvajon. Aanvang 8 uur in de zaal van Hotel ’Florida’, Boskoop. BAL NA m.m.v. „Blue Note Trio” uit Gouda. Entree: leden gratis toegang, niet-leden 5, INDIVIDUEEL ONDERWIJS KOPIEER- INRICHTING VERTAAL BUREAU Outinord. Nederland N.V., een modern vooruitstrevend bedrijf, heeft zich gespecialiseerd op het terrein van bekistings systemen voor gietbouw. Zij zoekt voor haar kantoor te Woeddinxveen, een tekenaar met U.T.S.- of gelijkwaardige opleiding. Zijn taak zal bestaan uit het uitwerken van bekistingsproblemen met betrekking tot de gietbouw. Bouwkundige of bouwtechnische ervaring, bij voorkeur opgedaan op een betonadviesbureau, is voor deze functie noodzakelijk. Gezien de leeftijdsonbouw van het team waarin hij zal komen te* werken, dient hij ca. 23 jaar oud te zijn. Outinord biedt aan de juiste man een zelfstandige en verantwoorde lijke positie in een snel groeiend bedrijf. Voor reis- en studiekosten geldt een aantrekkelijke regeling, terwijl er buiten het maandsalaris 1 maand vakantiegeld, plus een tantième zal worden uitgekeerd. Interesse in deze functie? Richt dan een informatieve sollicitatie brief (vermeldend leeftijd, ervaring, opleiding, huidige werkkring etc.) aan de directie van: OUTINORD NEDERLAND N.V. POSTBUS 65 - WADDINXVEEN Telefoon 01828 - 5888. j j Li- Vraagt een i i i r» Nylon slaapzak Heerlijk zacht en donzig warm. Goed wasbaar, dank zij polyester vulling. Stofmaat:185x160 cm. Schotse ruit: 29.75, Uni kleuren: Aanmelden dagelijks aan bovenstaand adres, bij de heer F. van Leeuwen of bij de heer Brosens. KON. WILHELMINAPLEIN 41 WADDINXVEEN - TELEFOON 01828 - 3861 die zullen worden opgeleid tot bedienings- vakman. Minimum leeftijd 18 jaar. De werkzaamheden bestaan In hoofdzaak uit het bedienen van machines en installaties waarbij bijzondere eisen worden gesteld ten aanzien van verantwoordelijkheidsgevoel, oplettendheid en zorg voor een produkt van hoge kwaliteit. Alleen verkrijgbaar in alle Vroom Dreesmann warenhuizèn De Reymbedrijven maken, deel uit van de Groep Bouw van Vandervliet-Wemink. Boussac ruiten prie Zephir-typen: klein, middel en groot. Ideaal voor kombineermode. 100% Katoen. Goed wasbaar, kleurecht, krimpvrij. 100 cm breed, per meter Heren slipovers De grote "over” mode voor hém. Keus uit 8 uni-tinten en nog 5 streepkom- binaties. 100% Rib- gebreide acryl. SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WORDEN HIEROP NIET AANGENOMEN. Babybad met standaard Badje naar keuze in wit, rood, bleu of geel. Badstandaard geheel verchroomd en makkelijk op vouwbaar. Kompleet Grove vitrage Zó gewassen, zó droog. 150 cm brèed. In dé leuke kleuren van nu: oranje, groen en paars. Per meter: NKF KABEL N.V. met vestigingen te Delft, Delfzijl en Waddinxveen is één van de werkmaatschappijen van NKF GROEP N.V. NKF GROEP N.V. heeft dochterondernemingen In Nederland, West-Duitsiand, Zuid Afrika en Indonesië en telt in totaal ongeveer 13.500 werknemers. NKF KABEL N.V. heeft ca. 3.000 mensen in dienst. Onze voornaamste produkten zijn hoogspannings-, laagspannings- en telefoonkabels. In ons bedrijf te Waddinxveen zijn plaatsings mogelijkheden voor: Giro opbergmap Bergt dagafrekénin- gen, chequeboek, enveloppen en stor- tingskaarten. Heeft register voor noteren van adressen en no’s. Kompleet 1 Lre kwaliteit Voor én lengte keuze, Lux, 240 cm meter: 6.95 Ls,i80cm meter: 4.95 c[1s, 150 cm neter: 4.25 Scherpstelling, voor-en achteruittransportviaaf- standsbediening. Heldere 24 Volt 150 Watt halogeenlamp, jlkafejjjw Geschikt voor 36 dia- magazijn en 100 diacarrousel.Merkob- jectief: 1:2,8/85 mm,apart^^^l|jL^ verlicht zijvenster. Aan- sluiting voor bandrecorder, Kompleet met lamp, afstandsbedieningskabel en 36 dia-magazijn. □II Veren hoofdkussen Met een vulling die soepel én veerkrach tig blijft. Overtcek is ivoorkleurig. Er wordt gewerkt in 3-ploegendienst (niet op zaterdagmiddag en zondag en éénmaal in de 6 weken op zaterdagochtend van 5.50 tot 14.00 uur). Aanmeldingen persoonlijk of schriftelijk bij de afdeling Personeelzaken, Noordkade 64 te Waddinxveen, dagelijks (behalve op zaterdag) van 9.00 tot 16.30 uur. Tel. (01828) 26 44, toestel 121. .-V; NIEUWE- EN HERHALINGSCURSUSSEN TYPEN (ook op elektrische machines) STENO Nederlands on moderne talon Ml DDENSTANDSAVONDSCHOOL van do Stichting C.M.O. met R|)kaeubeldle BOEKHOUDEN - M.B.A. TALEN, BEDRIJFSCORRESP. en CONVERSATIE voor begin ners en gevorderden (Ned., Frans, Duits. Engels en Spaans). ELEMENTAIRE WISKUNDE voor economische wetenschappen. AVOND-MAVO uitgaande ven de Stichting Avondschool voor Voortgezet Onderwijs Gouda sn omstreken mot Rljkeeubsldle. STUDIEHULP voor leerlingen van alle scholen voor voortgezet onderwijs. VRAAGT VRIJBLIJVEND STUDIE-ADVIES. Regentesseplantsoen 30 Gouda - TeL 01820-14061 Inlichtingen en aanmelding dagelijks van 9—22 uur. 1'3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 13