Onze nieuwe collectie BEHANG is binnen! Samsoms B.T.W.-tabellen Denk vooruit-denk aan Pfaff. Met de P van Perfectie i MODEHUIS BROUWER Playtex begint goed in 1973 (tijdelijk vele guldens korting). schoenmodes F w «i RAUPHASER nog steeds f 7,25 per rol van 33 m. Waddinxveen BOEKHANDEL VELDWIJK B.V. 7 RADIO DOOL MJ 4.1-14 nu f 23.00 nu f 24.00 ■IB T’V ÏWg SB ff® „OFFICIËLE PUBLICATIES” v Familieberichten Voordeelprijzen H. M. de Wilde Zn fil DIT ISAAK THEO DE ROOY VERGADERING GEMEENTERAAD i IDA KREUPELING-DE VINK i 1933 1973 De nieuwe percentages gelden vanaf 1 jan. 1 973. J. J. TROOST H. M. TROOST-VAN IEPEREN Passage 145 - Waddinxveen - Tel. 2620 z AFPRIJZEN. Tel. 2301 GRUnDIG KENMORE SHIRTS in div. kleuren TEXORE SHIRTS in div. kleuren FORMEN SHIRTS in div. kleuren HEREN PYAMA’S in div. kleuren Een compleet tabellenboek voor alle bereke ningen van bruto naar netto en omgekeerd, rechtstreeks van de computer overgenomen. LEUKE MODIEUZE DAMES- SCHOENTJES TEGEN WEGGEEFPRIJZEN tijdens onze vakantie van 12 januari t/m 30 januari is onze zaak alleen ’s-middags geopend van 2 tot 6 uur. PFAFF naaicentrum, Kerkweg 179, Waddinxveen tel. 01828-2164 Ook vele aanbiedingen in KINDER-, JONGENS- EN HERENSCHOENEN. gulden korting op alle 18 HOUR panties en step-ins. WILLEM VAN RHIJN Telefoon 2951 Nesse 12 NESSE 32-34 - WADDINXVEEN TEL: 01828-2285 MEISJESSCHOENEN (zie afbeelding) maat 28 t/m 37 normale prijs 36,90 DAMESSCHOEN (zie afbeelding) normale prijs 45,90 14,78 „12,78 9,98 „13,98 JONGENS RIBFLUWEEL PANTALONS 4 tot 6 jaar 9,75 ZUIVER WOLLEN VESTEN EN PULLOVERS 2O°/o korting Kerkweg 171 VOOR EEN VLOTTE SERV/CE 17 d.d. 18 januari 1973 des avonds 8.00 uur ten raadhuize. Super-electronic is geen loze kreet Bij alle Suoer-electronic apparaten is de mechanica volledig vervangen door electronica. Omdat electronica nu eenmaal snel, geruisloos en bedrijfszeker is. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Grun dig Super-electronic tv: toepassing van progressieve IC-techniek hierdoor minder warmteafgifte minder stroomgebruik meer prestaties programmatoetsen met impulstechniek (aantippen is voldoende om geruisloos van programma te wisselen) één coaxiale antenne-ingang voor alle ban den. gulden korting op de CROSS YOUR HEART beha’s (mod. 556,3556,56,230,3230) rf op alle 18 HOUR beha’s. UDE BAS D betuigen wij U onze oprechte dank. FAMILIE DE ROOY. Waddinxveen, januari 1973. het complete Pfaff-assortiment zien bij: WEGAFSLUITING I.V.M. HERSTRAATWERKZAAMHEDEN De heer en mevrouw VAN DER LINDE-BAUER DANKBETUIGING betuigen wij allen onze oprechte dank. Waddinxveen, januari 1973 Op 24 januari hopen onze ouders en grootouders techniek. 1 v. LUIFELBAAN 7 - TELEFOON 4662 i ‘ij V; Gelegenheid tot feliciteren: 24 januari 1973 van 6-7 uur n.m. in „de Paddestoel”, Lijsterbesstraat, Waddinxveen. Waddinxveen, 7 januari 1973 „Anne Frankcentrum”, Jan van Bijnenpad 105 De begrafenis heeft hedenmiddag plaats gehad. Voor het medeleven en de betoonde belangstelling, na het overlijden van onze lieve moeder en oma Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen en kleinkinderen. Waddinxveen, januari 1973 leplaan 113 de dag te herdenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. I. van Rhijn-Patist Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Voor uw medeleven en belangstelling, betoond na het overlijden van onze geliefde dochter, zuster, schoon zuster en tante Namens de familie J. J. Kreupeling danken u voor alle kerst- en nieuwjaarswensen en doen U wederkerig de beste wensen voor 1973 toekomen. Vanaf 18 januari 10*/« korting op niet- afgeprijsde schoenen (enkele artikelen uitgezonderd) Er is droefheid en dankbaarheid in ons hart als wij U moeten berichten het ontslapen van mijn lieve man en onze vader en opa op de leeftijd van 81 jaar. Voor de vele blijken van be langstelling tijdens mijn ziek te en alle goede wensen bij de jaarwisseling ontvangen, zeg gen mijn vrouw en ik U har telijk dank. Tevens wensen wij u wederkerig een zeer geluk kig 1973. Super Electronic, revo lutionaire techniek. Indien de weersomstandigheden zulks toelaten, zal medio januari a.s. een aanvang worden gemaakt met het herstra- ten van het gedeelte Zuidkade gelegen tussen de Jan Dor- rekenskade en de Burgemeester Trooststraat. Voormeld gedeelte Zuidkade zal hiervoor gedurende een periode van plm. 8 weken, of zoveel langer of korter als de uitvoering van het werk dit noodzakelijk maakt, voor het doorgaande verkeer zijn gesloten, welke periode zal aan vangen in de 3e week van januari. Gedurende deze periode zal het verkeer worden omgeleid via Jan Dorrekenskade - Kanaaldijk - Burgemeester Trooststraat v.v. Er zal worden getracht de straat gedurende de weekends zoveel mogelijk voor het verkeer open te stellen. De direkteur van Openbare Werken en -Bedrijven. De heer en mevrouw Hemminga-ten Harmsen van der Beek Betrouwbare, zuinige IC Een naaimachine koopt u wellicht maar ééns in uw leven. De enige-juiste keus is daarom een Pfaff. Pfaff-met de P van Perfectie. Perfectie in techniek. In kwaliteit. In mogelijkheden en bedieningscomfort. Garantie voor een naaimachine, waar u ook over 20, over 30 jaar nog met plezier op werkt. Kijk eens naar de Pfaff 1200, de enige huishoudmachine ter wereld met het fabuleuze dubbel-stoftransport.Zie vooruit- ga Even tippen Ie el vol doende om geruisloos van programma te wis selen. jVlAG U NIETroa tbaanhet LATEN LOPEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 9