Vanavond koopavond is nu van Weekmarkt 12 jaar Kleuren T.V. Heemskerk B.V. Reisdeviezen en -verzekeringen Laat ons er maar voor zorgen Opvolger van adjudant J. Koelma is nu plaatsvervanger M. RUISSEN NIEUWE POLITIECHEF I Vijf Waddinxveners voelden hand koningin Juliana op hun schouder Dodenherdenking en Bevrijdingsconcert Dodenherdenking Nieuwsblad Onafhankelijk met 100% service PERSOONLIJKE LENINGEN DISCUSSIE OVER HET KIND IN HET VERKEER REPRODUKTIES - POSTERS Boekhandel Veldwijk BV Vandaag gebeld, morgen geld Tel. 01820-15947 DA-Drogisterij BOUMA Heeft weer wat Doktersdiensten BON voor kijkgenot A VRIJDAG 4 MEI 1973 MONUMENT STATIONSPLEIN, 19.45 UUR EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG kom vanavond met verbalen honderd malen: alle malen Kleermaker f Puch Bromfietsen DEALER: KRAIJESTEIJN Assurantiekantoor J. LEEFLANG WADDINXVEEN Er is vanavond koopavond in ver band met Dodenherdenking van morgen. Dat betekent dat behalve de winkels vanavond ook de banken en het post kantoor aan de Kerkweg (tot half negen) geopend zijn. De weekmarkt sluit morgen eer der. WADDINXVEEN Vijf Waddinxveners hebben vorige week vrijdag ”de hand van koningin Juliana op hun schouder gevoeld,” zoals burge meester C. A. van der Hooft dat pleegt te zeggen. Ter gelegenheid van de verjaardag van onze vorstin kregen zij een koninklijke onderscheiding als blijk van waardering voor hun kwaliteiten en verdiensten. Kapitein-luite- nant ter zee administratie C. Dijkshoorn (Beethovenlaan) en deken G. P. Regeer (Peuleyen) kunnen zich voortaan officier in de Orde van Oranje- Nassau noemen. De groepscommandant van de rijkspolitie in Waddinx veen, adjudant J. Koelma (Beethovenlaan), werd onderscheiden met de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heren P. Alblas (Brugweg), oprichter van de ijsclub ’’Nooit Gedacht”, en F. L. de bank voor iedereen risico wil lopen. Reisverzekeringen voor uzelf, uw bagage, uw bezittingen. Voor auto, boot, caravan, kampeer uitrusting. Voor alles. Wij kunnen er snel voor zorgen. Evengoed als u ook een volledig verzorgde vakantiereis bij ons kunt WADDINXVEEN De Dodenherdenking op vrijdag 4 mei en de Be- vrijding op zaterdag 5 mei zal deze week in Waddinxveen plechtig worden herdacht en gevierd. Bij het monument op het Stationsplein wordt vrijdag avond de traditionele herdenking gehouden van de in de Tweede Wereld oorlog gevallenen, in de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg wordt za terdagavond een Bevrijdingsconcert gegeven. ié' 'f' Concert WADDINXVEEN Opperwacht meester M. A. Ruissen (54) van de groep Waddinxveen van de rijks politie zal de met functioneel leef tijdsontslag gaande adjudant J. Koelma als groepscommandant gaan opvolgen. Dit hebben wij uit zeer betrouwbare bron vernomen. De heer Ruissen staat als eerste op de voordracht De benoeming zou 1 juni van dit jaar ingaan. vakantie? Kleine moeite en zo voor elkaar. Een voudig even binnenwippen bij onze bank. Ook voor handige reischeques - de veilige internationale betaalmiddelen voor wie geen verlies - of diefstal- O» Buitenlands geld voor uw hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze zal ik wenen leo v roman Rincheval (Tesselschadelaan), voorzitter van de muziekvereniging ’’Voor waarts”, kregen de versierselen behorende bij de zilveren eremedaille ver bonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. In de raadzaal van het gemeentehuis waren vrijdagmorgen de Rotterdamse bisschop dr. A. J. Simonis, rijkspolitie-kolonel W. M. Rehorst, wethouder H. Huizer en burgemeester C. A. van der Hooft aanwezig om de ’’lintjes” uit te reiken. De Waddinxveense marineman kreeg zijn onderscheiding in Den Haag uit de handen van de plaatsvervangend secretaris-generaal van defensie, de heer P. Dregmans. Uit de in het gemeentehuis gehouden toespraken konden een tweetal wensen worden gedistilleerd: een nieuwe ijsbaan voor ’’Nooit Gedacht” en nieuwe repetitieruimte voor ’’Voorwaarts”. bespreken. Gemakkelijk dicht bij u in de buurt.f - l 28e JAARGANG - Nr. 1336 DONDERDAG 3 MEI 1973 (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) TI Uw adviseur voor jongens en meisjes Brugweg 1, telefoon 2068 Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. KRONENSTEIN 45 GOUDA Opperwachtmeester M. A. Ruis sen. bruari 1953 de watersnood meemaakte. Daar was hij postcommandant. In de zelfde functie was hij van 1959 tot 1965 in Zuidland werkzaam. Voordat hij in mei 1970 naar Waddinxveen kwam was hij plaatsvervangend groepscommandant in Bunschoten-Spakenburg. Rabobank Waddinxveen Kerkweg 161, Waddinxveen, tel. 01828 - 4566 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Openingsuren: Maandag t.m. vrijdag van 9-4 uur Vrijdagavond van 7-9 uur mer, de muziekvereniging ’’Concordia” en de deklamator J. D. Geel. Vooraf gaande aan deze herdenking vertrekt om half acht vanaf het gemeentehuis Bedragen tot 10.000,— max. aflossing 5 jaar. Lopende leningen wor den veelal overgenomen. WIJ VERSTREKKEN OOK 1e en 2e HYPOTHEKEN. P.S. Wist U dat U in de meeste gevallen voor f 25,- per jaar een GLASVERZEKERING heeft. WADDINXVEEN De Waddinxveen- se weekmarkt in de Juliana van Stol- berglaan bestaat volgende week vrijdag 12 jaar. De 80 markthandelaren zullen bij dit feit stilstaan door bij elk besteed bedrag van een rijksdaalder of hoger lo ten uit te reiken, die recht kunnen geven op een fraaie prijs, zoals een achtdaagse vakantiereis in Nederland en een pony. De trekking zal volgende week vrijdag avond om half negen worden verricht door wethouder H. Huizer, voorzitter van de gemeentelijke marktcommissie. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Rabobank H Wegens enorm succes nog t.m. 15 mei GRATIS een KLEURENAFDRUK van uw negatief naar keuze op het formaat 13 x 8 cm. wanneer u uw kleuren negatieffilm bij ons laat ontwikkelen en afdrukken. (Advertentie) Winkelcentrum Groensvoorde Na de lagere school in de Maasstad te hebben doorlopen volgde de nieuwbe noemde groepscommandant een oplei ding tot kleermaker. Hij zat tot 1938 in het vak. In dat jaar werd hij ingelijfd bij het 15e regiment Infanterie in Nij megen. De voormobilisatie en de mobi lisatie maakte hij mee in De Peel. Eind 1939 ging de heer Ruissen als korporaal over naar het Korps Militaire Politie. Gedurende de oorlogsjaren heeft hij ge werkt in dienst van de (Koninklijke) Marechaussee en de Staatspolitie, waar hij opklom tot wachtmeester. Bij de Marechaussee heeft de heer Ruissen nog als mitrailleurschutter deel uitgemaakt van het cordon dat koningin Wilhelmina naar Engeland moest loodsen. De Waddinxvener ging in 1946 over naar het pasopgerichte Korps der Rijkspolitie. Hij werkte toen in IJzen- dijke, na in de oorlog opgekomen te zijn in Apeldoorn en in Puttershoek politiewerk gedaan te hebben. Van 1949 tot 1959 gaf de heer Ruissen van zijn aanwezigheid blijk in Melissant, in wel ke Zuidhollandse gemeente hij in fe- Aan de herdenking bij het monument op het Stationsplein wordt deelgenomen door het Gereformeerd Kerkkoor ’’Dient Den Heer” onder leiding van Ben Kra- WADDINXVEEN Het kind in het verkeer «staat dinsdagavond 8 mei cen traal op een bijeenkomst voor de ouders van leerlingen van de openbare basis school „Klaas de Vries” en openbare kleuterschool „Pinkelotje” in de aula van de Klaas de Vriesschool. In een aan de ouders schrijft de oudercommis- sie dat het goed is dit onderwerp aan de orde te stellen, gezien hét zich steeds sneller ontwikkelde verkeer en de con sequenties daarvan. Voordat de heer W. A. G. van der Grift van Veilig Verkeer Nederland uit Hilversum, een Waddinx- veense rijkspolitieman, het hoofd van de Klaas de Vriesschool, de heer W. F. M. Muller, en een vertegenwoordiger van de Oudercommissie met de aanwezigen over dit belangrijke onderwerp zuilen gaan discussiëren zal er aan een vijftien tal kinderen verkeersles worden gege ven en zal de heer Van der Grift een uiteenzetting geven over het werk van Veilig Verkeer Nederland. Ook de lessen op de „Klaas de Vriesschool” en „Pin kelotje” zullen volgende week in het bij zonder in het teken staan van de moge lijkheid om te komen tot een veiliger verkeer. aan de Zuidkade een stille tocht, waar bij een ieder zich kan aansluiten. Het Bevrijdingsconcert in de Brugkerk begint om kwart voor acht. De kerk is reeds om kwart over zeven geopend. Aan deze muzikale avond wordt mede werking verleend door Vox Jubilans on der leiding van Jan Bonefaas, De Zang vogels onder leiding van Henny Brink horst en Feike Asma, organist ’’Opper” Ruissen maakt sinds mei 1970 als plaatsvervangend groepscommandant deel uit van het Waddinxveense politie korps. De in Yerseke geboren politie man is voor de tweede maal in zijn le ven inwoner van ons dorp. Hij woonde hier al eerder van 1921-1925. Zijn va der werkte toen als landarbeider bij zijn grootvader en bewoonde met zijn gezin een huis aan de 6e Tochtweg. In 1925 vertrok het gezin Ruissen naar Rotterdam. Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG Arts: G. Siemons, Pr. Beatrixlaan 6, teL 2676 Apotheek: tot 13 uur Van Doom, daarna in Boskoop ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, teL 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162. POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 WAAROM LOEWE-OPTA KLEUR Van 1923 tot 1973 dat is 50 jaar ervaring. ANNO ’70. Loewe neemt televisietoestellen met de nieuwe 110° beeldbuis in serie- produktie. Natuurlijk weer als eerste in 1972 de altransistor, dat kan je niet alleen in briljante details uitdrukken, maar juist ook in ver doongevoerde perfektie van het geheel. DAAROM LOEWE-OPTA. De prijs en uitvoeringen. Inlichtin gen vindt u bij SNOEK Henegouwerweg 89, Waddinx veen, tel. 3167. de bank voor iedereen z V -^2 N

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1