Wat kost het met de trein naar. Richting Gouda in zakformaat Naar Reeuwijk-Dorp Naar Rotterdam W addinxveners wuiven Naar Gouda Naar Leiden REGIO-DAGKAART IN ZUID-HOLLAND Verklaring maatschappelijk werkster hartelijk uit Omroepinstallatie op perron aanwezig Klachten bezorging: Nassaulaan 20 Waddinxveen Telefoon 2604 Spoorboekje in zakformaat Busboekje van Westnederland TUNNEL LATER KLAAR NS-kaartjesautomaat slikt alle soorten zilvergeld en ’’wisselt” het desnoods ook Richting Alphen aan den Rijn W^addinxveen-Noord vrijdag officieel in gebruik Bij het nieuwe station ruimte voor 132 fietsen, 60 brommers en 48 auto’s WADDINXVEEN De vrijdag tegen het eind van de morgen door loco- burgemeester P. Lips te openen „voorstadhalte” Waddinxveen-Noord ligt 1,3 kilometer van het station Waddinxveen en 2,4 kilometer van het station Boskoop. Nadat een gezelschap genodigden met een extra trein de afstand tussen beide Waddinxveense stations zal hebben overbrugd zullen vanaf dat moment alle treinen het nieuwe station aandoen. in DE ZWALUW Gouda Geslaagden Landbouwschool ■tt in M'l WOENSDAG 30 MEI 1973 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 11 van het station Waddinxveen-Noord naar deze plaatsen te Melkexamens f De tijdstippen tussen haakjes betekenen dat deze bussen niet op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen rijden. De vet gedrukte ver trektijden houden in dat deze bussen niet op zon- en feest dagen rijden (alleen op werk dagen dus). rond de jaarwisseling uitgebrachte Leiden 1973-1975”. Vakschool Waddinxveen Kerkweg 9.05 uur) (15.05 (18.20 Waddinxveen Chopinlaan (7.03 uur) 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 18.59 19.59 20.59 21.59 22.59 23.59 Station W’veen-Noord (6.15 uur) (6.35 7.00 (7.30 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 Waddinxveen Chopinlaan (6.18 uur) (6.38 7.03 (7.33 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 Waddinxveen Luifelbaan (7.45 uur) 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.02 10.02 21.02 22.02 23.02 0.02 Waddinxveen Luifelbaan 6A7 uur 743 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.48 20.48 21.48 WADDINXVEEN De minister van Verkeer en Waterstaat drs. T. E. Westerterp heeft zijn goedkeuring gehecht aan de invoering van een door de gezamenlijke openbaar vervoerbedrijven voorgestelde regio-dagkaart voor het gebied Den Haag-Leiden. Deze dagkaart is een onderdeel van het „Openbaar Vervoersplan Den Haag- WADDINXVEEN Mogen wij u voorstellen: de Sodeco kaartjesauto maat van de Nederlandse Spoorwegen. Voor menigeen een nog wat onwen nig gezicht misschien, maar al geruime tijd yen welbekende verschijning op vele Nederlandse stations, waaronder zich nu dan ook Waddinxveen-Noord bevindt. Is het kopen van een spoorkaartje aan een automaat ingewikkeld? Welnee! En het gaat nog vlug ook. Mogen wij u even wegwijs maken? Volgens de officieel zondag 3 juni ingaande dienstregeling van de Ne derlandse Spoorwegen rijden er op de lijn Gouda-Alphen aan den Rijn van maandag tot en met vrijdag in beide richtingen 33 treinen, op za terdag in de richting Gouda 30 en in de richting Alphen aan den Rijn 29 en op zon- en feestdagen in beide richtingen 17 treinen. WADDINXVEEN Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Gouda, Den Haag, Leiden, Rotterdam en Woerden. Dat zijn de bestemmingen van ver reweg het grootste deel van de Waddinxveense treinreizigers. Daarom geven wij een antwoord op de vraag hoeveel het kost om van het station Wad dinxveen of reizen: De tijdstippen tussen haakjes betekenen dat deze treinen niet op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen rijden. De vet gedrukte vertrek tijden houden in dat deze treinen niet op zon- en feestdagen rijden (alleen op werkdagen dus). De met een aangeduide vertrektijd betekent dat deze trein doorgaat naar Den Haag SS/CS. Uitknippen Naar Km. Waddinxveen Waddinxveen-N. Waddinxveen-N. Waddinxveen II w >1 II >1 tl 11 tt tt tt tt tt 11 11 tl 11 11 If II ff ff tl ff ff ff ff ff ff ff ff ff 11 ff ff ff n ff Uitknippen 11 I» I, ff ff ff ff ff II ff ff ff WADDINXVEEN Met een redelijk druk bezochte receptie heeft me vrouw J. van Harten-van de Meent wegens vertrek naar elders vorige week vrijdagavond op de derde etage in het Anne Frankcentrum hartelijk afscheid genomen van het maatschappelijk werk in Waddinxveen. Met ingang van komende vrijdag is zij na vijf jaar niet meer in dienst van de Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening. Voor dat de receptie werd gehouden had zij reeds in besloten kring af scheid genomen van het stichtingsbestuur en haar naaste medewerkers- (sters). De stichting is overigens al druk aan het uitkijken naar een ver vangster, nu na het vertrek van mevrouw Van Harten het werk stil ligt. Met ingang van 3 juni a.s. geeft de regio- dagkaart een dag lang de gelegenheid tot onbeperkt reizen met elke tram, trein of bus in de regio die ten naaste bij be grensd wordt door de plaatsen: Noord- wijk, Sassenheim, Leiderdorp, Rijswijk, Scheveningen en Loosduinen. De regio-dagkaarten zijn verkrijgbaar in Machinaal melken in de rij met drie ap paraten: Geslaagd: Gert van de Heuvel, Jan de Vries, Aris Boer, Piet van den Broek, André Bregman, André van Herk, Piet Blanken, Piet Hak, Huig van de Vlist, Gert van Dam, Hans van Dam, Teus Vermeulen, Jaap Groenendijk. Af gewezen: twee kandidaten. Alphen Amsterdam Gouda Den Haag Leiden Rotterdam Woerden Machinaal melken in doorloopmelksy- stemen: Geslaagd: Bart Vermeulen, Goof Hofland, Marinus Anker, Jan den Har- togh, Wim van der Sar, Gijs van de Beek, Kors Oudijk. Afgewezen: twee kandidaten. ƒ1,20 6,80 ƒ1,20 ƒ3,80 ƒ2,60 3,60 ƒ2,60 Enkel 2e klas Retour le klas f II ff 10 70 8 36 25 32 24 Machinaal melken in de rij met drie ap paraten: Geslaagd: Aart van Dijk, Aart de Jong, Jacob Verboom, Teus Verduyn, Gerrit Lekkerkerker, Gijs de Wit, Adrie van Dam, Teus Slingerland, Cok Ver- woerd, Gijs van de Weerd, Anton van der Knijff, Kees van Vuuren, Arie Tim merman, Arie Graveland, Arend Gille, Ad de Vos, Adrie Streng, Kees Verduijn, Kees de Gier. Afgewezen: twee kandi daten. Machinaal melken in doorloopmelksy- stemen: Geslaagd: Aart van Dijk, Adrie Streng, Jacob Verboom, Arend Gille, Arie Langerak, Aart de Jong, Gijs van de Weerd, Gijs de Wit, Kees van Vuu ren, Harrie v. Smoorenburg, Arie Grave- veland, Nico van Leeuwen, Teus Ver duyn, Kees Verduijn, Teus Slingerland, Cok Verweerd, Anton van der Knijff. Afgewezen: één kandidaat. WADDINXVEEN De dienstregeling van NV Verenigd Streekvervoer Westnederland gaat evenals het spoorboekje van de Nederlandse Spoor wegen zondag 3 juni in. Waddinxveense busreizigers kunnen van drie lij nen gebruik maken. Lijn 2 gaat van Waddinxveen naar Rotterdam-CS en terug, lijn 8 onderhoudt de dienst tussen Leiden en Gouda via Waddinx veen en lijn 10 zorgt er voor dat een aantal malen per dag de bus van Waddinxveen naar Reeuwijk-Dorp rijdt en terug. Belangrijkste wijziging is dat de bus naar Rotterdam voortaan van het station Waddinxveen- Noord vertrekt, een paar minuten eerder gaat dan tot nu toe en elk uur via Zevenhuizen en Moerkapelle rijdt. ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff w 11 II WADDINXVEEN/GOUDA Aan de Christelijke Lagere Landbouwschool in Gouda zijn de volgende leerlingen ge slaagd (of afgewezen): Enkel le klas Retour 2e klas ff ff ff ff 1,60 9,60 ƒ1,60 5,40 ƒ3,70 ƒ5,- ƒ3,70 WADDINXVEEN Auto’s zullen vrijdag als het station Waddinxveen- Noord wordt geopend nog geen gebruik kunnen maken van de spoorweg- tunnel. De tunnel verbindt Groenswaard 3 met de Vondelwijk. Het is een onderdoorgang voor voetgangers, fietsers en personenauto’s met een zes meter brede rijbaan voor fietsers en auto’s en een voetpad va ntwee en een halve meter breed, dat door een muur van de rijbaan is gescheiden. De vrije hoogte is 2,40 meter. Met de tunnelbouw is ongeveer een miljoen gulden gemoeid. In het najaar van 1972 werd met de bouw ervan begonnen. WADDINXVEEN Wedvlucht van De Zwaluw vanaf Corbeil. Afstand 413 km. Gelost 6 uur. Deelname 116 duiven. Aankomst eerste duif 12.00.13 uur, snel heid per min. 1155,43 mtr; aankomst laatste duif 12.29.01 uur, snelheid per min. 1058,87 mtr. Uitslag: Gebr. Anders 1 10 15 19 20 25 26; J. de Haan 2 5 14 29; C. van Eek 3 7 17 24; D. Boere 4 6 12 27 28; D. Oskam 8 21; Troost-Tamerus 9 11 18 22 23; W. Slagboom 13; Th. Colla 16. Aan weerszijden van het station Wad dinxveen-Noord zijn overdekte stallingen neergezet, ingericht voor het stallen van in totaal 132 fietsen en 60 bromfietsen. De parkeerplaats bij het station in Groenswaard 3 biedt ruimte aan 48 au to’s. Met ingang van zondag vertrekken de bussen van N.V. Verenigd Streek vervoer Westnederland voor wat betreft lijn 2 (Waddinxveen-Rotterdam) voor taan van een halte aan de Staringlaan, dicht bij het nieuwe station. WADDINXVEEN De zondag 3 juni officieel ingaande dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen brengt een aantal wijzigingen in het bestaande spoorboekje. Zoals wij onlangs in het Weekblad voor Wad dinxveen al uitvoerig hebben bericht vertrekken sommige treinen ’s mor gens een paar minuten eerder, gaat er zowel in de richting Alphen aan den Rijn (station Waddinxveen 7.00 uur) als in de richting Gouda (station Waddinxveen 7.54 uur) een extra trein rijden en rijdt de trein van 7.40 uur (vertrek station Waddinxveen) via Gouda door naar Den Haag SS/CS. Belangrijkste wijziging is natuurlijk het vrijdag 1 juni officieel in gebruik te nemen station Waddinxveen-Noord. Dat alles betekent dat met ingang van de nieuwe dienstregeling van de beide stations van maandag tot en met vrijdag in beide richtingen 33 treinen vertrekken, op zaterdag 30 trei nen en op zon- en feestdagen 17. Een treinreis van Waddinxveen naar Gouda (8 kilometer) duurt 7 minuten en van Waddinxveen naar Alphen aan den Rijn (10 kilometer) duurt 11 minuten. De trein heeft voor het over bruggen van de 1,2 kilometer lange afstand tussen de stations Waddinx veen en Waddinxveen-Noord twee tot drie minuten nodig. een serie van drie stuks. Zo’n serie van drie kaarten kost 10,-. De verkoop ge schiedt op de NS-stations in het betrok ken gebied en bij de agentschappen van NZH en HTM. Men kan de kaart op el ke willekeurige dag gebruiken. Een dag openbaar vervoer verkrijgt men door één van de drie kaarten geldig te (6.34 uur) (7.08 7.37 (7.51 8.16 8.46 9.16 9.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.16 13.46 14.16 14.46 15.16 15.46 16.16 16.46 17.16 17.46 18.16 18.46 19.16 19.46 20.16 21.16 22.16 23.16 0.15 Waddinxveen Chopinlaan 6.51 uur 7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.38 17.48 18.48 19.52 20.52 22.48 (6.40 uur) (7.14 7.40 (7.54 8.19 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 19.49 20.19 21.19 22.19 23.19 0.18 1,70 10,— 1,70 5,80 4,- 5,40 4,— (laten) maken vóór de aanvang van de reis. Daartoe vindt men op alle NS- stations in dit gebied speciale gele stem pelautomaten; in de trams en bussen van de HTM gebruikt men daartoe de nor male stempelautomaten. Wordt de reis begonnen in de bus van een andere on derneming dan maakt de chauffeur door afstempeling de kaart geldig. De bij deze regio-dagkaart betrokken vervoersondernemingen HTM, NZH, NS, Westnederland, Centraal Nederland (voorheen M&K) en NAL hebben be sloten tenminste een jaar lang een proef met deze regio-dagkaart te nemen. 2,40 ƒ14,— 2,40 8,40 5,80 7,80 5,80 (6.06 uur) (6.39 (7.00 7.12 7.42 8.19 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 19.49 20.49 21.49 22.49 23.49 l-oto: het Weekblad voor waddinxveen/Sjaak Noteboom Mevrouw J. van Harten-van de Meent 1. Zoek station van bestemming. Dat is gemakkelijk genoeg. U vindt links een kolom waar veel gevraagde bestemmingen in alfabetische volgorde keurig op een rijtje staan. Daarnaast ziet u de mogelijkheden: enkele reis, retour etc. 2. Kies de soort reis en druk knop in. Nu gaat u kiezen. Let daartoe op de op schriften boven de kolommen. Allereerst kiest u tussen „volwassenen” en „kinderen”. U weet: voor kinderen van 4 t/m 9 jaar betaalt u half geld. Daarna kiest u tussen „enkele reis” en „dagretour” (na 18 uur schakelt de automaat zelf over van „dag- retour” op „avondretour”). Nu blijft er nog maar èèn keuze over: le of 2e klas. U wordt daarbij bovendien nog geholpen door de kleur van de knoppen - want ook hier betekent geelbruin 2e klas y groen le klas. Keuze gemaakt? Druk dan pas de knop in. 3. Werp geld in. U ziet nu de prijs van uw kaartje bovenaan in verlichte cijfers voor u. Nu pas gaat u betalen. Dat kan uitsluitend met gave muntstukken: rijksdaalders, guldens, kwartjes en dubbeltjes (geen stuivers en centen). U behoeft niet gepast te betalen. Is de aangegeven prijs b.v. 3,75, dan kunt u met vier losse guldens betalen. Of met een rijksdaalder en twee guldens. Of met twee rijksdaalders. Dat geeft niet. Als u de muntstukken maar in de juiste gleuven gooit. De automaat geeft steeds het juiste wisselgeld terug. Is dat niet handig? 4. Wacht heel even. De automaat heeft enkele seconden nodig om uw opdracht te verwerken - om even uw kaartje te drukken en te „denken” over het wisselgeld dat u terugkrijgt. 5. Pak kaartje en wisselgeld uit bakje. Klaar bent u. Links onderaan bevindt zich een bakje waarin uw kaartje plus het wisselgeld vallen. Natellen hoeft niet, maar mag natuurlijk wel. Instappen maar! Met het gereedkomen van de „voorstad- halte” is nog geen einde gekomen aan de veelomvattende riolerings- en bestra- tingswerkzamheden rond dit station. Het ziet er naar uit, dat nog niet alle trot toirs er vrijdag zullen liggen, aan de par keerplaats voor auto’s zal nog het een en ander gedaan moeten worden, terwijl bovendien de tunnel nog niet gebruikt zal kunnen worden als doorgang van Groenswaard 3 naar Vondelwijk en an dersom. staat ook een Sodeco-plaatskaarten- automaat, waaruit zonder over gepast geld te beschikken kaartjes kunnen worden „getrokken” naar de meest voor komende reisdoeleinden. Naast deze automaat staat een wisselautomaat voor tientjes. Op het perron zijn voorts nog aanwezig vijf lichtmasten, een klok en een door het NS-personeel van het sta tion Waddinxveen te bedienen omroep installatie. Het station Waddinxveen-Noord is wel klaar. Het bestaat uit een langs de west zijde van de rails gebouwde betonnen perron, dat 100 meter lang is en 3 meter breed. Deze opstapruimte is te bereiken via twee trappen en één oprit, speciaal aangelegd voor gehandicapten en moe ders met kinderwagens. Op het perron bevindt zich een zogenaamde verlengde „Leidse” abri, voorzien van electrische verwarming met thermostaat en acht banken van polyfiberglas. In de abri (6.08 uur) (6.41 7.02 7.14 7.45 8.21 8.51 9.21 9.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51 13.21 13.51 14.21 14.51 15.21 15.51 16.21 16.51 17.21 17.51 18.21 18.51 19.21 19.51 20.51 21.51 22.51 23.51 J L' V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 11