van In W addinxveen gingen 208 mensen trimmen Goud voor Irma Mooyenkind DIT IS HET HSW-VISWATER DE GOUWE AL ZES KEER ONGESLAGEN Eerste HSW-viswedstrijd zaterdag 2 juni in Oude Rijn bij Swammerdam „Veel vis, die vet is en graag zal bijten/’ zeggen de mensen van de Hengelsportvereniging Waddinxveen in TAFELTENNISTOURNOOI VOOR GEHANDICAPTEN le Tennisteam van Waddinxveen kampioen K. Visser gemeente secretaris DE SPERWER Be Fair Heren 1 handhaaft zich Atletiek-jeugd- driekamp op baan AThijmlaan in derde divisie i «ili I|^ Pagina 2 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 MEI 1973 ■ill Stand WADDINXVEEN Op Hemelvaartsdag (morgen) houdt de invaliden sportvereniging Gouda en Omstreken voor de negende maal het Pijpenstad- tafeltennistoernooi voor gehandicapten. Het toernooi wordt ook dit jaar weer gehouden in het veilinggebouw aan de Bredweg in Waddinxveen. In totaal zijn er 121 inschrijvingen binnengekomen, waaronder vrijwel alle deelnemers van de Nederlandse kampioenschappen, die 5 mei in Eindho ven zijn gehouden. In de verschillende handicap-klassen enkelspel en dub belspel zal dit ongetwijfeld de nodige spanning opleveren, ’s Morgens om kwart over negen zal mr. P. van Dijke, burgemeester van Gouda het toer nooi openen. Om vijf uur ’s middags worden de finales afgewerkt waarna wethouder H. Huizer van Waddinxveen de prijzen zal uitreiken. Programma WADDINXVEEN De heer K. Visser (32), chef van het bureau ruimtelijke ordening en juridische zaken en waarnemend chef van het bureau algemene zaken op het Wad dinxveense gemeentehuis, is be noemd tot gemeentesecretaris van het 11.000 zielen tellende Woudri chem. WADDINXVEEN „Veel vis, die vet is en graag zal bijten.” Dat zijn de voorspellingen van de mensen van de Hengelsportvereniging Wad dinxveen (HSW) en zij kunnen het weten voor de opening van het visseizoen, morgen op Hemel vaartsdag. Verwacht wordt dat’ ongeveer een miljoen Nederlanders met de opwin ding van Ajax nog in de slaperige ogen om exact drie minuten voor vier in zullen gooien. Uitslagen ■y. Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren ii’iiHi' Twee hardlopers zijn op deze foto net gestart om mee te doen aan de Nationale Trimmanifestatie. WADDINXVEEN Waar het door komt, komt het door. Een feit is dat de zaterdag gehouden Nationale Trimdag ook in Waddinxveen minder deel nemers heeft getrokken. Dat komt door het mooie weer zegt de een, dat komt door de overgeorganiseerdheid van het spektakel zegt de ander. Toch slaat onze gemeente in deze streek geen slecht figuur. In het zwembad trimden 114 mensen en gefietst, gewandeld en hard ge lopen werd er door 94 mensen. Landelijk gezien hbben bijna 40.000 men sen zich op het trimpad begeven. Op initiatief van de Nederlandse Sport federatie doken 22.000 mensen een zwembad in, klommen er zo’n 6000 op de fiets en sloegen er zo’n 10.000 aan het lopen. Mede hierdoor werd maar liefst acht keer een speler de kant op gestuurd. Uit deze situaties werden de meeste doelpun ten gescoord en aangezien de Rotterdam mers meer keer uit het water werden gezonden, kon De Gouwe de in de twee de periode verkregen voorsprong rustig tot het einde vasthouden. De Petteplas, een sfeervol stukje viswater van de hengelsportvereniging „Waddinxveen" (HSW), gezien vanaf de Kerkweg-flats. WADDINXVEEN Het afgelopen jaar heeft de herenafdeling van Be Fair- volleybal het niet slecht gedaan, uitge zonderd in de tweede klasse. Het vijfde team behaalde een tweede plaats in de derde klasse A wat als een zeer goed resultaat mag worden beschouwd. Het vierde herenteam, wat ook in de derde klasse speelde, maar dan in de B-afdeling behaalde een derde plaats. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 11 11 11 11 10 5 5 4 4 3 1 0 3 4 4 4 5 10 11 11 11 14 15 WADDINXVEEN Zaterdagmiddag van één uur tot kwart voor twee zal men zich op het terrein van de atletiekvereni ging „Waddinxveen” aan de Alberdingk Thijmlaan kunnen opgeven voor de die middag te organiseren atletiek-jeugd- driekamp, die wordt georganiseerd om de belangstelling voor de atletieksport te verbreiden. De driekamp is onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) samengesteld voor meisjes en jongens van 9 tot en met 14 jaar. Indivi duele prestaties zullen worden beloond met een gouden, zilveren of bronzen medaille. Het zaterdagmiddag af te wer ken programma omvat waarschijnlijk een sprintnummer, verspringen, kogelstoten en balwerpen. WADDINXVEEN De Gouwe de nummer laatst van de bovenste helft in de 2e klas A van de waterpolocompetitie heeft door een 75 zege op Rijnmond, de „koploper” van de onderste helft het gat tussen beide groepen op tien punten gebracht. Het was een rommelige wed strijd in het water van De Sniep, waar door de spelers van beide partijen erg veel werd gepraat. 1 3 2 2 .2 2 2 1 2 2 0 1 33 25 24 24 24 22 12 11 10 10 6 3 WADDINXVEEN De Waddinxveen- se postduivenvereniging „De Sperwer” heeft deelgenomen aan de wedvlucht vanuit Corbeil. Afstand 413 kilometer. In concours waren 263 duiven. Gelost om 6 uur met kalme O.wind. Aankomst eerste duif 11.48.26 uur, laatste 12.43.30 uur. Snelheid eerste duif 1185,35 m. per min., laattse 1025,55 m per min. DAW Swift LZ ’86 TZV DWR De Gouwe Rijnmond ZPB Merwede DWT Rotterdam Surae Uitslag: Gebr. Metselaar 1 4 5 8 11 21 22 23 24 27 33 54 63; P. Metselaar 2 20 38; J. C. Koren 3 13 25 34 60; A. Bone- faas 6 31; P. Vink en Zn 7 42; N. van Vliet 9 17 65; M. Twigt 10; I. Versloot 12 28 32 40 41; C. Toor en Zn 14 19 30 39 57; de Kok-Bijmans 15; H. van Dijk 16 26 59; W. Breedijk 18 48 51; T. H. Twigt 29; L. de Bruyn 35; W. Berkesteyn 36 62; Gebr. van Kempen 37 44 47 56; F. Rip 43 58; C. Hofman en Zn 45; Helsloot-van Gent 46; A. Rietveld 49 61 L. Verkade 50; Verkade-de Wit 52; L. Clootjes 53; D. Degenhardt 55; T. den Ouden 64; A. Groenedijk 66. WADDINXVEEN Dit is het viswater van de hengelsportvereni- ging „Waddinxveen” (HSW): De Ringvaart van de Voorofse Polder, vanaf de Kerkweg tot waar de Ringvaart een scherpe bocht in noordelijke richting maakt. De plas achter de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Oranjewijk. De aan de gemeente Waddinxveen toebehorende singels omzoomd door de Prinses Beatrixlaan, Willem de Zwijgrelaan, Koningin Wil- helminasingel, Staringlaan, Bosboom Toussaintsingel en Jan Cam- pertlaan (echter uitsluitend vanaf gedeelten waar het gazon reikt tot aan de waterkant). De sloten langs de Winterdijk in de polder Bloemendaal (hiertoe gemachtigd door de heer W. v.d. Hengst te Waddinxveen). De Petteplas (tegenover het NS-station). In de eerste periode nam De Gouwe via Cees van der Linde een 10 voorsprong, die door Leo Nieuwenhuizen en Henny van de Bosch in het tweede partje tot 30 werd uitgebouwd. Pas daarna had nauwelijks zwakker Rijnmond voor de eerste keer succes (31). In de derde en vierde periode scoorden beide formaties tweemaal met Waddinxveense treffers van Henny van de Bosch, Jan Kraan en Dick Russner (2x). De Gouwe bleef door deze zege voor de zesde achtereenvolgen de keer ongeslagen. Vrijdag 1 juni te Gouda: GZC a-Gouwe a jongens; te Oudewater: OZV 2-Gouwe 4 heren; zaterdag 2 juni te Utrecht: deel name aan de polodag; maandag 4 juni te Leiden: L.Z. ’86-Gouwe pup.jongens; idem: L.Z. ’86 b-Gouwe b jongens; idem L.Z. ’86 a-Gouwe a jongens; dinsdag 5 juni te Waddinxveen: Gouwe a-BZPC b meisjes; idem Gouwe a-L.Z. ’86 a jon gens; woensdag 6 juni te Waddinxveen: Gouwe 1-Swift 1 heren; idem Gouwe 3- HZPC 5 heren; te Gouda: Donk 1-Gou- we 1 dames; te Amsterdam: Het Y 3- Gouwe 2 heren; donderdag 7 juni te Waddinxveen: Gouwe 4-Kouderkerk 1 heren; idem Gouwe 5-Barracuda 1 he ren; te Kouderkerk: Kouderkerk-Gouwe pup.meisjes. Het tweede herenteam doelde het afge lopen jaar op promotie maar dit kwam er niet helemaal uit. De heren kwamen pas laat in de kompetitie in hun spel en behaalde zo een gedeelde vijfde plaats. Het debuterende heren I wilde zich al leen maar handhaven in de derde divisie F en zijn hier ook volledig in geslaagd. De heren gingen goed van start, maar door een inzinking zakten zij diep weg en stonden nog op degradatiegevaar. Dankzij de laatste acht wedstrijden kon den zij zich nog handhaven. i: WADDINXVEEN Zaterdag was er opvallend veel belangstelling in Wad- dinxveens zwembad De Sniep, waar de top van het zwemwereldje in de kring Gouwe-Rijnstreek in actie kwam. De Waddinxveense toeschouwers konden slechts één keer juichen voor goud en wel voor Irma Mooyenkind (De Gouwe) die de 100 meter vrije slag meisjes onder de 16 jaar won in 1.10.9. Weinig prijzen ook op deze kringwed- strijden, die in plaats van de traditionele winterwedstrijd is gekomen verdron gen door de jaargangwedstrijden voor BZPC. Eens te meer werd duidelijk, dat de kracht van de Bodegravers voorlopig nog bij de jeugd tot 12 jaar ligt. Leo Markensteijn was bij de heren wel goed voor twee eerste plaatsen. Vermoedelijk zal de heer Visser in au gustus of september zijn nieuwe functie aanvaarden. De aan de Mozartlaan wo nende gemeente-ambtenaar is sinds 1 fe bruari 1969 in dienst van de gemeente Waddinxveen. Hij is getrouwd en heeft één zoon. Woudrichem is een gemeente die door samenvoegingen in 1972 naast de kern Woudrichem tevens de kernen Andel, Giessen, Rijswijk en Almkerk om vat. Dit gebied in het Land van Heusden en Altena wordt gezien als een prote- stants-christelijke enclave in het over wegend rooms-katholieke Noord-Bra- bant. De nieuwbenoemde gemeentesecre taris is ook nog werkzaam geweest op de gemeentesecretariën van Amstelveen, Spijkenisse en Sliedrecht. „Dit is een geweldige promotie,” zegt hij er zelf van. Het enige, waar Be Fair het slecht heeft gedaan is in de derde klasse. Het derde team degradeerde en hiermee is het diep tepunt van de vereniging bereikt. Het volgende jaar zullen er nu drie teams van Be Fair in de derde klasse spelen en niet één in de tweede klasse. Hiermee valt nu een gat van twee klassen, nl. het tweede team in de eerste klasse en het derde in de derde klasse. Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Van links naar rechts: mejuffrouw A. Koppenol, mejuffrouw K. Brants, de heer E. Brants, de heer A. van Ewijk, de heer A. Kuntze, de heer H. van Raay, mevrouw N. van Ewijk en de heer S. Bijlsma. Het kampioen geworden eerste tennisteam van Waddinxveen met reserves. WADDINXVEEN Het eerste tennisteam van de Waddinxveense tennisclub „Waddinxveen” is kampioen geworden van de derde klas door met 6—2 van KSVV 5 te winnen. In de vierde klasse werd de strijd tussen Passing Shot 1 en Waddinxveen 2 afgebroken bij een 43 stand in het nadeel van Waddinxveen. Op Hemelvaartsdag wordt de laatste partij gespeeld. Bij gelijke stand (44) is ook het tweede team van Waddinxveen kampioen. Verdere uitslagen: 5e klasse: Vechtlust-Waddinxveen 3 35; Zaterdag 26 mei (Jeugdcompetitie): Waddinxveen 4-Puttershoek 1—4; Herencompetitie hoofdklasse B: KSVV 21-Waddinxveen 5 32; Nieuwerkerk 7-Waddinxveen 6 4-1; Waddinxveen 7-TVO 12 41. In clubverband wordt de eerste HSW- viswedstrijd gehouden op zaterdag 2 juni in de Oude Rijn bij Zwammerdam. Het is een kasconcours alle maten. Begonnen wordt om half zeven, dus vertrek van het station om half zes. Het inleggeld bedraagt een rijksdaalder, jeugdleden be talen één gulden. Woensdag 13 juni wordt een viswedstrijd voor de jeugd ge organiseerd. Omdat de winter vrij zacht is geweest heeft de vis gedurende de gesloten tijd nooit voedselgebrek gehad. Het vrij kou de voorjaar heeft de paaitijd echter ver lengd. Deze is nog maar net achter de rug. Dit heeft tot gevolg dat de vis op het ogenblik uitermate hongerig en wild is. Alles zal echter afhangen van het weer. Als dat vóór woensdagnacht om slaat zullen de vangsten beduidend min der zijn dan wanneer dat donderdag of vrijdag gebeurt. Hoe langer het weer beeld constant is, hoe beter de vangsten. De actie tegen de zogenaamde zwartvis- sers, die vorig jaar al op gang kwam, zal dit seizoen overigens worden verhevigd. Wie zonder aktes of vergunning vist loopt kans een zware boete te krijgen. De Algemene Hengelaarsbond heeft een brochure over het zwartvissen uitgege ven, die in iedere hengelsportzaak te krijgen is. BZPC b-Gouwe b jongens 30 Gouwe 1 -Brandenburg 1 dames 0—5 Gouwe 2-Brandenburg 2 heren 34 DWT 2-Gouwe 3 heren 36 ZPS 3-Gouwe 5 heren 24 Gouwe a-Donk a meisjes 110 Gouwe a-Vivax a jongens 19 Gouwe 6-Baanders 1 heren 51 BZC 2-Gouwe 4 heren 34 HL _--i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 2