aan kust van Nederland voor van WADDINXVEEN Heli-piloot Ton Oprel brengt bij windkracht elf loods aan boord Een zesde plaats voor onze Waddinxveense brandweer Weekblad voor Waddinxveen 28e jaargang - nr. 1340 Woensdag 30 mei 1973 C. J. van Beek bouwt eigen boot: ’n stuk noeste huisvlijt WADDINXVEEN Zaterdag heeft de heer C. J. van Beek een stuk noeste huis- (beter gezegd tuin-) vlijt aan het water van de Gouwe toevertrouwd. Met hulp van zijn vader en twee broers uit Boskoop heeft hij het schip "Anjoce” gebouwd dat, zoals de foto laat zien, met behulp van een mobiele kraan te water werd gelaten. Het stalen casco is vorig jaar tussen Kerst en Nieuwjaar gebouwd, de opbouw is gegroeid in de resterende vier-en- een-halve maand. Het schip is negen meter lang, heeft vier slaapplaatsen en wordt voortbewogen door een in het inwendige geplaatste buitenboordmotor. Advertenties voor het weekblad Collecteopbrengst schip BURGERLIJKE STAND Mï SPREEKUREN GEVONDEN EN VERLOREN E ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS F., F WOENSDAG 30 MEI 1973 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 7 Windkracht elf SERVICE-RUBRIEK VAN HET WEEKBLAD VOOR DE ABONNEES HEMELVAARTSDAG (Donderdag 31 mei 1973) ZONDAG 3 JUNI 1973 DE KERKEN NODIGEN AG E N A Op het dek Schippersschap WADD1NXVEEN/ROTTERDAM Je zal als respectabele loods maar aan zo’n touwtje bungelen en langzaam naar beneden moeten dalen op het dek van het schip, dat je uiteindelijk de geul en de haven binnen moet lood sen. Geen peuleschilletje, zeker niet als je het voor de eerste keer moet doen. Dan wil je nog wel eens achter je pet krabbelen en denken: geef mij toch maar een stampend schip, dat is tenminste vertrouwd. Uitgave Druk. Veldwijk B.V. Direktie J. B. Veldwijk Redactie B. J. Woudenberg Exploitatie F. van Kempen Ondertrouwd: P. Voshol en M. Hof; F. M. de Graaff en L. van Hofwegen. Geboren: Rianne Reiny, dv. H. de Pater en J. L. Lindhout; Marieke, dv. G. Koele en M. Monster; Pieter Huibert, zv. A. Lok en E. C. van den Akker; Ylonka, dv. G. Peters en E. van Voskuilen; Bianca, dv. T. A. Verkleij en M. C. J. van Elk; Marieke, dv. J. C. Groeneveld en H. Sinnema; Helen, dv. L. A. Koegler en W. Schonper; Mario Albert Wilhelmus Petrus, zv. J. Winkels en E. P. Pijnacker; Anthonius Adrianus, zv. J. A. Nuijen en C. M. de Groot; Max, zv. G. Verheul en C. M. J. de Wolff; René, z.v. S. van Strien en H. Hazewindus; Gertruda Cornelia Johanna, dv. J. M. van den Hazelkamp en G. A. A. Bressers; Sascha Louise, dv. L. B. Baas en F. van Buren. Overleden: Streefland, Lijntje, 74 jaar. Getrouwd: L. de Jong en E. Timmerman; R. O. van den Berg en A. Matse; A. Wassenberg en A. W. C. Baas. ■KA Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Gevonden: sleuteltje merk Silka, goud kleurig broche, groene damesfiets, kin derwagen. Wie nog nooit per heli de lucht in is gegaan, verbaast zich zeker, als was het alleen al over het (logische) feit dat het ding recht de lucht ingaat. Voor deze duizendste beloodsing landde hij boven dien nog op het dek van de Shell-tanker. Een uitzondering in Nederland, want ge zien het brandgevaar op tankers mogen in Nederland helikopters niet op het dek landen. In dit geval kon het, omdat de nieuwe tanker opgeleverd eind 1972 beveiligd is met ’in-echt gas’, waar door het ontploffingsgevara naar men selijke matstaven berekend tot vrijwel nihil is teruggebracht. In het buitenland, waar de bepalingen niet zo streng zijn, landen vaker heli’s op schepen. Shell heeft echter de bepa ling dat het op geen van haar tankers, waar ook ter wereld, mag gebeuren. De loods wordt dan ook altijd letterlijk aan een kabel ’losgelaten’ op het schip. Het systeem is niet alleen eenvoudig, maar ook erg tijdbesparend. Voordat de KLM met dit idee kwam, moesten loodsen vaak naar Calais, om daar het schip te bereiken, dat zij de Rotterdamse geul moesten binnenloodsen. Nog meer voordelen. Een loodsboot heeft het bij windkracht acht al erg KLM-Noordzee Helicopters BV brengt de loods daarentegen ook bij sterke wind (tot windkracht elf) droog en warm aan boord. En mocht het de eerste keer wat griezelig zijn geweest om aan een kabel naar beneden te zakken, de lood sen zijn er pu erg over te spreken. Geen wonder ook dat steeds meer op deze manier wordt beloodst. moeilijk. Kan ook niet langszij het schip, dat naar binnen moeten, komen, maar zet de loods af vlak bij het schip in een kleine vlet. Daarmee ’dobbert’ de loods bij weer of geen weer naar het schip, moet dan nog langs een touwlad der naar boven klauteren, waar hij uit eindelijk drijfnat aan dek komt. comfortabele hutten, waar menig huis vrouw aan de wal jaloers op zou zijn. met 127 punten. De beste bevelvoerder leverde Zoetermeer met 128 punten. Opgave van evenementen en verga deringen, die een algemeen of open baar karakter hebben, ontvangen wij graag tijdig. Plaatsing geschiedt kos teloos. Woensdag 30 mei Opening herenkapsalon en parfumerie J. Blok, Luifel baan 2 Nachtrit Gouwe-Rijders, start parkeer terrein „De Sniep”, 22.30-0.30 uur Donderdag 31 mei Orgelconcert, St. Janskerk Gouda, 20.00 uur Opening van het visseizoen Vrijdag 1 juni Officiële opening van het NS-station Waddinxveen-Noord Advertentietarieven: Losse mm-prijs 0,21 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters. Bank: Rabobank Waddinxveen. Abonnementsprijs: 3,60 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 10,- per half jaar binnen versprei dingsgebied en 16,25 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incassokosten. Klachten bezorging: Nassaulaan 20, Waddinxveen telefoon 2604 GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- arti kelen. OPPASCENTRALE (tel. 6347) Te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. Zaterdag 2 juni Braderie Dorpstraat Zondag 3 juni Dienstregelingen Nederlandse Spoor wegen en Westnederland worden van kracht Afscheidsdienst ds. T. van ’t Veld, Brugkerk, 14.30 uur Zaterdag 9 juni Receptie WSE, clubhuis aan de Sniep- weg, 15.00-17.00 uur Donderdag 14 juni Gemeenteraadsvergadering, gemeentehuisi 20.00 uur Vrijdag 15 juni Algemene raad gemeenschappelijk energiebedrijf (GEB), stadhuis Gouda, 16.30 uur Woensdag 20 juni Bejaardenreis, Stationsstraat, 8.30 uur Advertentie-af deling: Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.00 uur ds. D. van Vliet Immanuëlkerk: 9.00 uur ds. D. J. Modderaar en ds. N. J. Flink (gemeenschappelijke dienst met hervormden en gereformeerden) OUD-GEREFORM. GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst CHR. AFGESCH. GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 10.00 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOL1EKE KERK St Victorkerk: 10.00 uur eucharistieviering Ontmoetingskerk: 8.30, 11.45 en 18.30 uur eucharistie viering. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. S. Gerssen, Utrecht 14.30 uur ds. T. van ’t Veld Bethelkerk: 9.30 uur ds. T. van ’t Veld De Hoeksteen: 10.00 uur ds. I. van den Heuvel Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. N. J. Flink 19.00 uur ds. J. C. Bregman, Gouda ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. PROT. CHR. STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING: afdeling Gezinsverzorging en Bejaardenzorg: spreekuren: iedere ochtend van 8.30-9.30 uur in het Anne Frankcentrum (3e etage), Jan van Bijnenpad, tel. 4896. afdeling Maatschappelijk Werk: (vacature; voorlopig geen spreekuur; voor nieuwe aanvragen zal een beroep moeten worden gedaan op instellingen in naburige gemeenten, nadere infor matie telefoon 4896). ONTMOETINGSKERK Maatschappelijk Werkster Geref. Kerk woensdag van 10 tot 11 uur. Giro: 47062 tnv Drukkerij Veldwijk BV Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdagochtend 12 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingvleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen over het algemeen - zonder tegen bericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. Zodra de geul gereed kwam en de eerste besprekingen over het beloodsen van d% schepen op ongeveer veertig mijl uit de kust een aanvang namen, sprong KLM- Noordzee er in. Het plan heeft wel wat ambtelijke molens moeten doorworste len, maar tenslotte werden de eerste proefvluchten gemaakt. Per heli wordt een loods afgezet op het schip. Zo’n zelf de vlucht maakte de KLM met dit ver schil, dat onlangs de duizendste loods werd afgezet. Op de grootste tanker van Shell, de onder Franse vlag varende La- tona, een tanker van 273.000 ton, die ge laden met olie uit de Perzische Golf kwam. De Waddinxvener Ton Oprel (C. Huygenslaan) vloog als chef-vlieger de Noordzee-helikopter. WADDINXVEEN De in Waddinx veen gehouden collecte voor Sonnevanck en Zonnegloren heeft 1776,69 opge bracht. De duizendste beloodsing per helikopter is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Zet te directeur dr. M. S. Kamminga van KLM-Noordzee één van de heli-loodsen van het eeerste uur, C. Valkenier, in het zonnetje, adjunct-directeur R. J. Vogels van de KLM-Luchtvaartmaatschappij reikte aan twee man het schippersschap van de Flying Dutchman uit: kapitein ter zee H. J. Maas, directeur van het loodswezen in het Rijnmonddistrict en de heer H. den Ouden, lid van directie van Shell Tankers. Beiden hebben bijzonder veel bijgedra gen aan de ontwikkelingen van het loodswezen in samenwerking met KLM- Noordzee, zodat dit is uitgegroeid tot een organisatie die werkelijk uniek is te noemen. Ruim 90 procent van de mam- moettankers die Rotterdam aandoen, ontvangt een loods per heli. Per dag worden echter gemiddeld zo’n twee vluchten per helikopter van KLM- Noordzee Helicopters BV uitgevoerd. Loodsen worden op deze manier vlug en veilig naar het schip gebracht, dat zij de Euro-geul naar de Nieuwe Waterweg door moeten loodsen. Vlug, maar zeer zeker heel wat veiliger, vooral bij slecht weer. Voor een loodsboot is het geen pretje bij windkracht acht en eventueel nog regen ook, naar een schip te moeten varen. Nog afgezien van het feit dat de loodsboten niet zo ver uit de kust gaan. GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. Th. de Kok, Meliskerke 17.00 uur ds. D. J. Modderaar Kruiskerk: 9.30 uur ds. D. I. Modderaar 17.00 uur ds. Th. de Kok, Meliskerke REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. P. M. Luca, Amsterdam OUD-GEREFORM. GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur: leesdienst 18.30 uur: leesdienst CHR. AFGESCH. GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw: Mendelweg 9.30 en 18.00 uur ds A. Bac JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burg. Trooststraat 4: 15.30 uur openbare toespraak over „Jehovah is koning geworden! - Hoe wij dit weten”; 16.30 uur wachttorenstudie over „God koestert liefde voor de ootmoedigen en geringen” VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 9.30 en 18.30 samenkomst dinsdag 20.00 uur samenkomst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: eucharistievieringen 8.00 en 10.00 uur; maandag, woensdag en zaterdag 19.00 uur; vrijdag 7.45 uur. Ontmoetingskerk: eucharistievieringen 8.30, 11.45 en 18.30 uur, dinsdag 7.45 uur, donderdag 19.00 uur, zaterdag 9.00 en 19.00 uur. WADDINXVEEN Een ploeg van de Waddinxveense brandweer heeft zaterdag deelgenomen aan de provinciale brandweerwedstrijden klasse IV, die werden gehou den in het recreatieoord „Binnenbedijkte Maas” te Mijnsherenland. De organisatie was in handen van de brandweer van Maasdam. Begon KLM-Noordzee vier jaar geleden met de eerste proefvlucht, gevolgd door zo eens in het half jaar een vlucht, nu zijn het er gemiddeld twee tot drie per dag. Een belevenis is het beslist om dit ’spektakelstuk’ mee te maken. Weer eens het overtuigend bewijs, dat de techniek (bijna) voor niets staat. Dat idee krijg je trouwens ook als je de Latona bekijkt. Hoe iemand op deze mammoetschepen ooit nog zeeziek moet worden, lijkt een raadsel. En niet voor niets is kapitein I. Ie Bloas trots op zijn schip. Het lijkt trouwens net een hotel. ’Dekzwabberen’, uit de tijd van de ro mantische zeilschepen, zijn nergens te vinden, en ook de hangmatten, waar de ’schepelingen’ in sliepen, zijn spoorloos. De tanker is uitgerust met moderne, In feite zo simpel, dat er geen speld tus sen is te krijgen: van het terrein van de Koninklijke Marechaussee in Hoek van Holland vertrekt de heli met de loods en een half uurtje later landt hij op het schip. Je moet maar op het idee komen. Zo’n vlucht kost de rederijen tussen de twee- tot drieduidend gulden, maar daar staat tegenover dat er geen reis naar Ca lais gemaakt hoeft te worden. Het aantal vluchten per dag wordt steeds groter en het zal dan ook niet lang meer duren of KLM-Noordzee helicopters kan zijn plannen verwezenlijken om voort durend een helicopter gestationeerd te hebben in De Hoek, of waarmee toch weer naar voren komt, dat een vlieg veld in de directe omgeving van Rotter dam noodzakelijk blijft. Plaatselijk vertegenwoordigster is me vrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Ef- fenlaan 5, telefoon (01828)4138. Moe der Voor Moeders beijvert zich urine van zwangere vrouwen in te zamelen voor strikt medische doeleinden. Redaktie-adres: Peppelhorst 109, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 Verloren: 2 autosleutels, vier biljetten van 100,-, bruine portemonnee met in houd, zilveren bedelarmband, leren voet bal, bruine portefeuille met inhoud, wit portemoneetje, kinderfietsje, bankbiljet 100,-, rode portemonnee met inhoud, bril, 3 sleutels aan een ring, gouden armbandje, gouden schakelarmband, grijze rood-staartpapegaai, draagbare radio. De ploeg van de Waddinxveense brand weer stond onder bevel van hoofdbrand wacht A. van Nielen en wist met 416 punten een 6e plaats te veroveren op een totaal van 11 ploegen. Voorwaar geen slecht resultaat als gerekend wordt, dat de ploeg die de eerste plaats bezette (Zoetermeer) met 422 punten eindigde. De bevelvoerder de heer A. van Nielen behaalde als zodanig een tweede plaats - i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 7