Zilver voor Kees Versluis DAW wint van De Gouwe Vakantie voordeel Foto Sjaak Noteboom Zaalprobleem nog bet grootst BASKETBALCLUB D I avond mavo 4 Fred Vermeulen voetballer van het jaar Jan Ligtbart school wint scboolzwemwedstrijden WADDINXVEEN De schoolzwem- wedstrijden, die vorige week woensdag avond in het kader van de Waddinx veense Sportweek 1973 in het openlucht zwembad „De Sniep” zijn gehouden, zijn een groot succes geworden. Daar heeft het enthousiasme en het aantal deelne mers natuurlijk wel toe bijgedragen. Baas wint W. v. Oranjeschool met sterkste team "TOOS” OPGERICHT Er is goed geturnd op onderlinge wedstrijden studiecentrum gouda DE ZWALUW Hengelsport Wisselbekers voor openbaar MAVO f 45,- Financieel gezien: f gaat net Val me WEDSTRIJDSEIZOEN TOOS AFGESLOTEN D. HUISMAN IS HET BEHENDIGST MET DE AUTO Wa Va; KI Ph nu f 21,50 f 37,50 KODAK Super 8 films 3 voor Reprodukties Posters AGFA CT 18 diafilms nu 3 voor COMBITAS Pagina 2 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Nieuwe leden 28 leden Basisscholen Stand District Boekhandel Veldwijk BV Passage 143 - Telefoon 2477 waar al uw fotospullen in kunnen westhaven 31-32 telefoon 01820 - 17861 Uitslagen Programma WADDINXVEEN In „De Hoeksteen” aan de Esdoornlaan is maandag avond een basketbalvereniging opgericht. Deze nieuwe Waddinxveense zaalsportvereniging tooit zich met de naam „TOOS”, waarmee dan tege lijkertijd duidelijk wordt dat de gymnastiekvereniging met dezelfde naam aan de wieg heeft gestaan van deze basketbalvereniging. De oprichting sluit een periode van succesvol experimenteren af. WADDINXVEEN Zaterdag heeft de Waddinxveense gymnastiekver eniging „TOOS” het wedstrijdseizoen afgesloten met onderlinge wedstrijden voor keurploegen. Aan deze wedstrijden werd in totaal door zeven ploegen deelgenomen. Voortgezet onderwijs DONDERDAG 28 JUNI 1973 Evena 1 juli 1 Gedui bij U Wij hi perio 6.34.6 6.44.1 6.79.1 MIELI AEG INDE! BAUK LET Aanvoerder winnend team van Baas TOOS-voorzitter Sybe Melis De verenigingskleuren zijn geel-zwart. Het vignet van de basketbalvereniging is hetzelfde als die van „TOOS”, maar dan Gelooven 32.0 ptn. Dames: 1. Margriet den Boon 32.3 ptn; 2. Cock den Boon 31.7 ptn; 3. Sandra Slob 30.1 ptn. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 15 14 14 14 12 7 6 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 3 2 1 1 4 4 4 5 7 13 13 13 14 16 18 38 32 31 30 30 26 15 14 12 11 8 5 WADDINXVEEN De Waddinxveense Sportweek 1973 is een zonovergote festijn geworden. Het Sportweekcomité, onder voorzitterschap van de heer H. van Geloo ven, is uiterst tevreden over de belangstelling van de inwoners voor de twee en twin tig programmapunten, die in twaalf dagen werden afgewerkt. Is het weer van de opening op dinsdag 12 juni tot en met de afsluiting afgelopen zaterdag geweldig geweest en kwamen de bezoekers met drommen op de evenementen af, toch zal het financieel gezien moeilijk zijn de eindjes aan elkaar te knopen. Volgens de eerste berichten zou dat allemaal net gaan. 7.31.0 7.38.2 BAUK autorr 1488.0 1.589.1 1.604.6 1.662.7 1.692.0 1.726.4 1.732.1 1.780.3 1.796.8 1.798.4 1.799.4 1.834.1 1.852.6 Foto: WvW/Gijs Kooren 2 jarige opleiding voor staatsdiploma aanvang: augustus/september kleine groepen - persoonlijke begeleiding keuze pakketten De opdrachten die men zoal moest uit voeren waren het rijden om pilons, het rijden over balken, het verwisselen van een band en het nemen van andere hin dernissen. In een grote eensgezindheid werden de voorstellen van het op die avond nog voorlopig bestuur aangenomen. De aan wezige leden gaven het bestuur een defi nitief karakter door naast de voorzitter Sybe Melis W. Westphal tot vice-voor- zitter te benoemen, T. Oomen tot secre taris, C. Smallegange tot penningmeester en N. Metselaar tot wedstrijdsecretaris. De uitslagen waren als volgt: Jongens tot 9 jaar: 1. Ronald Huizer 34.8 pnt; 2. Pim Spetter 32.3 ptn; 3. André Dekker 32.2 ptn. Meisjes tot 9 jaar: 1. Nelleke den Boon 30.9 ptn; 2. Anja Prins 30.3 ptn; 3. Merula Bergwerf 30.2 ptn. Jon gens 9-12 jaar: 1. Geert Engelsma 38.8 ptn; 2. Arco Zwijnenburg 36.0 ptn; 3. Pieter Verheul 35.7 ptn. Meisjes 9-12 jaar: 1. Carin Sirre 33.5 ptn; 2. Ellen de Vogel 33.4 ptn; 3. Korrie Kok 30.5 ptn. Jongens 12-16 jaar: 1. Arno Kleiweg 48.8 ptn; 2. Wilko de Vogel 41.0 ptn; 3. Mar co Kleiweg 37.9 ptn. Meisjes 12-16 jaar: 1. Sylvia Dullemeyer 35.7 ptn; 2. Diana van Gelooven 32.7 ptn; 3. Sylvia van WADDINXVEEN Fred Ver meulen is Waddinxveens voetbal ler van het jaar. Voordat het jeugdtournooi van de voetbalclub Waddinxveen gewonnen door Fortuna Vlaardingen begon, werd de aan een kettinkje beves tigde „gouden bal” uitgereikt door jeugdvoorzitter A. van der Pijl. Fred, die aanvoerder is van het B-elftal, vergaarde de meeste punten die de jeugdleiders in het afgelopen seizoen hebben gegeven voor gedrag, netheid en sportivi teit. In de technische commissie hebben voorzitter Sybe Melis en zijn vrouw, Henny Melis-Kleine (28), zitting. Dit echtpaar is in de landelijke en regionale basketbalwereld geen onbekende. Zij hebben eredivisie gespeeld en eredivisie clubs getraind. Mochten er Waddinxve- ners zijn die zich als lid van de basket balvereniging willen opgeven dan kun nen zij contact zoeken met secretaris T. Oomen, Peuleyen 38, telefoon 5604 of met voorzitter Sybe Melis, Beethoven laan 12, telefoon 3995. DAW LZ '86 Swift DWR TZV De Gouwe ZPB Rijnmond Merwede DWT Rotterdam Surae vrijdag 29 juni te Leiden: LZ ’86 1-De Gouwe 1 heren; dinsdag 3 juli te Vee- nendaal: VZC 2-de Gouwe 2 heren; don derdag 5 juli te Uitgeest: AZU 1-de Gouwe 1 dames. Uitslagen wateropolwedstrijden: Barracuda a-de Gouwe b meisjes 42 BZPC a-de Gouwe a jongens 104 de Gouwe 4-BZPC 4 heren 01 Woeren 3-de Gouwe 5 heren 15 de Gouwe 3-Nereus 3 heren 06 WADDINXVEEN De hengelsport- vereniging Waddinxveen hield op zater dag 23 juni 1.1. de tweede wedstrijd van de maatviscompetitie. Er werd gevist in de Wiericke te Nieuwerbrug. De vangst was matig. 21 Hengelaars vingen 55 maatse vissen. Eerste werd J. van Eg- dom 118 cm 7 st. Door drukke werkzaamheden zagen de heren W. T. van Leeuwen, B. Rooden- burg en R. Schiïperoort zich gedwongen hun taak als wedstrijdcommissie voor de alle maten-concoursen neer te leggen. In overleg met het bestuur is een tijde lijke alle matenwedstrijdcommissie be noemd, bestaande uit de heren K. Broer, H. van Helden en C. Stolker jr. De wedstrijd, die op woensdag 20 juni had moeten plaatsvinden is tot na de vakan tieperiode uitgesteld. Vorige week donderdagavond vond de herhaling plaats van de jeugdviswed- strijd in de Petteplas. Door de 21 deelne mers, waaronder twee meisjes, werden in totaal 87 vissen gevangen wat goed was voor 730 punten. Eerste werd J. Rijnsburger: 187 punten 21 vissen. Zowel het basisonderwijs als het voort gezet onderwijs was in de schoolzwem- wedstrijd vertegenwoordigd. Van de la gere scholen wist de Jan Ligthartschool beslag te leggen op de eerste prijs. Bij het voortgezet onderwijs kwamen de wisselbekers definitief in het bezit van de meisjes en jongens van de openbare Prof. Kohnstammschool voor mavo. slag estafette meisjes: 1. Openbare Mavo 3.00.5, 2. De Rank 3.22.4, 3. Chr. Mavo 3.36.6. 5x50m vrijeslag estafette jongens: 1. Openbare Mavo 2.57.0, 2. Chr. Mavo 3.12.2. Eindstand hogere scholen meisjes: 1. Openbare Mavo (wisselbeker definitief in bezit) 2. De Rank 3. Chr. Mavo Eindstand hogere scholen jongens: 1. Openbare Mavo (wisselbeker definitief in bezit) 2. Chr. Mavo Op de oprichtingsvergadering waren 24 mensen aanwezig. Zij, en vier mensen die niet aanwezig konden zijn, gaven zich allemaal op als lid van de basket balvereniging „TOOS”, zodat deze ver eniging in totaal over 28 leden beschikt. Vastgesteld is dat zij aan contributie 40,- per kwartaal gaan betalen. De jeugd tot 19 jaar betaalt 20,- per kwartaal WADDINXVEEN -Een van de hoog tepunten van de sportweek is altijd de finale van het bedrijfsvoetbaltoumooi. Na een felle strijd van avonden waren de fa. Baas en de ploeg van Baan/Mulder overgebleven. Zoals altijd was het een felle strijd waarbij de scheidsrechter nog al eens moest ingrijpen. Uiteindelijk bleef de wedstrijd onbeslist, zodat ook hier het nemen van strafschoppen uit komst moest brengen. Als winnaar van het bedrijfsvoetbal eindigde de fa. Baas en als tweede de gecombineerde meubel fabrieken Baan/Mulder. WADDINXVEEN De zaterdag ge speelde finalewedstrijd in het kader van het schoolvoetbaltournooi om de eerste en tweede plaats tussen de Willem van Oranjeschool en de Jan Ligthartschool eindigde in een 00 gelijkspel. De strijd werd met strafschoppen beslist waarbij de Willem van Oranjeschool eerste werd en de Jan Ligthartschool tweede. De derde en vierde plaats tussen de St. Jo zefschool en de Leon van Gelderschool werd ook met strafschoppen beslist, na dat de beslissingswedstrijd in een 11 gelijkspel was geëindigd. De derde plaats was voor de Leon van Gelderschool en de vierde voor de St. Jozefschool. WADDINXVEEN Een en twintig automobilisten hebben deelgenomen aan de zaterdagmorgen op de Beijerincklaan gehouden behendigheidswedstrijd. De wedstrijd werd voor het eerst in het ka der van de Waddinxveense Sportweek in samenwerking met de rijkspolitie van Waddinxveen gehouden. De eerste prijs werd veroverd door de heer D. Huisman. Tweede was de heer S. Poot, derde de heer H. Langedam en vierde de heer G. Kooren. De poedelprijs ging naar de enige vrouwelijke deelneemster, me vrouw Boerman. Het op korte termijn verkrijgen van een goede speelmogelijkheid is voorlopig het grootste probleem waarvoor het be stuur onder voorzitterschap van de gymnastiekleraar Sybe Melis (33) zich geplaatst ziet. In Waddinxveen zijn de gymnastieklokalen ongeschikt voor het basketbalspel. Verwacht wordt dat de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) voor de in september aanvangende competitie dispensatie zal verlenen, zodat indien het allemaal in de schema’s kan worden ingepast het komende seizoen in Waddinxveense zalen gespeeld kan worden. WADDINXVEEN Uitslag wedvlucht vanaf Compiegne, afstand 320 km. Ge lost 6.20 uur. Deelname 62 duiven. Aan komst eerste duif 12.27.12, snelheid p.m. 876,96 mtr; aankomst laatste duif 1256.54, snelheid p.m. 806,20 mtr. Gebr. Anders 1 11 13; J. de Haan 2 7; A. van Eek 3 5 6 10; Troost-Tamerus 4 12 14; Th. Colla 8 15; D. Boere 9 16. Uitslag wedvlucht vanaf Chateauroux. Afstand 620 km. Gelost 5.20 uur. Deel name 45 duiven. Aankomst eerste duif 16.29.26 uur, snelheid p.m. 925. 10 mtr; aankomst laatste duif 17.48.10 uur, snel heid p.m. 833.66 mtr. J. de Haan 1 7; Gebr. Anders 2 5 6 10 11; Troost-Tamerus 3 4 9; C. van Eek 8. WADDINXVEEN Geheel onver wachts kwam er zondag toch nog een Waddinxvener op het ere-podium tijdens de Nederlandse jeugdkampioenschappen die zaterdag en zondag in Amsterdam werden gehouden. Zaterdag tijdens de series 400 mtr horden jongens A kwam Kees Versluis steeds weer verkeerd uit voor de horden, waardoor zijn tijd niet al te best was. Echter nog net genoeg om zondag in de finale te mogen komen. In deze finale liep het allemaal veel be ter en was hijzelf verbaasd dat hij bij het uitkomen van de laatste bocht ruim derde lag. Toen was het niet moeilijk meer deze plaats te behouden. Toen later bleek dat nummer twee onreglementair had gelopen en dus gediskwalificeerd werd schoof hij nog een plaats op en werd zodoende tweede. Met zijn tijd van 59.4 sec. verbeterde hij tevens het Gouds junior- en seniorrecord. Op zijn andere nummers, de 110 mtr horden en speer werpen, miste hij net de finale, evenals zijn broer Ton op de 100 mtr jongens B. Deze was wel finalist bij het versprin gen waar hij met 5.74 zevende werd. Eveneens in de finale kwam R. Lemsink op de 1500 mtr jongens B en A. Sikma op de 1500 mtr jongens A. Rob Lemsink kwam in deze finale halfweg vanuit het achterveld opzetten en finishte als vier de in de goede tijd van 4.19.2 min. Auke Sikma liep vanaf het begin mee in de kop, doch het zeer hoge aanvangstempo bleek hem in de laatste ronde teveel. Toch eindigde hij nog als 5e in een tijd van 4.14.2 min., wat toch nog een per soonlijk rekord was. Door een kleine technische verandering in het gymnastieklokaal aan het Konin gin Wilhehninaplein was het mogelijk om vier wedstrijdnummers gelijktijdig af te werken, waardoor het in feite over belaste programma op één ochtend kon worden afgewerkt Dit laatste was overi gens bittere noodzaak, aangezien de TOOS-jongeren nog voor diezelfde mid dag een strandtocht hadden geregeld. Ondanks het vroege uur waren er naast de gebruikelijke „officials” ook al vele toeschouwers en het bleek (al weer eens) dat de gymzaal aan het KW-plein voor dit soort uitgebreide activiteiten eigen lijk aan de krappe kant is. Desondanks werd er in het algemeen goed geturnd; af en toe liet iemand wel eens een steek je vallen, maar de reden daarvoor was dat velen reeds nu nieuwe oefenstof in hun oefeningen hadden verwerkt. De wedstrijden vormden niet alleen een goede afsluiting van het seizoen, het grote aantal jeugdige deelnemers biedt ook goede perspectieven voor het ko mende seizoen; maar dat laatste moet nog worden weergemaakt. 50m schoolslag meisjes: 1. Trudy de Groot 40.6 (Openbare Mavo), 2. Marjan Walthie 45.0 (Openbare Mavo), 3. Ma rijke Knecht 45.2 (Chr. Mavo). 50m schoolslag jongens: 1. Henry Verweij 40.4 (Chr. Mavo), 2. Peter Sliedrecht 41.6 (Chr. Mavo), 3. Rudy Mulder 41.7 (Openbare Mavo). 50m rugslag meisjes: 1. Andrea de Jong 41.0 (Openbare Ma vo), 2. Janny Verhoef 42.8 (De Rank), 3. Trudy de Groot 43.4 (Openbare Ma vo). 50m rugslag jongens: 1. Niek Baas 37.5 (Openbare Mavo), 2. Henry Ver weij 40.4 (Chr. Mavo), 3. Peter Slie drecht 41.6 (Chr. Mavo). 50x50m vrije- Dit zijn de uitslagen: 50m schoolslag meisjes: 1. Sandra d. Hertog 48.4 (St. Jo zef), 2. Wilma Romeijer 48.5 (Reho- both), 3. Ilse Bregman 48.6 (Rehoboth). 50m schoolslag jongens: 1. Jimmy Kos ter 48.3 (Jan Ligtbart), 2. Eric van Eek 50.3 (Theo Thyssen), 3. Martien Ooms 51.1 (Theo Thyssen). 50m rugslag meis jes): 1. Yvonne van der Klauw 44.8 (St. Paulus), 2. Rietje Verweij 46.6 (Jan Ligthart), 3. Soraja Tuwannakotta 47.2 (Jan Ligthart). 50m rugslag jongens: 1. Jimmy Koster 46.5 (Jan Ligthart), 2. Luuk Uiterwijk 48.2 (Theo Thyssen), 3. Henk Vermulm 48.7 (Willem van Oran je). 50x50m vrijeslag estafette meisjes: 1. Jan Ligthartschool 3.47.3, 2. Willem van Oranje 3.58.4, 3. Rehobothschool 4.05.0. 50x50m vrijeslag jongens estafette: I. Jan Ligthartschool 3.40.4, 2. Theo Thyssenschool 3.42.2, 3. Willem van Oranje 3.50.3. Eindstand lagere scholen: 1. Jan Ligthartschaal 2. Willem van Oranje 3. Theo Thyssen 4. Groen van Prinsterer 5. Rehobothschool 6. Kon. Julianaschool 7. Klaas de Vriesschool 8. Leon van Gelder 9. St. Jozefschool 10. St. Paulusschool II. Eben Haëzerschool 12. Mon. Beckersschool 13. Savorin Lohmanschool Tijdens de tweede kompetitiedag voor C-D jeugd van het district west H bleek dat de extra trainingsuren niet voor niets waren geweest voor de meisjes C. Ston den zij na de eerste kompetitiedag reeds op een eervolle derde plaats, nu prijken zij helemaal boven aan in deze 2e klas. Mede dankzij het mooie weer tijdens de ze in Dordrecht gehouden wedstrijd be reikten zij een totaal van 6146 punten, waarmee zij slechts voorgegaan werden door Delta Sport met 6193 punten. Door dat zij op deze ploeg reeds 400 punten voorstonden was dit niet de grootste concurrentie. Dat was wel de winnaar van de vorige wedstrijd, A.V. Leiden, doch deze ploeg kwam nu op 5950 pun ten waardoor de achterstand van 97 pun ten werd omgezet in een voorsprong van 101 punt. Evenzo verging het met de no. 2 van toen, Schelde Sport, waarop zij nu 257 punten voorsprong hebben. Doordat slechts twee van de drie wed strijden tellen voor het eindklassement zijn nu Delta Sport en Juon de grootste concurrenten geworden en zal er op 1 september tijdens de 3e wedstrijd nog een harde strijd gestreden moeten wor den. Vanwege vakantie van enkele ploegleden zagen de C-jongens hun rian te voorsprong van 629 punten in Den Haag geheel verdwijnen. Zij zullen zich nu tijdens de 3e kompetitiedag waar moeten maken om de eindoverwinning te kunnen behalen. De D-junioren, waarvan de jongens in Reeuwijk en de meisjes in Rotterdam in aktie kwamen, kwamen alle groepen in de middenmoot terecht. Op het programma voor het komend weekend staan meerkampen voor junio ren die in Lisse zullen worden gehouden. 180 graden gedraaid, zodat een gestyleer- de basketballer ontstaat. De NBB eist dat de leden bestuurlijk en financieel een zelfstandig leven leiden. Vandaar ook dat er officieel geen enkele binding be staat met de gymnastiekvereniging „TOOS”. Contactman tussen de gym nastiek- en basketbalvereniging is N. Zwijnenburg. WADDINXVEEU Het is het zeven tal van De Gouwe in de thuiswedstrijd niet gelukt kampioen DAW uit Alkmaar een nederlaag toe te brengen. De Wad- dinxveners verloren met 45 in een toch wel gelijk opgaande strijd. In de derde en vierde periode wist men de snel opgelopen achterstand vrijwel geheel terug te brengen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 2