Voor trimmen om WADDINXVEEN i BURGERLIJKE STAND 11 Trimmen wil niet zeggen dat u buiten adem raakt Weekblad voor Waddinxveen Donderdag 19 juli 1973 29e jaargang - nr. 1347 Advertenties voor het weekblad buikje weg te werken is groeiende belangstelling merkbaar Atletiekbaan en openluchtzwembad: plaatsen DE ZWALUW DE SPERWER lil REPRODUKTIES - POSTERS C. E. Schook geslaagd GEVONDEN EN VERLOREN SPREEKUREN Pagina 2 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 19 JULI 1973 Trimtest Herwonnen fitheid Te veel zitten H Boekhandel Veldwijk BV Calorieën SERVICE-RUBRIEK VAN HET WEEKBLAD VOOR DE ABONNEES A AG EN JJ Uitgave Druk. Veldwijk B.V. Direktie J. B. Veldwijk Redactie B. J. Woudenberg Exploitatie F. van Kempen WADDINXVEEN Als u gaat trimmen is het goed om dit te weten: Elk uur van de dag is ge schikt om te trimmen Oefen niet vlak na een maaltijd maar wacht minstens tot twee uur daarna Het is niet de bedoeling van het trimmen dat u buiten adem raakt. Neem een rust pauze als u zelf meent dat het nodig is Benut de rustmomenten zo veel mogelijk, maar blijf een beetje in beweging Forceer niets, grijp niet bo ven uw macht. Het afleggen van een te grote afstand in eens (lopen en zwemmen) zou u de lust kunnen ontnemen door te gaan Het belangrijkste is dat u het nut van het trimmen in ziet, dit verstandig doet en er bovenal vreugde m beleeft fc - Ag - Ëf L Foto: het Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom De atletiekbaan van de atletiekvereniging "Waddin xveen”, waar ook volop getrimd kan worden. iË 'sBsB BB B:<: B WADDINXVEEN De postduiven vereniging De Zwaluw nam deel aan een wedvlucht vanaf Surveilliers. Af stand 360 kilometer. Gelost werd er om 6.30 uur. In concours waren 63 duiven. Snelheid eerste duif 1091 meter per mi nuut, snelheid laatste duif 965.84 me ter per minuut Uitslag: Th. Colla 1 10; Troost-Tamerus 2; D. Boere 3 7 11 13 15; C. van Eek 4 6 17 18; J. de Haan 5 16; Mej. B. Colla 8; Gebr. Anders 9 14; W. Slagboom 12. Nu nog iets over het trimmen in het algemeen. Zoals bij alle vormen van lichaamsoefening is het verstandig eerst uw huisarts, bedrijfsarts of een medisch sportkeuringsbureau te raadplegen alvo rens te beginnen. Ministers, staatssecre tarissen, captains of industry, noeste werkers, al die mensen die voelden dat zij iets tekort kwamen, leefden op over- volle agenda’s, te moe waren, beleven thans de vreugde van herwonnen fit heid, waardoor zij met meer energie de dagelijkse beslommeringen kunnen doorstaan. Het is gewoon jammer dat zovele Ne derlanders na hun 25e levensjaar de ’’sportieve” periode beëindigen. Men werkt aan een carrière, men wil meer geld verdienen, heeft geen tijd meer en dat gevoegd bij overvloedig eten, teveel roken, het gebruik van brommer of auto, veroorzaakt een vetlaag op plaat sen waar die vroeger niet was. De mens in onze tijd zit ongeveer 150.000 uren van zijn leven. Dat zijn er 50.000 meer Het menselijk lichaam verbruikt iedere dag een bepaalde hoeveelheid calorieën, ongeacht de activiteiten. Men noemt dit verbruik de basale of ruststofwisseling. Deze is nodig om de normale lichame- Donderdag 9 augustus Gast-beiaardconcert M. Moerdijk-v.d. Swaim, St. lanskerk Gouda, 19.30 uur Orgelconcert Jaap Nieuwenhuyse, St. Janskerk Gouda, 20.00 uur Dinsdag 14 augustus Gastbeiaardconcert Erica Kuit, St. Jans kerk, Gouda, 20.00 uur Donderdag 16 augustus Gemeenteraadsvergadering, gemeente huis, 20.00 uur Orgelconcert Dirk Jansz. Zwart, St. Janskerk, Gouda, 20.00 uur Vrijdag 17 augustus Radio Veronica’s Drive In, Goudse Schouwburg, 19.30 uur Donderdag 23 augustus Orgelconcert Herman van Vliet, St. Janskerk, Gouda, 20.00 uur Donderdag 30 augustus Orgelconcert Piet van Egmond, St. Jans kerk, Gouda, 20.00 uur Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,21 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters. Giro: 47062 tnv Drukkerij Veldwijk BV Advertentie-af deling Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 Bank: Rabobank Waddinxveen. Klachten bezorging: Nassaulaan 20, Waddinxveen telefoon 2604 WADDINXVEEN Aan de Medische Erasmusuniversiteit in Rotterdam is de heer C. E. Schook (Vijverlaan) geslaagd voor het doctoraal 1 Geneeskunde. Abonnementsprijs: 3,60 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 10,- per half jaar binnen versprei dingsgebied en 16,25 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incassokosten. NEDERLANDS HERV. KERK Brugkeik: 9.30 uur ds I. Schipper, Ede 18.30 uur kand. M. Baan, Waddinxveen Bethelkerk: 9.30 uur de hr. C. van Gils, W’veen 17.00 uur ds J. van den Heuvel De Hoeksteen: 9.30 uur ds J. van den Heuvel 18.30 uur de hr. C. van Gils, W’veen Immanuëlkerk: 9.30 uur ds N. J. Flink 19.00 uur ds N. J. Flink GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds P. van Hall, Zevenhuizen 17.00 uur ds I. Groenenberg, Den Haag Kruiskerk: 9.30 uur ds I. Groenenberg, Den Haag 17.00 uur ds F. D. Meijnhardt, Reeuwijk REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds G. Hooykaas OUD-GEREFORM. GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst vrijdag 20 juli 19.00 uur ds J. van Prooyen, Stavenisse OPPASCENTRALE (tel. 6347) Te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. Donderdag 19 juli Orgelconcert Jan Kleinbussink, St. Janskerk Gouda, 20.00 uur Donderdag 26 juli Orgelconcert Henk Klop, St. Janskerk Gouda, 20.00 uur Dinsdag 31 juli Gast-beiaardconcert M. S. Weinstein, St. Janskerk Gouda, 19.30 uur Opgave van evenementen en verga deringen, die een algemeen of open baar karakter hebben, ontvangen wij graag tijdig. Plaatsing geschiedt kos teloos. Redaktie-adres: Peppelhorst 109, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 (HR. AFGESCH. GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds A. P. Verloop 17.00 uur ds A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw: Mendelweg 9.30 en 18.00 uur ds A. Bac JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burg. Trooststraat 4: 15.30 uur openbare toespraak over: ”Hoe voordeel trekken van het lezen van de Bijbel” 16.30 uur wachttorenstudie over ”Het woord der waarheid juist hanteren” VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 9.30 en 18.30 uur samenkomst dinsdag 20.00 uur samenkomst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: eucharistievieringen zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Ontmoetingskerk: eucharistievieringen zaterdag 19.00 uur, zondag 8.30, 11.45 en 18.30 uur. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdagochtend 12 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen over het algemeen - zonder tegen bericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. 1 Hand- en spandiensten (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. PROT. CHR. STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING: afdeling Gezinsverzorging en Bejaardenzorg: spreekuren: iedere ochtend van 8.30-9.30 uur in het Anne Frankcentrum (3e etage), Jan van Bijnenpad, tel. 4896. afdeling Maatschappelijk Werk: (vacature; voorlopig geen spreekuur; voor nieuwe aanvragen zal een beroep moeten worden gedaan op instellingen in naburige gemeenten, nadere infor matie telefoon 4896). Maatschappelijk Werkster Geref. Kerk woensdag van 10 tot 11 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. Ook werd deelgenomen aan een wed vlucht vanaf Strombeek. Afstand 128 kilometer. Gelost werd er om 9.20 uur. In concours waren 133 duiven. Snelheid eerste duif 1171,28 meter per minuut, snelheid laatste duif 966,69 per minuut. Uitslag: Gebr. Ander 1 11 17 31; D. Boere 2 6 7 8 18 19 26 27 29 30; J. van Rijswijk 3 20; J. de Haan 4; Th. Colla 5 9 12 14 15; W. Slagboom 10; C. van Eek 13 24; D. Oskam 16; Troost-Ta merus 21 28 32; J. van Erk 22 23 33; Mej. B. Colla 25. Nog verontrustender is het gevaar dat het hart bedreigt. Uit allerlei publicaties is naar voren gekomen dat te weinig beweging naast roken, teveel eten en teveel spanning de kans op het krijgen van een hartinfarct doet toenemen. Het hart is een spier die door oefening of training meer kan presteren. Een sport- hart is een hart dat door de sportbeoe fening groter is en vooral krachtiger is geworden en zich aangepast heeft aan de hogere eisen die tijdens sportbeoe fening worden gesteld. In de oudheidkamer van de Rabo bank aan de Kerkweg wordt tot donderdag 9 augustus een ten toonstelling gehouden onder het motto „Een greep uit de rijkdom van oude kinderboeken en pren ten”. De expositie is geopend op dinsdag-, donderdag- en vrijdag middag steeds van 14.00-16.00 uur, alsmede op de vrijdagavon den van 19.00-21.00 uur. Verloren: afsluitbare dop van benzine tank, rode portemonnaie met inhoud; goud armbandje, mosgroene parapluie, sleutel, rood colbertjasje, blauwe trui, sleutelbos in leren mapje, blauw-witte badjas en rood met wit badpak, bruin sleutelétui, zwarte herenpoloshirt, een blauw jasschort, gouden armbandje. Gevonden: groen visnet, rode step. Om nu de conditie van iedere Wad- dinxvener te testen heeft de atletiekver eniging ’’Waddinxveen” een trimtest sa mengesteld die vier maal - twee keer op zaterdagmorgen en twee keer op maandagavond - per jaar wordt afgeno men. Deze trimtest, waaraan iedereen kan deelnemen, bestaat uit. de Cooper test, 12 minuten hardlopen (althans pro beren), sprinttest met hindernis over 100 meter, sprinttest zonder hindernis over 100 meter, balgooien en hinder- nisbaan met bal. Deze testen worden tijdens de trainingsuren op zaterdag morgen en maandagavond. Zij die wil len gaan trimmen kunnen contact zoe ken met Jan van Leeuwen, Kerkweg 169 (tel. 2412) en Koos van den Nieuwen- dijk, Apollolaan 28 (tel. 4107). Honderden mensen doen mee met de ’’Zwem je fit”-actie. Trimkaarten om hieraan deel te nemen zijn verkrijgbaar aan de kassa van het openluchtzwembad ”De Sniep”. Dit zijn de spelregels: Men kan uit diverse afstanden per keer kie zen. De minimale afstand is echter 100 meter. De maximum afstand per keer (per dag) is 500 meter. Voor de jeugd ’’Steeds meer mensen in Nederland zul- onder tien jaar is de maximum afstand per dag echter 300 meter. Op de trim- kaart staan vermeld de afstanden die men kan gaan zwemmen: 5000 meter (brons), 15000 meter (zilver) en 25000 meter (goud). Deelnemers beneden de achttien jaar moeten een zwemdiploma hebben. Is men jonger dan veertien jaar, dan moet de kaart door het zwem badpersoneel afgetekend worden. Lie ver niet voor half tien in verband met de zwemlessen. De ’’Zwem je fit”-actie wordt op zaterdag 8 september ’s mor gens om tien uur afgesloten. De een rijksdaalder kostende kaarten moeten voor 5 september bij de kassa van het openluchtzwembad worden ingeleverd. Op die zaterdag de achtste worden in ieder geval de medailles uitgereikt. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het zwembadpersoneel. Het is een duidelijke zaak dat niemand iedere dag behoeft te zwemmen, echter wel met regelmaat. WADDINXVEEN De postduiven vereniging De Sperwer nam deel aan de wedvlucht van Surv. Fosses. Afstand 360 kilometer. In concours 140 duiven, die werden gelost om 5.45 uur bij kalme zuid-oosten wind. Aankomst eerste duif 11.14.16 uur, laatste 11.41.36 uur. Snel heid eerste duif 1339,46 meter per mi nuut, laatste 1215,24 meter per minuut. Uitslag: T. H. Twigt en Zn 1 7 8 25 28 32; Gebr. Metselaar 2 6 9 12 14 16 17 20 29; Gebr. van Kempen 3 13 23 31 33; C. A. Toot en Zn 4; P. Metselaar 5 19; H. van Dijk 10; P. Vink en Zn 11; J. C. Koren 15 21 34; N. van Vliet 18; J. C. den Riet 22 26; W. van Ber- kensteyn 24; J. Versloot 27; H. van Ha ren 30; L. de Bruyn 35. Ook werd deelgenomen aan een wed vlucht van Strombeek. Afstand 128 ki lometer. In concours waren 593 duiven. Gelost werd er om 9.20 uur met kalme zuid-oosten wind. Aankomst eerste duif 11.03.51 uur, laatste 11.22.15 uur. Snel heid eerste duif 1240,07 meter per mi nuut, laatste 1053,70 meter per minuut. Uitslag: Gebr. Metselaar 1 4 11 12 17 21 31 33 36 37 41 42 45 47 90 102 113 119 122 139 146; M. Twigt 2 99 101; T. H. Twigt 3 44 49 57 70 117 124; H. van Haren 5 50 75 103 105 143; P. Bo- nefaas 6 61 125; N. van Vliet 7 14 15 34 35 43 46 73 74 85; J. Versloot 8 93 96 134 142; J. C. den Riet 9 10 19 107; N. van Tol 13 24 25 67; P. Metselaar 16 28 30 39 60 112; D. Heeren 18 53 56 59 65 68 77 80 123 126 135 140; L. de Bruyn 20 51 55 78 83 94 128; A. Groenendijk 22 58 63; W. van Berken- steyn 23 76 79 86 104; Verkade-de Wit 26 109; H. van Dijk 27 97 131 145; Gebr. Verkley 29 66 82; Gebr. van Kem pen 32 38 52 92 106 147; P. Vink en Zn 40 136; S. Groenendijk 48 87; A. Rietveld 54; W. Heuvelman 62 89 118 121; de Kok-Bijmans 64 141; J. C. Ko ren 69 81 98 111; J. Vermeulen 71 115; P. Steenwinkel 72 120; C. van Dijk 84; F. Middelkoop 88; L. Slootjes 91 108 130 138; C. Toor en Zn 95 100 114 144 148; B. Vermeulen 110; D. Degen hardt 116; W. Breedijk 127; A. Bone- faa 129 132 137; Helsloot-van Gent 133. Het is duidelijk; door gerichte training kan men het hart sterker maken. Niet door als een razende Roeland te begin nen, maar door rustig aan te vangen en de activiteiten langzaam op te voe ren. Tegelijkertijd wordt natuurlijk een beroep gedaan op de longen. Ook de ademhaling kan enorm toenemen tot enkele liters lucht die per minuut in- en uitgeademd worden. Beweging be vordert niet alleen hart, longen en bloedsomloop, maar ook de spijsverte ring. Bovendien zal men bij meer li chaamsbeweging vaak minder roken en drinken. Niet dat een biertje op zijn tijd niet goed is, maar wanneer men de volgende dag weer aan het TRIMmen zal slaan, wil men dat toch met een zeker gevoel van fitheid doen. ffi® Normaal slaat een hart bij volwassenen gemiddeld 72x per minuut, bij inspan ning kan de hartslag oplopen tot wel 180 slagen per minuut. In plaats van ongeveer 5 liter bloed per minuut in rust kan het hart van goed getrainde sportbeoefenaren wel ruim 40 liter bloed per minuut via het hart door het lichaam pompen. Zo’n goed getraind hart kan het in rust dan ook kalmer aandoen. De polsslag in rust neemt dan ook bij regelmatige oefening af. Wan neer men de polsslag van b.v. 85 tot 70 per minuut terugbrengt, bespaart dat het hart per dag 15 x 60 x 24 21.600 slagen; dat zijn er miljoenen in de loop van ons leven. Het hart werkt op deze wijze economischer. Nu hebben niet alle oefeningen dezelfde invloed op hart en bloedvaten. Het hart wordt voor al getraind bij activiteiten die enige tijd duren, bewegings-, spel- en sport- vormen, waarbij het uithoudingsvermo gen getraind wordt. Ondertrouwd: F. Beerens en J. A. Spanjer; H. van der Loo en G. E. Burggraaf; M. Plomp en A. A. Oskam. Geboren: Jennefer Marlies, dv A. G. de Jager en J. E. van Nieuw- kerk; Frank Jozef, zv B. C. M. van Soest en M. I. T. A. Sikken; Matthijs zv M. W. de Jong en C. J. T. Steenland; Marcel zv W. Jon- geneel en J. W. van der Laan; Stephanie dv D. M. Andeweg en N. Smol. Overleden: Hogerbrugge, wv C. Oudijk Pietertje 73 jaar; van Elde- ren Barbera ev G. P. Koetsier. 74 jaar; Verkade, Maria Wilhelmina ev A. Zwanenburg, 42 jaar. Het verschil is in de loop van een dag niet veel, maar in een jaar kan het gewicht aanzienlijk toenemen. Zonder dat men het merkt wordt men zwaarder. Opeens is er het ’’buikje” en het kost veel moeite om dat kwijt te raken. Het systeem van verhoogde activiteiten door meer lichaamsbeweging heeft de volgende voordelen. Bewegingstrai- ning zorgt ervoor dat er geen calo rieënoverschot ontstaat en dat het teveel aan lichaamsgewicht lang zaam verdwijnt. De spieren zorgen voor een stevig corset, de houding verbetert en men voelt zich binnen een maand energieker. Bovendien heeft het bewegen in de natuur, het spelen in de zaal of het zwembad tot gevolg dat men de frustraties van arbeidssfeer en de dagelijkse beslommering vergeet. len in beweging moeten komen, want stilzitten en teveel eten is bepaald on gezond.” Dat is in het kort samengevat de conclusie van de commissie ’’Over voeding” van de Voedingsraad. Er zijn aanwijzingen dat bijvoorbeeld het aan tal te dikke achtjarige schoolkinderen zich in drie jaar heeft verdubbeld. En met de ouderen onder ons gaat het al niet veel beter. ”De mate van overvoe ding neemt na het dertigste levensjaar aanzienlijk toe en bereikt bij mannen van 50 tot 60 jaar de top”. Dat draagt bij tot een even bekende als verontrus tende stijging van een aantal ziektebeel den, zoals: ’’Rugpijn, platvoeten, hoge bloeddruk, stofwisselingsstoomissen, hartziekten”. Dikke mensen zijn weinig beweeglijk, hetgeen tevens de kans op ongelukken vergroot. Het is daarom niet vreemd dat een groep levensverzekeringsmaatschappijen een boekje heeft uitgegeven, waarin de lezer wordt aangeraden het eigen li chaam nader te beschouwen en zich af te vragen ’’Leef ik wel gezond?”. Er staan behartenswaardige zaken in even als in de rapporten van de Gezond heidsraad, de commissie Beyerman en de commissie Jeugdgezondheidszorg, waarin er sterk op wordt aangedrongen dat de mensen zich betere leefgewoon ten aanmeten. lijke processen voortgang te doen vin den. Deze ruststofwisseling bedraagt bij iemand met een lichaamsgewicht van 65 tot 70 kg ongeveer 1600 tot 1700 calorieën. Men heeft vastgesteld dat de meeste mensen meer dan 3000 calorieën per dag tot zich nemen, waarvan echter ongeveer 2300 calorieën wordt ver bruikt. dan onze voorouders zittend doorbrach ten en het is bijna het dubbele aantal uren van 150 jaar terug. Vooral de laatste veertig jaar is het leven meer veranderd dan ooit: ”De voetganger is een autobestuurder geworden, de trap- penklimmer een liftgebruiker. Uit de gespierde mens is een intelligente zwak keling ontstaan, die voor bijna iedere beweging met een druk op de knop kan volstaan. Het aantal zwaarlijvigen is daardoor verontrustend toegenomen.” WADDINXVEEN De atletiekbaan aan de Alberdingk Thijmlaan en het openluchtzwembad aan de Sniepweg zijn voor een groeiend aantal Waddinxveense trimmers de welbekende plaatsen om iets aan het wel- vaartsbuikje te doen en aan de conditie te schaven. Onder het motto ”Trim u fit” zijn vele honderden Waddinxveners hiermee wekelijks bezig. De atletiekvereniging ’’Waddinx veen” stelt haar atletiekbaan en in opbouw zijnde trimbaan graag be schikbaar aan trimmers. Dikbuiki ge en verstijfde mensen kunnen hier tweemaal per week sportief recreë ren. Met behulp van het recreatie- en wedstrijdelement wordt dan ge probeerd iemands conditie te ver beteren. jSsSsp

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 2