SPEEDO WEDSTRIJD-ZWEMKLEDING Fa. Van der Linde SPAR J iwO.69 Vleeswaren en Kaas nu 1.10 nu 1.10 nu 1.59 nu 1.19 III Ills III SPORTSHOP DE BRON - Hoek leplaan Eikenlaan - Tel. 2401 nu 3.95 nu 9.50 nu 0.79 nu 0.79 nu 3.45 nu 0.85 Th. Bennemeer Meidoornstraat 41 Waddinxveen VOORDEELMARKET METAALBEWERKERS ENKELE ERVAREN VERKOOPSTERS MACHINEFABRIEK J. BOERE B.V. ELECTR. LASSERS HELPEN nu 1.04 nu 0.69 nu 1.49 nu 3.50 lil AUTORIJSCHOOL „CLUBMAN” EERSTE TWEE LESSEN GRATIS nu 1.25 nu 1.79 nu 1.69 nu 1.98 nu 4.95 nu 0.69 nu 0.79 1.98 1.10 0.98 1.25 0.98 2 Sla 0.78 0.98 0.75 1.98 voor het verzorgen van begrafenissen r EEN PUBLIKATIE VAN GEM. WADDINXVEEN GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING 3 pond Goudreinetten 1.00 en 1.25 Kg Patat-frites van 1.95 Ijstaart, 4 a 6 personen Echte poffertjes thuis, Poffertjesplaat Pak Bambix 100 gram Parijse Boterhamworst 150 gram Gekookte Gelderse van 1.28 150 gram Paiingworst van 1.1 9 500 gram jong-belegen Kaas 4 Kroketten nu 0.79 150 gram Slagersleverworst Te koop gevraagd: in goede staat ver kerende GEVEL- KACHELS tegen een redelijke prijs. MAANDAGenDINSDAG OP VELER VERZOEK POND RODE KOOL 100 gram Kaiser Fleisch is licht gepekeld varkenslende mager nu 1.55 1/2 kilo Witlof 1/2 kilo Spruiten Grote Bloemkool Plastic Koffiefilter 3/4-literpot Augurken Pak Biotex groot Mocca Boomstam nu 2.85 Kip - 1 kg - per stuk 15 Perssinaasappels vol sap 10 grote Navels - hand 1.88 15 mooie Mandarijnen Clementines, zonder pit 1.98 10 grote Mandarijnen Clementines, zonder pit 1.65 Kilo Bananen 0.98 3 pond Cox 3 pond Jonethans 3 pond Lombart 3 pond Golden 1.10 en 1.25 3 pond Wijnappels 0.98 5 Citroenen Pak Honig Tomaten-groenten van 0.96 nu 0.89 Liter Vanille- of Aardbeienijs nu 1.60 200 gram Saks Smeerworst van 1.30 nu 0.98 zak Spekkies 20 stuks van 0.98 nu 0.88 2x5 Milky-Way van 2.40 Fles Roosvicee groot 2 stuk Banner Toiletzeep van 1.70 Beker Appelstroop van 0.65 nu 0.49 Pak Poffertjesmeel nu 1.39 Pot Nescafé, 200 gram van 7.20 nu 6.49 Pak Biotex blauw groot Flacon Dubro Citron groot 500 gram Koffie Royal van 3.32 nu 2.98 Grote pot Calvé Mayonaise van 2.09 Fles Martini 12 pullen Pils Literfles Cola Literfles Up Fles Cholatti Kuipje Becel margarine r s van 0.89 van 0.89 van 0.92 van 0.91 van 0.85 Prijswijziging voorbehouden Reklame geldig t/m 23 januari 2200 MET UI EN APPEL 28 cent Lesauto: Toyota. Prijs per les: 16,00. V.A.M.O.R. gediplomeerd. Tevens verlengen wij rijbewijzen. VONDELLAAN 24 TEL. 6408 KON. WILHELMINAPLEIN 52-53 WADDINXVEEN IN DE WEEK van 1.70 van 2.30 1 van 3.49 nu 2.79 van 2.75 nu 2.58 van 1.35 van 6.40 nu 5.75 van 1.1 9 Wij vragen Mondelinge of schriftelijke sollicitaties worden spoedig ingewacht. Dorpstraat 38 - Waddinxveen - Telefoon 01828 - 2373 E. J. Oskam Meidoornstraat 15 ■f -■' 1 Gaarne zouden wij in kontakt willen komen met gegadigde die, door aanleg en praktijk in staat zijn onze bezoekers op een prettige en be schaafde manier te helpen en te adviseren bij hun aankopen. Tegenover uw prestaties stellen wij: Een goede salariëring Een 5 daagse werkweek Kortingen op uw eigen aankopen Vele andere voordelen van ons modern winkelbedrijf Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt aan ons adres: Brugweg 121 te Waddinxveen - Telefoon 01828 - 4400. WADDINXVEENSE BEGRAFENIS ONDERNEMING Sinds 1932 MEVR. BURGER Mercuriusweg 9 Waddinxveen TEXTIEL - INTERIEURVERZORGING voor diverse afdelingen. voor onze afdeling textiel. vraagt voor direkt: voor afd. framebouw Wie wil mij 1 ochtend ■na Bij de dienst van openbare werken en bedrij ven wordt zo spoedig mogelijk gevraagd een MARKTMEESTER Taak: toezicht op de wekelijkse vrijdagsmarkt en inning van het marktgeld. Werktijden: van 1 november tot en met 31 maart vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur. Buiten deze periode vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschij nen van dit blad aan de burgemeester, Zuid- kade 8 te Waddinxveen. BEKENDMAKING De burgemeester van Waddinxveen maakt be kend, dat met ingang van 18 januari 1974 ge durende 14 dagen ter gemeentesecretarie ter inzage is gelegd het door de heer J. de Vos ingediende plan oor het vergroten van een garage met showroom aan de Dorpstraat 59 te Waddinxveen. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde bouwvergunning, met toepas sing van artikel 50, lid 8, van de Woningwet, te verlenen. Gedurende bovengenoemde ter mijn kan door belanghebbenden voorziening gevraagd worden tegen de eventuele verle ning van deze vergunning, zulks bij voormeld college, Zuidkade 8, Waddinxveen. De burgemeester van Waddinxveen, H. Huizer, l.b.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 3