r IS k j r ii taielkuipie 9/ O UITNODIGING VERKOOPSTER i VARA BOEKHANDEL VELDWIJK BV PASSAGE 145 TEL. 2620 WADDINXVEEN HUIZER’S BAKKERIJEN L ENIGE ELEKTROTECHNISCHE MONTEURS 9/^ 1 F p' I 6®>4 II MET40% MEERVOUDIG ONVERZADIGDE VETZUREN k M w Bk HIM r 1 1 van smaak Onze specialiteit: Ruim 30 verschillende soorten brood en broodjes Belangrijke ledenvergadering il Sir j w A Mik Mdft I Weekendreklameonze fijne GEVULDE EIERKOEKEN nu 5 stuks van f 3voor f 2,50 Grote sortering paaseieren en paas- figuren, in zeer luxe uitvoeringen ONZE KOEK EN BONBONS EEN TRAKTATIE I L: 4 El I k 1^^ 111 - I 7</JK 1 1 F i EN NATUURLIJK BRIO IN HET PAKJE BLIJFT ;j/| .ft k EL 1 - i w ISI1 47'1 99 Lt V. o A 4 f' VERJAARDAG OF EEN ANDER FEESTJE, GEBAK OF TAART VAN HUIZER ETEN I Li Groensvoorde 8 - Tel. 2382 Zuidkade 11 - Tel. 2354 w h< ve bl cc et b< v; Z v< sa De speciaalzaak voor Lux brood en broodjes 1 2' W - afir 31 V jfl M. lal 7 i;:;' I I "n HM V 4 Hl -- ^-*7 I PROVINCIALE WATERSTAAT ZUID-HOLLAND Bjki-Ü «J F ijSS--? i [pjy y. - 71 8 W1 1 O I '8<: 7'*“ üMtta 1. I L I r 4 Fff Afdellng Waddinxveen. GEVRAAGD: plm. 17 jaar. Geen part-time. 171 87 i i B' ’"“-iSS ':8 p: !=t| "ili~iiii~M HUI ---wf Maandag 25 maart a.s. om 8 uur in het Geref. Verenigingsgebouw, Stationsstraat F I IJ bi X A u 4 1 I worden geplaatst. De te verrichten werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het onder houden en repareren van elektrische installaties en bewegingsrich tingen van in de provincie Zuid-Holland verspreid liggende bruggen en sluizen. Men dient bereid te zijn om in voorkomende gevallen ook werktuigbouwkundige werkzaamheden te verrichten. Voor aanstelling zijn vereist het bezit van het diploma L.T.S. (elektro) en het rijbewijs B.E. Het te bieden salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Er worden goede secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder een gunstige ziektekostenvergoedingsregeling. Nadere inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij de heer G. Klinkenberg, overdag 01727-2602 en 's avonds 01828-4300. Schrifte lijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad, worden gericht aan de directeur-hoofdingenieur van bovenge noemde dienst, Koningskade 2 te 's-Gravenhage. Zowel op de enve loppe als op de sollicitatiebrief dient in de linkerbovenhoek de aan duiding C.A.P.D./123/74 V. te worden vermeld." 1 - gg - dUn ■k r - ;sSi8 ":t-, -■■■■; Bl< Al F sawMSSB tmEm ww WBTwHL HHL Bi ör 9^ A ;ugSH-Qy1 •r Z Bl”:. i T .1: ^üiiiBissign - -M k I fl «Mm gy gy.MM 4M I PROVINCIEHUIS 'S-GRAVENHAGE KONINGSKADE 2 TEL (070) 264111 Bij de Afdeling Vaarwegen, bureau onderhoud bruggen en sluizen te Boskoop, kunnen F - - -F, O I nuookm ..- y - JT-: ::Ê:u Hh-taföu; - JhgiW?.. i I smeui RB L' heerlii Br ■-•■•" - r - Bi k. F zuiver plantaardige ongezouten «Ëi ■y :«i - iÜiif X. iis-T -T-’T? hu.;-; j -ij A fV x^3gJ' «w 8 Sta- i ii;F 8':- 8F 88-' 8-- 8”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 10