Zeer binnenkort verhuizing Oranjewijk naar lenen voor het huis met Waddinxveen verliest: 2-1 WSE blundert Goede vangst WADDINXVEEN Zaterdag organi seerden de Waddinxveense hengelaars de derde wedstrijd van de paascompetitie. Het wedstrijdwater was de Dortse Kil te ’s-G ravendeel. De vangst was zeer goed: 11 hengelaar vingen 117 maatvissen met een totale lengte van 2411 cm. jumorprijs Tiental Be Fair blijft op de been tegen WNC Progressieve mr. R.H. Holl: Oefenmuur is een cadeau van de burgemeester WSE gaat f. 160.000, aanpassen van Waddinxveen-home Atleten naar Wiertsema 26e Ronde Excelsior ZEVENDE LANGS DE GOUWE LOOP T oos-basketbal heren verliezen FIAT VERLOOT OP FEESTAVOND DE GOUWE W/NT TOOS BOND ONDERLING STRIJD AAN Feestavond De Gouwe Klaverjassen en dames winnen VAN DIPLOMA B IN DE SNIEP THUIS VAN DWR GEMINI STERKER DAN BE FAIR „WSE" Pagina 2 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 21 MAART 1974 Discutabel Stand Cadeau Stand WADDINXVEEN De rooms-katholieke sportvereniging WSE kan de bestaande accommodatie van de voetbal- en atletiekvereniging Waddinx veen in de Oranjewijk aankopen en naar eigen wensen en verlangens gaan verbouwen en uitbreiden. De vorige week donderdagavond vergaderende gemeenteraad heeft er met de (principiële) stem van de heer J. Havenaar (SGP/Hervormde Kiesvereniging) tegen mee ingestemd dat WSE daartoe een door het gemeentebestuur gegarandeerde lening van 160.000,gaat sluiten. 2 Programma 5 5 3 WADDINXVEEN D énieuwe oefenbaan met oefenmuur, die door de gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven bij het tennispark in het Warnaarplantsoen ter aanvulling van de reeds bestaande accommoda tie wordt aangelegd, kost de tennisvereniging „Waddinxveen” geen cent. WADDINXVEEN In het Anne Frank-centrum wordt morgenavond (vrijdag) de jaarlijkse feestavond van de zwem- en waterpoloclub „De Gouwe” gehouden. Opge voerd zal worden het stuk „Rare gevallen” door de to neelvereniging „VIOS” uit Reeuwijk. Na afloop is er een gezellig samenzijn met mu ziek van „The Mellow” To nes”. Er zijn nog kaarten bij bestuursleden van „De Gou we” verkrijgbaar. WADDINXVEEN Zaterdag werden door de gymnastiekvereni ging TOOS opnieuw onderlinge wedstrijden gehouden in het gym nastieklokaal aan het Koningin Wilhelminaplein. (Advertentie) BLOEMTIEK Volgens het raadslid J. L. van. Heteren JflTfRfLORfl’ Eign. H. J. Zeypveld Kerkweg, Waddinxveen, tel. 2097 Beide ploegen kregen in de beginfase van scheidsrechter Van der Linde alle gelegenheid vrijuit te voetballen. Het op techniek georiënteerde spel van Be Fair werkte echter nogal prikkelend op de spelers van WNC, die het middenveld als niemandsland beschouwden. Al spoe dig bleek de ’vrijheid’ in het spel te ont aarden in een nogal chaotisch voetbal. De Waardenburgers speelden tamelijk fors. De overtredingen waren dan ook niet van de lucht. De Waddinxveense sportvereniging, die zeer binnenkort de sportvelden in het Warnaarplantsoen gaat verruilen voor de Waddinxveen-velden in de Oranje- wijk, heeft Burgemeester en Wethouders voorgerekend dat de totale bouwactivi teit precies 162523,gaat kosten. An dere cijfers zijn: 115.000,dat ge moeid is met de overname van de be staande accommodatie, 58.023,welk bedrag sinds 1967 door WSE is ge spaard en 59.500,-, de prijs die de christelijke sportvereniging Be Fair be reid is op tafel te leggen voor het WSE- clubgebouw in het Warnaarplantsoen. Trekt men er af wat er afgetrokken moet worden en telt men op wat opgeteld moet worden, dan gaat het om een be drag van 160.000,- en dat gaat WSE nu lenen. WADDINXVEEN Het eerste heren team van de waterpoloclub de Gouwe heeft zaterdag weer een 84 overwin ning behaald in een thuiswedstrijd tegen DWR uit Haarlem. Het was een leuke wedstrijd waarin de Gouwe wel de sterk ste was maar de spanning bleef er in tot de derde periode. Toen liep de Gouwe uit en was de zaak beslist. De scheids rechter hield het spel wat kort en daar door vielen verschillende strafworpen. In de eerste periode nam DWR de lei ding door het eerste doelpunt te scoren. Dik Rusner scoorde al gauw 11. De Gouwe kreeg een strafworp toegewezen en Leo van Nieuwenhuizen scoorde feil loos 2—1. In de tweede periode was het Corrie Hogerbrugge die de voorsprong verder uitbouwde en dat was 31. Dit doelpunt werd gemaakt uit een numme- rieke meerderheid. Hierna kreeg DWR een strafworp toegewezen en dat was 32. Daarna kreeg de Gouwe weer een strafworp en het was weer Leo van Nieu wenhuizen die scoorde 42. Nog was de spanning niet weg want in de derde periode verkleinde DWR de achterstand tot 43. Toen was het echter gebeurd. Dik Runser scoorde 5-2. (Gemeentebelangen) is de 59.500, die WSE van Be Fair denkt te ontvan gen discutabel. De christelijke sportver eniging zou dit bedrag te hoog vinden. Sportwethouder A. H. van Gent (soc.) zei in antwoord daarop zich niet te kun nen voorstellen, dat er in de contacten tusen WSE en Be Fair hierover niet is gesproken en overeenstemming is be reikt. „Hierover is tussen beide clubs geen overleg geweest,” bleef de heer Van Heteren echter volhouden. KVP-fractievoorzitter P. F. J. van Schie was gelukkig dat deze zaak tenslotte toch rond is gekomen. Hij vond het dap per dat deze in de laagste regionen spe lende clubs dergelijke iniatieven durven te nemen. Wethouder Van Gent gaf ook eerlijk toe „happy” met het aan de ge meenteraad voorgelegde voorstel te zijn. Hij wees de heer Van Schie er op, dat de E van WSE „excelsior” betekent, of tewel „.steeds hoger”. De sportwethou der toonde zijn waardering voor de conr 17 18 17 17 16 17 18 18 18 15 18 17 11 7 9 7 7 7 7 5 4 4 4 1 4 8 3 5 4 4 4 7 7 6 3 6 2 3 5 5 5 6 6 6 7 5 11 10 26 22 21 19 18 18 18 17 15 14 11 8 waarvoor leend. 18 17 18 17 17 17 18 17 18 17 17 17 12 9 9 7 7 6 6 3 2 5 4 0 4 6 5 5 5 6 6 8 10 2 8 2 2 4 5 5 5 6 5 6 10 11 9 28 24 23 19 19 18 18 14 14 12 10 8 16 16 15 16 14 14 15 14 15 16 15 14 3 3 2 4 8 4 2 5 4 6 4 2 0 2 3 4 2 5 8 6 9 9 9 11 29 25 22 20 16 15 12 11 10 10 8 4 In het openbaar fractieberaad vorige week maandagavond van PvdA en D’66 (waaraan ook door kandidaat-raadsleden van PPR en PSP werd deelgenomen) noemde het progressieve kandidaatraads- lid mr. R. H. Holl de oefenmuur „een cadeau van de burgemeester”. Volgens hem had de tennisvereniging „Wad dinxveen” deze voorziening in het ge heel niet nodig. Mr. Holl sprak zonder terughoudendheid van „een bedenkelijke zaak”. Sportwethouder A. H. van Gent (soc.) zei tijdens het openbaar fractie beraad dit „een moeilijk punt” te vin den, omdat de tennisvereniging inder. daad om een dergelijke voorziening niet heeft gevraagd. Uit een vraag van de heer H. van Ek (soc.) tijdens de gemeenteraadsvergade- Hierna speelden de dames junioren van TOOS tegen elkaar. De inzet van beide teams was groot en er werd fanatiek om elke bal gestreden. De iets betere tech niek van dames A gaf uiteindelijk de doorslag en de dames van team A be slisten deze wedstrijd dan ook in him voordeel 30-20. Lien Mourits scoorde voor team A de meeste punten n.l. 18. Voor team B scoorde Mien Zwaneburg de meeste n.l. 12 punten. ring bleek, dat er in het fonds „stads uitleg” ongeveer drie ton zit. Voor een goed begrip verduidelijkte de heer P. F. I. van Schie (kath.v.) dat je wel de finan ciering van een bepaald project rond moet hebben wil je geld uit dat fonds kunnen besteden. Het fonds „stadsuitleg” wordt gevuld met guldens, die door mid del van grondverkopen als extraatjes binnenvloeien. Om principiële redenen verzette de heer I. Havenaar (SGP/Her vormde Kiesvereniging) zich opnieuw tegen het voorstel. De TOOS-heren speelden een rommelige en nogal wisselvallige wedstrijd. Vooral in de verdediging werd veel fouten ge maakt. De LUSV-spelers profiteerden hier goed van en scoorden in totaal 74 punten. Aanvallend liep het wat beter bij TOOS en werden er toch nog 39 punten gescoord. Topscorer was Peter Zwambom met 26 punten. In de vierde periode kreeg de Gouwe al gauw een nummerieke meerderheid en Dik Rusner scoorde 63, terwijl Leo van Nieuwenhuizen uit een afstandschot 73 scoorde. DWR kwam nog eenmaal terug en bracht de stand op 7—4. Er was echter geen inhalen meer aan. De laatste die scoorde was Cees van Tilburg die de uiteindelijke stand op 84 bracht. Uitslagen wedstrijden: de Zijl/LGB 5- Gouwe 4 heren 73; ZPS 3-Gouwe 7 heren 33; Baanders 1-Gouwe 2 dames 43; AZC 4-Gouwe 3 heren 44; Gouwe-Donk pupillen meisjes 03; Gouwe-Kouderwerk pupillen jongens 50; Gouwe 2-BZPC 2 heren 01. Programma wedstrijden: zaterdag 23 maart te Enschede: Gouwe 1-ZCE 1 heren; idem te Katwijk: Katwijk 3- Gouwe 4 heren; idem te Waddinxveen: Gouwe b-ZPS a meisjes; idem: Gouwe b-Zijl/LGB c jongens; Gouwe a-BZPC a meisjes; Gouwe 2-Barracuda 2 dames; Gouwe 6-Gouwe 7 heren; Gouwe 3-Zijl /LGB 4 heren. Dinsdag 26 maart te Boskoop: Barracuda-Gouwe 4 heren. 13 11 10 8 4 3 2 2 1 WADDINXVEEN In het Gerefor meerd Verenigingsgebouw werd door de damclub „Excesior” voor de onderlinge competitie de 26e ronde gespeeld. Uitslagen: C. H. Kramp-L. Verheij 20, J. de Heer-J. Both 20, Ca Blonk-T- Driesse 02, P. Swart-W. v.d. Heijden 20, H. Boele-J. Slappendel 20, G. Dankers-Th. van Bueren 11, I. J. C. ten Toom-A. Zwanenburg afgebr., A. Blom-B. van Eijk 20, I. Vermeulen-G. v.d. Zijden 02, C. Stolker-T. den Ou den 11, G. Heeren-M. Rehorst 20. Be Fair SV PTT Capelle Monster Lyra Bolnes WNC Devjo Schoonhoven Semper Altius Devjo Zwammerdam 4e klas E KNVB: Woerden Unio Nieuwerkerk Lekkerkerk Donk SCR Moordrecht DJS NSV Stolwijk WSE Esto Dè uitslag is als volgt: 1. B. van As 446 cm 22 st; 2. K. Broer 375 cm 21 st; 3. W. Hoogerdijk 336 cm 15 st; 4. W. T. Hidding 297 cm 15 st; de grootste vis ving W. Hoogerdijk: een winde van 33 cm. Op zaterdag 23 maart a.s. wordt de 4e wedstrijd gevist? Er wordt gevist in de Hollandse IJssel te Nieuwerkerk a.d. IJssel. Vertrek van het station 6.45 uur. Door al deze veroverde plaatsen werd na hevig rekenen bekend dat A.V. Wad dinxveen de juniorenbeker veroverd had met 97 punten voor A.V. ’47 die 79 pun ten behaalde. Derde werden De Bataven met 52 punten. Bij de heren ging de overwinning naar K. v.d. Heul voor I. Keyen. P. den Boeft liep zich naar een 18e plaats. W. van Bremen wist zich als 41e te plaatsen voor J. Droog die 45 e werd. T. van Pinxteren wist zich als 63e door de finish te werken net voor H. Kuiper die 64e werd. G. Bootsma kwam hiér vlak achter met een 67e plaats. A. van Buu- ren liet zijn hakken zien aan A. van Gemeren en C. Hoogendoom, door zich als 70e te klasseren, terwijl D. van Ge meren 73e werd net voor C. Hogendoom die 74e was. De dames senioren ontvingen het tweede team van Argus VC uit Den Haag. Bij TOOS speelden een aantal dames mee, die nog niet geheel van hun blessures waren hersteld. Dat was er dan ook de oorzaak van dat het toch een slechte wedstrijd is geworden. De TOOS-dames gaven Argus echter weinig kans en wonnen deze wedstrijd dan ook met 26-8. Henny Melis was bij de dames het beste op schot en scoorde 19 punten. WADDINXVEEN Het plan van een groot aantal leden van de atletiekvereni ging Waddinxveen o mtijdens de zater dag in Reeuwijk voor de 22e maal ver lopen en door Schoonhovenaar Kees van der Heul gewonnen piassenloop „even” de beschikbare prijzen weg te slepen is maar ten dele gelukt. In ieder geval kon beslag gelegd worden op de junioren beker en was de plassenloop een goede repetitie voor de volgende week zater dag in Waddinxveen te houden „Langs de Gouwe-loop”. E. van Gemeren liep zich in Reeuwijk bij de jongens D naar een 3e plaats. E. Honkoop klasseerde zich als 5e. Bij de jongens C was het een spannende strijd om de 3e, 4e en 5e plaats. In de laatste 100 meter sprintte P. Kobrua zich naar een 3e plaats, voor A. Posthuma die hierdoor 4e werd. R. van Geerenstein veroverde een 6e plek, terwijl M. Hon koop zich op de 11e plaats vestigde. R. Lensink wist zich bij de jongens B naar een le plaats te lopen, waarmee hij zijn goede vorm weer eens bewees. A. Sikma was bij de jongens A niet opgewassen tegen R. Snoep van A.V.R., zodat hij zich met een tweede plaats tevreden moest stellen. P. v.d. Lans liep zich naar een 4e plaats, terwijl het lopen van D. van Vuuren een openbaring was. Hij klasseerde zich als 6e. WADDINXVEEN In het overdekte zwembad in het sportpark „De Sniep” zijn er weer jongens en meisjes aan het diplomazwemmen geweest. Zij behaal den het diploma B: Robbie Perdijk, Frank-Ian Pruimboom, Marijke Bode, Matthias van Vliet, Gon- nie Metselaar, Lizette Oudijk,. Gerd van der Molen, Jeanette Boer, Jan-Jaap Brand, Willem van de Hoek, Richard Hoop, Ilona Both, Ben van Reek, Hans Kievits, Oswin Kruger, Robert Gosse- laar, Stephan den Hengst, Leen Vugts, Alema van Vuuren, Robbie Barkel, Rene Bresser, Tom Hasselaar, Edwin Baan, Monique Speyer, Chris Boer, Marco Mak, Corine Zwijgers, Marike Plat, Robert Voors, Moniek Bons, Lili an den Baars, Martine ter Beek, Nadin- ne van Ginkel, Petra van ’t Hoog, Wim Schouten, Peter-Paul Rijnkels, blelleke Sonne veld, Marjoes Straver, Norbert Straver, Irma Wekking, Josien Broer, Egbert den Braber, Hans van Kampen, Willem Groenewoud, Inge van Beuse- kom, Gea Kok, Petra Hasselbach, Mar tine van der Heide, Jeanette Versluis, Angela Stijngard, Hans-Wouter Valk, Esther van Boven, Kees van den Berg, Petra van Koppen^ Arthur Franz. WADDINXVEEN Volleybalkampi- oenskandidate Gemini is zaterdag op be zoek geweest bij het tweede damesvol- leybalteam van Be Fair. De Waddinx veense reserves behaalden de afgelopen weken goede resultaten, zodat de Gemini meisjes moesten oppassen. Toch is het niet gegaan, zoals mocht worden ver wacht. Slechts in de eerste en tweede spelperiode kon Be Fair de vuist ballen, hoewel in de eerste set de winst toch uit handen moest worden gegeven. Tenslotte moest Be Fair in Gemini de meerdere erkennen: 13 (setstanden: 13-15, 15-13, 5-15 en 3-15). In Gouda verging het de heren 2 reserves niet beter. Zij konden een 02 voor sprong uiteindelijk tegen het vierde Radiusteam niet in winst omzetten. De tegenwoordig nogal gebruikelijke men tale inzinking kwam in de derde set. De Be Fair-heren slaagden er nog in met een gelijkspel (22) het strijdtoneel te verlaten. Setstanden: 12-15, 9-15, 15-4 en 15-9. Verdere uitslagen: Dames jun. A-DosA 31; Dames jun. B-Radius B 30; He ren jun. A-Radius A 13; Heren 6-Dos 0—3; Heren ADS B-DVC A 0—2. Thuisprogramma: 14.00 uur Dames jun. B-Dosko; Heren jun. A-Thor A; Dames 4- Dos 2; 19.15 uur: Heren 1-Radius 2. WADDINXVEEN De rooms-katho lieke sportvereniging WSE heeft weer een ouderwetse feestavond achter de rug. Voorzitter W. Th. J. Verhoef consta teerde dat genoeglijk aan het einde van de avond. Dat de stemming er na het klaverjassen en het sjoelen er gauw in zat was het werk van het voortreffelijke duo-Koster. Gedurende de avond wer den diverse prijzen uitgeloofd. Het klap stuk was natuurlijk de Fiat 500, die werd gewonnen door mevrouw Kleiweg- de Frankrijker. Nog dezelfde avond werd er een rondrit meegemaakt. Het echtpaar Jaspers werd gebombardeerd tot het zilveren paar van het jaar en ontving een gratis donateurskaait voor het leven. Overigens zijn er nog een paar prijzen van de verloting blijven lig gen. Blauwe lootjes: tafelaansteker (150), fruitcoctail (151), tube cream (190), bon voor worst (336), fruitbak (606), fles moezelwijn (659). Oranje: bouwdoos (579). De prijzen zijn af te halen tussen 18 en 19 uur op het adres Vondellaan 4. Het geheel mondde zeis uit in een te rechtwijzing van de Be Fair-speler Klaas Angenent. Na een charge van een WNC- speler wist Angenent zich niet meer te beheersen, nam wraak en werd door Van der Linde het veld uitgezonden. Hoewel Be Fair offensief wel de meeste indruk maakte ontstond de eerste reële scoringskans voor WNC. Deze moge lijkheid kwam in de vijftiende minuut na een voorzet van Lamie v.d. Vliet, waarna Gerrit de Ruiter inschoot op keeper Hofman die echter fraai redde. Vijf minuten later was het Cor van Triet die Piet Koele aanspeelde waarna laatst genoemde Barend Tamerus in schiet positie bracht. Be Fair zag echter zijn schot wat volgde gestopt door keeper Van Oort. De thuis club zocht het vooral op de rechter flank om zijn aanvallen gestalte te geven. Hierbij bleek telkenmale de wind roet in het eten te gooien. Vaak zeilde de bal dan ook over de zijlijn waardoor er geen vaart in het spel kwam. In de der tigste minuut schoot Be Fair zich naar een 1-0 voorsprong. Cor van Triet kreeg een vrije trap te nemen en plaatste de bal diep in de doelmond van WNC. Via een WNC-verdediger rolde de bal weg van het doel waarop Barend Tamerus attent reageerde en Be Fair naar een WADDINXVEEN Niet alleen de aanwezigheid van een stevige westenwind, maar nog meer de totaal verschillende spelopvatting van de beide teams in de door kampioenskandidaat Be Fair met 10 gewonnen ontmoeting tegen WNC is er de oorzaak van geweest dat deze botsing geen hoogstaand voetbal heeft laten zien. De gemeenteraad heeft vorige week donderdagavond besloten de benodigde 15.000,- te zullen onttrekken aan het fonds „stadsuitleg” zoals „bij nader in zien” door Burgemeester en Wethouders werd voorgesteld. Zo ging het tenslotte ook met de lasten van de oude oefen baan en daarom heeft de gemeenteraad zijn besluit van een maand geleden om de kosten op de club te verhalen her zien. Als het goed is kan nu een ver hoging van de baanhuur achterwege blijven. voorsprong schoot (1-0). Na deze score voltrok zich het incident waarbij Ange nent uit het veld werd gezonden. structieve wijze waarop WSE met het gemeentebestuur aan het praten is ge weest. Burgemeester en Wethouders deelden de gemeenteraad mee, dat de door de rooms-katholieke sportvereniging over legde stukken geen aanleiding geven te veronderstellen dat WSE niet aan haar verplichtingen straks zal kunnen vol doen, mits de club natuurlijk een goed financieel beleid voert. De raadsleden hadden er dan ook - naast het garan deren van de geldlening - geen bezwaar tegen om toe te staan dat met de uit breiding van het clubgebouw 500 vier- kanter meter grond gemoeid zal zijn, recht van opstal werd ver- WADDINXVEEN Ondanks een flink overwicht gedurende een groot deel van de voetbalwedstrijd moest Wad dinxveen toch een verrassende 21 ne derlaag tegen Haastrecht incasseren. Ben van der Sluis kopte de Waddinx- veners in de eerste helft naar een 10 voorsprong. Na de hervatting kreeg Haastrecht het zwaar te verduren, maar zou er toch in slagen twee doelpunten te maken. Om de verschillen niet al te groot te maken en een ieder een kans te geven op een prijs waren de in totaal 95 deel nemers verdeeld in diverse groepen, al naar gelang leeftijd en geoefendheid. Bovendien deden de keurtumers buiten mededinging mee. Allereerst werden de wedstrijden gehouden voor jongens en meisjes tot 16 jaar. Hierbij werden de volgende resultaten behaald: Meisjes A: 1 Elly Nieswaag 30.1 pnt, 2 Mary den Eisen 29.9 pnt, 3 Ilja te Paske 39.0 pnt. Meisjes B: 1 Maike Moley 33.4 pnt, 2 Anita Tuhutem 32.3 pnt, 3 Ineke de Wit 31.2 pnt. Jongens A: 1 Ronald Geerlof 29.3 pnt, 2 Joost Kuper 28.1 pnt. Jon gens B: 1 Berend Veldwijk 31.0 pnt, 2 Fred Vermeulen 30.1 pnt. WADDINXVEEN Volgende week zaterdag wordt voor de zevende maal in successie door de voetbal- en atletiekvereniging „Waddinxveen” de „Langs de Gouwe loop” gehouden. Het wedstrijdprogramma begint om twee uur ’s middags met dit pro gramma: 14.00 uur 800 meter meisjes D; 14.05 uur 1400 meter meisjes C, jongens D, meisjes B; 14.30 uur 2200 meter jongens C, meisjes A/dames; 14.50 uur 3400 meter jongens B15.05 uur 6600 meter jongens A; 15.30 uur 10 km heren. De prestatieloop begint om vier uur. Er kan gekozen worden uit één (3,3 kilometer) of twee ronden (6,6 kilometer). Het start- en finishpunt is tegenover de atletiekaccommodatie aan de Alberdingk Thijmlaan. Men kan zich voor dit atletiekfestijn laten in schrijven bij de heer J. van Leeuwen (Kerkweg 169) of vanaf één uur aan de start. WADDINXVEEN Morgenavond (vrijdag) wordt er in het clubhuis van de voetbalvereniging Waddinxveen weer een klaverjasavond gehouden. Aanvang 20.00 uur. Vervolgens werden de wedstrijden ge houden voor dames en heren ouder dan 16 jaar, waarbij de volgende resultaten werden behaald: Dames le graad: 1 Margriet den Boon 35.1 pnt, 2 Cocky den Boon 34.0 pnt, 3 Marleen Verwey 32.9 pnt. Dames 2e graad: 1 Corry Rip 28.6 pnt, 2 Ria Lafeber 28.4 pnt, 3 Con- ny Smits 27.1 pnt. Dames 3e graad: 1 Gea v.d. Loo 28.1 pnt, 2 Lia Koele 28.0 pnt, 3 Marlies van Klaveren 27.3 pnt. Heren le graad: 1 Arno Kleiweg 32.2 pnt, 2 Kees van Breukelen 28.3 pnt, 3 Fred de Ruyter 28.2 pnt, Heren 2e graad 1 Jan v.d. Krans 32.2 pnt, 2 Herman Gruyters 30.5 pnt, Joop Smits 22.8 pnt. Heren 3e graad: 1 Ronald de Ruyg 22.1 pnt. WADDINXVEEN De blunderende WSE-achterhoede had in het treffen met promotiekandidaat Nieuwerkerk al voor een 20 achterstand gezorgd. De Waddinxveners (die de voetballers Tan ge en Verwoerd node misten) verloren kansloos met 51. Het moet gezegd worden dat WSE met weinig durf de grasmat bespeelde. De enige eigen goal werd gemaakt door J. Toot uit een pass van W. Compeer. 1ste klas afdeling Gouda: Bergambacht Haastrecht Waddinxveen Oudewater Nieuwkoop Gouderak Schoonhoven Ammerstol Soccer Boys Floreant Nic. Boys RVC WADDINXVEEN Het herenteam van de basketbalvereniging TOOS is er niet in geslaagd om hun uitwedstrijd te gen het Leidse LUSV 2 te winnen. De basketballende dames-senioren verover den wel de winst

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 2