claims na van hefbrug de Rondom in JÏP LP. V oor waarts WINKELS Let vrouwen NKV’ERS Uitvoering brassband I Gemeente wijst na een jaar zestig Vondelwijkers af „Verzakkingen in grond niet door onze schuld 0 WILLEMS °P werkende 25 JAAR LID 1 STRAATNAAM VOOR MAARTEN SCHOUTEN Vlot accuraat meisje I I Toch onteigening Bilderdijklaan moet r a V WILLEM DE JONG B.V. PROVINCIE: BESCHERM DEMOCRA TEN 66. BROEDPLAATS. VAN VOGELS RAADSLEDEN: VOOR WADDINXVEEN deze week ,4 WADDINXVEENSE TELEGRAFIST SCHRIJFT ONS L 3R WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 21 MAART 1974 Pagina 5 1 WADDINXVEEN Een kleine zestig bewoners van de De Genestetlaan, Busken Huëtlaan, Jan Campertlaan en Bosboom Toussaintsingel in de Vondelwijk zijn boos op het Waddinxveense gemeentebestuur. Zij voelen zich onrecht aangedaan nu op het gemeentehuis wordt beweerd, dat geens zins vast zou staan de grondverzakkingen in hun wijk - waarover is ge klaagd - de schuld zouden zijn van de gemeente. WADDINXMENS Rapporren WADDINXVEEN De muziek vereniging (brassband) ’Voorwaarts’ geeft morgenavond (vrijdag) in het Gereformeerd Verenigingsgebouw weer haar jaarlijkse muziekuitvoe ring. WADDINXVEEN De he ren H. Kersbergen en P. C. Moerings zijn op de feest avond van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) gehuldigd omdat beiden 25 jaar lid zijn van respectieve lijk de industriebond NKV en de hout- en bouwbond NKV. De feestavond werd gehouden in het Gereformeerd Vereni gingsgebouw. Opgevoerd werd het blijspel „Een aap op visite” door de Goudse Komedie. Het dans en amusementsorkest „The Melody Mixers” besloot de NKV-feestavond. WADDINXVEEN De provincie Zuid-Holland doet ook op Waddinxveen en de Waddinxveners een dringend beroep om de broedplaatsen van vogels in rietkragen te beschermen. „De natuur” er uit L F*;. ADVERTENTIE Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Samenstelling: Bert J. Woudenberg GEVRAAGD: „U kent die mensen wel: zame stille wegen om toch vragen: zitten een potje bier 1” JAN DEN HARTOGH Foto: WvW/Gljs Kooien Hartogh werkt als telegra fist op ms „Thames”, een het verhaal van de Wad- dinxveense telegrafist: post uit Bahrein een im pressie van het leven aan boord van deze boot, waar de machinisten en touwtje- springende koks Na het In een stencil aan alle betrokken bewo ners, waarvan er inmiddels een aantal is verhuisd, worden de ingediende verzoe ken om schadevergoedingen stuk voor stuk afgewezen. De schadeclaims werden door de bewoners reeds een jaar geleden ingediend, omdat zij meenden dat de grondverzakkingen in de Vondelwijk het gevolg waren van de bouw van de Noordtunnel bij het station Waddinx- veen-Noord. Kon. Wilhelminaplein 47 - Waddinxveen. Tel. overdag 5617, na 18.00 uur tel. 5628. Aan de houthandel Houtex BV in Wad dinxveen is ongeveer 38 vierkante meter verkocht voor 2.280 (exclusief btw) om aan de Willem de Zwijgerlaan een inrit te kunnen maken. De raadsleden wijzig den ook een besluit tot verkoop van grond aan de rooms-katholieke woning bouwvereniging „St. Joseph” voor de bouw van 145 flats met 21 (inpandige) garages, omdat vergeten was de grond- kosten voor de garagebouw in het oor spronkelijke besluit te verwerken. Het bedrijf zal in eerste instantie acht arbeidsplaatsen bieden. De D’66-raads- leden H. P. Barth en R. Gaykema ver zetten zich tegen deze gemeentelijke grondverkoop, omdat zij menen dat het gemeentebestuur zich weinig gelegen laat liggen aan hun opmerkingen bedrijven aan te trekken waar vrouwen (eventueel part-time) werk kunnen verrichten. hem dat hij pas na een jaar een wat hij noemt „behoorlijk antwoord” ge kregen zegt te hebben. WADDINXVEEN De gemeenteraad heeft vorige week donderdagavond een stuk industriegrond van ongeveer 1250 vierkante meter bij de Burgemeester Trooststraat aan de heer E. W. de Keij- zer uit Gouda verkocht voor 81.250, (exclusief btw). 1 I’M GONNA KNOCK ON YOUR door Little Jimmy Osmond 2 SI ON CHANTAIT - Julien Clergc van de week/* 40 MILLION SELLERS o.a. Kingston trio „Ton Dooley”; Al Martino „Spanish Eyes”; Louis prima „Buona Sera” Jean Shepard; A dear John letter”; „Tennes see Ernie Ford Sixteen Toms” e.v.a. 2 Lp’s 24.90. top tien (17 - 19 jaar). welke wordt opgeleid tot verkoopster. Zij die een Ulo-diploma en/of kennis hebben van Engelse taal genieten de voorkeur. WADDINXVEEN Naar Maarten Schouten zal in Waddinxveen een straat worden genoemd. Het gaat om de ontsluitingsweg ten zuiden van de Burge meester Trooststraat. „Een zijstraat van de Burgemeester Trooststraat, de man met wie Maarten Schouten in de gemeenteraad herhaaldelijk de degens kruis te,” constateerde de heer M. Boere (soc.) in de vorige week donderdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering toen tot straatnaamgeving werd besloten. Wijlen de heer Schouten was van 1933 tot 1958 lid van de Waddinxveense gemeenteraad en ook daarnaast in vele maatschappelijke functies vooral in het kader van de vakbeweging werkzaam. In de moeilijke na-oorlogse jaren van 1947 tot 1960 vervulde hij met de inzet van zijn gehele persoon de ondankbare taak van voorzitter van de adviescommissie voor de woonruimte verdeling en verwierf daarmee de achting van de gehele bevolking. Wegens zijn bijzondere maatschappelijke verdiensten werd de heer Schouten in 1960 de gouden ere-medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau toegekend. De raadsleden besloten eveneens op voorstel van het op een advies van de commissie voor de straatnamen gebaseerd raadsvoorstel een ontsluitingsweg ten noorden van de Staringlaan met dezelfde naam te sieren, omdat aan deze weg vermoedelijk slechts één bedrijf komt te liggen. De Oranjestraat, die de verbinding vormt tussen de Oranjelaan en de Souburghlaan, zal voortaan om verwarring te voorkomen ook Oranjelaan worden genoemd. De twee bewo ners aan deze straat stemmen met die wijziging in. Dat de schadeclaims van de bewoners te recht zijn ontleent de heer Van Rijn aan een uitspraak van ’n voormalig-eigenaar van een bronbemalingsbedrijf in Sassen- heim: „ALs er langdurig diep wegge pompt wordt (bijvoorbeeld tien meter), dan ontstaat een inzakking van de bo dem, die door de lange duur van de be maling niet meer ongedaan kan worden. „De natuur” is er uit, zegt men dan doelend op een veranderde bodemstruc tuur. Duurt het bronbemalen slechts een paar weken, dan werkt de bodem als een spons en komt dus na de bemaling vanzelf omhoog.” WADDINXVEEN Het gemeente bestuur is er niet in geslaagd met me vrouw G. H. van Dort Kroon-Veendorp overeenstemming te bereiken over de aankoop van een stukje grond aan het Noordeinde. Er zal nu definitief worden overgegaan tot onteigening, zo heeft de gemeenteraad besloten, omdat het ver schil tussen aanbod- en vraagprijs on overbrugbaar blijkt. Het stukje grond (13 hectare) is nodig om een verbin dingsweg aan te leggen tussen Groens- waard 3 en het Noordeinde. WADDINXVEEN Waddinxveense raadsleden blijven het gevaarlijk vinden dat de lijndienstbussen van NV Streek vervoer Westnederland elk uur via de Bilderdijklaan rijden om de halte aan de westzijde van de Bethelkerk bij het station Waddinxveen-Noord te bereiken. Tijdens de rondvraag uitte nu de heer P. de Lijster (arp) daarover zijn bezwa ren. Eerder had mevrouw L. M. Ooster- broek-Waagmeester (lib.) dat gedaan Burgemeester C. A. van der Hooft kon digde vorige week donderdagavond over leg met de busmaatschappij aan. Er zal geprobeerd worden Westnederland te in teresseren zowel op de heenweg (nu via de Bilderdijklaan) als op de terugweg (Staringlaan) de bussen over de Staring laan te laten rijden, al zal voor het keren bij de Bethelkerk een oplossing gevon den moeten worden. Overigens vragen de raadsleden zich af of de bussen wel naar het station Waddinxveen-Noord moeten rijden. In het verleden was de halte Brederolaan (Luifelbaan) het be gin- en het eindpunt van de lijndienst naar Den Haag. 1 DYNA - MITE - Mud 2 TIGERFEET - Mud 3 THE AIR THAT I BREATH - The Hollies 4 JAMBALAYA - The Carpenters 5 DANCE WITH THE DEVIL COZY - Powell 6 LOVE’S THEME - Love Unlimited 7 JE T’AIME MOI NON PLUS - Jane Birkin Serge Gainsbourg 8 DEVIL GATE DRIVE - Suzie Quatro 9 LOHEN WILL I SEE YOU AGAIN - The three degrees 10 NEVER, NEVER GONNA GIVE UP - Barry White De heer Van Rijn, verhuurder van een aantal garageboxen, richtte zich een jaar geleden ook tot het gemeentebestuur. De grondverzakkingen hadden een pas in 1971 op hoogte gebracht binnenplein aangetast. „Geen normale situatie,” oor deelde de stratenmaker van toen. De heer Van Rijn heeft meerdere malen ge beld met wethouder Ph. Kroes en waar- nemend-gemeentesecretaris J. Meule- man, echter zonder resultaat. Ook de bezoeken aan het gemeentehuis zetten geen zoden aan de dijk. Het irriteert Alvorens ik over ga tot de orde van de week, eerst even een huishoudelijke mededeling. Vorige week toen u gezwind de pagina opsnorde waar de rubriek ’Onder de hefbrug’ staat was u een moment lichtelijk geschokt. U miste iets. Maar wat kon u nog niet helemaal te binnen schieten. U vond Waddinxmens niet op de goede plaats, maar ik hoop dat u behalve mijn kolom de rest van dit weekblad met evenveel interesse volgt. Dan zult u bemerkt hebben dat de opmaker ’een zwak moment’ had en mijn stoute opmerkingen over de hefbrug op pagina 11 had neergezet. Maar goed, zelf heb ik vaak van die zwakke momenten. Vandaag treffen wel elkaar weer (hopelijk) op de juiste pagina. Tot vorige week donderdag dacht Waddinxveen dat er die avond in het knusse raadhuis een beslissing over ons toekomstige winkelcentrum zou worden ge nomen. U wist al dat die beslissing wéér is uitgesteld. Onze plaatselijke raads leden, ook wel notabelen genoemd, zullen binnenkort nieuwe aspecten en de oude nader bestuderen. Onze hoofdredacteur gaat elders in dit blad hierop nader in. Dat wordt wat, als de bouw van dat winkelcentrum toch doorgaat. U heeft de foto van de maquette al in diverse bladen kunnen zien. Strakke moderne bouwsels waarin we over een boel maanden onze consumptieve be hoeften kunnen inruilen tegen steeds minder waard wordende guldens. Laatst had ik weer één van mijn wekelijkse overpeinzingen die doorgaans plaats grijpen in mijn ’fauteuil de lui’ rond 22 uur. Ik bedacht toen plots dat ons nieuwe winkelcentrum, mits onze raad natuurlijk hoera roept en het goed vindt, best door Joop den Yyl geopend kan worden. Joop is namelijk een voorname landelijke notabel. Aan zijn linker zijde (hoe toepasselijk) staat natuurlijk zijn vrouw Liesbeth en aan de andere kant Cor van der Hooft, onze bijna alles-voor-mekaar-krijgende burgervader. „Doorknippen maar Joop, dat dekselse lint”, zal Van der Hooft zeggen. Alleen zat ik me af te vragen wat er nu eigenlijk voor winkels in dat nieuwe centrum moeten komen. Het kan me niet zo heel veel schelen als er maar aan mijn volgende wensen wordt voldaan. In de eerste plaats een hele grote vis- specialiteitenwinkel waar ik één keer in de drie maanden mijn lievelingskostje kan aanschaffen, gerookte zalm. Duur, maar wel lekker. Mijn tweede wens is een bioscoop, een heus filmzaaltje voor zo’n pakweg honderd mensen of min der, die vlakbij huis samen gezellig naar de film kunnen gaan. Verdere wen sen heb ik niet. Ik voorzie wel een verhuizing van plaatselijke middenstanders naar het nieuwe centrum of wellicht stichting van filialen van weer andere winkeliers. De niet-voorstanders van het nieuwe winkelcentrum, de tegen standers dus, zitten met de verkeersproblemen rond de Kerkweg in hun maag, want die wordt afgesloten. Stoplichten kunnen hier wonderen verrichten. Je leidt het verkeer uit de richting van de Dorpsstraat langs de Stationsstraat en de Kanaalstraat zo naar de hefbrug. Het verkeer uit de richting van de hef brug gaat de Juliana van Stolberglaan in, linksaf de Prins Bernhardlaan en weer linksaf de Prinses Beatrixiaan in en zo de spoorwegovergang over. Een geweldige oplossing, al zeg ik het zelf. De knappe bollen in de verkeerscommissie vinden het wel leuk om dat te regelen. Alleen, hebben we niet wat te weinig inwoners voor zo’n spectaculair winkelcentrum? Zou dat niet wat te veel van het goede worden voor maar net twintigduizend Waddinxmensen? En hoe heet die slager ook al weer? Hij wacht ook nog ergens op. Ik ben reuze blij dat ik geen raadslid ben. Anders zou ik binnen afzienbare tijd misschien een verkeerde beslissing nemen. Geen hap heerlijke gerookte zalm zou ik later nog naar binnen kunnen krijgen. Het besluit van Burgemeester en Wet houders is gebaseerd op aan dit college uitgebrachte rapportem In de brief wordt vergaderruimte aangeboden om de ge meentelijke beslissing te bespreken. Voor dat gesprek staan wethouder Ph. Kroes en Openbare Werken-directeur A. M. Zwambom ter beschikking. In dien te zijner tijd zou blijken dat de gemeente wettelijk wel tot schadever goeding verplicht zou zijn, zijn B. en W. bereid ook de kosten van de door de bewoners geraadpleegde deskundigen te vergoeden. Nog niet vaststaat of een dergelijk gesprek doorgang zal vinden. Vondelwijk-bewoners die herhaaldelijk contact hebben gezocht met de gemeente zijn onder andere de heren E. M. van Leeuwen en P. W. van der Moor en de in Sassenheim wonende heer J. C. van Rijn, verhuurder van een aantal garage boxen aan de De Genestetlaan. De heer Van der Moor meent dat de grondver zakkingen wel degelijk te maken hebben met de bouw van de Noordtunnel, mo gelijk door een verlaging van het grond waterpeil. „Ik heb in 1972 naar nu blijkt voor niets mijn tuin en terras op hoogte gebracht. Daar komt nog bij dat de juiste omvang van de te lijden en reeds gele den schade nog niet is vast te stellen als je bijvoorbeeld denkt aan het verzakken van rioleringen en leidingen, alsmede het verrotten van de koppen van de hei palen,” vertelt de heer Van der Moor. Voor de ophoogwerkzaamheden laat hij ons rekeningen zien van tegen de twee honderd gulden. Bijna een jaar geleden hadden Burge meester en Wethouders de heer Van der Moor al laten weten dat de extra zettin gen van de grond, waarnaar metingen werden verricht, door meerdere factoren kunnen zijn veroorzaakt, waarbij zij on der meer dachten aan droogte, uitvoe ring van heiwerken en bronbemaling. De rioleringswerkzaamheden in Groens- waard 3 waren op 3 november 1972 zo ver gereed, dat de bronnen daar toen buiten werking konden worden gesteld. Bij de aanleg van de spoorwegonderdoor gang waren nog enkele bronnen in be drijf voor een minimale drooglegging van het werk, zo blijkt uit de brief waar in een principiële bereidheid wordt uit gesproken om aan redelijke verzoeken van de bewoners tegemoet te komen. Getipt door Veronica en ver krijgbaar b(j: een koude De Buiten het gebruikelijke optreden van het tambourcorps, het majorettencorps en het muziekcorps zal op deze avond ook het jeugdcorps onder leiding van L. Swijnenburg aan het publiek worden voorgesteld. Tijdens de pauze zal een grote verloting plaatsvinden. Na het mu zikale gedeelte zal de Tuyana Band „What’s New” nog een gezellig samen zijn verzorgen. „Langs deze weg willen wij u wij zen op de schade, die de vogel stand ondervindt van het afbran den van riet gedurende het voor jaar. Gewoonlijk gebeurt dit af branden in de winter, enerzijds omdat het te behandelen terrein bij vorst beter bereikbaar en be gaanbaar is, anderzijds omdat het riet nog niet mag zijn uitgelopen. Ondanks deze voor de hand lig gende redenen om het riet ’s win ters af te branden, constateren wij regelmatig, dat er na 1 maart nog riet wordt af gebrand. In dat riet zijn de vogels dan al druk bezig te nestelen of te broeden. Daardoor komen soms vogels om. Jonge vogels doordat zij met kun nen vluchten, oudere vogels door dat zij tijdens het broeden het nest niet willen verlaten. Wij me nen er goed aan te doen hierop uw aandacht te vestigen en u dringend te verzoeken het afbran den te doen beperken tot de peri ode 1 oktober-1 maart,” aldus het college van Gedeputeerde Staten. Ms "Thames'' van L. Smit Co’s uit Rotterdam. De Waddinxvener Jan den spannend sporten I Z’n linkse schijnt niet te Maar wist u ook, dat wij versmaden zijn (inlich- zeelieden ook veel aan tingen bij de red.). Ook de sleepboot van de Rotter- trimmen deden? Varend op zwemsport is zeer geliefd! damse rederij L. Smit een zeesleepboot, ergens in Vanaf de brug worden de Co’s. Vorige week ontvin- de Perzische Golf tussen meest fascinerende duik- gen wij van hem per lucht- de vele rijke olielanden, solo’s gemaakt. Na een waar wij in Nederland om half uurtje sporten trekt een klein druppeltje liggen men zich bescheiden terug te smarten, onderga ik de in de betrokken apparte- het Weekblad voor Wad- gehele trimsport! Op dit menten. dinxveen - wekelijks opge- kleine varende ’eilandje’ is De Arabieren, die hier wel stuurd door familie van er maar weinig lichaams- eens aan boord komen Jan - gespeld wordt. Dit is beweging De kok be- slaan dit typisch Hollands gon er zelf mee: op het tafreeltje gade en zien het kleine dek rond het ’huis’ allemaal niet zo scherp zit- begon men eerst met vijf ten. Hoofdschuddend en rondjes te lopen, toen met glimlachend bekijken ze ’s morgens rond een uur of tien en later uitgebreid tot met een beetje ontzag de zes staan deze lieden op en dertig rondjes op een lek- boksende stuurlieden, hol- gaan actief een koude ker ’soepel’ drafje. Elke lende matrozen, zwenunen- douche nemen. De zon dag volgden er meer be- laat nauwelijks haar eerste manningsleden, zodat er voorzichtige stralen zien of tenslotte maar weinig zee- sporten komt men meestal de trimmer loopt al op een lieden toekeken. Iedereen bijeen in de salon en wordt klein drafje langs de een- sportte: er werd touwtje ge- het filmapparaat neergezet sprongen, eerst met het wel om gezellig enkele films te maar te proberen dat ’nare bekende ’vallen-en-opstaan’ bekijken. Nu zult u mis buikje’ zien weg te krijgen! maar later als een jong schien vragen: waarom Die mensen zitten des schoolmeisje, dat hiermee hebben de meeste zeelui avonds ook niet achter de de geringste moeite mee toch nog een buik(je), on- teevee-buis, welke enkele heeftEr werden vervol- danks dat vele getrim tegenwoordig vrij ’duffe’ gens enkele pittige dek- Tja, beste lezershier programma’s de huiskamer oefeningen uitgevoerd. Eén aan boord lust men wel inslingert.Nee, dan gaat van onze stuurlieden doet men weer lopen, fietsen, zelfs aan de bokssport en trimmen of heerlijk ont- is erg goed in z’n rechtse. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 5