Bejaardenreis gaat dit jaar richting Flevohof SIMCA CHRYSLER MATRA SHOW bracht H. J. Munneke tot schilderen UW HUIS VERKOPEN? VERBOOM EEN HUIS KOPEN? Kleuren T.V. Heemskerk B.V. (gruddig) Rabobank Q Rabobank Q de bank voor iedereen „Waddinxveen” of... elke maand een bedragje sparen om uw huis op te knappen Liefde voor natuur en bouwkunst Winkels op 30 april gesloten Ijuuno drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen Reislustige bejaarden kunnen zich volgende week laten inschrijven WADDINXVEENHet mag mis schien wat stil zijn geworden rond de reis voor alle Waddinxveense be jaarden, die op woensdag 12 juni zal worden gehouden, maar dat is slechts schijn. Achter de schermen is de plaatselijke middenstandsver- enigiging en een commissie druk in de weer om alles rond te krijgen. I I! Nieuwsblad Onafhankelijk DAN I GEMEENTERAAD KOOL - WADDINXVEEN Makelaardij o.g. met 100% service Kleurentelevisie Drogisterij Bouma heeft weer wat! GEHEEL GRATIS i DONDERDAG 18 APRIL, RAADZAAL GEMEENTEHUIS, 20.00 UUR EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 29e JAARGANG - Nr. 1354 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG DONDERDAG 18 APRIL 1974 bouwgrond tel. 2800 met en zonder draadloze af standbediening Zittingsdagen Harm J. Munneke biedt burgemeester C. A. van der Hooft een geschenk aan. WADDINXVEEN Voor Pasen heeft burgemeester C. A. van der Hooft een expositie van reisschetsen, tekeningen en schilderijen van Harm J. Munneke in de museumzaal van de Rabobank officieel geopend. De belangstelling voor deze opening was bijzonder groot. WADDINXVEEN De Waddinxveense winkels zullen op dinsdag 30 april (Konin ginnedag) de gehele dag ge sloten zijn. Zoals bekend gaat het dit jaar ten aanzien van de aanmelding iets an ders. dan in al die voorgaande jaren is gegaan. De oorzaak daarvan is dat de organiserende middenstan ders het draagvlak wilden verbre den, omdat de reis te kostbaar was geworden om nog langer door de middenstandsvereniging alleen ge organiseerd te worden. Er zou dus moeten worden bijgedragen door de deelnemende bejaarden zelf. En dat gaat nu gebeuren. DOKTERSDIENSTEN Weekblad voor Waddinxveen ADVERTENTIE doel-spare F (Advertentie) (ADVERTENTIE) te koop gevraagd minstens 500 mtr. Uw adviseur architectenbureau prins waddinxveen een zelfde filmrol als u heeft ingeleverd. Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. Tot eind april ontvangt U bij ontwikkelen en afdrukken van zowel kleur als zwart-wit film van ons En niet alleen voordelig maar ook noqS$S» zeer snel klaar. Er komen geen bonnen in de krant, maar er zullen wel zogenaamde zittingsdagen worden gehouden. Iedereen kan op die dagen zich voor de bejaardenreis die dit jaar in de richting Flevohof gaat laten inschrijven tegen betaling van vijf tien gulden per persoon. op dinsdag 23 april in het reisbureau van de heer A. G. M. van Ginkel aan de Kerkweg, ook van negen tot twaalf uur ’s morgens. Wie is eigenlijk die Waddinxveen.se ex posant. Dit is zijn verhaal: „De drang om te schetsen, tekenen en schilderen gende week niet kan in staat te stel len zich alsnog te laten inschrijven. Het is duidelijk dat een echtpaar natuurlijk Waddinxveen Julianastraat 6 Tel. 01828- 2309 b.g.g. 01828 - 2723 3545 Wij maken er onze cliënten op attent, dat onze kantoren op DINSDAG 23 APRIL A.S. vanaf 12.30 uur zullen zijn GESLOTEN. Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 u. vrijdagavond van 7-9 u. Kerkweg 161, Waddinxveen tel. 01828 - 4566 Kon. Wilhehninaplein 2 Groensvoorde 14 zo noemen zich Raiffeisen banken en Boerenleenbanken Daar zijn tegenwoordig heel mooie materialen voor. Gemakkelijk te verwerken ook. Omdat steeds meer mensen het fijn vinden om zélf hun huis op te Knappen. Dat schenkt dubbel voldoening en ’t is de helft goedkoper. Maar...de hèlft goedkoper kan toch nog een héél bedrag zijn. Spaar er daarom voor, terwijl u rustig bekijkt wat en hoe u het gaat veranderen. Enspaar automatisch Iedere maand groeit dan uw kapitaal met een vast bedrag zonder dat u er iets voor hoeft te doen. Dat kan met het Automatisch-Spaarplan bij de gen. Het ligt in de bedoeling nog een inschrijvingsdag te houden, opdat ieder een die om welke reden dan ook vol- en ook op woensdag 24 april in Hui- - ze Souburgh. eveneens van negen tot twaalf uur ’s morgens. S Na deze inschrijvingsdagen, waar iedere Waddinxveense bejaarden kan laten we ten dit jaar opnieuw van de partij te zullen zijn, zal in het Weekblad voor Waddinxveen nadere mededelingen vol niet samen hoeft te komen, maar dat de man ook zijn vrouw kan laten inschrij ven. De volgende zittingsdagen zullen wor den gehouden: op maandag 22 april in het Anne Frank-centrum van negen tot twaalf uur ’s morgens. ik als architect werkte voor de Shell- groep. Tijdèns mijn vele dienstreizen en vakanties in het buitenland was ik volop in de gelegenheid reisschetsen te maken. Vanaf 1956 ben ik lid van een schilders club onder leiding van de Haagse kunst schilder Louis Meys waar ik mijn reis schetsen gebruikte voor het maken van schilderijen. De schilderijen die hier ten toongesteld zijn dateren vanaf 1960 tot heden. In de loop der jaren is mijn stijl gewijzigd. In 1966 ben ik begonnen met het pointillisme.. Op de expositie Arti et Dectini (kunst en schelp) in 1967 van kunstuitingen ver vaardigd door personeel van de Kon. Shell-groep in Nederland in Pulehri Stu. dio in Den Haag werden vier schilderij en van deze stijl ingezonden, waarvan één werd bekroond met de tweede prijs (park badenweiler). De jury bestaande uit de heren W. Hartman, J. Franken en F. Hamers schreven in hun rapport: ’Bij H. J. Munneke trof ons het meest het „park badenweiler”. Dit schilderij ver wierf de 2de prijs. De gehele inzending was uitgevoerd in een mooi volgehouden pointillerende techniek. De vier schilderijen, park badenweiler, riva, idromeer en bagolino zijn ook hier ge-exposeerd. In 1971 werden op de ex positie Arti et Pectine in Pulchi Studio de drie schilderijen monchau, bospad en brabants landschap geëxposeerd waarvan het ‘bospark’ een eervolle vermelding kreeg. Ook deze schilderijen ziet u op deze expositie. Sinds mijn pensionering eind 1972 was ik volop in de gelegen heid mijn collectie uit te breiden. Veel reisschetsen zijn uitgewerkt tot pen tekeningen gekleurd met crayon waarvan u een deel op de expositie ziet. Ook Waddinxveen is niet vergeten. U ziet het voormalig notarishuis, thans muziek school, de voormalige gereformeerde kerk aan de Kerkweg en enkele andere. •U zult ook een paar schilderijen van Waddinxveen ontdekken.” werd geboren uit liefde voor de natuur en de bouwkunst wat gestimuleerd werd tijdens mijn verblijf in de tropen waar ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: tot 13.00 uur Apotheek Van Doorn, daarna Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834. ZONDAG Arts: C. N. Vreeken. Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 ~1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I jw officiële Grundigdealer: j ^adio DOOL Kerkweg 171 I - VaddinxveenO182B23011

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1