’T KOETSHUIS TIJDELIJK FOYER VAN AFGEBRANDE Be Fair met acht teams MANEGE DE DUIVEN VLIEGEN WEER m WADDINXVEEN WSE blijft 4e klasse de tenniscompetitie ARNO KLEIWEG IN NEDERLANDSE JONGENS TURNPLOEG i in Voetbalprogramma Waddinxveen Advertenties voor het weekblad BURGERLIJKE STAND Weekblad voor Promotiewedstrijden op 8 juni Waddinxveen wint: 5-0 Waddinxveen TO OS oefende tegen Pro Patria - Waddinxveense volleybaltitel voor 5 e team Spreekuren wint pupillentournooi WADDINXVEEN De pupillen van Nicolaas Boys uit Nieuwveen zijn er Tweede Paasdag niet in geslaagd om voor de tweede maal de Inge Rehorst Trofee te winnen tijdens het in het War- naarplantsoen door de tournooicommis- sie van Be Fair georganiseerde pupillen tournooi. De nieuwe winnaar heet Wad dinxveen, dat in totaliteit twee punten meer vergaarde dan de organiserende vereniging zelf. GEVONDEN EN VERLOREN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 2 DONDERDAG 18 APRIL 1974 i Stand Stand xn SERMCE-RUBRIFK V<N HET WEEKBLAD VOOR DE ABONNEES A AG E N 2 4 4 5 5 6 7 7 7 Uitgave Druk. Veldwijk B.V. Direktie J. B. Veldwijk Redactie B. J. Woudenberg Exploitatie F. van Kempen Ondertrouwd: R. F. van Eijk en C. K. Verbree; W. van Oudshoorn en A. Zwanenburg; F. M. Wehrmeijer en H. J. van den Roovaart; P. Wiepking en M. van der Heven; P. A. Houweling en A. van Ho ven; R. Nieuwets en J. de Bil; A. J. Hofman en A. van Meijeren. Gehuwd: C. van der Panne en M. de Vos; A. Mesker en N. van den Berg; J. Groenenboom en C. N. van den Berg; F. M. van Tol en E. M. Both. Geboren: Lonne, dv. P. M. Wennekendonk en J. Nieuwenburg; Maria Elisabeth Hendrika, dv. G. J. H. Rief en M. H. A. C. van Liessum; Arjan, zv. A. J. Biesheuvel en J. H. M. van Krevel; Laszló Thorvald, zv. C. van Gils en I. A. Bijl; Marlijn, zv. H. T. Verkaik en B. Eerland; Manon, dv. B. Meijer en N. C. Hogebrug; Maartje Gerdina, dv. S. Boogaard en H. A. Boerman; Marco Tonnie, zv. A. Guijt en M. de Vos; Johannes Leonardus, zv. J. van der Lans en E. J. M. Vergeer; Mathieu Anton Eduard, zv. T. H. E. Verboom en G. J. van den Heuvel; Annemieke, dv. N. van Nielen en A. J. Littooij; Alvon Edgar, zv. M. J. Spaans en B. C. S. Vrieling; Mariëlle, dv. H. Cuvelier en J. F. Spruijtenburg; Helen Maureen, dv. E. Risakotta en H. M. Ravenhorst; Nanouschka, dv. E. van de Werken en H. C. Scherrenberg; Alexander, zv. B. M. Poot en H. M. M. Kruiswijk; Jerker, zv. W. A. Westphal en G. A. Kratz; Dennis, zv. J. van Grie ken en M. C. Gibbon; Geert Hendrik, zv. H. Visscher en A. van Dam; Robert Adrianus, zv. W. van Schoneveld en S. de Bruin; Jac queline, dv. W. G. van der Krans en A. la Grand; Astrid, dv. J. P. Hartwijk en T ,A. Slobbe; Anthonia, dv. D. Gissi en R. E. A. Steen winkel. WADDINXVEEN De komende zaterdag van start gaande districts- tenniscompetitie wil voor de Wad- dinxveense tennisvereniging Be Fair zeggen dat met acht teams gestre den zal gaan worden om de hoogste (tennis)eer. Het zal moeten blijken in hoeverre de aanwezige capaciteit voor mogelijke successen kan gaan zorgdragen. Uitgangspunt voor de tennissers en tennissters is dat een gezellige competitie in al een over winning inhoudt. WADDINXVEEN De uitstekende prestaties van TOOS-gymnast Arno Kleiweg bij de Nederlandse jeugdturn- kampioenschappen en tijdens een in Engeland gehouden trainings- en selectieweek hebben hem een plaats doen veroveren in de uit zes man bestaande Nederlandse jongens turnploeg. De ploeg treedt zaterdag 27 april in Delfzijl aan tegen de vertegenwoordigende turnploeg uit de Westduitse deelstaat Nordrhein Westfalen. r Overzicht WADDINXVEEN In het afgelopen weekeinde vlogen de duiven voor het eerst in dit seizoen weer. KERKEN NODIGEN 1 De postduivenvereniging De Sperwer nam deel aan een wedvlucht vanaf Roo sendaal. Afstand 58 kilometer. In con cours waren 634 duiven. Gelost werd er om 10.30 uur met matige noord-oosten wind. Aankomst eerste duif 11.24.18, laatste 11.33.00. Snelheid eerste duif 1058,36 meter per minuut, laatste 909,75 meter per minuut. overhandigde de heer Van der Hooft een plank met de naam van het tijdelijke onderkomen aan de heer Arie van der Breggen. Hoewel de plaats van „Het Koetshuis” niet zo gunstig is als van de Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren Burgemeester C. A. van der Hooft hangt de naam van de noodfoyer van ,,De Reigersburgh" op zijn plaats. afgebrande foyer, is de gezelligheid be slist niet minder geworden en de trouwe bezoekers van de manege zullen zeker niet het gevoel hebben dat ze zich ge durende de herbouw moeten behelpen. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 11 10 9 9 7 7 4 3 5 4 1 5 6 7 7 7 8 7 9 I I 4 5 8 19 19 19 19 18 19 19 19 18 18 18 18 14 13 13 9 6 4 6 4 3 3 2 2 5 4 3 5 7 9 4 6 6 5 5 4 0 2 3 5 5 5 9 10 9 10 11 12 33 30 29 23 17 17 16 14 12 11 9 8 WADDINXVEEN Het voetbalpro gramma voor het komende weekeinde luidt: bejaarden en jonge gezinnen): elke werk dag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel. 6347) Te bereiken maandag t/tn vrijdag van 16.30-17.30 uur Opgave van evenementen en verga deringen, die een algemeen of open baar karakter hebben, ontvangen wij graag tijdig. Plaatsing geschiedt kos teloos. Uitslag: T. H. Twigt en Zn 1 22 34 73 86 97 111 119 134 140 144; C. Toor en Zn 2 38 139 157; P. Vink en Zn 3 67 91 136; D. Boere 4 12 21 80 90 101 114 141 150; Gebr. Anders 5 10 13 19 24 32 40 55 62 64 84 112 149 151; H. van' Dijk 6 26 121; Verkade-de Wit 7 8 18 28 31 58; P. Metselaar 9 41 44 75 138 147; A. Bonefaas 11 15 30 92 107 158; W. Bree- dijk 14 36 53 63 120; Gebr. Metselaar 16 23 37 43 47 52 70 72 103 115 123 130 142; P. van Gelooven 17 46 88 98 127 128; W. Heuvelman 20 76 156; Th. Colla 25 29 60 68 89 99 110 116 124; Troost- Tamerus 27 39 49 51 65 93 126 143 146; W. van Berkensteyn 33 54 129; J. C. Koren 35 45 50 61 66 71; D. Oskam 42 155; L. Slootjes 48; A. Rietveld 56 83; N. van Vliet 57 69 77 81 104 105 106; Mej. Colla 59 82; C. Hofman en Zn 74 79 87 94 102; Helstoot-van Gent 78 108 125 148; J. Versloot 85 95; de Kok- Bijmans 96 145; L. de Bruyn 100 118 132; D. Heeren 109 133 135; P. Bone faas 113 137 152; Jac. de Wit 117; J. v. Erk 122 159; A. Groenendijk 131; C. Hofman jr 153; A. Smith 154. Woerden Nieuwerkerk UNIO DONK Lekkerkerk Moordrecht SCR DJS NSV Stolwijk WSE - Esto ANNE FR ANK CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand, 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZU1DPLAS Afd. Gezins- en bejaardenverzorging: Kantoor: Jan van Bijnenpad 1, 5e etage, tel. 4896 Aanvragen om hulp uitsluitend maandag 33 28 27 25 25 22 21 17 17 14 13 10 In de oudheidkamer van de Rabo bank aan de Kerkweg wordt door Harm J. Munneke een expositie van reisschetsen, tekeningen en schilderijen gehouden. De ten toonstelling is elke werkdag ge opend van 14.00-16.00 uur en al leen op vrijdag ook nog van 19.00 -21.00 uur. Giro: 47062 tnv Drukkerij Veldwijk BV Bank: Rabobank Waddinxveen. Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdagochtend 12 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen over het algemeen - zonder tegen bericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. 12 12 12 Dinsdag 23 april Praatavond CNV. Anne Frank-centrum (le etage), 19.45 uur Bejaandengymnastiek, AF-centrum. 14.00 uur Donderdag 25 april Bijeenkomst In de Rechte Straat, De Hoeksteen, 19.30 uur Zaterdag 27 april Stijldansen met „The Old Classics”, GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur ds. A. Bac VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 9.30 en 18.30 uur samenkomst; dinsdag 20.00 uur samenkomst VOLLE EVANGELIE GEMEENTE „SION” - Gemeenschapsruimte Chr. Basisschool ’De Savormin Lohmansch.’ Lindemgaarde 17a (Groenswaard 2) 10 uur samenkomst Dinsdag, 20 uur, bijbelstudie: Tesselschadelaan 28 VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BETHEL BOSKOOP zondag 9.30 en 17.30 uur en dinsdag 20.00 uur. Voorganger J. Modderkolk sr. uur. JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burg. Trooststraat 4: 15.30 uur openbare toespraak over „Goddelijke voorzieningen voor het paradijs”; 16.30 uur wachttorenstudie over „Rijkdom verwerven voor de nieu we koning der aarde, en aan de slachting van de vijanden van de koning ont komen”. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St Victorkerk: eucharistieviering 10.00 Ontmoetingskerk: eucharistieviering 8.30 uur en 11.45 uur. In de week is er in de St. Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en zaterdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de week is er in de Ontmoetingskerk een eucharistieviering op dinsdag en zaterdag om 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. WADDINXVEEN Op het terrein van manege „De Reigersburgh”, waar vorige week de foyer en de binnenmanege door brand werden verwoest, is nog voor Pasen in het koetshuis de tijdelijke foyer geopend. En dat betekende de kroon op vier dagen hard werken door de familie Van der Breggen en hun vrienden, be kenden en klanten. Het was geen offi ciële opening, maar desondanks kwam toch burgemeester C. A. van der Hooft met zijn dochter Jannie naar de Plaswcg om deze bijzondere gebeurtenis mee te vieren. De burgemeester memoreerde in zijn toespraak de voorgeschiedenis en het ontstaan van de manege en sprak zijn dank en bewondering uit voor wat hier in eendrachtige samenwerking en in een onvoorstelbaar korte tijd was ge realiseerd. Aan het eind van zijn betoog t/m vrijdag van 8.30 uur tot 9.30 uur Afd. Maatschappelijk werk: Kantoor: Gebouw ’t Anker, Kerkweg 234 (achter de Brugkerk), tel. 4522 (In verband met vacature voorlopig geen spreekuur. Voor nieuwe aanvragen zal tijdelijk een beroep moeten worden gedaan op instellingen in naburige gemeenten; nadere informatie tel. 4896) GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. Hand- en spandiensten (noodhulp voor WADDINXVEEN De zondagvoet- ballers van Waddinxveen hebben op eigen veld Schoonhoven een klinkende nederlaag (50) toegebracht. Waddinx veen had deze middag met de harde wind meer moeite dan met zijn tegen standers. De thuisclub ging direct in de aanval en schiep zich legio kansen, waar Schoonhoven heel weinig tegenover stel de. In de poule bij D-l werd Be Fair win naar, gevolgd door Waddinxveen en WSE. Bij de D-2 elftallen stonden drie elftallen bovenaan met 6 punten. Na het nemen van serie strafschoppen werd Nic. Boys uiteindelijk poulewinnaar en volgden Be Fair en Waddinxveen op de 2e en 3e plaats. Bij de E’t-jes werd Waddinxveen ruim winnaar, voor Nic. Boys en Be Fair. Na afloop van deze zeer geslaagde dag reikte pupillensecretaris en algemeen organisator Inge Rehorst onder grote belangstelling zijn trofee uit aan één van de aanvoerders van de voetbalver eniging Waddinxveen, dat totaal 19 pun ten behaalde. Volgend jaar zal dit toer nooi zeker weer gehouden worden. de teams 1 - 3 - 5 - 7 de teams 2 - 4 - 6 - 8 de teams 2 - 3 - 6 - 7 de teams 2 - 4 - 6 - 8 de teams 1 - 3 - 5 - 7 de teams 1 - 4 - 5 - 8 De eerste en tweede set werden vrij ge makkelijk door heren 5 binnengehaald. Na een vrij grote voorsprong mochten de jongeren pas wat terug doen, maar ze waren telkens iets te laat: 15-10 en 15-7. Het derde behaalde in de derde set de winst binnen: 12-15. In de laatste set werden de rollen omgekeerd: 15-13. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. D. van Vliet 18.30 uur ds. T. van ’t Veld, Ede Bethelkerk: 9.30 uur ds. T. van ’t Veld, Ede 17.00 uur ds. W. Verboom De Hoeksteen: 9.30 uur 'ds. W. Verboom 18.30 uur ds. D. van Vliet Imtnanuëlkerk: 9.30 uurds. H. J. Voors 19.00 uur ds. H. B. Meyboom, Voorburg GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 10.00 uur dS. D. J. Modderaar 17.00 uur ds. P. van Til, Middelburg Kruiskerk: 9.30 uur ds. P. van Til, Middelburg 17.00 uur ds. D. J. Modderaar REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst OUD-GEREFORM. GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Donderdag 25 april 19.00 uur ds. L. Gebraad, St. Philipsland CHR. AFGSCH. GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop 1ste klas Gouda: Bergambacht Haastrecht Waddinxveen Oudewater Gouderak Nieuwkoop Schoonhoven Floreant Soccer Boys Ammerstol Nic. Boys RVC Redaktie-adres: Peppelhorst 109, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 Advertentie-af deling: Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Nassaulaan 20, Waddinxveen postbus 66, telefoon 2604 Abonnementsprijs: 4,per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 10,50 per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 16,75 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incasso kosten. Advertentietarieven Losse mm-prijs 0,24 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters. WADDINXVEEN Ter voorbereiding van de Nederlandse kampioenschappen, die op zaterdag 20 april zullen worden gehouden en waar de meisjesploeg van de gymnastiekvereniging TOOS aan zal deelnemen, zijn er onder meer een paar oefenwedstrijden gehouden. Zo werd er zaterdag een oefenwedstrijd geturnd tegen de meisjesploeg van Pro patria (Zoetermeer), die met een klein verschil door Pro Patria werd gewonnen met een puntentotaal van 133.80 tegen 129.90. In het eindklassement werd Mi randa Vermeer (PP) eerste met 28.50 ptn. Abigail van Lingen (TOOS) tweede met 27.00 ptn en Inge Wulz (PP) derde met 26.90 ptn. De overige TOOS-meisjes eindigden als volgt: Karin Sirre (26.70) nr 5, Ellén de Vogel (26.20) nr 6, Corry Kok .24.95) nr 7, Yolanda van der Neut (23.95) nr 11 en Yvonne van Soest (23.90) nr. 12. De wedstrijden worden op zes achter eenvolgende zaterdagen gespeeld: drie thuis- en drie uitwedstrijden. Gehoopt wordt bij de thuiswedstrijden op een ge zellige drukte op de Buitenhof-banen in het sportpark „De Sniep”. Iedereen is benieuwd welke teams op zaterdag 8 juni promotiewedstrijden zullen spelen. Gevonden: onanje/blauw/witte zwem broek, wit wantje, blauwe batavus kin derfiets, sleutel, 3 sleutels met ètuitje, tekkel, geel portemonneetje met inhoud, jack, 5 sleutels aan een ring, blauwe slipover, verpakte kinderslip, sleutelring in zwart leren etui, blauw kinderfietsje, blauwe ouder rubberboot. Verloren: sleutelbos, stempel, bruine le ren tas met inhoud, jongenshorloge, na- turelkleurige portemonnee met inhoud, bruine portemonnee, trainingspak (blauw met witte strepen), tabakzakje, donker bruine linkerdameshandschoen. bruine tas met inhoud, bruine leesbril, goud bruine step, rijzweek, zwarte trainings- plastic kinder pistool, jongenshorloge, witte handtas met veter, zilveren bedel- ketting, leren voetbal, WSE-sok, WSE- sok, WSE-shirt, leesbril in zwarte hoes, rode plastic tractortje, vijf sleutels aan een ring, Plato-herenhorlóge, grijze puk kel met inhoud. Hieronder yolgt een overzicht van de data van de thuisspelende tennisteams van Be Fair: 20 april 27 april 4 mei 11 mei 18 mei 25 mei Pas na ruim twintig minuten slaagde Waddinxveen erin om de score open te breken. Het was Ben van» de Sluis, die een pass van Cas Looyen succesvol af rondde: 10. Na de rust met de wind in de rug ging het beter. Adriaan Hooger- vorst, Ben van der Sluis en Cas Looyen (2x) bepaalden de eindstand op 50. WADDINXVEEN Het gesponsorde vijfde herenteam van' de Waddinxveense volleybalvereniging Be Fair mag zich kampioen van Waddinxveen noemen. Het versloeg zaterdagmiddag in het gym nastieklokaal aan de Staringlaan met ge mak het derde team, dat gedurende de hele wedstrijd er niet in slaagde het heft maar eventjes in handen te nemen. Waarschijnlijk door zenuwen en een slechte stop kon dit als favoriet gestarte team zijn eigen aanvallend ritme niet vinden. De verdediging draaide verre van goed. WADDINXVEEN WSE blijft in de vierde klasse van de KNVB spelen. Dat is de zekerheid van het afgelopen week einde, hoewel de Waddinxveners uit het 31 van Lekkerkerk verloren. Maar ro de lantaarndrager ESTO uit Bodegraven verloor ook, dus kon WSE opgelucht adem halen. Lekkerkerk profiteerde royaal van het zwakke optreden van doelman Corrie Kok. In de eerste helft namen de be- zokers een 10 voorsprong door Jan Toor, maar kort voor rust werd het gelijk door Dolf Molenaar, nadat De Besten eerst nog een strafschop had ge mist. Toen na zeven minuten in de tweede helft Theo Kleiweg van WSE uit het veld werd gestuurd, was het met de bezoekers gedaan. De Jager profi teerde hierna van twee zwakke momen ten van doelman Kok om de stand op 31 te brengen. Zondagcompetitie 21 april WSE-Unio 14.30 uur; Oudewater-Wad- dinxveen 14.30 uur; Waddinxveen 2- Donk 3 14.30 uur; Stolwijk 4-Waddinx- veen 3 12.00 uur; WSE 2-Ona 5 12.00 uur; Gouderak 4-WSE 3 10.00 uur; Moerkapelle 3-Waddinxveen 4 12.00 uur; Waddinxveen 6-Bergambacht 5 12.00 uur; Zwervers 5-WSE 5 12.00 uur. Zaterdagcompetitie 20 april Bolnes-Be Fair 14.30 uur; WDS 3-Be Fair 3 10.00 uur; Floreant 3-Waddinx- veen 2 12.00 uur; Be Fair 5-Jodan Boys 6 16.15 uur; Gouda 4-Waddinxveen 3 15.00 uur; Be Fair 6-Sportief 3 12.30 uur; Gouda 5-Waddinxveen 4 12.00 uur; Waddinxveen 5-Siveo 4 16.15 uur; Be Fair 8-Sportliust 8 14.30 uur; Soc. Boys 3-Waddinxveen 6 14.30 uur; Be Fair 9- Perkouw 2 12.30 uur. Juniorencompetitie zaterdag 20 april A. Hoofdgroep: Gouda-Be Fair 16.15 uur; Be Fair 2-WSE 16.15 uur; Wad- dinxveen-Nieuwkoop 16.15 uur; WSE 2- Lekkerkerk 2 16.15 uur; Waddinxveen 2- Unio 3 16.15 uur; Esto 3JBe Fair 3 14.30 uur; Zwervers 3-Be Fair 4 15.00 uur. B. : Waddinxveen-Be Fair 15.00 uur; WSE-Jodan Boys 15.00 uur; Woerden 2- Be Fair 2 15.00 uur; WSE 2-Moordrecht 2 13.45 uur. C. : Gouda-Waddinxveen 13.45 uur; Be Fair-Jodan Boys 15.00 uur; Waddinx veen 2-Esto 2 13.45 uur; Zwervers 2-Be Fair 2 13.45 uur; Vep 2-WSE 2 13.45 uur; Waddinxveen 3-Be Fair 3 13.45 uur; Be Fair 4-Olympia 4 13.45 uur; RCV 2-Waddinxveen 4 12.30 uur; Zwer vers 6-Be Fair 5 13.45 uur. Pupillencompetitie zaterdag 20 april D. : Be Fair-Bodegraven 11.00 uur; WSE -Wadinxveen 11.00 uur; WSE 2-Moor- drecht 2 10.00 uur; Groeneweg 2-Be Fair 2 10.00 uur; Groeneweg 2-Be Fair 2 10.00 uur; Waddinxveen-Soc. Boys 9.30 uur; Floreant 3-Waddinxveen 4 10.00 uur; Floreant 4-Waddinxveen 3 10.00 uur; Moordrecht 3-Waddinxveen 5 11.00 uur; Be Fair 6-iBe Fair 5 9.00 uur. F.: Be Fair-Bodegraven 11.00 uur; Be Fair 2-WSE 10.00 uur; Waddinxveen 2- Soc. Boys 10.30 uur; Waddinxveen 3- Soc. Boys 3 10.30 uur; Waddinxveen 4- Groeneweg 3 9.30 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 2