Bestuurscommissie probeert sporthal te bonnen nu VRIJDAG 21 JUNI ZATERDAG 22 JUNI Groot- centrum- plan BURGERLIJKE STAND MAVO-geslaagden INDELING VAN BE FAIR-VOLLEY WADDINXVEEN DONDERDAG 20 JUNI Beaujolais Van Eeuwen Laatste loodjes Sportweek Sportfeest „De Rank Stichting Zaalsport gaat ’t bijltje er noodgedwongen bij neerleggen GESLAAGD DE SPERWER Disco-avond van de Vergadering CAI-commissie GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Groen v. Prinstererschool KRINGZWEMMEN IN DE SNIEP LANDSTEINER- PENNING VOOR S A. HERTENSTEIN Ouderavond Paulusschool WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pagina 2 NeVoBo Goed stuk Warenhuis E KERKEN NODIGEN 19.00 uur Wandelmars 8 en 12 km (start Be Fair-terrein, met medewer king muziekverenigingen Concordia en Voorwaarts). Opbrengst collecte WADDINXVEEN De op 12 november van het vorig jaar opgerichte Stichting Zaalsport Waddinxveen zal worden ontbonden. In een in augus tus te houden gemeenteraadsvergadering zal een bestuurscommissie in het leven worden geroepen, die naar vurig wordt gehoopt wèl in staat zal zijn de bouw van een sporthal in het sportpark „De Sniep” ter hand te nemen. Ondertrouwd: M. D. Severien en W. E. Jansen. Gehuwd: H. A. Stuurman en A. Gelderblom; J. Noorlander en R. A. Hardendood. Geboren: Sandra dv. A. Verweij en J. T. de Groot; Sylvia Monique, dv. R. J. Barendsen en M. H. M. Dahlhaus; Natasja Geertruida, dv. M. J. de Heer en A. G. van Vliet; Richard Michael, zv. G. J. Mole naar en F. L. de Bruijn; Erwin en Patricia, zoon en dochter van G. Hoogerwerf en A. Kortland; Marcel, zv. G. J. Langenberg en L. A. Sekeris; Bianca Simone, dv. A. Cammeraat en D. Hoogendoorn; Geert Jan, zv. K. J. Kraan en J. M. Heijboer; Margaretha Jermeken, dv. A. J. Wolters en C. van Erk. Overleden: Noteboom, Robbregt oud 93 jaar; van Nielen, Bastiaan, oud 73 jaar; Glasbeek ev Verboom, Neeltje Adriana, oud 58 jaar; Becht ev A. J. van Leeuwen, oud 34 jaar; Huisman, Johannes Wil helmus Maria, oud 31 jaar. SERVICE-RUBRIEK VAN HET WEEKBLAD VOOR DE ABONNEES 18.30 uur Bedrijfsvoetbal 4e ronde. GELEGENHEIDS- AANBIEDING! Vervolg van pag. 1 DONDERDAG 20 JUNI 1971 V oorgeschiedenis 13.00 uur Finales schoolvoetbal. Finales bedrijfsvoetbal. j Sluiting sportweek 1974. Sluiting Lunapark. r van ADVERTENTIE WADDINXVEEN De in Waddinx- veen gehouden collecte voor het Rode Kruis heeft 7.744,49 opgebracht. Gevonden: trouwring, zwarte portemon nee met inhoud, blauw ri'bcord jongens jasje, horloge merk "Marty”, jongens- horloge zilverkleurig met zwarte band, groene rubberen broek. WADDINXVEEN Voor de zaterdag 28 september startende volteybalcompe- tit'ie zijn de indelingen bekend gemaakt. Be Fair speelt in 3G (heren) en 3G (da mes): 3G (heren): Radius/MVC 2, Be Fair (Waddinxveen), Concordia R (Rot terdam), CVV Capelle aan den IJssel), Sigma D 2 (Delft), SAS ’70 (Uithoorn), NOVO 73 (Noordwijk), Atlanta (Vinke- veen), Asbiton L50 2 (Rotterdam), PVC 2 (Den Haag), Advendo (Den Haag), SVC (Voorburg). 3G (dames): Radius/ MVC, Lekkerkerk, Be Fair (Waddinx veen), Concordia R (Rotterdam), Juliana (Schiedam), OVRA (Haarlem), Tempo Team H4 (Den Haag), Tonegido SC (Voorburg), DOS H (Den Haag), Die Raeckse 2 (Haarlem), VSC (Rijswijk), Gemini/Kangeroes (Voorschoten) ,Be Fair (Waddinxveen). 3. 1. 3. 1. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkeik: 9.30 uur oud. D. Heuvelman 18.30 uur ds. D. van Vliet Bethelkerk: 9.30 uur ds. D. van Vliet 17.00 uur ds. W. Verboom De Hoeksteen: 9.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur ds. J. van den Heuvel Inunanuëlkerk: 9.30 uur ds. A. van Haarlem, Groningen 19.00 uur ds. F. D. Emous, Den Haag GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. B. Koekkoek 17.00 uur ds. K. Feenstra, Amstelveen Kruiskerk: 9.30 uur ds. K. Feenstra, Amstelveen 17.00 uur ds. B. Koekkoek REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst OUD-GEREFORM. GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 en 18.30 uur: leesdienst CHR. AFGESCH. GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur ds. A. Bac JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burg. Trooststraat 4: 15.30 uur openbare toespraak over: „Blijf groeien in uw verhouding tot God”; 16.30 uur wachttorenstudie over „Maak uw vooruitgang openbaar” VOLLE EVANGELIE GEMEENTE „SION”- Gemeenschapsruimte Chr. Basisschool ’De SavorninLohmansch.’ Lindengaarde 17a (Groenswaard 2) 10 uur samenkomst Dinsdag, 20 uur, bijbelstudie: Tesselschadelaan 28 VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 9.30 en 18.30 uur samenkomst; dinsdag 20.00 uur samenkomst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: eucharistieviering 10.00 uur Ontmoetingskerk: eucharistieviering 8.30 en 11.45 uur. In de week is er in de St. Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en zaterdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de week is er in de Ontmoetingskerk een eucharistieviering op dinsdag en zaterda gom 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. POULE A: 7.15 Albert Hein-Ooslerom; 7.45 Garages-Stuurman; 8.45 PTT/v.d. Starre-Stuurman. POULE B: 6.45 Winkelcentrum Dorp- Middenstand; 7.15 Edelman-Artilux; 7.45 Boere-Noordkadecombinatie; 8.15 Rehonst-Baas. POULE C: 6.45 Mulder/Baan-AOW; 7.15 Alblas- Reym; 7.45 Winkelcentrum Groensvoorde-Gemeente; 8.15 t/m 8.45 PAUZE. 8.45 Albert Hein-NKF. POLE D: 6.45 Molenbouw-Rehrost: 7.15 Agrariërs-v.d. Pool; 7.45 Tokion-Baas; 8.15 v.d. Pool-Mulleman: 8.45 Molenbouw-Tokion. A.C. 1973 BIZONDER PRETTIGE JONGE WIJN normaal per fles 5.95 nu bij 6 flessen 5.45 per fles bij 12 flessen 4.95 per fles WIJNHANDEL/SLIJTER Zuidkade 3 Brederolaan 4 WADDINXVEEN Het oudercomit* van de rooms-katholieke St. Paulus I school heeft vorige week dinsdagavond! een zeer druk bezochte ouderavond be legd. Na een welkomstwoord door dr voorzitter van het oudercomité, de heer M. H. Harsma, kreeg de nieuwe voor zitter van de Stichting voor Katholiel Onderwijs „St. Victor”, de heer A. Wek' king, het woord. In zijn inleiding intro- Verloren: grijs-blauw kinderschoentje, blauw regenpak, muziekboek, bruin étui met sleutels, gouden trouwring, gouden zegelring, parelarmband, 2 sleutels aan sleutelhanger, lichtblauw katoenen jack- je, twee sleutels aan een ring, „Indus” horloge, wieldop, tas met inhoud, blau we meisjesfiets, bos sleutels, zilveren armband, kinderwagendekentje, goud kleurige dameshorloge met oranje leren band. centrum gedacht en wordt gepoogd kan toren in het centrum te halen. „Deson danks kan het nuttig zijn aan dit soort beslissingen een doordachte motivering te geven, gebaseerd op een breder on derzoek”, aldus de heer Van Schie. De christen-democraten zouden dan ook graag onderzocht willen zien of er ook niet grote behoefte bestaat aan het inte greren van open jeugdwerk (De Bonke- laar) en sporthalgebeuren. Mochten er weer onderzoeken naar bepaalde behoef ten in Waddinxveen worden gehouden dan pleitte de KVP-er ervoor de prijs van de gewenste attracties «tl bij, te ver melden. Hetzij in de vorm van toegangs prijzen, hetzij in het aangeven van de extra belastingen die de gemeente moet heffen om de voorzieningen te kunnen betalen, liefst omgeslagen per gezin per jaar. WADDINXVEEN/GOUDA In een in Gouda gehouden bijeenkomst van de bloedtransfusiedienst van het Neder landse Rode Kruis, afdeling Gouda, is de Landsteinerpeiming uitgereikt aan de Waddinxvener S. A. Hertenstein, die maar liefst veertig maal zijn bloed voor de medemens heeft afgestaan. De onder scheiding voor twintigmaal bloed geven ontvingen de plaatsgenoten E. Biemod, F. Heesemans, P. de Mol, J. A. Kok, H. W. J. Molenaar en W. Visser-Breedijk. Op de bijeenkomst bleek, dat de bloed transfusie in een stroomversnelling is geraakt. Heit vorig jaar zijn er in Gouda 4373 transfusies toegepast, terwijl dat acht jaar geleden nog maar de helft was. WADDINXVEEN De Waddinxvenei P. T. Both sltagde aan de Economische Hogeschool in Rotterdam voor het di l ploma Hoger Economisch- en Admini stratief Onderwijs. Mejuffrouw C. F van Heteren slaagde voor de acte B.l horend bij het diploma hoofdleidster| voor een kleuterschool, terwijl mejufl frouw N. H. Uiterdijk slaagde voor del hoofdacte voor het gewoon lager onder I wijs. De heer F. van der Hooft, zoet van de burgemeester, die officier is bi; de Koninklijke Landmacht, is geslaagd voor toelating tot de Hogere Krijgs-I school. De Waddinxvener J. A. de Leeu«l slaagde voor het kandidaatsexamen in de| economische wetenschappen aan de Roll terdamse Erasmusuniversiteit. zo’n manier een club wordt benadeeld en dat kan je geen propaganda voor de volleybalsport noemen”. De gemeente Waddinxveen gaat dus nu proberen door het in het leven roepen van een bestuurscommissie, die te ver gelijken is met de commissie die er be staat voor de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum, de sporthal neer te zetten. Door een beroep te doen op de centrale financiering zal heit benodigde geld verkregen moeten worden. In dit beroep zal een verband worden gelegd tussen de stichting van de nieuwbouw voor het HAVO/Atheneum aan de Sniepweg en de in het sportpark „De Sniep” te bouwen sporthal. WADDINXVEEN Uitslag P.V. de Sperwer van de wedvlucht Orleans. In konkours 261 duiven. Afstand 506 km. Gelost om 6.00 uur met matige N.O.- wind. Aankomst eerste duif 14.05.09 uur, laatste 15.01.50 uur. Snelheid eerste duif 1043,68 m. per min., laatste 932,75 m per min. Gebr. Metselaar 1 3 4 5 16 19 22 32 34 35 37 41 60; T. H. Twigt en Zn 2 38 45 47; Helsloot-van Gent 6 61; Gebr. An ders 7 14 15 25 36 40 43 50; P. Vink en Zn 8 28 51 58; D. Boere 9; Th. Colla 10 65; Troost-Tamerus 11 62; W. Heu velman 12 55; C. Toor en Zn 13 18 21 31 48; W. Breedijk 17 57; N. van Vliet 20 63; S. Groenendijk 23; P. Metselaar 24 30; P. Bonefaas 26; de Kok-Bijmans 27 29 54; W. Berkesteyn 33; Jac. de Wit 39; N. van Tol 42; C. Hofman en Zn 44 59; D. Heeren 46 53 64; J. Koren 49; D. Oskam 52; H. van Dijk 56. Daartoe was de nu te ontbinden stich ting niet in staat, omdat het in augustus genomen raadsbesluit tot het garanderen van een door de Stichting Zaalsport Waddinxveen aan te gane geldlening zo als bekend niet de vereiste goedkeuring kreeg van het provinciaal bestuur. Ge deputeerde stemden niet in met de vorm waarin zowel de sporthal als het gym nastieklokaal op de hoek Peter Zuidlaan -Johannes Postlaan zou worden gereali seerd. Vorige week donderdagavond stelde de gemeenteraad 645.670,beschikbaar om het gymnastieklokaal in Groens waard 1 door de gemeente Waddinxveen te kunnen laten neerzetten. Ook voteer de men staande de vergadering op ver zoek van Burgemeester en Wethouders een krediet van 1,7 miljoen gulden om voor de bouw van de sporthal bij de provincie alvast een beroep te kunnen doen op de centrale financiering. De be sluiten daartoe werden door een eens gezinde raad genomen, zij het dat de heer J. Havenaar (SGP/Hervormde Kiesvereniging) om principiële redenen zich tegen het krediet voor de bouw van een sporthal uitsprak. WADDINXVEEN In het kader van de zwemkampioenschappen van de kring Gouwe-Rijnstreek, die van zaterdag 22 tot en met zaterdag 29 juni worden ge houden, zal er op woensdag 26 juni een serie gezwommen worden in het open luchtzwembad in het sportpark „De Sniep”. Er wordt gezwommen vanaf half zeven. De provinciale zwemkampioen schappen worden op zaterdag 13 juli ge houden, eveneens in het Waddlinxveense zwembad. voorstel kwamen om te komen tot de bouw van een gymnastieklokaal en een sporthal „in één bouwstroom”. In augus tus besloot de gemeenteraad tot de bouw van een sporthal in „De Sniep” en tot de bouw van een gymnastieklokaal in Groenswaard 1. Drie maanden later werd besloten gemeentelijke garantie te verlenen tot een bedrag van ruim twee miljoen gulden voor een door de Stich ting Zaalsport Waddinxveen aan te gane geldlening. Het algemeen bestuur van de stichting besloot in januari van dit jaar het architectenbureau Stuurman BV te verzoeken een voorlopig schetsplan te maken. Bij het stichtingsbestuur waren betrokken mr. R. G. Fierst van Wij- nandsbergen, A. H. van Gent, E. J. van Beek jr„ H. P. Barth, H. van Ek, R. Kleist, S. J. Melis, H. G. Doting en dr. W. H. J. M. Wienitjes. De voorgeschiedenis is al anderhalf jaar oud. In januari vorig jaar werd de „Studiegroep Sportaccommodaties Wad dinxveen” gevormd. De studiegroep liet in april 1973 de „Nota Zaalsportaccom- modatie” verschijnen, op grond waarvan het college van B. en W. drie maanden later met een eigen nota en tegelijk WADDINXVEEN De volgende leerlingen van de Prof. Kohnstamm- school voor openbaar MAVO slaag den voor het MAVO-3 en MAVO- 4 examen: Geslaagd voor Mavo-3: Rien Boer, Johan van der Breggen, Mike van Hal, Hennie Hendriks, Ellen van Hofweegen, Jolanda Lammers, Tineke Noorland, Raymond van Reek, Hilda Ruurs Fred Schotte (Zevenhuizen), Ly dia v.d. Stel, Ronnie Sterk (Reeuwijk), Rob Tentua, Coen Visser. Afgewezen: geen. Geslaagd voor Mavo-4: Nettie Baas, Pleunie Baas, Ed van Beest, Mylène Boelee, Erna v.d. Eeckhout, Hetty Goedvolk, Joke de Graaff, Anne ke Groeneveld, Monique van Heteren, Ticbo Hendriks, Christel van der Kley (Moerkapelle), Desirée Kuitert, Anne- lies Oortman, Daniëlle Peeters, Marian ne Roos, Onah Salhuteru, Marcel v.d. Stelt, Gini de Uyl (Reeuwijk), Marja Vrolijk, Jaap v.d. Wel (Zevenhuizen). Geslaagd voor Mavo-4: Saskia Bontenbal (Reeuwijk), Corrie Brabers, Willem Derendorp, Nico van Eyk (Reeuwijk), Trudy de Groot, Gerda de Haan, Adrie de Heer, Andrea de Jong, Annemieke van' Kampen, Jeroen Klëijn (Den Haag), Kees Post (Zeven huizen), Janneke Prins, Ton van Rhijn, Gina Schippers, Rob Staaks. Afgewezen 3 kandidaten, herexamen 2. In aanvulling op het raadsvoorstel van het college zeiden de raadsleden de bouw van het gymnastieklokaal in Groens waard 1 gaarne openbaar te willen aan- besteden, in plaats van zonder meer het scholenbouwteam Midden Holland met de bouw te belasten. Naar de mening van burgemeester C. A. van der Hooft zal men op die manier wei' duurder uit komen. „Maar u mag van mij helemaal opnieuw beginnen”, aldus de voorzitter. D’66-fractievoorzitter H. P. Barth had goede hoop, dat de bouwkosten door middel van een openbare aanbesteding gedrukt zouden kunnen worden. De heer C. J. Th. J. M. Smit (kath.v.) bracht de brief van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) aan de volleybalvereni ging „Be Fair” in discussie, waaruit bleek dat deze bond dë Waddinxveners niet langer meer dispensatie wil verlenen opnieuw in de kleine Staringlaanzaal te spelen. De voorzitter bracht naar voren dat de NeVoBo ai een paar jaar dispen satie verleent, dat gezien de plannen nog wel een seizoen zal kunnen doen en zei het wel „toevallig” te vinden op het moment dat besloten wordt een gym nastieklokaal’ te gaan bouwen met een brief van de volleybalbond geconfron teerd te worden. De heer H. van Ek (soc.) sprak van „kortzichtigheid” indien de NeVoBo geen dispensatie meer zou verlenen. „De bond moet weten dat op De heer D. Uitbeijerse (SGP/Hervormde Kiesvereniging) noemde de nota van de progressieven een goed stuk, al zei hij er weinig nieuwe dingen in te zijn tegen gekomen. De belangrijkste vraag die dit raadslid had was waarom de progres sieven er nu pas mee gekomen zijn. Hij meende dat de in de aanzet tot een doel eindennota ontwikkelde uitgangspunten aansluiten bij de realisatie van een cen trumplan zoals dat op dit moment wordt getekend. Dat ook de nota vaststelt dat Waddinxveen geen nieuwbouwwijk van Gouda is verheugde de heer Uitbeijerse, want voor hem is het ruimschoots vol doende te zeggen dat' deze stad niet meer dan een streekfunctie vervult. Niet dui delijk was voor het raadslid van de SGP /Hervormde Kiesvereniging wat onder „ontmoetingsplaats” moet worden ver staan en kon hij bijvoorbeeld niet in vullen wat met „maatschappelijk- cultureel” precies wordt bedoeld. Mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmees- ter (lib.) dankte de progressieven voor het laten verschijnen van hun nota, maar zei eerlijk de bedoeling ervan niet te kunnen vatten. Ook voor haar staat de eigen identiteit van Waddinxveen als een paal boven water. Dat de progressieven de voetganger voorrang willen verlenen in het centrum sprak haar wel aan, want ze zei zich al jaren te ergeren aan de overmachtilge positie van de auto in on ze maatschappij. Het leek mevrouw Oosterbroek-Waagmeester utopisch te denken, dat bijl realisering van een cen trumplan financiële bezwaren eventueel naar de achtergrond verwezen kunnen worden. Niet precies wist zij bovendien wat onder democratische controle ver staan moet worden. WADDINXVEEN Vorige week vrij dag hield de christelijke school voor L.H.N.O. „De Rank” weer haar jaar lijkse sportdag op de terreinen van Be Fair, ’s Morgens werden de verplichte nummers afgewerkt, zoals hardlopen, balwerpen, hoogspringen, verspringen en de hindemisbaan. Het middagprogram ma bevatte vrije maar daarom niet min der leuke onderdelen, als trouwtrekken, zaklopen en hardlopen met' obstakels. Met groot enthousiasme streden de ne gen klassen tegen elkaar. De uitslagen zijn: Harlopen 60 meter: 1. Anita Tuhuteru, 2. Marian Hamstra, Attie Lalihatu. Hardlopen 80 meter: Anita Tuhuteru, 2. Marian Hamstra, Hernia Hofman. Kastiebalwerpen: Wiltna Hofman* 2. Corien van Lingen, 3. Marian Kortenoeven. HandbalWerpen 1. Wilma Hofman, 2. Corien van Lin gen, 3. Marian Kortenoeven. Handbal Werpen: 1. Jannie Sanner, 2. Ria Blom, 3. Herma Hofman. Hoogspringen: 1. Anja Bos, 2. Marian Hamstra, 3. Thea Cornelisse. Verspringen: 1. Trudy Han se, 2. Anita Tuhuteru, 3. Herma Hof man. Hindemisbaan: 1. Hennie Beek, 2. Tineke Prins, 3. Janneke van Wageningen. 13.00 uur Winnaar A-Winnaar B; 13.00 uur Winnaar A-Winnaar D; 14.00 uur Winnaar C-Winnaar B; 15.00 uur Winnaar A-Winnaar C; I 15.00 uur Winnaar B-Winnaar D. WADDINXVEEN De leden van de raadscommissie ad hoe ter voorbereiding van een centrale anterme-inrichting voor Waddinxveen waren deze week in het gemeentehuis in openbare vergade-i ring bijeen voor de behandeling van een model-bestek en voorwaarden van Case-8 ma. Het gaat hierbij om het leveren! monteren en bedrijfsvaardig oplevererj van een complete centrale antenne-in richting. In het bestek wordt rekening gehouden met de laatst bekende tech nische voorwaarden van de PTT en wordt uiteengezet wat onder directie, opzichter en installateur wordt verstaan duceerde deze het' toekomstige hoon van de St. Paulusschool, de heer J. C M. van der Zijden uit Waddinxveen, o! dit moment hoofd van een basisschol in Leidschendam. De heer Van der Zij' den voerde hierna het woord en maakt* o.a. de klasse-indeling voor het school jaar 1974/1975 bekend. Na de pain" hield de heer J. Clemens, bestuurslid van de Stichting voor Katholiek Onder wijs „St. Victor” een inleiding met al’ titel: „De relatie ouders-school”. Na eet levendige diskussie besloot de voorzitter laat deze zeer op prijsgestelde bijeen komst. D’66-fractieleider H. P. Barth ging mede namens de PvdA in op de door de raads leden gemaakte opmerkingen en kon iedereen tevreden stellen. Hij zei dat de progressieven graag eerder met deze no ta waren gekomen, maar daar door tijd gebrek en mankracht niet toe in staat waren. Hij maakte zijn verontschuldigin gen voor de onzorgvuldigheid met be trekking tot de openbaarmaking van de nota en enkele laatste wijzigingen in de redactie van de nota. De heer J. L. van Heteren (Gemeentebelangen), die na de beantwoording door de heer Barth aan het woord kwam, zei blij1 te zijn dat een en ander door de progressieven op schrift was gesteld. Hij toonde zich een voorstander van de vestiging van een warenhuis of een dependance daarvan om zodoende prijsregulerend in Wad dinxveen te kunnen optreden. Volgens hem liggen de prijzen hier 15 tot 20 pro cent hoger dan bijvoorbeeld in Gouda. „Bewijs dat maar eens!”, reageerde wet houder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) waarop de voorzitter de vergadering sloot. WADDINXVEEN Vrijdagavond is in I het kader van de afscheidsfestiviteiten 1 een disco-bal voor klas 6 gehouden in de Groen van Prinstererschool. Onder I leiding van de disc-jockeys van Wad- dinxveense driVe-in discotheek „The I Swinging Blue Jeans” vermaakten de leerlingen zich uitstekend op de dans- I vloer. Alle krakers en toppers van toen I en nu vonden een gewillig gehoor onder I de jonge, maan hitbewuste leerlingen, die deze hits zelfs massaal meezongen Aan deze avond weid nog een, extra cachet gegeven door de bij deze disco-1 theek behorende „licht-show”. Zelf had- j den de kinderen voor lekkere hapjes en frisdranken gezorgd. Uiterst vermoeid, maar zeer tevreden: gingen de kinderen ’s avonds om kwart voor tien naar huis: de zeer geslaagde en gezellige avond was I (helaas!) voorbij.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 2