t Voor uw vakantie 33 Met het oog op onderweg The Dutch Today MAISONv ’MONIQUE die u tevens een prettige vacantie toewenst Keurslager C. Koot Allemaal op de fiets! Toch wel handig zo’n brommer! 35. Boek van de maand MEDEDELING! Meubelfabriek J. A. HOGENELST B.V. Hobbygidsen ERVAREN TRUCKMONTEUR Mach, houtbewerkers en meubelmakers I III FRANS VERSLUIS 3 juwelier j. f. spruytenburg BOEKHANDEL VELDWIJK BV PASSAGE 145 TEL. 2620 HENGELSPORT! BOEKHANDEL VELDWIJK BV PASSAGE 145 TEL. 2620 De kleine dokter Krayesteyn Teun van Breda Reis- en Taalgidsen NET WINKELMEISJE BAKKERIJ HUIZER Boekhandel Burger Wegens vakantie gesloten GESLAAGDEN Oudercommissie kleuterschool mr. A. de Roos Actieprogramma glastuinbouw Allemaal op de fiets! F Frans Versluis e een boekenbon is altijd raak Wij zijn gesloten wegens vakantie EEN PUBLIKATIE VAN GEM. WADDINXVEEN Voor uw Engelse gasten GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING Fa. A. Brouwer Veel schoolboeken zijn bij ons uit voorraad te leveren: leerling monteurs leerling plaatwerkers leerling constructiebankwerkers Monteurs voor de buitendienst Plaatwerkers Constructiebankwerkers Van Leeuwen B.V. )0l JUMPERS van f 18,50 voor maar f 9,95 Fa- Van der LIN D E WADDINXVEEN: 19H Verschenen: A. VOGEL Beethovenlaan 72 K Waddinxveen WADDINXVEEN KROMME ESSE 4 heeft plaats voor: Telefoon 2092, na 6 uur 3152. I Tel. 2264 Waddinxveen Beethovenlaan 72 Sollicitaties te richten aan: VAN 1 JULI TOT EN MET 13 JULI BEVA Uw reparatie tot 26 juni gebracht kan op 29 juni nog afgehaald worden. Voor onze afdeling BEDRIJFSWAGENS vragen wij voor spoedige indiensttreding een PRISMA HENGELBOEK VOOR DE BEGINNENDE HENGELAAR 4,— FRANK HUGGELT: ..ook als je om 4 uur kanjers gaat vangen. De kinder-overall die sterk móét zijn Meisjes en jongens, lever bij ons je lijst in. Wij zorgen voor een correcte levering. Maar wel bestellen vóór dat je met vacantie gaat NO EVEN VOL HOUDEN EN DAN MET VACANTIE, HET ZIJ HIER OF NAAR SPANJE o.m. voor de Samenwerkingsschool voor HAVO/ATHENEUM Christelijke MAVO Christelijke Scholengemeenschap „DE DRIESTAR” te Gouda Maar met veel mooi weer voelt u zich het prettigst in een JAPON VAN UW JAPONNENSPECIALIST alsmede: Afhankelijk van opleiding en ervaring zal het maandsalaris in nader overleg worden vast gesteld. Voor onze bedrijven te WADDINXVEEN en BEILEN, zoeken wij op korte termijn: Piasweg 16 - Waddinxveen - Telef. 01828 - 6333 1 WADDINXVEEN HANDBOEK VOOR HENGELAARS 19,50 VISSEN EN VISSER 12,90 WADDINXVEEN Men wordt hierin ingeleid in het gebied van de wonderlijke genezende krachten van de natuur. Het is een boek dat in ieder gezin waar het bin nenkomt zegen rijk zal werken. 840 bladzijden. PRIJS 26,75. Een uniek boek, vol wetenswaardigheden, een boek waarin u in uw vakantie veel zult kunnen lezen over belangrijke en interessante delen van ons land. Elke provincie toont zich op z’n best. Verlucht met een aantal kleuren foto's en wit-zwart tekeningen. PRIJS 12,50 Netherland Information Service PRIJS 5,—. En voor de frisse avond hebben wij deze week als reclame Dus voor u met vacantie gaat nog vlug even naar GEVRAAGD: voor ons filiaal Groensvoorde. Sollicitaties te richten aan: Zuidkade 11, Waddinxveen, telefoon 2354 Muller-Idserda: „BORDERS” B.V. APPARATEN- EN MACHINE FABRIEK H. GLASBEEK Jr„ Noordkade 20, Waddinxveen, tel. 01828-2988, ’s avonds 01828-3777 AFSCHEID VAN DE BEKKERSSCHOOL SUmFLEX vanai aluminium jaloezieën DORPSTRAAT 80 - WADDINXVEEN VAN 24 JUNI TOT EN MET 13 JULI J Groensvoorde 6 Telefoon 2937 Muller-Idserda: „KLEINE TUINEN” Van den Bosch: „BIOLOGISCHE MOESTUIN” WW KOOP BIJ DE MAN DIE OOK REPAREREN KAN Tel. 01829 - 2274 GAZONMAAIMACHINES TORRO, FLYMO, ADCO, SUF FOLK, HUSQVARNA D; C; HEBBEN WIJ IN VOORRAAD EEN ENORME KEUZE Beva-vakkleding ervaring garandeert prima afwerking ruime pasvorm extra versterking kleurechte stoffen krimpvrij materiaal Zo’n bromfiets is ook erg handig voor u. Kom daarom gauw eens bij ons kijken. Wij hebben een complete kollektie in vele types en prijzen. Plus alle accessoiresl Er ie nog frisse lucht, er zijn nog vogels en bloemen. Trek er fijn op de flet* op uit I Maarop een fonkelnieuwe Hete geniet u dubbel. Kom eens langs om een proefrit te maken! Afd. Bedrijfskleding Nesse 40, Tel. 2996 Waddinxveen WADDINXVEEN/DEN HAAG Het door de regering bij het beleidsdebat in de Tweede Kamer aangekondigde actie programma voor de glastuinbouw wordt thans geheel ten uitvoer gebracht. Op grond van dit programma zijn alle daar in aangekondigde regelingen in werking getreden. Deze regelingen zijn voor de glastuinbouw: bijdrageregeling ter bevordering van de aansluiting voor verspreid liggende glastuinbouwbedrijven! op het aard- gasnet (besluit Stichting Ontwikke- lings- en Saner ingsfonds voor de Landbouw -O. en S.-fonds); wijziging van de bijdrageregelingen in de kosten van ombouw van de ver- warmingsinstallaties (besluit O. en S.- fonds), ten gevolge waarvan glastuin bouwbedrijven, die op grond van vorenstaande regeling een bijdrage ontvangen, ook voor deze regeling in aanmerking kunnen komen; verhoging van de bijdrageregeling in de kosten van economisch verouderde glasopstanden samengaand met be drijfsbeëindiging (besluit O. en S.- fonds); de beschikking garantie olie-aankoop glastuinbouw 1974. 8.4! •orp- atie bias- 8.45 ros: nan ene: scht t dij niniJ F e B. ister ejufl r de ider- zoonl s bij aagc Jjgs- »u»! in de Rot- Koningin Wilhelminaplein 55, tel. 2077 r is in aten n in ndet Vad- ,The r de lans toen, ndei igen. igen sxtra isco- had- s en I oeid-l leren I huisl was| VERLOREN: oranjekleurig KINDERWAGEN DEKENTJE gaande van Wingerd naar Burg. Trooststraat via Esdoornlaan. S.v.p. terug bezorgen bij HEUVELMAN, Wingerd 11, tel. 5753. Brugweg 1 - Tel. 2068 Tweewleler defect wij halen hem op. motor, elektr., hand en accu. Kaagjesland 60 Reeuwijk dorp van vrijwel elk vakantieoord in Europa. Kerkweg 199 WADDINXVEEN Tel. 01828 - 5427 Doezastraat 28 LEIDEN Tel. 01710 - 26704 WADDINXVEEN Komende zater dag wordt er in de rooms-katholieke mgr. Bekkersschool een afscheidsavond verzorgd door de leerlingen van de beide zesde klassen. Op het behoorlijk uitge breide programma staan o.a. een mode show, enkele toneelstukjes, jazz-gymnas- tiek, een Indonesische dans en „cabaret” en als klapstuk de eigentijdse musical „Radio Flierefluiter”. Dat het afscheid nog niet zó definitief is, mag blijken uit de „schoolverlatingsdagen” die de leer lingen in Vierhouten op de VelluWe gaan doorbrengen. En wat zij daar gaan dóen is voor de leerlingen nog een vraag en voor de onderwijzers een weet. VERGADERING ONDERWIJSCOMMISSIE op woensdag 26 juni 1974 dés avonds 19.30 uur in het raadhuis. n de iding voor i hei ’ade- i een 3ase- eren- reia ie-in-1 mine tech- C enl eet iel t-aanl >mi« .ulus .vuni d be- >r ij heel VOO'j olie1! Wek' intre toofl J. C n, e[ cho<’ r Zijl aak' hooi pauz' irsli£ nder st all a eef zittel ijeen Op maandlag 1 juli a.s. zal de heer C. A. VAN DER HOOFT zijn 25-jarig jubileum als bur gemeester mogen vieren. Ter gelegenheid van dit jubileum zal het ge meentebestuur van Waddinxveen de heer en mevrouw Van der Hooft-Lourens op deze dag een receptie aanbieden, te houden des middags van 4.30 tot' 6.15 uur in het Anne Frankcen- trum. Wèg lawaai, wèg drukteZoek rust, 11 stilte, gezonde luchtgeniet ervan j 't hele jaar... op de fiets! Bij ons kunt u kiezen uit heel veel fonkelnieuw fietsplezier (en u krijgt het natuurgenieten als toegift!) WADDINXVEEN Er is een nieuwe oudercommissie van de openbare kleu terschool Mr. A. de Roos in functie ge treden, die als volgt is samengesteld: L. I. J. Verhagen (voorzitter), mevrouw W. v.d. Zandt-van Geijlswijk (secretaresse), mevrouw J. Hildébrand-Rijnsburger (penningmeesteresse), mevrouw J. Rad- stake-Wassink (afgevaardigde school raad), J. A. Welleman (lid) en mevrouw H. van Kesteren-Panjer (lid). ^g^ARGaoDocR 1 verkrijgbaar bij: Dorpstraat 38, tel. 2373 Kon. Wilhelminaplein 43 - Tel. 3124 BOSKOOP: Zijde 3, tel. 01727-2544 MD.MERK WADDINXVEEN Voor het diploma stenografie slaagden onze plaatsgenoten mevrouw E. H. Kroese en mejuffrouw G. Regters. Voor het diploma machine- schrijVen slaagden mejuffrouw L. M. Boogh, F. Broer, T. A. v.d. Burgh, N. J. van Gelderen, mevrouw V. v.d. Helm, mejuffrouw B, van Leeuwen, mejuf frouw H. Regters, mejuffrouw A. Reg ters, M. van Rijswijk, mevrouw A. Slui mer, mejuffrouw C. H. v.d. Starre en mevrouw I. Wortman. Allen werden opgeleid door de Associatie voor steno grafie, machineschrijven en kanitoor- praktijk. Fir.: 1^*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 3