Groei is uit We kunnen Waddinxveen ATTENTIE! ons geluk niet op Grimm sprookjes f 42,50 DANSLESSEN voor Gouda vrijdagsavonds van 20 tot 21 uur te Waddinxveen in Bar-Bodega Royal Inn. SirEdwin Sir Edwin een merk pm te onthouden ARA ÏPAI Familieberichten ARNOLD MOONS Brouwer Weekblad voor Waddinxveen: altijd goed als u iets zoekt of iets kwijt wilt! BOEKHANDEL VELDWIJK BV PASSAGE 145 TEL. 2620 ^WADDINXVEEN- INSCHRIJVING Wethouder A. H. van Gent Midden Holland: over „De Bonkelaar” Uitgaansdag bejaardensoos TIPS VAN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Zo is decRENAULT in elke klasse! PRINS CLAUS MORGEN JARIG Chr. van den Heuvel vanaf f 69,50 - f 74,50 - f 79,-- per meter WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 5 SEPTEMBER ’74 Pagina 13 DEZE MAAND LEUKE AANBIEDINGEN 1974 IN TAPIJTEN - 400 BREED WIJ VERKOPEN ALLE MERKEN TAPIJTEN Subsidie Met ingang van maandag 9 september a.s. is onze administratie verplaatst van Oranjestraat (achterzijde drukkerij) naar ORANJELAAN 9 (voorzijde drukkerij) KABOUTERS KABOUTERS KABOUTERS KABOUTERS en Slingerende bromfietser KABOUTERS KABOUTERS KABOUTERS KABOUTERS KABOUTERS KABOUTERS 4 KABOUTERS KABOUTERS cVraageen gAtis pröefrit Onroerend goed ondergoed in kleur Nieuwe gemeenten Zuidkade 169 Waddinxveen Telefoon 2970 1 HERENMODE BH V Door omstandigheden te koop aangeb. GASFORNUIS; merk ’Dordrecht’ i.z.g.st. Telefoon 5169. In afwachting van de komst van de loodgieter kunnen kleine gaatjes in een wa terleidingbuis dichtgemaakt worden met zeep. Lakvlekken ten zeerste zoveel mogelijk stukbreken en afborstelen, De overgeble ven lak betten met alkohol, blanke spiritus of eau de cologne. Vlekken van nagellak verwijdert u met aceton of lakremover. Acetaatwrayon is hiertegen niet bestand. Moet u woekeren met ruimte? Neem dan geen ronde tafel. Deze neemt namelijk meer ruimte in dan een rechthoekige, omdat hij niet tegen de wand of onder het raam kan worden geplaatst. Voor oudere personen zijn lage stoelen zonder armleggers minder geschikt. Het is heel mooi om een televisietoestel in een wand of kast in te bouwen. Be- dfenk voordat u dit doet evenwel, dat u het apparaat nu niet meer of heel moeilijk kunt verplaatsen of draaien. Kleedjes glijden minder gemakkelijk weg op een (te) glad gewreven houten vloer indien u anti-slip onder de kleedjes legt. De levensduur van vast tapijt kan aanzienlijk worden verlengd door de vloer eerst goed te egaliseren. Hiervoor kan hardboard warden gebruikt. Ook een goed ondertapij t vertraagt de slijtage van de vloerbedekking. Moderne skai is vooral ideaal als bekleding van eetkamerstoelen in gezinnen met kleine kinderen. Met water en zeep kan dat materiaal! gemAkkelijk worden schoon gemaakt. Een niet zo kostbare vloerbedekking voor een slaapkamer? De allergoedkoopste bouclé gaat in het slaapvertrek jarenlang mee en staat gezelliger dan het allergoed koopste zeil. Bent u door een bij of wesp gestoken, haal dan direkt de angel er uit en besmeer de prik met natte soda of met vochtige suiker, azijn kan ook van dienst zijn. Als u glazen stoppen invet met olie, zullen ze in het vervolg niet meer zo vast gaan zitten. Indien een kerrieschotel of kerriesoep te sterk smaakt, voegt u er een scheut melk bij en het leed is geleden. Melkvlekken wrijft u in met benzine of tetra. Vooral een doek of vloeipapier onder de stof leggen. evenuteel thuisbezorgd. Da gelijks geopend tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 13 uur. Zuidkade 54b, tel. 01828-3073 Laat uw TEGELWERK door de vakman doen. Uw tegel zetter is H. W. van Oudheus- den, Am. van Solmsstraat 6, tel. 5794. Voor kantoormachines en meubelen naar D. Sonneveld, Kon. Wilhelminaplein 6, tel. 3061. 1919 „SOLI DEO GLORIA” Dinsdag 17 september a.s. hopen L. N. VAN DER HEIJDEN M. VAN DER HEIJDEN-ROOKER hun 55 jarig huwelijksfeest te vieren. Gelegenheid tot feliciteren des middags tussen 4.00 en 5.30 uur in het „Anne Frankcentrum", Jan van Bijnenpad 1, ingang toneelzijde. Waddinxveen, 5 september 1974. Pr. Bernhardlaan 72 WADDINXVEEN Prins Claus zal morgen (vrijdag) zijn 48ste verjaardag vieren. Er zal die dag weer druk gevlagd worden, hopen we, want het Huis van Oranje staat bij het grootste deel van het Nederlandse volk nog altijd in hoog aanzien. Is prins Claus intussen niet zowat een volbloed Nederlander aan het worden? Met grote in teresse heeft hij zich geworpen op de problemen van de ruimtelijke ordening en met enthousiasme verzet hij bergen werk hiervoor. De prins is al niet meer weg te den ken van de plaats die hij zich veroverd heeft in de Nederlandse samenleving. Zijn sympathie voor de ontwikkelingslanden schuift hij ook niet onder stoelen of banken en hij geeft blijk zeer sociaal bewogen te zijn. Ons volk heeft reden dankbaar te zijn voor zo’n toekomstige prins-gemaal. Wij hopen dat hij nog voldoende tijd heeft om zich op deze zware taak voor te bereiden en wensen hem temidden van zijn vrouw en zijn kinderen een goede verjaardag toe. KASTEN-CENTRUM P. VOORBROOD Dorpstraat 119, Zevenhuizen Tel. 01802-1342 of 1496 1 deurs kasten, 180 hoog vanaf 89.- 2 deurs kasten vanaf 140.- 3 deurs kasten vanaf 246.- Wandkastjes 45-50-60-80-100- 120 breed vanaf 54.-. Uw toto en lottoinleverings- adres: Sigarenmagazijn de Sniep, leplaan 51, tel. 3671. Hebt u voetklachten. N. M. van Tol-Parlevliet, gedipl. pe dicure. K.W. singel 75, tel. 5647. INLIJSTINGEN om uw foto’s - reproducties en schilder stukken. Boekhandel Burger, Dorpstraat 80. PASFOTO’S klaar terwijl u wacht! Foto de Rooij (naast de hefbrug). Telefoon 2102. Te koop gevraagd: Antiek, beschadigd geen bezwaar. Brugweg 22, tel. 3276. Algehele voetverzorging dhr. en mevr. v.d. Haven, Vondel- laan 13, tel. 2887. Beh. vlgs. afspr. Uw adres voor het aanmeten van steunzolen en -kousen (ook op doktersad vies). Akeleïne produkten: Zweedse klompen en sanda len en de bekende duitse steunkousen en -panty’s (ideaal tijdens zwangerschap) DRUK- EN STENCILWERK - vlotte en correcte levering tegen billijke prijzen. Boek handel Burger, Dorpstraat 80, tel. 2298. Voor al uw rookartikelen naar Sigarenmagazijn „De Sniep", leplaan 51, tel. 3671. Gediplomeerd Pedicure Mevr. A. J. M. Zoet-Kolkman, Elzenhorst 61, tel. 4265. Be handeling volgens afspraak. KUNSTGEBITTEN REPARA TIE. Tandtechnisch Bedrijf D. Baks, L. Tiendeweg 32, Gouda, tel. 14778. manoeuvre een aantal maal, maar de vierde keer ging het mis. De lasser werd geraakt door een trekker met oplegger. De vrachtwagenchauffeur, een 27-jarige Amsterdammer, merkte niets van het ongeluk. De rijkspolitie kon de man evenwel op een later tijdstip aanhouden en op de hoogte stellen van de val van de Alphenaar. Nu weer tijd voor NIEUWE ZURE HARING en GEBAK KEN HARING in het zuur. Warm gebakken vis alleen 's avonds van 5 tot 6 uur. Van Dijk’s vis- en friteshandel, bij de hefbrug. Te koop teak houten BERG MEUBEL t.e.a.b. Juliana van Stolberglaan 55, tel. 7257. Profiteer er van! Wij hebben nog een partijtje DAMES- TRUITJES met korte mouw nu met 25% korting. Van Erk textiel - woninginrichting, leplaan 79-83, Waddinxveen, tel. 3092. D’66-fractievoorzitter H. P. Barth sprak de hoop uit dat „De Bonkelaar” gaat „verworden” tot een „echt dorpshuis”. Vrijwel aHe raadsleden toonden zich in genomen met het nu eindelijk te bou wen jeugd- en jongerencentrum. KVP’er P. F. J. van Schie wees er op dat „De Bonkelaar” er komt door een kolossale handreiking van het ministerie van Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Hij drong aan op een onderzoek om het verloren gegane contact tussen jongeren en ouderen te herstellen en zei veel te zien in een werkprogramma van activiteiten. De heren D. Uitbeijerse en I. Havenaar, beidén van re SGP/Herv. Kiesvereniging, hadden zowel principi ële als praktische bezwaren, maar uit eindelijk zou alleen de heer J. Havenaar tegen stemmen. PvdA-fractievoorzitter M. Boere betoogde statutair geregeld te willen zien, dat het jeugd- en jongeren centrum voor de gehele Waddinxveense jeugd is. Dat „De Bonkelaar” er nu komt ontlokte wethouder A. H. van Gent (soc.) de opmerking: „WÜ kunnen ons geluk niet op”. Bij een ongeluk op de Henegouwerweg heeft een 48-jarige lasser uit Alphen aan den Rijn een zware hersenschudding opgelopen. Hij reed daar met zijn brom fiets en leek te willen gaan voorsorteren. Maar eenmaal links rijdend ging hij weer naar rechts en herhaalde deze De vier Waddinxveense speeltuinvereni gingen De Paddestoel, Oranjewijk, Zon nig Zuid en De Overkant krijgen van het gemeentebestuur de komende drie jaar een financieel steuntje in de rug. Het gaat in totaal om 27.250,Met dit geld kunnen de speeltuinverenigin gen successievelijk dë nog gewenste speelwerktuigen vernieuwen of aan schaffen. PvdA’er M. Boere toonde zich ingenomen met de zelfwerkzaamheid van de speeltuinmensen. Daar was wet houder A. H. van Gent (soc.) het hele maal mee eens en vond dat er van spek ken van de kas van de speeltuinvereni gingen geen sprake was. De raad ging ook accoord met een aanvullend krediet van 46.500,— om de houten school aan dë Mozartschool wat te kunnen op knappen. Er was daarvoor al 45.000, beschikbaar gesteld. De houten school gaat in de toekomst een functie in het wijkwerk vervullen. Een aanvullend kre diet van 8.100,werd gevoteerd om het voormalige ketelhuis aan de Busken Huëtlaan een zachte vloer te kunnen geven. Voor de verbouw van dit „ketel huis” tot wijkgebouw werden reeds tot 49.000,krediet verleend. OUDE SCHIETSPOELEN en origineel OUDE WAFEL IJZERS als wandverl. met blaas of bontkap v.a. 44, Te bezichtigen in mag. na tel.afspraak 4575 t/m Vrij, na 19 uur. Za. van 9-17 uur. Wilt u een leuke bruidsrepor tage bel ons dan even op en wij komen met ons voorbeel denboek even langs. Foto de Rooy, Nesse 2, tel. 2102. Bankstellen met 5 jr. garantie op het binnenwerk normale prijs f 1350.- voor 695.-. Verder talloze aanbiedingen tegen de scherpste prijzen b.v. zeer fraaie hoekbankstel in rip cord, voor f 795,-. Lunstroo Meubelen B.V. - Bleiswijk, Hoefweg 129, tel. 01892-5188. Rotterdam: In dustriegebouw, Oostzeedijk 234, tel. 010-129038. Geopend dinsdag t.m. zaterdag van 10 tot 17 uur. Vrijdag tot 21 uur Nog enkele zwart-wit INRUIL TV's van 1 tot 5 jaar oud. Onze service-afdeling heeft nog ruimte voor uw tv-repa- ratie. SNOEK RADIO - TV, Henegouwerweg 89, tel. 3167, Waddinxveen. Spaanplaat, Hout, Board en Triplex, Beddeplanken in div. maten en op maat gezaagd voor doe-het-zelver, wordt Reparatie van Antiek. Brug weg 22, tel. 3276. ZONWERING - Zonnescher men. Alum, geanodiseerd, dralon doek. Vraagt als laat ste onze prijs. Nergens goed koper! Tevens alum, jaloe zieën - muggenhorren - vouwdeuren - zon- en reep- gordijnen. LEWA - Prinses Irenestraat 60, W’veen. Tel. 01828 - 3054. i BONTMANTELS - GRIJP DE WINST I I Nu de maand sep tember nog 20% zomerkor- tingl Profiteer nu! Duizenden korte en lange bontmantels, bonthoeden, -colliers. 3 jr. waarborggarantie. Nu nog eerste keus collectie 1974. Nu kopen en in de winter beta len. Gratis bewaren. Desg. zeer soepele crediet-service. De grootste en goedkoopste bontzaak v. Nederland. De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C., tel. 010-117.117 Groot parkeerterrein voor de zaak. Bij koop reisgeld voor 2 personen door Nederland terug (ook benzine), dus gra tis reizen. Vrijdagavond tot 9 uur geopend. DEGALUX jaloeziën bestel len. Ze helpen voor de ZON, maar ook straks van de win ter bij kou. Bestel nu, gratis meten en monteren. Bel Hogendoorn, tel. 2520 - 4900. BONT I I BONT I I BONT I I BONT I I Slechts de maand september nog 20% zomer- korting uit volledige collectie bontmantels, bonthoeden. Volle garantie Crediet-service mogelijk! Nederlands groot ste bontmagazijn nu met zeer lage betaalbare prijzen Dringend advies aan alle dames van Nederland: Komt eerst de vergelijkbaar 20% 25% goedkopere prijzen in onze etalages zien. Dit kan alléén: Het Bontpaleis „On der de Laurenstoren”, Hoog straat 153, Rotterdam-C, tel. 010-14.33.37. Reisgeld terug bij koop door geheel Neder land (ook benzine auto), 's Maandagsmiddag en iedere dag tot 6 uur geopend. Vrijdag koopavond tot 9 uur. Mocht het ander weer wor den en u wilt wat anders binnen geen nood, dan mooi FRIS BEHANG uitzoe ken bij Hogendoorn. LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LATER. Door een persoonlijke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het ko pen van uw droomwens, zo als een auto, bromfiets, meu belen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Anna van Hannoverstraat 3, tel. 2539. Schoonheidsspecialiste, pedi cure, manicure. Marianne Meyer, Peuleyen 154, tel. 7321 behandeling volgens afspraak INLIJSTINGEN ene week gebracht, andere week klaar. THEO DEN BOON Dorpstraat 58. WADDINXVEEN De Waddinxveen se gemeenteraad heeft diverse besluiten genomen om aan de Stationsstraat te komen tot de bouw van het langver wachte jeugd- en jongerencentrum „De Bonkelaar”. Met alleen de stem van de heer J. Havenaar (SGP/Hervonnde Kiesvereniging) tegen besloten de raads leden de Stichting Jeugd- en Jongeren centrum Waddinxveen een geldlening van 900.365,te garanderen, jaarlijks net zo veel subsidie te verlenen als het rijk doet, de huur van het betreffende stuk grond op 20.000,te bepalen en het architectenbureau een vergoeding te geven indien het op tafel liggende plan niet wordt uitverkoren en mogelijk een ander plan zou worden gemaakt. Oosthaven 59 Gouda 01820-17043 WADDINXVEEN Het nieuwe sei zoen is voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (VVH) weer van startge- gaan. Vorige week woensdag was er voor de bëj aardensociëteit en uitgaans dag georganiseerd. De reis ging naar Noord-Bra'bant, waar Breda, Baarle- Nassaiu en! de Oisterwijkse Vennen be zocht werden. Wethouder H. Huizer, die met zijn vrouw deze dag meemaakte, bood namens het gemeentebestuur van Waddinxveen koffie met gebak aan. Vermoeid, maar voldaan kwam het 175 man tellende gezelschap ’s avonds om negen uur weer thuis. De raadsleden hebben ook besloten twee ton 200.000,beschikbaar te stellen om de nodige voorbereidingen te kun nen treffen voor de invoering van de onroerend goedbelasting. Dit karwei wordt uitbesteed aan een Arnhems be drijf, dat hierin is gespecialiseerd. Bij het voteren van dit krediet' poogde dë heer P. F. I. van Schie (kath.v.) tever geefs verandering te krijgen in de door de raad destijds gekozen oppervlakte- maatstaf. Uit zijn woorden bleek dat de confessionelen nog altijd voorstander blijven van dë maatstaf waarde. Alhoe wel er raadsleden warem die meenden dat deze berekeningswijze door de wet gever had moeten worden vastgesteld kwam de grondslag niet opnieuw in dis cussie, maat stemden de ARP en CHU tegen het krediet. De KVP toonde zich loyaal. WADDINXVEEN GOUDA De groei is uit Waddinxveen. Dat wisten we al, maar het wordt nog eens beves tigd door het vorige week verschenen en inmiddels al goedgekeurde jaarver slag van het intergemeentelijk overleg orgaan Midden Holland. Uit dat verslag blijkt1 dat in ons dorp het aantal inwoners vorig jaar slechts met 15 is toegenomen töt 20.110. En dat is in vergelijking met de groei van de bevolking in de regio Midden Holland 0,07 procent. Oudewater groeide bij voorbeeld met 14,16 procent. In onze streek het toekomstig gewest Midden Holland woonden per 1 januari van dit jaar 208.849 mensen. Het intergemeenitel'ijk overlegorgaan Midden Holland bestaat uit een 55 le den tellende raad van overleg, waarvan burgemeester C. A. van der Hooft twee de voorzitter is. In het jaarverslag staat nog dat hij zeven maanden lang doel treffend de voorzittersfuiictie heeft waargenomen voordat de heer Chr. van Hofwegen zijn collega mr. P. van Dijke in Gouda kwam opvolgen. In het col lege van overleg zitten zeven mensen, waaronder dus de heer Van der Hooft die de portefeuille woningbouw, woon ruimteverdeling en openluchtrecreatie beheert. Van de gelijknamige commissie is hij voorzitter, terwijl' hij waarnemend voorzitter 'is van de commissie voor al gemeen bestuurlijke zaken. Het college van overleg vergaderende in 1973 18 maal, terwijl de raad van overleg in het verslagjaar 3 keer bijeen kwam. Het jaarverslag bevat voorts een overzicht van de in 1973 verrichte werkzaam heden. KOFFIE - Dessert-koffie van f 2.78 voor f 2,11 per i pond Roodmerk van f 2,55 voor 1,87 (bonen en gemalen). Het goedkoopste adres voor vele artikelen gedurende 11 jaar. Prinses Irenestraat 60, W’veen. Tel. 01828-3054. Van het intergemeentelijk overlegoraaan Midden Holland maken naast 22 andere gemeenten in deze streek nu ook deel uit Benthuizen en Moerkapelle. Beide gemeenten zullen voor toetreding geen extra kosten behoeven te maken dan de bijdrage per inwoner, die alle deelne mende gemeenten verschuldigd zijn. Het besluit tot toetreding is vrijdagavond in Berkemwoude genomen. Het is voor het eerst dat het overlegorgaan buiten Gou da aan het vergaderen is geweest. In die vergadering werd de begroting behan deld en goedgekeurd en kwam de in ventarisatie van de verkeers- en ver voersvraagstukken ter sprake. Nesse 40 - Tel. 2MB Waddinxveen Lmneausweg6 Tel. 01727- 3268 Boskoop

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 14