26e Bondswandeldag KNGV in Waddinxveen meer succes voor trainer KWIEK WINT Nog Waddinxveense atletes De Gouwe zoekt Waddinxveense voetballers geven visitekaartje af Volleyballers oefenden niet onverdienstelijk BE FAIR’S 150e PUPIL Voetbalqrogramma DE SPERWER Uit de clubbladen Hockeyers winnen Wiertsema TOOS-basketbal klaar voor start SECRETARESSE Rentes winnaar UITSTEKENDE VANGSTEN ALLE MATENCONCOURS studiecentrum gouda MAY YIN BOERE EN HARRY MEIJER TENNISKAMPIOENEN bij snelschaken WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 5 SEPTEMBER ’74 Pagina 2 (Advertentie) Be Fair Stand Waddinxveen Stand Andere uitslagen WSE ADVERTENTIE (ADVERTENTIE) DAG-EN AVOND- o o o o o o o o o o o 1 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o AVONDMAVO 4 Langcre afstanden OPLEIDING RECEPTIONISTE BEDRIJFSKORRESPONDENTIE nederlands, trans, duits, engels, spaans, Italiaans (associatie) HOOFDKORft ESPON DENT engels (associatie) en duits (ver. v. leraren) SPREEKVAARDIGHEID trans, duits, engels, italiaans, zweeds, portugees, esparanto HANDELSKENNIS voor de middenstand PRAKTIJKDIPLOMAS boekhouden- marketing IVIO individueel onderwijs kantoor-assistentle), dag- en avondopleiding, eig. ontwikkeling, alg. voortgezette vorming, alg. ontwikkeling leerling verpl. 1 en 2, nederlands, rekenen, boekhouden, correspondentie WESTHAVEN 31-32. «501820-17861 de klas B KNVB 4e klas E KNVB: BLOEMTIEK Eigen. H. J. Zcypveld WESTHAVEN 31-32, GOUDA. «501820 17861 Kerkweg. Waddinxveen. tel 2OT WADDINXVEEN Nadat zij een week eerder al kampioen waren geworden van de 2e klas meisjes C in het district West II zijn deze atletes van de atletiekvereniging Waddinxveen meisjes afgelopen weekend te Reeuwijk ook clubkampioen geworden van de afdeling Gouda. WADDINXVEEN Komende zater dag wordt in Waddinxveen en omgeving de 26e bondswandeldag van het Konink lijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV) turnkring Gouda gehouden, die wordt georganiseerd door de gym nastiekvereniging TOOS. Er wordt ge start bij de Toos-soos. De te lopen af standen zijn: 15 kilometer voor de leef tijdsgroep 12 t/m 15 jaar (verzamelen 13.15 uur), 10 kilometer voor de leef tijdsgroep 8 t/m 11 jaar (verzamelen 13.30 uur) en 5 kilometer voor de leef tijdsgroep 5 t/m 7 jaar (verzamelen 13.45 uur). Om de KNGV-bondswan- delmars in goede banen te leiden zal de Louise de Colignylaan autovrij worden Route 15 kilometer: Louise de Coligny laan, Jan Willem Frisoweg, Willem de Zwijgerlaan, Noordkade, Nesse, Zuid- kade, Zuidelijke Dwarsweg, Kanaaldijk, ’t Weegje, Zuidkade, Zuidelijke Dwars weg, Kanaaldijk, Sniepweg, Vijverlaan, Putteiaan, Jan Dorrckenskade West, Es- doornlaan, Chopinlaan, Beethoven laan, Groensvoorde, Staringlaan, Tollenslaan, C. Huygenslaan, Da Costaweg, Jan Wil lem Frisoweg. Route 10 kilometer: Lo- gehouden. Het bestuur van TOOS heeft in een brief aan de bewoners van deze laan gevraagd zaterdagmiddag hun auto ergens anders neer te zetten. Be Fair nam al na vijf minuten spelen de leiding in de thuiswedstrijd tegen het inspiratieloze Spirit. Kees de Knegt scoorde uit een vrije schop: 10. De Waddinxveners, met Aad Sleeuwenhoek en Ton de Boom op de plaatsen van Barend Tamerus en Yahya, bleven goed in hun spel. Vooral' Leo Pol en Piet Koe'e kwamen herhaalde! ijk goed op.. WADDINXVEEN Het blijkt voor de waterpolo en zwemclub De Gouwe bijzonder moeilijk te zijn een nieuwe trainer te vinden, nu de huidige in mili taire dienst moest. „Toch zullen wij trachten zo spoedig mogelijk in deze vacature te voorzien”, schrijft voorzitter A. P. de Graaff in het clubblad „Gou- wepraet” van zijn vereniging. Door het vetrek van deze trainer worden de ove rige trainers nog zwaarder belast waar het gaat om de zonodige training van de zwemjeugd. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 uit tegen RKNSV waar in deze com- 1 1 1 1 1 0 0 0 o o o o 1 1 1 o o 1 o 1 1 1 1 WADDINXVEEN Het voetbalpro- gramma voor het' komende weekeinde luidt: in en 1 1 1 0 0 0 o o o 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 o 53 30 B. de 10 maanden, aanvang september. •AVONDOPLEIDING (duur ca. 22 maanden, aanvang ianuari en september). Waddinxveen Moerkapelle St. Lodewijk Stolwijk Unio Groeneweg Donk Moordrecht Haastrecht WSE NSV Nieuwerkerk WADDINXVEEN Spirit, in de voorbeschouwingen gedoodverfd als een moei lijke tegenstander, is zaterdagmiddag in het Warnaarplantsoen door Be Fair van de grasmat gespeeld. De Waddinxveners wonnen met 30. Dat het met het elftal van Waddinxveen ook goed zit bleek in Noorden waar RKNSV met 42 werd ver slagen. Helaas wist WSE zich in de Oranjewijk niet overeind te houden tegen Moer kapelle en moest met 21 worden verloren. (2-jarige cursus per september a.s.) WADDINXVEEN Twee weekends en de tussenliggende week waren nodig om het record aantal van 193 partijen te verspe'en vóór voorzitter Van Heek van de tennisclub Waddinxveen de wisselbekers en de aantrekkelijke prijzen aan de fina listen kon uitreiken. Mevrouw May Yin Boere rekende in de finale af met Karen Brants, één van de 7 jeugdleden die met veel succes deelnamen aan het senioren- toernooi. Bij de heren ontmoette Meijer na in een zeer attractieve partij Huib Ncderhof en daarna Ton Ruften verslagen te hebben in de finale R. Kleist. Tot ieders verbazing verloor routinier Ruud Kleist de eerste set met 60, maar kwam in de tweede set terug om traditiegetrouw te trachten de partij in drie sets te win nen. Meijer wist echter na eindeloze rallies ook de tweede set te pakken met 7 5. Ook bij de dames-, heren- en gemengd dubbels waren vaak zeer goede partijen te zien tot groot genoegen van de vele belangstellenden. De finale gemengd dubbel Nederhof/Mevrouw van Zetten tegen echtpaar Ruften moest wegens tijdgebrek uit gesteld worden tot a.s. zaterdag 11 uur. Uitslagen: D.E. Mevr. Boere-Mej K. Brants 6-4, 6-1; H.E. H. Meijer-R. Kleist 6-0, 7-5; D.D. Mevr. Boere/Mevr. van Zetten-Mevr. Rutten/Mevrouw de Wilde 6-2, 6-3; H.D. G. Boere/T. Rutten-T. Kandou/A. Kandou 6-2, 3-6, 6-1. De volgende activi teiten van T.V. Waddinxveen zijn de jeugddag op 21 september en het gezelligheids- toernooi 28 september. De uitslagen waren1: 1. W. Hoogerdijk 64 st. 445 pnt'; 2. M. Reichard 69 st. 433 pn'S; 3. W. Hendriks 34 st. 221 pnt; 4. B. Rodenburg 24 st. 189 pnt; 5. B. van As 31 slt1. 171 pnt. Bij de jeugd was de uit slag: 1. Petra Broer 10 st. 63 pnt; 2. Renee Hendriks 4 st. 38 pnt. Na drie wedstrijden word: het algemeen klasse ment aangevoeld door M. Reichard met 569 pnt. Op zaterdag 7 september a.s. wordt de v'ctfe maat'viswedstrijd gehouden. Deze wedstrijd is een kasconcours. Inschrijven tot vrijdag 6 september vóór 19.00 uur bij de bekende adressen. Vertrek vanaf het station NS om 06.00 uur. Toch had Spirit-doelman Kool al gauw weer het nakijken toen Ton de Boom mot een laag schot kwam aanzetten. De bal gleed door de handen van de kee- Ook op de langere afstandén zijn het weekend enkele prestaties geleverd. Zo werden in Breda Mart Droog en Piet van Herk de eerste Waddinxveners die de 10 engelse mijl (ruim 16 km) binnen het uur aflegden, t.w. 59.17 min. en 59.32 min. Wim van Breemen deed er 62 minuten over en Ton1 van Pinxteren 66 minuten. In Apeldoorn liep junior Auke Sikma een tijd over de 20 km die Nieuwkomer Gerjo Cornelisse deed het zker niet slecht en belooft een goede aanwinst te zijn. Ook Rob van Maaren, vo 'g jaar een jaartje wegens omstandig- h.'en weg. wa-' weer van de partij. Goc .l ging- het ook, met het steeds beter draaiend drie allrounders, B hoofdaan- val'lers systeem. Thor kreeg het dus ze ker niet makkelijk. Al' leek het daar in da eerste set nog wel op (7-15) in de tweed; namen de Rabo-boys een duide lijk revanche (15-3). Ongelooflijk was ook de eindspurt in de derde speelperio de. D'.or onnodige fouten stond het ti ll maar via zeer goed spel van de Wad dinxveners werd het alsnog 16-14. De v'ede en vijfde s-s'tl was toch nog wel te veel voor Be Fair. Rob van Maaren motet h veld vertaten zodat er op het oude systeem moest worden overgegaan (3x2 aanvallers, all-rounders en spel verdelers) wat nieuwe problemen schep te. Thor zegevierde alsnog: 8-15 en 10- 15. Einduitslag van dit oefenduel: 2-3. Be Fair Nw Lekkerland Groote Lindt Piershil Barendrecht Hoogvliet Excelsior Melissant Rozenburg Spirit WADDINXVEEN Met een snel- ihaakw JsL ijd heef, de Waddinxveense Schaak Vereniging (WSV) op traditio nele wijze het schaakseizoen weer ge opend. In het Gereformee.d Vereni gingsgebouw werd in drie door loting tot tand' gekomen groepen gespeeld. Zoals vaak bij dit soort wedstrijden, wis sekten goede en slechte zetten elkaar af. De betrekkelijke kort bedenktijd (iedere speler kreeg tien minuten voor één par tij) verhoogde de spanning. Nadat, ieder zeven ronden gespeeld had, zag de kop in de diverse groepen er als volgt uit: groep 1:1. Asscheman; 2. Burger groep 2: 1v.d. Bom; 2. W. van Oort groep 3:1. Rentes; 2. Wolfs (na een extra wedstrijd tegen Kardol). Hierna werd door de nrs 1 en nrs 2 van iedere groep verder gestreden om wat k’ Ine prijzen. De uliteindelijike winnnaar werd Rentes, gevolgd door Asscheman. v.d. Born, Wolfs, V/. van Oort en Bur ger. De per: 2-0. En nadat de attente De Boom J.3 paal had geraakt werd het zelfs 30. Een boogbal van Aad van Leeuwen plofte over de verkeerd opgestelde Kool in de touwen. Ook in de tweede helft kwam Spirit nauwelijk aan de bal. Dc spaarzame schoten leverden geen enkel effect op. Er had maar weinig hoeven gebeuren of Be Fair had de score in de tweede helft nog hoger gemaakt. uise de Colignylaan, Jan Willem Friso weg, Willem de Zwijgerlaan, Noord kade, Nesse, Zuidkade, Zuidelijke Dwarsweg, Kanaaldijk, Sniepweg, Vij- verlaan, Putteiaan, Jan Dorrekenskade West, Esdoorniaan, Chopinlaan, Beet hovenlaan, Groensvoorde, Staringlaan, Tollenslaan, C. Huygenslaan, Da Costa weg en Jan Willem Frisoweg. Route 5 kilometer: Louise dc Colignylaan, Jan Willem Frisoweg, Willem de Zwijger laan, Noordkade, Nesse, Zuidkade, Jan Dorrckenskade Oost, Kanaaldijk, Sniep weg, Vijverlaan, Putteiaan, Jan Dorre kenskade West, Esdoorniaan, Chopin- 'aan, Willem de Zwijgerlaan, Jan Willem Frisoweg. •kleine groepen •persoonlijke begeleiding •landelijk diploma •in tentamen systeem WADDINXVEEN Be Fair’s sterk gehavende eerste heren volleybalteam, dat het komend seizoen Arie van Tol en Jan Terpstra zal moeten missen en ook neg Ad Anker wegens een knieblessure moest missen, speelde zaterdag een zeer verdienste lijke (maar helaas verloren) volleybalwedstrijd tegen het Bergambachtse Thor. Nog steeds 'heeft Be Fair volleybal te kampen met een tekort aan jeugdspelers (sters). Men is bezig een ledenwerfactie te organiseren op de scholen en hoopt o dit tekort te overbruggen via de vol- risrite twee contactadressen: mevrouw W. Boom-Dekker. Pr. Marijkestraa: 31. tel. 3396 of J. Duyker, Tollenslaan 77. tel. 5437. Thuisprogramma zaterdag 7 september: 14.00 uur H2-Olympus II; 15.00 uur: Hl-Olympus I. dit jaar in de afdeling Gouda nog door geen enlkele atleet is gehaald. Hij legde deze afstand af in 1 uur 08.22 minuten. Hiermee verbeterde hij zijn eigen club- record met bijna 4 minuten. Zondag werden in Zoetermeer ook nog enkele goede resultaten behaald. Ton Versluis won de 100 m horden jongens B in 14.5, Leontien van Rossum won het hoogspringen meisjes B met 1.45 m, tweede werd Ghita den Besten en vierde Sandra Groenland. Dirk van Vuuren bracht het clubrecord op de 400 meter omlaag tot 53.9 sec. en Ghita den Bes ten kwam voor de eerste maal met discus over de 25 m met 25.32 m. In de Goudse ploeg, die zaterdag Reeuwijk aantreed tegen Dordrecht Zeeland zijn de volgende Waddinxveners opgenomen: dames en meisjes: L. van Rossum, G. den Besten en S. Groenland. Heren en Jonigens: K. Versuis, T. Ver sluis, A. Posthuma, P. Kobrua. R. Len- sink, R. Slingerland, E. van Gemeren en M. Honkoop. WADDINXVEEN Met vier teams (een dames-, een heren- en twee meisjes teams) gaat de basketbalvereniging TOOS aan de nieuwe competitie deel nemen. De beide seniorteams komen in de tweede klasse van het district Den Haag uit. Evenals voor de volleybalver eniging Be Fair vormt voor de basket balvereniging TOOS het gebrek aan zaalruimte een punt. Het gymnastiek lokaal aan de Staringlaan voldoet name lijk niet aan de eisen, die eraan voor het basketbalspel gesteld kunnen wor den. En dus is er dispensatie van de basketbalbond voor nodig om in de zaal aan de Staringlaan te kunnen blijven spelen. Waddinxveense Schaakvereniging speelt iedere donderdagavond om 8 uur in het verenigingsgebouw, Stationstraat 18. Waddinxveen. Belangstellenden kun nen zich ook wenden tot de secretaris, de heer H. Smitskamtp. Berkengaarde 8, telefoon 6596. Terugblikkend op het afgelopen seizoen constateert de heer De Graaff dat De Gouwe zowel op het gebied van het zwemmen als het waterpolo zeer bevre digende resultaten heeft geboekt. Bij kringzwemwedstrijden kwam men goed voor de dag. adspirant jongens en heren 2 behaalden het kampioenschap, terwijl de adspiranten bovendien nog promo veerden en veroverden heren 1 in de zware competitie een uitstekende derde plaats. De Gouwe heeft voor de nieuwe competitie ingeschreven met 4 dames- en 10 heren-teams. In de in oktober van start gaande competitie is geen plaats voor pupillen meisjes en -jongensteams. Bij de andere oefenipartijen ging het ook niet slecht. Heren II verloor dan' wel van OKK ’70 I, maar speeWc een zeer ver- d’enstelijke partij', die volgens troiner T. -v'ng goede vooruitzichten biedt voor ■1 komt; ’’te. Heren, VI kwam niet ver der Jan een 0-3 -nederlaag tegen OKK’70 II, maar da junioren zorgden alsnog voor een ovarwmning door OKK ’70 te '.l.rnpen m3 0. WADDINXVEEN De postduiven- vcrcniiging De Sperwer nam deel aan de w.dvluchl vanaf Strombeek. Afstand 128 kilometer. In concours 376 duiven. Gelost! om 8.30 uur met matige Z.O. wind. Aankomst eerste duif 10,05.35 uur, laatste 10.23.20 uur. Snelheid eerste duif 1356,32 m. per min., laatste 1135,18 m. per min. Uitslag: D.' Boere 1 7 22 39 49 Tl 94: Gebr. Metselaar 2 4 6 9 23 24 29 61 67 75 80 82 85 88; D. Heeren 3; P. Vink en Zn 5 1 4 20 4 2 56 83 91; Gebr. An ders 8 19 54 57 66 69; C. Toor en Zn 10 37 41 76; Troost-Tamerus 11 25 33 44 46 62 68 72; P. van Gelooven 12 16 21 93; L. de Bruyn 13 65 73; T. H. Twigt en Zn 15 17 27 58 70 87 89; Ver- kade-de Wit 18 40; J. C. Koren 26 63 86 90; A. Smith 28; H. van Dijk 81; J. Versloot 31 35 79 84; Mej. Colla 32 52; P. Metselaar 34 43; Kok-Bijmans 36 38 45 74 78; A. Groe nendijk 47; Th. Colla 48 59; Jac. de Wit 50 51; S. Groenendijk 55 71 92; D.A)s- kam 60 64. WSE kreeg thuis een nederlaag te ver werken tegen Moerkapelle, dat na 20 minuten spelen in de Oranjewijk al de leiding nam: 01. Er was sprake van een matige vertoning. Pas na de rust slaagden de Waddinixveners er in terug te komen en' te domineren. De door Rijn beek gemaakte gelijkmaker was dan ook dik verdiend (11). Toch benutte Moerkapelle de kansen een beetje beter en werd het 12 voor de gasten. WADDINXVEEN De dames van de hockeyclub Waddinxveen zijn dc com petitie begonnen met, een 10 ':g' on VCL. Reeds na vijf minuten scoorde Annctnieke Oostwouder, een invalster uit het meisjes B-team, het enige doel punt. Vanaf halverwege de eerste helft speelde Waddinxveen met tien dames. De Waddintxveenlse. heren verloren met 01 van VCL. Het doelpunt werd ge scoord trilt een- lange corner na twintig minuten. Beide partijen ontliepen elkaar wein’g. Bij: Waddinxveen was de a:te- sluifing tussen het middenveld en d? voorhoede niet optimaal, omdat de spe lers nog niet zijn gewend aan het nieu we spelsysteem. WADDINXVEEN De voet balvereniging Be Fair heeft haar 150e pupil als lid kunnen in schrijven. Het is de 9-jarige Mar tin Hofman van de Willem de Zwijgerlaan, die uit handen van puppillensecretaris Inge Rehorst een door sportshop De Bron be schikbaar gestelde tas kreeg en van Be Fair een trainingspak. In middels zijn er meer dan 150 pu pillen lid van Be Fair. De veertig leden van TOOS hebben hun zaataoeilijkheden reeds in een brief aan het gemeentebestuur toegelicht. Secreta ris T. Oomen van de vorig jaar begon nen basketbalvereniging: „We trainen in het gymnastieklokaal aan' het Koningin Wilhélminapllein. Wij hebben op twee avonden die zaal tot onze beschikking. Spelen doen wij in de zaal aan de Sta ringlaan. Er is dispensatie van de bond voor nodig. Niet alleen door de afme tingen van de zaal, die te gering zijn, maar ook doordat wij de zaal alleen op woensdagavonden kunnen krijgen, ter wijl competitiewedstrijden normaal op vrijdag- of zaterdagavonden worden ge speeld”. De basketbalvereniging TOOS is opge- fi'Cht door T. Oomen en vice-voorzitter Sybe Melis, een oud-speler van een ere- divisiebasketbalclub. In het eerste sei zoen eindigde het meisjesteam boven de middenmoot, het damesteam nestelde zich halverwege de ranglijst en het herenteam moest genoegen nemen met een plaatsje onder middenmoot. TOOS kijlkt op dit moment uit naar nog meer trainers. Ook zou men nog wel wat bas ketbalspelers voor het herenteam ge bruikten kunnen. Dit was nog niet vanzelfsprekend omdat er tijdens deze clubkampioenschappen meer nummers verwerkt worden. Van de zeven nummers wisten zij er vijf te winnen. Mede hierdoor kwamen zij op een totfaal van 8721 punten. Bijna 250 punten meer dan de nummer twee. Deze kampioensploeg bestond uit 'de volgende meisjes: Ghita den Besten (ver, kogel, discus), Petra Booltoan (80 m ver), San dra Groen land (80 m ver, hoog), Anne ke Kerkhoven (kogel), Gervaise Kort- hiouwer (600 m), Litzet van Leeuwen (hoog, discus, 600 m), Anja van Vliet (kogel, discus, 600 m) en Rieneke van Vliet (80 m). Ook de D-mdsjes kwamen goed voor de dag en wisten in de totaal stand een derde plaats te veroveren, 'ter wijl de A-B meisjes in hun groep als vierde wisten te eindigen. De A-B jon gens, die in Schoonhoven in actie kwa men, stelden enigszins teleur, ondanks overwinningen van Kees Versluis (ko gel), Ton Versluis (ver), Rob Lensïnk (1500 m) en Rinus Slingerland moesten zij toch de eindoverwinning aan Alphen la'ten eni genoegen nemen met de tweede plaats. De C-jongens kwamen tot een vijfde plaats en de jóngens D moesten genoegen nemen met een zevende plaats. Persoonlijke prestaties kwamen hier vooral op naam van Peter Kobrua (ge deelde le plaatsen op de 100 m en ver en een overtuigende overwinning op de 800 m bij de jongens C) en Eddy van Gemeren (duidelijke zege op de 1000 m jongens D). WADDINXVEEN In de Oude Rijn visten jeugd en senioren afgelopen za terdag met veel succes. Driehonderd Stuks vis, waarvoor 90 aan de maat wer den uit het water gehaald. Jeugdlid Re nee Hendriks en senior B. Rodenburg vingen de grootste vis (25 cm elk). WADDINXVEEN De traditionele oefenwedstrijd bij de opening van het tafeltenniSseizoen tussen de Waddinx veense tafeltennisvereniging Kwiek en TOP Uit Haastrecht is door onze plaats genoten gewonnen. Het eerste team van Kwiek won met 73, helt tweede team speelde gelijk: 55 en het derde team behaalde een ruime overwinning met 82. Hiermee werd de totaalstand 20-10 en nam Kwiek voor de vierde achter eenvolgende maal de beker mee naar huis. Dit „huis” is tegenwoordig de voormalige ’Bethelkerk’ aan de Jan Wil lem Frisoweg, tegenover het' einde van de Louise de Colignylaan. Kwiek speelt hier op maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagavond. De zaal biedt ruimte aam 4 a 5 'tafels en is eveneens voorzien van een gezellig zitje. Belangstellender., ook recreatiespelers zijn op deze avon den van harte welkom. Nadere inlich- tinlgen bij H. J. Simons, Nic. Beetslaan 7, tel. 73396. Op 12 september zal Kwiek een oefenwedstrijd spelen tegen Gouda. Waddinxveen heeft duidelijk laten zien petitie naar toe wil. De Waddinxveners liepen tweemaal een achterstand in en wonnen tenslotte royaal met 24. Na dat Ties de Jong van RKNSV het eer ste doelpunt had gemaakt, zorgde Adriaan Hoogervorst voor de gelijk maker (11). Daarna passeerde Kees de Jong de Waddinxveense keeper en werd het 22 doordat de Noordense voetballers de bal in eigen doel werkten. Adriaan Hoogervorst gaf Waddinxveen een voorsprong, waarna Hans Toor drie minuten voor tijd de strijd definitief besliste: 24. Eigenlijk speelde'RKNSV een gehele wedstrijd lang onoverzichte lijk en chaotisch voetbal. ZONDAGVOETBAL KNVB-wedslrijden: Waddinxveen-StolWijk, 14.30 uur Unio-WSE, 14.30 uur Afdelingswedstrijden: Moordrecht 2-Waddinxveen2, 10.30 uur Bodjgraven 3-WSE 2, 14.30 uur Waddinxveen 3-Groeneweg 3, 12.00 uur Moerkapelle 4-Waddinxveen 4, 11.30u. WSE 3-;Floreant 4, 14.30 uur WSE 4-Schoonhoven 5, 12.00 uur Bodegraven 6-WSE 5, 10.00 uur Moordrecht 7jWaddinxveen 5, 12.00 uur WSE 6-Groeneweg 7, 12.00 uur Waddinxveen 6-Nieuwerkerk 8, 10.00 u. ZATERDAGVOETBAL KNVB-wedstrijden: Barendrecht-Be Fair, 16.15 uur Be Fair 2- Unicum 2, 14.30 uur Afdelingsvoctbal: WDS 2-Be Fair 3, 16.15 uur Be Fair 4-Zevenihoven 3, 12.30 uur Jodan Boys 4-Waddinxveen, 16.15 uur Be Fair 6-Waddinxveen 3, 12.00 uur Jodan Boys 8-Be Fair 7, 11.30 uur Be Fair 8-WDS 4, 12.00 uur Be Fair 9-Moerkapelle 4, 12.00 uur Jodan Boys 10-BeFair 10, 11.30 uur DAMESVOETBAL (zondag 8 sept.): Vep-Waddinxveen, 10.00 uur GSV-Waddinxveen, 12.00 uur JEUGDCOMPETITIE (zaterdag 7 september): Donk-Be Fair, 15.00 uiur WSE-Waddinxveen, 15.30 uur WSE 2-Woerden 2, 15.30 uur Vep 2-Waddinxveen 2, 13.00 uur Be Fair 3-Donk 3, 15.00 uur Be Fair-Zwervers, 15.00 uur Jodan BoysWaddinxveen-, 13.00 uur WSE-Unio, 14.00 uur Be Fair 2-Bodegraven 2, 15.00 uur Lekkerkerk 2-Waddinxveen 2, 15.00 uur Spirit 2-WSE 2, 16.15 uur Bodegraven-Be Fair, 13.30 uur Be Fair 2-Reeuwijk 2, 13.45 uur Be Fair 3JReeuwijk 3, 13.45 uur Haastrecht 2-Waddinxveen 3, 13.45 uur Zwervers 4-WSE 2, 13.00 uur Be Fair 4-Unio 4, 13.45 uur Bodegraven 4-Waddinxveen 4, 15.00 uur msftws’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 2