me Wiertsema Agenda Goudse 2e Ronde Excelsior Door raadsleden weggestuurde wethouder Pb. Kroes („Ze mochten me niet”) gaat in alle rust verder: bioscopen Weekblad voor Waddinxveen Uitgave Druk. Veldwijk B.V. Direktie J. B. Veldwijk Redactie M. J. Woudenberg Exploitatie F. van Kempen Redaktie-adres: Advertenties voor het weekblad WADDINXVEEN „Huishoudboekje” voor 1975 dinsdagmorgen al in B. en W. „LEVEN EN LATEN LEVEN” BURGERLIJKE STAND in DE GOUWE 2e BUSREIZEN VAN DE OVERKANT MO lll^ l VERZORGER WSE CHR. OPENB. BIBLIOTHEEK goudse IVIO cursussen GEVONDEN EN VERLOREN il! ijijjliliifiiiièi ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 5 SEPTEMBER ’74 Pagina 7 BlililB Schorsing Exit voor VVD-wethouder Philip Kroes. Laten leven GEN E KERKE A G E N A WADDINXVEEN In een laatste vertwijfelde poging heeft de liberale Lous Oosterbroek-Waagnieester dinsdagavond tijdens de openbare wet- houdersverkiezing in de Waddinxveense raadszaal, geprobeerd de wethou derszetel die op dat moment aan de VVD neuzen voorbij dreigde te gaan, te redden. SERVICE-RUBRIEK VAN HET WEEKBLAD VOOR DE ABONNEES Nakijken In een kort, doch zeer duidelijk be toog erkende zij namens haar frac tie dat de VVD de fout had begaan om in het laatste stadium niet eer der met de Progressieven om de ta fel te gaan zitten, om een andere VVD’er dan Philip Kroes, die voor de meerderheid van de raadsleden meer aanvaardbaar zou zijn, naar voren te schuiven. Ondertrouwd: C. Vonk en A. de Jong; J. M. M. van Velzen en M. G. Droog; G. A. Hobbel en H. G. J. Schweinsberg. Gehuwd: J. Appel en M. J. C. van der Werf; J. Hoogerbrugge en D. W. Oudijk; C. H. van Reede en D. Verburg. Geboren: Patricia, dv. H. T. Hofman en C. J. E. van Well; Michel, zv. N. B. Versloot en W. C. van den Berg; Erwin, zv. A. IJ. Kraan en A. J. Vergunst; Tinka, dv. L. H. Wiersum en M. Rieske; Kimber ly, dv. H. B. F. Glasbeek en R. Noel; Miranda, dv. A. Troost en W. Boon; Jeanette, dv. H. J. Rietkerk en J. C. M. Mounts; Arianne Nikolien, dv. J. den Hertig en J. M. van der Kaaij. Overleden: van der Kroeg, Martinus Wenceslaus oud 51 jaar; de Wilde, Arie oud 97 jaar. ALGEMENE ONTWIKKELING dag- en avondopleidingen voor het Toch merkwaardig waartoe het niet houden van een gesprek kan leiden. Na afloop van deze gedenkwaar dige (in alle opzichten) avond keer de men huiswaarts. De nieuwelin gen blij dat het er op zat, De VVD ’ers deden een poging om wat op gewekt te doen en hoe kan het an ders: Progressieven en CDA verlie ten de raadszaal in opperbeste stem ming. Zij konden van nu af aan zelfs Heimen Huizer en diens frac tiegenoten tot hun bondgenoten re kenen. Arme VVD. „Tegen uw persoon” *1 HENK G. ZORN (ADVERTENTIE) BLOEMTIEK (ADVERTENTIE) mftFlORfl' |Mg| Foto Gijs Kooien Betreurde burgemeester Van der Hooft uw vertrek? Kroes: „Nee dat kan ik niet zeggen. Trouwens de raad kiest de wethouders en de burgemeester gaat ermee aan het werk”. Zou mevrouw Oosterbroek wel in staat geweest zijn om uw wethouderszetel Openbare werken over te nemen? „Ja waarom niet Dick Uitbeijerse (SGP/Hervormde Kies vereniging) was de enige die Kroes in het openbaar tijdens de rondvraag dank zegde voor de bewezen diensten. Paul van Schie (CDA), Anne van Gent (Pro- gressieven) en Heimen Huizer (SGP/ Hervormde Kiesvereniging) werden be noemd in het wethoudersambt. Kroes was na afloop, hoewel we dat wel ver onderstelden, duidelijk niet uit het veld geslagen. Hij wilde er wel over praten maar benadrukte, zoals altijd trouwens, „dat hij tegen niets en niemand wilde aanschoppen”. Bent u clan niet teleurgesteld? Kroes: „Helemaal niet. Misschien komt dat omdat ik boer ben. Dan word je door middel van tegenslagen gehard. Laatst nog om een voorbeeld te geven is een koe van me doodgereden. Kost me wel 1.500,Wat ik wel wil zeggen is dat ik na me 2 jaar te hebben ingewerkt in de wethouderspost en na 2 jaar van praktijk, ik deze 4 jaar graag had willen volmaken. Maar dan ook niet langer. Ik bent er de figuur niet na die tot z’n 65ste of 70ste er bij wil blijven zitten. Daarvoor ben ik teveel levensgenieter.” STUDIECENTRUM WESTHAVEN 31-32, GOUDA. 5501820-17861. Maandag 9 september Hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Maandag 16 september Hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Donderdag 19 september Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Donderdag 12 september Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Dinsdag 17 september Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.00 uur Donderdag 5 september Zendingsavond IZB, De Hoeksteen, 20.00 uur Dinsdag 10 september Afscheidsbijeenkomst pastoor J. A. M. Saulenn, Ontmoetingskerk, 20.00 uur Mbuma-zending, kerkgebouw Remon strants Gereformeerde Gemeente, 19.30 uur Bejaardensociëteit, AF-centrum, 14.30 uur ven’. Ze mochten me niet, maar we gaan rustig door. Ik heb Van Schie, m’n op volger, zeer hartelijk gefeliciteerd met z’n verkiezing. Ik gun hem het aller beste”. Opgave van evenementen en verga deringen, die een algemeen of open baar karakter hebben, ontvangen wij graag tijdig. Plaatsing geschiedt kos teloos. REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 5 en 7 uur DE BLINDE CHINESE ZWAARD VECHTER. In kleur, 18 jaar. Zo.middag 3 uur: HERCULES TEGEN DE VAMPIERS. 14 jr. Vr. en Za. 11.30 uur (nachtvoor- stelüng), Zo. 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur. In kleur, 18 jaar. THALIA Do. 8 uur, Vr. 7 uur, Za. en Zo. 3.30 en 8 uur, Di. en Wo. 8 uur: PAPILLON. 14 jaar. Speciaal voor de jeugd: Za. en Zo. half twee, Wo.middag half drie: DE NIEUWE AVON TUREN VAN TOM EN JERRY Tekenfilms, in kleur. Vr. 10 uur, Za. 11.30 uur (nacht- voorst.): DOORBRAAK NAAR DE HEL. In kleur, 18 jaar. Maandagcyclus 8.15 uur: HEAVY TRAFFIC. Kleur, 18 jr. SCHOUWBURG Do. 8.15 uur, Zo. 3 en 5 uur, Ma. 8.15 uur: DE RECHTER- EN DE LINKERHAND VAN DE DUIVEL. In kleur, 14 jaar. Vr. 8.15 uur, Zo. 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8.15 uur: AMERIKA NUDO (Amerika naakt). In kleur, 18 jaar. WADDINXVEEN In het Gerefor meerd Verenigingsgebouw werd door de damclub Excelsior de tweede ronde voor de onderlinge competitie gespeeld. Uitslag: P. Swart-G. Heeren 20; H. Boele-T. den Ouden 02; T. Driesse- M. Rehorst 20; A. Zwaneriburg-I. J. C. ten Toom 11C. H. Kramp-G. v.d. Zijden 20; D. Zwanenburg-C. Stolker 20; J. Slappendel-J. de Heer 11; A. A. Rietveld-B. van Eijk 02; W. van der Heijden-Th. van Bueren 02; J. Vermeulen-J. Both 02; J. de Wit-L. Vefheij 20; G. Dankers-H. Dobben 2—0. Half september begint de competitie van het Goudse damdistrict. Excelsior 1 zal uitkomen in de hoofdklasse en wel te gen Boskoop, DEZ (Reeuwijk), B.D.V. (Bleiswijk), Damlust H (Gouda), D.I.D. (Zoetermeer) en D.E.Z. (Schoonhoven). Het 2e en 3e vijftal spelen zeven wed strijden en wel tegen Damlust Hl en IV. Moordrecht 1, D.I.D. H, Boskoop H en B. D.V. H. Peppelhorst 109, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 Advertentie-af deling: Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 66, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Nassaulaan 20, Waddinxveen postbus 66, telefoon 2604 Abonnementsprijs: 4,per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 10,50 per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 16,75 per half jaar voor overig Nederland. Alle prijzen exclusief incasso kosten. Advertentietarieven: Losse mm-prijs 0,24 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. Kleine advertenties: zie Kabouters. Giro: 47062 tnv Drukkerij Veldwijk BV Bank: Rabobank Waddinxveen. JuL v. Stolberglaan: ma. wo. en vr. 14.30 tot 17.30 u en 1830 tot 2030 uur, di 10 tot 12 uur. St Victorstraat: di. en vr. 19 tot 21 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di en vr 14.30 tot 17uur en 1830 tot 2030 uur, wo. 18.30 tot 2030 uur. Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdagochtend 12 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen over het algemeen - zonder tegen bericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. D. van Vliet 18.30 uur ds. J. van den Heuvel Bethelkerk: 9.30 uur kand. W. Dekker, Utrecht 17.00 uur ds. D. van Vliet De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J. van den Heuvel 18.30 uur kand. J. Kortleve, Oud-Alblas Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. N. J. Flink 19.00 uur ds. N. J. Flink GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. B. Koekkoek 17.00 uur ds. D. J. Modderaar Kruiskerk: 9.30 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uur ds. B. Koekkoek REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. G. A. Hooykaas OUD-GEREFORM. GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 én 18.30 uur: leesdienst Donderdag 5 september 19.00 uur ds. H. Wiltink CHR. AFGESCH. GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds A. P. Verloop 17.00 uur ds A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur ds A. Bac JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burg. Trooststraat 4; 15.30 uur openbare toespraak over .Antwoorden op uw bijbelse vragen”; 16.30 uur wachttorenstudie over „Bijbelse beginselen toepassen in huisgezin”. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE „SION” - Gemeenschapsruimte Chr. Basisschool 'De Savomin Lohmansch.’ Lindengaarde 17a (Groenswaard 2) 9.30 uur samenkomst Dinsdag, 20 uur, bijbelstudie: Tesselschadelaan 28. VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 930 en 1830 uur samenkomst; dinsdag 20.00 uur samenkomst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: eucharistieviering 10.00 uur Ontmoetingskerk: eucharistieviering 8.30 en 11.45 uur In de week is er in de SL Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en zaterdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de week is er in de Ontmoetingskerk een eucharistieviering op dinsdag en zaterda gom 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. WADDINXVEEN Ter voorbereiding van de nieuwe waterpolocompetitie, die dit jaar in oktober begint, heeft De Gouwe met succes deelgenomen aan het Zilveren Sleuteltoumooi in Oegstgeest. Ook de nieuwe eerste klassers LZ’86 en ESCA waren van de partij. Het toumooi werd gewonnen door het Leidse LZ’86. De uitslagen waren: ESCA-Merwede 51, Die Hage-LZ’86 11, Merwede- De Gouwe 05, Katwij-kDie Hagehe 1—1, De Gouwe-ESCA 5—1, LZ’86- KatWijk 5—1, ESCA-Die Haghe 5—0, De Gouwe-LZ’86 35, Eindstand: LZ ’86 (1), De Gouwe (2), ESCA (3), Die Haghe (4). WADDINXVEEN Volgende week dinsdagmorgen gaat het nieuwbakken college van Burgemeester en Wethouders zich al buigen over de gemeentebegroting 1975, die dan in concept klaar is. Een paar dagen later krijgen de leden van de commissie voor de financiën en de raadsfracties het gemeentelijke „huishoudboekje” voor op en aanmerkingen thuis. De bedoeling van het gemeentebestuur is het boekwerk be gin oktober door de Alpheuse Schrijfkamer gereed te laten maken, zadat de be groting voor 1975 een maand later gepresenteerd kan worden. De raadsleden zullen dan opnieuw in december hun algemene beschouwingen kunnen houden en tegelij kertijd de begroting kunnen goedkeuren. Door deze werkwijze ongetwijfeld een ’huishoudboekje’ dat zoals altijd al ieders goedkeuring zal kunnen wegdragen. WADDINXVEEN Voor dit seizoen hebben de voetballers van WSE een nieuwe verzorger: Charles van Leeuwen, die in Gouda woont en in Schiedam het slagersvak uitoefent. Hij is jarenlang verzorger van Papendrecht geweest. Plaatselijk vertegenwoordigster is me vrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Ef- fenlaan 5, telefoon (01828) 4138. Moe ders Voor Moeders beijvert! zich urine van zwangere vrouwen in te zamelen voor strikt medische doeleinden. Na de schorsing weerlegde Anne van Gent (Progressieven), die kort daarvoor met algemene stemmen in zijn wet houdersambt was herbenoemd, de op merkingen van de VVD-woordvoerdster. Er moesten volgens hem „snelle” beslis singen worden genomen. Ook vond hij dat de VVD niet de moeite had geno men om op een gesprek over een andere wethouder dan Philip Kroes aan te drin gen. Dat had de liberale mevrouw Oos terbroek eerder al grif erkend. Philip Kroes had letterlijk en figuurlijk het nakijken. Voortekenen werden wer kelijkheid. Bij het begin van de verga dering al zat Kroes als enige van de wethouderkandi daten ’volledig ingè- bouwd’ terwijl Heimen Huizer (SGP/ Herv. Kiesver), Paul van Schie (CDA) en Anne van Gent strategisch, elk aan een hoek van de tafel opgesteld. Met één sprong konden zij zich een weg ba nen naar de collegetafel. Philip Kroes dus exit. Vervelend voor hem en voor zijn partij. De feestroes van recente plaatselijke verkiezingsoverwinningen is uitgelopen voor de VVD op een anti climax. Kleine fouten, hoe eerlijk ook toegegeven, zijn op zulke momenten fa taal. Kroes was na afloop niet verslagen. WADDINXVEEN De speeltuinver eniging „De Overkant” heeft opnieuw haar jaarlijkse busreis voor de kinderen van 4-12 jaar gehouden. Dit jaar zijn de jongelui naar Ouwehands Dierenpark te Rhenen geweest, want geprobeerd wordt elk jaar ergens anders naar toe te gaan. Het was een leuke dag. Met een oudere groep (van 12-15 jaar) is „De Overkant” naar Avifauna geweest, wat ook zeer geslaagd was. Eigen. H. J. Zeypveld Kerkweg, Waddinxveen, tel. 2097 Waarom werd ze dan niet eerder naar voren geschoven? Kroes: „Er is politiek bedreven. Dat is duidelijk. Bij de laatste verkiezingen hebben de partijen die altijd het hoogste woord hadden de minste verkiezings winst behaald, terwijl wij van 2 naar 4 zetels zijn gegaan. Daar komt bij dat ze mij soms hebben geprezen om m’n tech nische antwoorden die ik nu en dan gaf. Maar ik zei het al eerder. Bij mij geen rancune, geen omkijken nn wrok. Daar voor ben ik liberaal, ook al schoppen ze tegen je aan. Ik scop niet terug”. Philip Kroes exit. Het zal nog even wennen zijn om hem niet meer van ach ter de collegetafel gade te slaan, maar midden in het raadsgewoel. De ex-wet- houder tenslotte: „Nogmaals ik ben niet teleurgesteld. Je hebt me nooit met stemverheffing horen praten. Ik ging uit van het principe ’leven en laten le- ’diploma kantoorassistent(e) •diploma algemene ontwikkeling AV.V. •diploma algemene ontwik keling leerling-verplegenden 1 en 2 Tegelijkertijd kondigde mevrouw Ooster broek haarzelf aan, als mogelijk alterna tief voor een wethouderszetel. Onver wacht of niet, zij stichtte met haar rede voering danige verwarring in de Pro gressieve gelederen, die prompt bij mon de van fractievoorzitter Marie Boere schorsing van de vergadering vroegen. Het siert! de WD dat men die fout om niet meteen met de Progressieven be sprekingen te voeren, ruiterlijk erkende. Helaas voor de VVD mocht deze laatste noodsprong om op de avond van de verkiezingen, op het moment tevens dat de wethouderskaarten al geschud waren, niet baten. Hiervoor had Marie Boere van de Progressieven al verklaard dat er van hun kant bezwaren tegen de VVD waren gerezen als eventuele leverancier van een wethouder „omdat” zoals hij verklaarde „de WD niet beried bleek te zijn om aan bepaalde kwalitatieve eisen van een wethouder te voldoen”. Drs. Tijme Bouwers van het CDA for muleerde het aldus: „Wij staan een af spiegelingscollege voor met een beleids programma. Gevonden: geruite portemonnee met in houd, rode kleurige bril, tas met inhoud, wiskunde schrift Verloren: rode batavus kinderfiets, zil veren armbandje naamplaatje „Tom”, zwarte canvas tas met inhoud, meisjes jack, gouden armbandje naamplaatje „M argot”, bruine bril, hamster, gouden armbandje naamplaatje „Marjolein”, bloedkoralen kinderarmbandje, bruine portemonnee met inhoud, jong poesje, lichtgrijs poesje, rode kinderfiets, bruine portemonnee met inhoud. •certificaten nederiands, duits, engels, rekenen, boekhouden, correspon dentie, aardrijkskunde, ge schiedenis, wiskunde enz. Men was duidelijk tegen uw persoon. Waarom bent u niet eerder weggestuurd? Kroess vertrekt geen spier en antwoordt: „Luister, ik ben nou 4 jaar bezig ge weest en ik heb het nooit lastig gehad. Kleinigheidjes met de wijkverwanning en de Noordeinde. Dat ging niet om mij, maar over de bedragen die er mee ge moeid waren. Ze mochten me niet. Nou en, dat betekent toch niet dit ik via de krant terug moet gaan schoppen?” 1 111 I '/llil'llllffl J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 6