van Kleuren T.V. Bromfietser tegen auto Heemskerk B.V. Dyana-6 WIELAARD VOOR DE FIETS FONGERS Voetbalprogramma Dinar, Peseta, Pound, Escudo, Lire, Mark, Franc, Drachme Dollar, Kroner, Forint, Schilling. Wiertsema sprint: dé trim fiets I I I I Kroon verwerpt bezwaren betrokkenen tegen graven zoetwaterkanaal r. bakker voor al uw buitenlands gelden reisverzekeringen Projecteer uw vakantiefilms met een PALLAS SUPER B projector, voor- en achteruit projectie en slechts f 295,-- stilstaand beeld, dit alles voor I BANKSTELLENWANOMEUBELS I I Nieuwsblad Onafhankelijk Tel. 2009 TEL 2102 met 100% service Dorpstraat 26 NAAST DE HEFBRUG NESSE 2 Radio of T.V. defect I I SECRETARESSE I I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG (Advertentie) Te duur Nu met hoge inruil Financiering mogelijk «MS innwioRB' Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 DAG-EN AVOND- ELECTRIC ENGINEERING B.V. Waddinxveen: Dorpstraat 49 telefoon 01828 - 5890 Haastrecht: Hoogstraat 158a telefoon 01821 - 1658 BOEKHANDEL VELDWIJK B.V. Echtgenote burgemeester in ziekenhuis OPLEIDING RECEPTIONISTE nu hij Bakker een SPECIALE TAPI1TENHAL met vele soorten en merken, ver onder de normele prijs I I r HUISWERKSTUDIO 31 Weekblad voor Waddinxveen 31e JAARGANG -Nr. 1420 DONDERDAG 31 JULI 1975 (A D V E R T E N TIE) (ADVERTENTIE) Te koop: alu. pen met verzonken expanderkop leren race zadel -■ frame hoogte 2254" of 24". katoenen lint 10 veren. '•'iS 24 uur bereikbaar. spaakbeschermer spiefoos crankstel BLOEMTTEK KOM SNEL EN PROFITEER VAN DfZf UNIEKE AANOIEOJNGENH (ADVERTENTIE) nooidkadfl 167 7*01828 5722 v*utdinxv«sa»i WESTHAVEN 31-32, GOUDA. «01820-17861. FOTO DE ROOY -5 afb.: Sprint Special veillgheldsremhandles Kerkweg, Waddinxveen, tel. 2079 leverbaar In 3 kleuren wegens vertrek naar het bui tenland, bj. aug. 1973, km.- stand 23.000. Ernst Casimirlaan 26, W’veen tel. 3496. WADDINXVEEN/DEN HAAG De Kroon heeft ingebrachte bezwaren van landgebruikers, landeigenaren en belanghebbenden uit de gemeente Nootdorp inclusief de gemeenteraad en de polder van Nootdorp alsmede uit de gemeente Rijswijk tegen een in 1972 vastgestelde Keur van Delfland voor het nieuwe gebied van het te graven zoetwaterkanaal van Waddinxveen naar Voorburg, volledig on gegrond verklaard. alu. uitvalnaven 1 1 ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Weekend verlosk.: J.Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 i Z FIETSEN IN HOLLANDS GROENE HART 11 fiets-rondritten langs, o.a. Gouda, Leiden, Alphen a.d. Rijn, Oudewater, Woerden, Schoon hoven, Zoetermeer en de Plassengebieden met kaartjes, foto’s en toeristische informatie. prijs 5.50 WADDINXVEEN Op het program ma voor de volgende week staan de volgende, ons gemelde, oefenwedstrijden: ZATERDAG 2 AUGUSTUS Kozakken Boys II-Be Fair II, 13.00 uur Kozakken Boys I-fie Fair I, 15.00 uur ZONDAG 3 AUGUSTUS 12.00 uur Soc. Boys 2-WSE 2 14.30 uur Soc. Boys 1-WSE 1 WOENSDAG 6 AUGUSTUS 18.45 uur FSV Pretoria 1-WSE 1 Eigen. H. J. Zeypveld Vredestein twdetint in tube profiel De fijnste fiets om in top-conditie te blijven. Super snel, uitgerust met de beste onderdelen. In semi-race of tour-uitvoering, met 3, 5 of 10 versnellingen. Eén van de topmodellen uit de Fongers collectie. Kom eens langs, u zult er net zo enthousiast over zijn als wij! Kaboba de bank voor iedereen wil kochteh vah titrt nuinitx tik uituiiEZ» KBitturit Tffirit 7«A lA6t PRilZtH CQQ BANKSTELLEN va De schadevergoeding is een zaak apart en levert ook geen reden op voor een negatieve beslissing. Nu de Keur goedgekeurd is, kan ook het Hoogheemraadschap een raming gaan maken van de schadeloosstellingen. De aankoop van de gronden is dan nog een afzonderlijke aangelegenheid. Ook de re creatiegebieden rond Leidschendam en Delft zullen nu meer rekening kunnen gaan houden met het zoetwaterkanaal. Zoals bekend, zal dat kanaal nabij Wad dinxveen op de Gouwe en nabij Voor burg op het Rijn-Schiekanaal gaan aan sluiten. WADDINXVEEN Maandag is me vrouw J. van der Hooft-Lourens, echt genote van de burgemeester, in een Leids ziekenhuis opgenomen. Zij zal daar mor gen (vrijdag) een zeer ingrijpende ope ratie ondergaan. In de gemeenteraads vergadering van gisteravond, die werd voorgezeten door loco-burgemeester H. Huizer, sprak de waarnemend voor zitter de hoop uit mevrouw Van der Hooft weer spoedig in ons midden te hebben. Over de gemeenteraadsvergade ring, die burgemeester C. A. van der Hooft in verband met de ziekte van zijn vrouw niet bezocht, volgende week in het Weekblad voor Waddinxveen meer. M Ook werd het project als „te duur” be oordeeld. Men gebruikte „krasse taal” en bezigde zelfs het woord „miljoenen schandaal”. De Kroon meent evenwel, dat het Hoogheemraadschap van Delf land juist heeft gehandeld met het in voeren van een nieuwe Keur, die een tijdsduur heeft van minimaal twee en maximaal tien jaar. Een incidentele ingewikkelde berege- ningsinstallatie voor kassen betekent nog geenszins, dat het Westland uit zijn ver- ziltingsproblemen is, zo zegt de Kroon in zijn uitspraak. De Kroon wenst niet te treden in de (aangevallen) kwaliteit van het water uit het toekomstige kanaal (water, dat uiteindelijk komt uit het Ijs selmeer). Dat ook de discussies nog gaande zijn over het meest juiste tracé is ook geen motief voor de Kroon om de zaak in het ongewisse te brengen. De Kroon meent, dat de benodigde gronden nu alvast maar „gereserveerd” dienen te worden. •kleine groepen •persoonlijke begeleiding •landelijk diploma •in tentamen systeem •DAGOPLEIDING (duur ca. 10 maanden, aanvang september. •AVONDOPLEIDING (duur ca. 22 maanden, aanvang januari en september). De reclamanten keerden zich vooral te gen opgelegde beperkingen in dit ge bied, die onder meer bestaan uit: het niet meer mogen bouwen van opstallen, het achterwege laten, van het maken van ondergrondse bewaarplaatsen, het niet meer mogen stellen van bovengrondse bewaarplaatsen en het niet meer mogen leggen van kabels, buizen of andere lei dingen. Men achtte zich benadeeld door deze verbodsbepalingen en stelde tijdens de procedure voor de Raad van State, dat zij in de toekomst grote strop pen zouden hebben te incasseren door onvoldoende schadeloosstellingen en door het niet voorhanden hebben van vervangende gronden en gebouwen. In hun beroepsschriften spraken zij hun twijfels uit over de noodzaak en wense lijkheid van dit verversingskanaal ten be hoeve van vooral het Westland. Andere oplossingen zijn mogelijk: ook alterna tieve trace’s. Het laatste woord over het juiste watertrace is nog niet gesproken en daardoor vinden reclamanten het on juist om nu al beperkingen op te leggen in het „omstreden” gebied. WADDINXVEEN Maandagmiddag! kwam een 16-jarige Waddinxveensej bromfietser met een automobilist uit! Gouda in botsing toen hij op het kruis-l punt Bosboom Toussaintsingel-Tollens-l laan geen voorrang verleende. Bij deze! botsing liep de bromfietser een been wond en een lichte hersenschudding op. Hij is daarvoor in het ziekenhuis behan deld. f) dagelijkse huiswerkbegeleiding O studiecentrum gouda "X

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 1