oude van mensen MET EEN FEESTWEEK dankbaarheid geopend Dank harde werkers aan Verbaasde dokter P van der Linde in dankwoord: van Messemaker 2 Voetbalprogramma Hockeyprogramma Wiertsema „Anne hield En nu komt u mij ’n cadeau aanbieden „Anne Frank-centrum” vol ANNE FRANK-CENTRUM I VIERT EERSTE LUSTRUM I WSV kan nog winnon Kleine nederlaag - 2 TOOS-basketbal I1 I I met 3-0 van Zevenklappers I I Be Fair verliest I I I I I I I I I I I I 1 I I I Dinsdag 18 november i Woensdag 19 november Donderdag 20 november ZENDINCSACTIE Maandag 17 november I Zelfstandigheid De heer Van Borselen, die hierna i aantrad om de openingstoespraakja t f Vrijdag 21 november CEYLON o 1.-) 14.So innuurn' O Achtergronden Een fiets. Dat was het geschenk dat de plaatselijke huisartsen hun jubilerende collega P. van der Linde aanboden. Bewondering TALEIMPRAKTICUM doorlopend talenopleidingen op elk niveau studiecentrum gouda een week lang worden gevierd. Er is zelfs een fcestweek georgani seerd. Het programma van die feestweek luidt: WADDINXVEEN „Anne hield erg veel van oude mensen en was hen behulpzaam als ze daartoe gelegen heid had.” Zo schreef de heer Otto Frank, de vader ▼an Anne Frank, in een brief aan het bestuur van de stichtingen Bejaardenhuisvesting en Dienstverlenings- centnim te Waddinxveen, waarin hij zich verontschul digde voor het feit, dat hij de officiële opening van het Anne Frank-centrum niet kon bijwonen. Deze simpele woorden illustreerden eens te meer hoe juist de keuze k< ks Kf Kf KI KI KI KI KI KI KI KI KI Kt WADDINXVEEN ’’Laat ik het even op een rijtje zetten: Dit vak heb ik zelf gekozen en ik doe het met veel plezier. Bovendien heb ik u altijd rekeningen gestuurd. En nu komt u mij een cadeau aanbie den. Ongelooflijk”. Uniek complex wAw WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DONDERDAG 30 OKTOBER 1975 W( DONDERDAG 19 NOVEMBER 1' u. WADDINXVEEN Maandag 17 november is het precies vijf jaar (ADVERTENTIE) BLOEMTTEK Kerkweg, Waddinxveen, tel. 2079 begon goed. Dat zei dokter P. van der Linde in zijn slot- en dankwoord aan het einde van het officiële gedeelte van de kortgele den in de hal van de Ontmoetingskerk gehouden receptie ter gelegenheid van het feit dat de Waddinxveense huisarts zich veertig jaar geleden in onze ge meente vestigde. WADDINXVEEN Het programma van de hockeyclub Waddinxveen luidt: Wat pratend over zijn huisartsenvak zei hij altijd te hebben geprobeerd de pa- WADDINXVEEN Het voetbalpro gramma voor de komende week luidt: eerst weer aan zijn zijde mocht hebben. Van het begin in 1966 af heeft de burge meester zich voor honderd procent achter deze zaak gesteld, die nu ais werkelijk heid aan de oudere Waddinxveners kon worden aangeboden. ^Bewondering ging naar architect T. u directeur 5-11-75 8-11-75 12-11-75 10.— uur OPENING FEESTWEEK 14.30 uur Hobbyclub creatief werk in de recreatiezaal 14.30 uur Bridge-drive 20.uur Bingo week Wad- tegen RSB- Eigen. H. J. Zeypveld WADDINXVEEN Het Vrouwen- zendingsthuisfront van de Gereformeer de Kerk van Waddinxveen wil volgen de week (2-9 november) tweeduizend gulden inzamelen voor de evangelistes- school in Magelang (Midden-Java). Van dit geld zouden vijf meisjes opgeleid kunnen worden tot evangeliste. Op de school worden meisjes opgeleid voor allerlei kerkewerk, zoals jeugd-, zon dagsschool- en vrouwenwerk, het leiden van bijbelstudies, godsdienstles op scho len en sociaal werk in weeshuizen en internaten. tiënt een beetje in zijn hart te kijken. Het ging er niet om eerst en vooral ge neeskunde te bedrijven, maar ook de achtergrond van een bepaalde ziekte te leren kennen. ’Tk vind dat de laatste tijd iets te veel nadruk wordt gelegd op de geneeskunde en iets te weinig op de zieke mens”, gaf dokter Van der Linde als zijn oordeel. Hij deed dat in een kort toespraakje waarin hij een reeks van sprekers beantwoordde. Tot de Waddinxveense huisarts hadden het woord gericht de heer S. Pi 11e (voorzit ter van het voorbereidingscomité), bur gemeester C. A. van der Hooft, me vrouw J. W. Haagsman-Appel, dr. G. J. Vaandrager, burgemeester I. P. J. Keij- zer van Moerkapelle, de heer A. C. van den Bosch, dr. J. Miedema, dokter J. Hemminga en dokter Peter van der Lin de. Naast de persoonlijke cadeaux kreeg dokter Van der Linde onder andere van de plaatselijke huisartsen een rijwiel. ”Dan kun je dat ouwe kreng van een fiets die je nu hebt weggooien”, werd gezegd. Tijdens de receptie ontving de jubilerende huisarts nog een gelukstele gram van prins Bemhard ”als mede- ereburger van Waddinxveen”. 10.uur Vlotbruggen 10.uur Demonstratie Welfare werk Rode Kruis afdeling Waddinxveen 14.uur Prijsklaverjassen o.l.v. F. van Kooten 20.uur Goudse Operette o.l.v. van Zoelen, selecties uit: ”Der Zigeunerbaron” Johan Strausz; ”Der Vögelhandler” Carl Zeller (Toegangsprijs 1.— 10.uur Competitie biljartclub „Onder Ons” 14.30 uur Gymnastiek o.l.v. R. Gaykema 14.30 uur Sociëteit, verzorgd door V.V.H. (15.30 uur trekking verloting) ZONDAG 2 NOVEMBER: KNVB-WEDSTRIJDEN WaddinxveenSPCL. Lisse, 14.30 uur Vep—WSE, 14.30 uur DHS-Waddinxveen 2, 10.00 uur AFDELINGSWEDSTRUDEN Nieuwerkerk 2WSE 2, 14.30 uur Waddinxveen 3Stolwijk 3, 12.00 uur Lekkerkerk 6Waddinxveen 4, 12.00 Soccer Boys 3WSE 3, 12.00 uur Moerkapelle 4WSE 4, 11.00 uur WSE 5Haastrecht 6, 10.00 uur Esto 7Waddinxveen 5,12.00 uur WSE 6Floreant 6, 12.00 uur Waddinxveen 6Donk 8, 10.00 uur ZATERDAG I NOVEMBER: KNVB-WEDSTRIJDEN: Be FairKoudekerk, 14.30 uur Doto 2Be Fair 2, 15.00 uur AFDELINGSWEDSTRUDEN W’veenRijnstreek, 14.30 uur Be air 4Schoonhoven 2, 12.30 uur Be Fair 7Grt. Ammers 4, 12.00 uur Be Fair 7Grt. Ammers 3, 12.00 uur Waddinxveen 4Gouda 4, 12.00 uur Be Fair 8Siveo 4, 12.00 uur Be Fair 9Gouda 6, 12.00 uur JEUGDCOMPETITIE SportlustBe Fair, 15.00 uur GSV 3Waddinxveen 3, 15.00 uur Jodan BoysWaddinxveen, 15.30 uur Zwervers—Be Fair, 15.00 uur SportlustWSE, 15.00 uur Be Fair 2Floreant 2, 15.00 uur Waddinxveen 2Donk 2,15.00 uur WSE 2—Stolwijk 2,15.00 uur Be Fair 3Vep 3, 15.00 uur Jodan Boys 4Be Fair 4, 13.00 uur WaddinxveenDonk, 13.45 uur FloreantBe Fair, 15.00 uur WSESportief, 15.00 uur Waddinxveen 2-Floreant 2, 15.00 uur Jodan Boys 2Be Fair 2, 14.15 uur Sportlust 2Be Fair 3,12.15 uur Be Fair 4Nieuwerkerk 3, 13.45 uur Waddinxveen 3Ona 3, 13.45 uur Waddinxveen 4Unio 3,13.00 uur Vep 4Be Fair 5,13.45 uur 20.45 u. Toos-Popeye 75 20.00 u. Argus-Toos 20.45 u. Toos-Lusv. 19.30 u. Toos-Luba 20.00 u. Leythe B-Toos Dames jun.: 19.30 u. Toos-Leidcrdorp 18.15 u. Ros/F.-Toos 19.30 u. loos-Luba A Hem is een grootse huldiging ten deel gevallen. En dan vooral dank zij zijn patiënten, die hem lieten kiezen uit tweeweekse vliegreizen naar de Baha ma’s, Ceylon of Thailand. Het laat zich aanzien dat dokter Van der Linde en zijn vrouw veertien dagen in Thailand zullen gaan vertoeven. ’’Blijf nog heel lang onze dokter in Waddinxveen” had mevrouw J. W. Haagsman-Appel (84) als yudste patiënte haar huisarts rijmend laten weten voordat zo over de brug zou komen met het verrassende ge schenk namens de gehele patiëntenkring. ’k Ben van plan gewoon door te gaan” liet dokter Van der Linde toch nog maar even tussen neus en lippen weten. n .m'im.'.s iviuuuuug 1/ nu venniet is net precies vijl jaar geleden dat het dienstverleningscentrum Anne Frank aan het Jan I van Bijnenpad in Waddinxveen door een hoge ambtenaar van het ministerie van Volkshuisvesting officieel werd geopend. Het eerste De heer Van Tol verwelkomde als voor naamste gast op deze middag de consulent voor bejaardenhuisvesting bij de centrale directie van de volkshuisvesting en de bouwnijverheid van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, {le heer J. W. van Borselen, die met zijn ^Stonote en zijn zoon -haar Waddinx- ^•«Q&gekomen om het Anne Frank- ^Sgebruik te stellen. Hii-fc*-**" heeft 30 punten voorsprong op L. Bloem (telling volgens het kaisersysteem. Van avond speelt W.S.V. Ill tegen „Het Werken Regina’s uit Rotterdam met maar liefst 3 invallers t.w. W. Verstoep, P. v. d. Hoek en P. v. d. Heyden voor C. Alblas, K. Oenéma en C. Verham- men. Het feest begon al een beetje voortijdig, maar heel plezant: terwijl de gasten nog de zaal binnenstroomden klommen drie parmantige baasjes, Theo, Mark en Ronald, bet toneel op om het publiek een feestelijke tekening te tonen: op deze wijze kwamen ze de felicitaties en de groeten overbrengen van „de buren”, de Prins Willem-Alexander kleuterschool. Ze kregen een hartelijk applaus en voor ze weer naar school terug gingen een glaasje limonade. WADDINXVEEN De Zevenhui- zense promotieklasser V A Zeven klappers heeft vrij gemakkelijk atgere kend met de volleyballers van Be Fair 3-0. Jodan Bovs versloeg met de/ellde cijfers de derde keuze van de "i^' dinvveense volleybalvereniging. Be F.m 2 deelde de punten meta de Goud*' Jodan Bovs. 10.uur Tentoonstelling "Huisvlijt” 10.uur Demonstratie Volksdansgroep 14.30 uur Spellenmiddag: sjoelen - ringspel - mens erger je niet, enz. 18.— uur Broodmaaltijd 3. Deelnemers opgeven tot en met 18 november bij de leidster van het Anne Frank-centrum ZATERDAG 1 NOVEMBER Jongens ClCapelle Cl, 13.00 uur Meisjes BIHudito B2, 14.30 uur Dordrecht B2Jongens B2, 14.30 uur Rapid BIJongens BI, 14.00 uur HCKZ A4Meisjes Al, 14.30 uur Cartouche C3Meisjes Cl, 14.30 uur ZONDAG 2 NOVEMBER Heren IIRing Pass V, 11.00 uur Dames IOmmoord I, 12.30 uur Heren I—AMVJ I, 14.00 uur Kieviten Vet. AHeren Vet. A, 13.00 u Ommoord Vet. BHeren Vet. B, 12.30 DINSDAG 4 NOVEMBER Eechtrop Vet. ADames Vet. A, 10.30 DONDERDAG 6 NOVEMBER Noordwijk Vet. BDames Vet. B, 9.30 lustrum van dit 145 woningen tellende centrum zal half november j I 0.50) (Inleggeld I 1.50) I Sinds de opening vijf jaar geleden zijn van heinde en ver autoriteiten en sociale werkers komen kijken hoe ze dat nu eigenlijk gedaan hebben in Wad dinxveen. Wat zij zagen: een uniek complex van 145 woningen voor bejaar den met daarbij een voortreffelijk opgezet dienstverleningscentrum. Een stuk bejaardenzorg, waar men inderdaad een voorbeeld aan kon nemen. De oude A jmensen en de invaliden hebben in Waddinxveen altijd hoog genoteerd ge- staan. Het was bijvoorbeeld een van de eerste gemeenten, die rolstoelwonin gen invoerde. In de onderbouw van zeven woonflats werden zeven wonin- gen zo gebouwd, dat gehandicapten met hun rolstoel er op hun eigen ma- 1 nier hun weg konden vinden. Ook deze aangepaste flats trokken veel belang- stelling van buiten. De ouden van dagen kregen, reeds lang vóór het idee van het Anne Frank- centrum, mogelijkheid tot verzorging: aan de Prins Bernhardlaan verrees he: rusthuis Souburgh met een bedde-capaciteit voor honderd bejaarden. In de 1 onmiddellijke omgeving werden veertig woningen speciaal voor ouden van dagen gebouwd. 1 Hoe prachtig dat allemaal ook was: Waddinxveen ging verder met zijn tijd mee. Met een tijd, waarin men het er over eens is. dat oudere mensen het gelukkigst zijn wanneer ze zo lang mogelijk zo veel mogelijk van hun zelf- i standigheid kunnen bewaren. Die gedachte leidde tot het Anne-Frank-cen- trum. Een passende woonvorm, waarin de bewoner geheel onafhankelijk blijft 1 maar de dienstverlening naast de deur - sterker nog: in het huis zelf heeft. De woonflat heeft 145 prachtige woningen. De Stichting Dienstverlenings- centrum Waddinxveen strekt haar zorg niet alleen over de bewoners van deze flats uit. Alle Waddinxveense bejaarden kunnen er in meedelen. Een centrale keuken kan zorgen voor het aan huis brengen van warme maal- 1 tijden door de gehele gemeente. Het centrum heeft een gezellige recreatie- J zaal en een toneel-filmzaal met 250 plaatsen. Er zijn spreekkamers voor maatschappelijk werk, er zijn kleine vergaderkamers. De bejaarden kunnen binnen het huis naar de eigen winkel, ze kunnen er terecht bij de banken, die f hun vestiging in het centrum hebben. Een openbare telefooncel is zo'n klein, 1 maar, o zo belangrijk stukje dienstverlening, waaraan ook is gedacht. De bewoners van het Anne Frank-centrum hebben zo nodig logeergelegen-1 heid voor familieleden. Dé openbare bibliotheek is een prachtige gelegenheid i om oud en jong nader tot elkaar te brengen. 'Als zaak van de allerlaatste zorg heeft het Anne Frank-centrum een mor-1 tuarium met aula. De Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisvesting is weer een stap vetder ten behoeve van de veteranen. Langs de Kerkweg-west, vlakbij het Dienstverle- i ningscentrum staan twee flatgebouwen met 101 woningen voor bejaarden. De bewoners hiervan kunnen profiteren van alle faciliteiten, die het Anne Frank centrum biedt. Ook bijvoorbeeld van het centrale alarmsysteem, dat het vei lige gevoel geeft van "er is altijd iemand in de buurt". Het telefoonnummer 5555 - vier maalvijf - brengt direct hulp als dat nodig is. van deze naam voor dit centrum is. Een keuze, die| werd gesuggereerd door de jeugdige Ada van Steijn, i dochter van de directeur van Sociale Zaken. Dinsdag- T middag was dan die officiële opening. In de afgestampt A -volle toneelzaal van het dienstencentrum tijdens een] bijeenkomst, die terecht geleid werd door de heer F. I M. van Tol, oud-voorzitter van beide stichtingen en I oud-wethouder van sociale zaken, die bij de realisering t van dit unieke project de stuwende motor is geweest. vinciale Griffie en de ministeries van 4 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde- ning en Cultuur, Recreatie en Maatschap-A pelijk Werk en het bestuur van de Raif- feisenbank. Een speciaal welkom verder A aan de ereburgers, aan naambedenkster Ada van Steijn, aan de staf van het een-A trum. Tot slot van zijn inleiding ging de heer» Van Tol nog eens in op de voorspoedige i geschiedenis van het tot stand komen van dit centrum voor ouderen, die langzamer- hand alom bekend is. 1 „Wij zijn nu in staat tot dienstverlening 1 aan al onze thuiswonende bejaarden: erf is een tijd van bijna onbegrensde moge-i lijkheden aangebroken,” zo besloot def heer Van ToL WADDINXVEEN Vorige speelde het eerste team van de dinxveense Schaak Vereniging Messemakers uit Gouda in de competitie. Dit eerste team speelde met 2 invallers te weten J. van Oort en G. Bernard respectievelijk voor A. Kardol en L. Wolfs, die beiden verhinderd waren. De stand met nog 3 afgebroken partijen is 3-4, de uitslagen waren als volgt: J. van Oort l punt, G. Bernard, L. Ellers, A. van Amerongen en P. Broer allen een ‘/a punt. W. van Vuuren, K. Kraan en W. van Oort hebben af gebroken. Met deze afgebroken partijen heeft WSV nog een goede kans op een gelijke stand, hoewel winst ook niet uitgesloten mag worden. .De partijen worden op 6 november in Waddinx veen uitgespeeld. De afgebroken partij van H. Schoemaker (invaller WSV II) werd in Hillegersberg uitgespeeld, maar werd verloren zodat de uitslag WSV II- Hillegersberg II 3J-4J is geworden. In de huishoudelijke competitie werden de volgende partijen gespeeld A. v. d. Starre-N. Littooy 1-0, J. Boolman-K. Oenema 0-1, N. de Vries-P. Perdijk 1-0, C. v. d. Ree-P. v. d. Hoek J-J, W. van Grieken-W. Verstoep 1-0, P. Vis-G. Torenbeek 0-1. J. Kleiweg-P. Roos 1-0. H. van Woudenberg-E. van Rhee 1-0 en A. Littooy-R. Geerlof 1-0. W. van Vuuren voert W.S.V. weer aan en WADDINXVEEN Voor hun tweede wedstrijd moesten de heren van TOOS- basketbal in Den Haag opnieuw de strijd aanbinden met Thor. En helaas zat er voor de heren, op deze zaterdag avond in de Steenwijklaanhal, geen overwinning in. TOOS Peter Zwambom opende de score voor TOOS en tot de tiende minuut bleef TOOS een paar punten voor. Maar toen nam Thor via een aantal „breaks” de voorsprong over, die de Hagenaars tot de rust wisten vast te houden. Rust 19-14 voor Thor. Na rust een wat fellere TOOS-ploeg. En er werden in deze tweede helft ook meer punten gescoord. Maar tegenover de 21 punten van TOOS scoorde Thor er 20, zodat de winst in Den Haag bleef. Eindstand 39-35 voor Thor. Topscorer voor TOOS Peter Zwambom met 16 punten. Programma: Heren: 5-11-75 8-11-75 12-11-75 19-11-75 22-11-75 10.— uur Vlotbruggen 0,50) ,.„J uur Sluiting feestweek fnet medewerking van het BeZaWakoor (o.l.v. H. Brinkhorst) en andere medewerkenden. thailand

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1975 | | pagina 2