EENED 'n DATSUN? Mevrouw J. van der Hooft-Lourens I Rabobank O O RIJNLAND Spaar en win 'n fiets in de grote tekenwedstrijd van de Rabobank de pater - makelaardij b.v. waddinxveen woensdag in zieken huis overleden Onafhankelijk Nieuwsblad Echtgenote van oud-burgemeester wordt maandag begraven Gemeenteraad verboom makelaardij b.v. v. d. Linde Te koop i gevraagd i de pater makelaardij bv tel. 01828 -3581 waddinxveen L/ HUREN of VERHUREN b.v. Jongens en meisjes in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 r ’n HUIS KOPEN of VERKOPEN AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG SERVICE Fiets Veilig! WADDINXVEEN v°or huizen, flats bedrijfspanden (LidNBMj Fiets laat naar je kijken! Vele prijzen, met als hoofdprijs een fiets. Als je iWz een hoofdprijs wint, v/ dan gaat je De wedstrijdvoor- waarden: Kom naar de Rabobank Fiets Veilig eekblad voor Waddinxveen EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 31e JAARGANG - 1454 XDERDAG 8 APRIL 1976 dir. J. H. J. Meyerink, lid N.B.M. VOORSCHOTEN DAN IGEN 5 koerierwerkzaamheden) I Tel.: 2028 - 6283 Loevestein 37 Tel. 071 - 890300 Veurseweg 143 Tel. 01717-7940 WESTHAVEN 55 GOUDA TEL.: 01820 - 13933 WOENSDAG 14 APRIL 1976, raadzaal gemeentehuis, 19.00 uur ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: dienstdoende arts ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel.4162 Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 Wegens onze snelle omzet vragen wij met spoed woningen te koop! Vele van onze vaste relaties hielpen wij in korte tijd aan een passend woonhuis. Toch zijn er nog een groot aantal cliënten die op een aanbieding van ons wachten. Wendt U zich daarom voor de verkoop van Uw pand tot: Julianastraat 6 Waddinxveen tel. 01828 - 2309, b.g.g. 01828 - 2723 of 01821 - 2268 SHOWROOM: VEERSTAL 30 20857 Reparatie T. V. - Audio - Huishoudelijke apparaten ELECTRIC ENGINEERING NEDERLAND B.V. Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht: 01821-1658 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Boskoop: Zijde 3 De zonweringspecialist. geld en goede raad Voor onze steeds groeiende rela- tiekring met spoed woningen in diverse prijsklassen M ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Veéc Verkeer Nederland WN). Hdversum Postbus 287. VOOR Iedereen die meedoet aan de tekenwedstrijd krijgt een fietscontrolekaart. Je moet weten dat’n veilige fiets aan bepaalde eisen moet voldoen. inzending ook naar 1 de nationale jury. Leeftijd: 6 t/m 12 jaar. Je moet vijf verkeersvra- gen goed beantwoorden. En je moet je tekening zelf maken. Ons werkgebied strekt zich uit over de gehele randstad met kantoren in: Kanaalstraat 12 LEIDERDORP Makelaarskantoor U r T—M Hir .1 H .1 MftVftrink lid N B k 1 namens haar man - telkens weer getuige wilde zijn van en van haar aanwezigheid blijk gaf bij zaken waar Waddinxveners blij over waren of verdriet over hadden, want ziekte is mevrouw Van der Hooft-Lourens niet Lourens heeft in Waddinxveen velen geschokt. Ze heeft sinds de benoe ming van haar man tot burgemeester van onze gemeente tot dit jaar altijd een voortreffelijke plaats ingenomen als burgemeestersvrouw. Iedereen was er altijd weer over verheugd, dat zij - Mevrouw J. van der Hooft-Lourens het huwelijk voltrokken tussen Cornelis Andries van der Hooft en Jannetje Lourens. Het jonge paar vestigde zich in Chaam, waar de heer des huizes een jaar eerder was benoemd tot ambtenaar bij de Rijksbelastingdienst. Mevrouw Van der Hooft-Lourens schonk het le ven aan vijf kinderen, Elly (36), Frans (33), Luut (31), Marlies (28) en Janny (26), waarvan er vier zijn getrouwd. Het gezin Van der Hooft vestigde zich in 1943 in Breda. Door zijn grote be- blijk kendheid met de grensstreek als grens- commies der invoerrechten en accijn zen Hooft in het verzet betrokken geraakt en werd hij weldra aangesteld als leider van de Landelijke Organisatie/Landelij- ke Knokploegen (LO/LKP). In het verzet nam duurd hebbende Waddinxveense peri ode van haar leven. Helaas heeft het niét zo mogen zijn dat zij met haar man een langere tijd heeft mogen ge nieten van het mooie huis aan de Beet hovenlaan in de nieuw gekozen Gel derse woonplaats Doorwerth. De veel doorzettingsvermogen en wils kracht bezit hebbende Janny Lourens werd op 4 mei 1916 in Renkum als ZIEKTE zesde kind van een gezin van acht Het heengaan van Janny van der Hooft- kinderen geboren. Oud-burgemeester C. A. van der Hooft leerde zijn vrouw in 1933 kennen. Hij was toen - na vier jaar gevaren te hebben - bakker/brood- bezorger. Dat zou overigens niet lang meer duren, want de heer Van der Hooft zou weer - tot 1936 - in de zaak van zijn vader, hotel "De Noordberg" in Heelsum, gaan werken. Waarschijn lijk door het feit dat zijn toekomstige vrouw wél de liefde voor de man, maar niet voor het hotelvak kon opbrengen, begon onze oud-burgemeester met de studie voor het politie-diploma. In 1936/1937 was hij in dienst bij de Nachtveiligheidsdienst in Den Haag, zodat Janny Lourens eveneens in de residentie een baantje zocht. VIJF KINDEREN Op 13 oktober 1938 werd in Renkum Samen met de Vereniging Veilig Verkeer Nederland organiseert de Rabo bank van 6 t/m 21 april een tekenwedstrijd voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar. Spaar je bij de Rabobank of wil je dat gaan doen? Vraag dan een wedstrijdformulier! is het onderwerp van de tekenwedstrijd. Door onze tekenwedstrijd willen ^Veilig Verkeer K Nederland en W de Rabobank w daar nog eens l extra je I aandacht top vestigen. 1 DOORWERTH/WADDINXVEEN Mevrouw J. van der Hooft- Lourens, echtgenote van Waddinxveens op 1 januari van dit jaar met pensioen gegane burgemeester, is gistermiddag om kwart over drie in een Arnhems ziekenhuis - waar ze twee weken geleden met longklach- ten was opgenomen - overleden. Volgende maand zou onze oud- eerste burgeres 60 jaar zijn geworden. "Wij hebben veel verdriet over haar hetzij aan de zijde van haar man, hetzij heengaan, maar zien dankbaar terug op optredend hetgeen zij voor ons heeft betekend”, zeggen haar man en kinderen in de overlijdensadvertentie. De begrafenis van de in aanwezigheid van haar man stil ingeslapen mevrouw Van de Hooft- Lourens zal op maandag 12 april plaats- gespaard gebleven in de 17 jaar ge- vinden op de bijzondere begraafplaats J-1 1"1‘’J‘ aan de Koninginnelaan in Heelsum. Daaraan voorafgaande wordt om kwart over elf die morgen een rouwdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de W. A. Scholtenlaan in Door werth. Deze dienst en de teraarde bestelling worden geleid door ds. J. van der Klis. 8927 s 8930 m rekening. Wapentransporten en opvan gen van vluchtelingen waren haar dan ook niet vreemd. OP HANDEN GEDRAGEN Voor de begrafenis van de echtgenote van Waddinxveens oud-burgemeester bestaat grote belangstelling. En dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Met haar man werd mevrouw Van der Hooft-Lourens door de bevolking op handen gedragen. Zij heeft er altijd van gegeven dankbaar te zijn in Waddinxveen te hebben mogen wer ken, wonen en leven. Haar overlijden in vaste dienst was de heer Van der volgt op een leven van hard werken. Ze heeft steeds getrouw naast haar man, soms voor hem, zo nodig achter hem maar tenminste naast hem even zeer veel betekend voor ons door onze ook mevrouw Van der oud-burgemeester "parel aan de Gou- Hooft-Lourens diverse taken (zoals we” genoemd dorp en voor de samen- ---i--J voor haar leving in ruimere zin als haar man.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1