r TOMA TOMA TOMA I oe ze in Torna leren omgaan met de ploeg _.c pe ossentractie is gelukt Sambo-boer stopt zaden in de grond Iwunc drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen 1 Tamboers begeleiden grondbewerking Anjerfonds: Drie mille Concordia orp in de savanne van Boven Volta Eén van de modelboerderijen ■MM 4’ A dvertentie manier te introduceren, is donderdag 15 en vrijdag 16 april de bij ons in de zaak aanwezig. Bovendien ontvangt u bij besteding van f 25.- aan producten van Ufa at Zij zal u graag tijdens het geven van een analyse van uw huid ook vertellen, hoe u die huid het beste kunt verzorgen. HÉT WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! WADDINXVEEI WADDINXVEEI 'z mWADDINXVEE Om haar producten in Waddinxveen op een verantwoorde Schoonheidsspecialiste WADDINXVEEN Het Anjerfonds Zuid-Holland, een afdeling van het Prins Bernhardfonds, heeft het Wad- dinxveense fanfarecorps Concordia een subsidietoekenning gedaan van drie duizend gulden. Dit geld kan worden bestemd voor de uitbreiding van in strumenten en het aanschaffen van uni formen. Voor het Anjerfonds wordt jaarlijks door de plaatselijke muziek verenigingen gecollecteerd. Het doel hiervan is het culturele verenigings leven financieel te steunen. na een half jaar training pas geschikt om voor de ploeg gespannen te wor den. Het gebruik van de ploeg maakt het mogelijk de grond beter te bewer- kenen verhoogt de vruchtbaarheid vooral indien ook stalmest in de grond wordt gebracht. Met de grond bewerking kan nu eerder worden be gonnen, waarmee de productieve ar- beidsperiode wordt verlengd. Dit is zeer belangrijk, daar de Samo-boer als regel een verlies van meer dan 100 arbeidsplaatsen per jaar heeft door het lange droge seizoen. Met behulp van ossen kan er ook mechanisch worden gewied, hetgeen een enorme arbeidsbesparing geeft ten opzichte van wieden met de hand. Het areaal, wat beplant is, kan dan belangrijk EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 15 APRIL 1976 worden uitgebreid zodat de land bouwproductie veel vervoudigd kan worden. Ieder jaar worden door het centrum jonge boeren opgeleid op twintig modelbedrijven van ongeveer 3 hectare. Onder toezicht van des kundigen en vrijwilligers bewerken ze de hun toegewezen percelen. Ze krij gen de beschikking over een span os sen en de nodige landbouwwerktui gen, maar zijn de bezitters van de door henzelf geproduceerde oogst. Na de voltooiing van de opleiding krijgt ieder van hen voldoende kre diet om de nieuwe uitrusting aan te schaffen en vestigt zich vervolgens in zijn dorp van herkomst. een potje reinigingscrème - de befaamde ’’Multiple action cleansing” ter waarde van 9.50 GRATIS. ADDINXVEEN De Lddinxveense Kerngroep Ontwik- llingssamenwerking laat door mid- L van de foto’s op deze pagina iets Ln van de ontwikkelingssamenwer- hg in Torna! Vooral de landbouw Lat hierbij centraal. Een eerste be- L i sde introductie van de ploeg. De [mo - zo worden de mensen uit [ma en omgeving genoemd - kenden L gebruik van de ploeg niet en ze [schikken evenmin over trekdieren. Li hen daarmee vertrouwd te ma in werd in hun gebied een centrum or landbouwkundige vorming opge- L op initiatief van de witte paters. Ln veenomaden werden ossen ge klit. Deze dan nog halfwilde dieren Leten eerst worden getemd en zijn van r 0^ |Mjgï A N*- 1 L <v. L -- - 7 •ƒ-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 13